Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Zoznam subjektov, v ktorých prebehla oprava údajov fyzických osôb (konateľov), v zmysle zákona č. 305/2013 Z.Z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v znení neskorších predpisov a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zabezpečenia prístupu do elektronickej schránky na www.slovensko.sk

  Dátum zmeny Obchodné meno subjektu IČO Výpis Zbierka listín
2001.
29.6.2017
PAM Trading Company spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii
31335331
Zbierka listín
2002.
29.6.2017
Novogal a.s.
00199567
Zbierka listín
2003.
29.6.2017
ABELA - SLOVAKIA, s.r.o. "v likvidácii"
31571999
Zbierka listín
2004.
29.6.2017
VELES STAVMA spol. s r. o.
31422861
Zbierka listín
2005.
29.6.2017
Liaharenský podnik Nitra, a.s.
00199010
Zbierka listín
2006.
29.6.2017
FINES, v.o.s. "v likvidácii"
31571107
Zbierka listín
2007.
29.6.2017
T - ALSET, spoločnosť s r.o. v likvidácii
31333478
Zbierka listín
2008.
29.6.2017
PLUTO v.o.s.
31653243
Zbierka listín
2009.
29.6.2017
M + B Abonent v.o.s.
31415521
Zbierka listín
2010.
29.6.2017
Majer - Tri duby spol. s r.o. "v likvidácii"
31565069
Zbierka listín
2011.
29.6.2017
AIDA s.r.o. v likvidácii
31324843
Zbierka listín
2012.
29.6.2017
SANDRA s.r.o. Trebišov
31652654
Zbierka listín
2013.
29.6.2017
FRIDOM, spol. s r.o. v likvidácií
31563902
Zbierka listín
2014.
29.6.2017
TATRAWEST s.r.o.
31563953
Zbierka listín
2015.
29.6.2017
LEA spol. s r. o. v likvidácii
31324215
Zbierka listín
2016.
29.6.2017
GASTROIMEX, spol. s r.o. v likvidácií
31323600
Zbierka listín
2017.
29.6.2017
ERPO reklamný a vydavateľský podnik, a. s.
31322841
Zbierka listín
2018.
29.6.2017
Penta REALITY, a. s. v likvidácii
31322069
Zbierka listín
2019.
29.6.2017
EURO SIPOX a.s. holding, v likvidácii
31321992
Zbierka listín
2020.
29.6.2017
ITM - Informačná technika a management dát, spol. s r.o. v likvidácii
31322964
Zbierka listín
2021.
29.6.2017
NESA s.r.o.
31413358
Zbierka listín
2022.
29.6.2017
Stavomonta, s.r.o. "v likvidácii"
31560997
Zbierka listín
2023.
29.6.2017
I G H P a.s. "v likvidácii"
31562230
Zbierka listín
2024.
29.6.2017
Colservis spol. s r.o. v likvidácii
31321771
Zbierka listín
2025.
29.6.2017
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.)
31411690
Zbierka listín
2026.
29.6.2017
EXCENTRUM s.r.o. "v likvidácii"
31411177
Zbierka listín
2027.
29.6.2017
MARLUS Group, s.r.o.
31411304
Zbierka listín
2028.
29.6.2017
Práčovňa a čistiareň Myjava, mestský podnik
31411312
Zbierka listín
2029.
29.6.2017
Dialcorp Kežmarok s.r.o. v likvidácii
31650457
Zbierka listín
2030.
29.6.2017
Poľnohospodárske družstvo Okánikovo
30998034
Zbierka listín
2031.
29.6.2017
Ost- West Industriemontage, s.r.o.
31409849
Zbierka listín
2032.
29.6.2017
ZUNIVO, a.s. "v likvidácii"
31560512
Zbierka listín
2033.
29.6.2017
TRATO, spol. s r.o. "v likvidácii"
31560237
Zbierka listín
2034.
29.6.2017
S T A T U R, spol. s r.o. v likvidácii
31320104
Zbierka listín
2035.
29.6.2017
AVANTI, spol. s r.o. v likvidácii
31319785
Zbierka listín
2036.
29.6.2017
TERRA, spol. s r.o. v likvidácii
31319866
Zbierka listín
2037.
29.6.2017
REPRO TONKUP spol. s r.o. v likvidácii
31648690
Zbierka listín
2038.
29.6.2017
A.L.V. GASTRONOM spol. s r. o. v likvidácii
31417329
Zbierka listín
2039.
29.6.2017
UNITRANS spol. s r.o.
31416845
Zbierka listín
2040.
29.6.2017
BOŠS, s r. o. v likvidácii
31325939
Zbierka listín
2041.
29.6.2017
POLYTRADING spol. s r.o. v likvidácii
31326307
Zbierka listín
2042.
29.6.2017
JELÍNEK a spol., verejná obchodná spoločnosť
31416250
Zbierka listín
2043.
29.6.2017
JURevital spol. s r. o. v likvidácii
31416101
Zbierka listín
2044.
29.6.2017
AERO SLOVAKIA a.s.
31416357
Zbierka listín
2045.
29.6.2017
STAMOS spol. s r.o.
31565417
Zbierka listín
2046.
29.6.2017
I.R.M. spol. s r. o. v likvidácii
31421083
Zbierka listín
2047.
29.6.2017
GRUNDIG SLOVENSKO, s.r.o., v likvidácii
31332609
Zbierka listín
2048.
29.6.2017
P E M A spol. s r.o., v likvidácii
31332234
Zbierka listín
2049.
29.6.2017
SP Graftrans, spol. s r.o. "v likvidácii"
31570534
Zbierka listín
2050.
29.6.2017
TRIOS s.r.o.
31420451
Zbierka listín
2051.
29.6.2017
AMAC spol. s r.o.
31420257
Zbierka listín
2052.
29.6.2017
Poľnohospodárske družstvo Stráže
31418520
Zbierka listín
2053.
29.6.2017
IVVIS, spol. s r.o. "v likvidácii"
31568271
Zbierka listín
2054.
29.6.2017
GALSTAV v.o.s.
31418511
Zbierka listín
2055.
29.6.2017
EUROCOM spol. s r.o. v likvidácii
31329560
Zbierka listín
2056.
29.6.2017
T-Maronia spol. s r.o. - v likvidácii
31330088
Zbierka listín
2057.
29.6.2017
FINSERVIS, a.s. v likvidácii
35683481
Zbierka listín
2058.
29.6.2017
KOMAGRO, spol. s r.o. v likvidácii
35683589
Zbierka listín
2059.
29.6.2017
Roľnícke strojové družstvo Nová Dedina
34133950
Zbierka listín
2060.
29.6.2017
LION Slovakia, spol. s r.o. v likvidácii
35682264
Zbierka listín
2061.
29.6.2017
ENEKO Levice, s.r.o.
34133399
Zbierka listín
2062.
29.6.2017
ECOTRADE Export-Import s.r.o. v likvidácii
35681365
Zbierka listín
2063.
29.6.2017
A.Z.B.R., a.s. v likvidácii
35680776
Zbierka listín
2064.
29.6.2017
IRO, s.r.o.
34132121
Zbierka listín
2065.
29.6.2017
JUDIK, s.r.o. v likvidácii
31718981
Zbierka listín
2066.
29.6.2017
BOS, spol. s r.o. v likvidácii
31406866
Zbierka listín
2067.
29.6.2017
RECES, s.r.o. v likvidácii
31718205
Zbierka listín
2068.
29.6.2017
REMIEN, s.r.o. v likvidácii
31718213
Zbierka listín
2069.
29.6.2017
SEVERKA spol. s r.o. Čaňa
31717411
Zbierka listín
2070.
29.6.2017
LUXDREVO spol. s r.o. v likvidácii
31406947
Zbierka listín
2071.
29.6.2017
VOSS Slovakia s.r.o., v likvidácií
31406599
Zbierka listín
2072.
29.6.2017
MADEL SK, spol. s r.o. - v likvidácii
34130748
Zbierka listín
2073.
29.6.2017
FaMKA - Slovakia, V.O.S. v likvidácii
31406076
Zbierka listín
2074.
29.6.2017
Roľnícke družstvo Močarany
31716539
Zbierka listín
2075.
29.6.2017
STROJEX L & M, s.r.o.
31714986
Zbierka listín
2076.
29.6.2017
F S plus, s.r.o. " v likvidácii "
34128689
Zbierka listín
2077.
29.6.2017
Pepax, s.r.o.
34129278
Zbierka listín
2078.
29.6.2017
Východoslovenské tlačiarne, a.s.
31717179
Zbierka listín
2079.
29.6.2017
GRANOMA, spol. s r.o.
34127763
Zbierka listín
2080.
29.6.2017
Roľnícke družstvo KOROMĽA
31713874
Zbierka listín
2081.
29.6.2017
GAVIPO s.r.o. v likvidácii
31402232
Zbierka listín
2082.
29.6.2017
Družstvo podielnikov Ladomirová v likvidácii
31714102
Zbierka listín
2083.
29.6.2017
IF PRAMEN s.r.o.
31401988
Zbierka listín
2084.
29.6.2017
Poľnohospodárske družstvo Močarany
31713181
Zbierka listín
2085.
29.6.2017
R.P.C. s.r.o. v likvidácii
31401511
Zbierka listín
2086.
29.6.2017
BRATIA HENNOVÍ SLOVENSKO, spol. s r.o. v likvidácii
31399851
Zbierka listín
2087.
29.6.2017
KVINTA, spol. s r.o. Prešov v likvidácii
31712568
Zbierka listín
2088.
29.6.2017
DVOR-FRUCT, a.s.
34126236
Zbierka listín
2089.
29.6.2017
Pol - impex, spol. s r.o. v likvidácii
31712096
Zbierka listín
2090.
29.6.2017
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo
31398669
Zbierka listín
2091.
29.6.2017
TATRAEKO, spol. s r.o. v likvidácii
31711162
Zbierka listín
2092.
29.6.2017
Digix Systems, s.r.o. „v likvidácií"
31398618
Zbierka listín
2093.
29.6.2017
E + R MADARÁSZ, v.o.s.
34124012
Zbierka listín
2094.
29.6.2017
Novozámocké bytové družstvo, družstvo
34122711
Zbierka listín
2095.
29.6.2017
MITROPA spol. s r.o. v likvidácii
31395368
Zbierka listín
2096.
29.6.2017
FOLPEX, spol. s r.o. "v likvidácii"
31629181
Zbierka listín
2097.
29.6.2017
MARTON Trenčín, s.r.o. v likvidácii
34121421
Zbierka listín
2098.
29.6.2017
Agrierté - Ebed, a.s.
34121757
Zbierka listín
2099.
29.6.2017
BEL-OIL Prievidza, spol. s r.o. v likvidácii
31620884
Zbierka listín
2100.
29.6.2017
Hotel FORUM Bratislava s.r.o., v likvidácii
31394485
Zbierka listín
2101.
29.6.2017
C - realitná agentúra, spol. s r.o. v likvidácii
31394809
Zbierka listín
2102.
29.6.2017
Profesionálny mestský hokejový klub Žilina, s.r.o /v skratke PMHK-Žil...
31627951
Zbierka listín
2103.
29.6.2017
Roľnícke družstvo Krčava
31706746
Zbierka listín
2104.
29.6.2017
INTERLOCO, s.r.o. v likvidácii
31394001
Zbierka listín
2105.
29.6.2017
VAM Zubná technika, v.o.s. - v likvidácii
31627536
Zbierka listín
2106.
29.6.2017
LILE 1, s.r.o. v likvidácii
31392571
Zbierka listín
2107.
29.6.2017
SPIRIT - spoločnosť interiérových remesiel, s.r.o. v likvidácii
31391851
Zbierka listín
2108.
29.6.2017
E.C.TRADING, s.r.o. v likvidácii
34117920
Zbierka listín
2109.
29.6.2017
BANTEX, spol. s r.o. - v likvidácii
34117334
Zbierka listín
2110.
29.6.2017
STARBEC s.r.o.
34118292
Zbierka listín
2111.
29.6.2017
TS-METALURGIA a.s. v likvidácii
31625096
Zbierka listín
2112.
29.6.2017
ALRO, v.o.s. v likvidácii
31389490
Zbierka listín
2113.
29.6.2017
Semenár Spišské Vlachy a.s.
31703089
Zbierka listín
2114.
29.6.2017
ALERGOCENTRUM, spol. s r.o. v likvidácii
31388761
Zbierka listín
2115.
29.6.2017
D T S, spol. s r.o.
31623107
Zbierka listín
2116.
29.6.2017
Prvé bytové družstvo v Košiciach
31702881
Zbierka listín
2117.
29.6.2017
SGT - Slovakia, s. r. o. v likvidácii
31623603
Zbierka listín
2118.
29.6.2017
C.K.H., spol. s r.o. v likvidácii
31387292
Zbierka listín
2119.
29.6.2017
MEMRB Retail Tracking Services Slovak Republic, spol. s r. o. v likvid...
31386636
Zbierka listín
2120.
29.6.2017
ETE, v.o.s. v likvidácii
31386776
Zbierka listín
2121.
29.6.2017
AERO NITRA, spol. s r.o.
34114271
Zbierka listín
2122.
29.6.2017
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Babulicov Vrch
34114467
Zbierka listín
2123.
29.6.2017
RJ PLUS, spol. s r. o. "v likvidácii"
31621121
Zbierka listín
2124.
29.6.2017
DUKO spol. s r.o. v likvidácii
31384781
Zbierka listín
2125.
29.6.2017
Revisions cars and motors - RECAM - v.o.s.
34111867
Zbierka listín
2126.
29.6.2017
STAVMONT spol. s r.o. Stará Ľubovňa v likvidácii
31699146
Zbierka listín
2127.
29.6.2017
ISTROMONT, s.r.o.
34111387
Zbierka listín
2128.
29.6.2017
Trans Karpatia s.r.o.
31699642
Zbierka listín
2129.
29.6.2017
EURO REALITY, s. r. o. v likvidácii
31383785
Zbierka listín
2130.
29.6.2017
PATEX-rb, s.r.o. "v likvidácii"
31618219
Zbierka listín
2131.
29.6.2017
Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., v skratke KAS, a.s.
34110003
Zbierka listín
2132.
29.6.2017
CKA, s.r.o.
34109722
Zbierka listín
2133.
29.6.2017
VEDSTAV, s.r.o.
31696741
Zbierka listín
2134.
29.6.2017
HARD spol. s r.o. v likvidácii
31379770
Zbierka listín
2135.
29.6.2017
FERRENIT Holding, spol. s r.o. v likvidácii
34108424
Zbierka listín
2136.
29.6.2017
JORD, spol. s r.o.
34108572
Zbierka listín
2137.
29.6.2017
TATRANHOLZ, s.r.o. v konkurze
31616119
Zbierka listín
2138.
29.6.2017
TATRY AGRO, spol. s r.o. v likvidácii
31697186
Zbierka listín
2139.
29.6.2017
LAVO ŠAĽA, s.r.o.
34108823
Zbierka listín
2140.
29.6.2017
UNIPRESS D.A., spol. s r.o., v likvidácii
31379095
Zbierka listín
2141.
29.6.2017
ELPRESS, v.o.s.
34107452
Zbierka listín
2142.
29.6.2017
PROSPECT, spol. s r.o.
34107100
Zbierka listín
2143.
29.6.2017
N-Group Slovakia, s. r. o.
34106545
Zbierka listín
2144.
29.6.2017
TRESTYN s.r.o. v likvidácii
31378145
Zbierka listín
2145.
29.6.2017
IMPULZ - ALFA, v.o.s.
34105841
Zbierka listín
2146.
29.6.2017
SILVA, v.o.s. v likvidácii
31681450
Zbierka listín
2147.
29.6.2017
AS PLANKONSULT, s.r.o. - v likvidácii
00683710
Zbierka listín
2148.
29.6.2017
DIVES, s.r.o. "v likvidácii"
31362699
Zbierka listín
2149.
29.6.2017
SAGE BRATISLAVA, s.r.o. - v likvidácii
31446256
Zbierka listín
2150.
29.6.2017
ELTRONIC, v.o.s.
31447210
Zbierka listín
2151.
29.6.2017
Bytové družstvo Saratovská, družstvo v likvidácii
31362630
Zbierka listín
2152.
29.6.2017
SPOFALEX spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii
31679684
Zbierka listín
2153.
29.6.2017
CRONY, s.r.o. Poprad v likvidácií
31679862
Zbierka listín
2154.
29.6.2017
INVEST spol. s r.o. v likvidácii
31594522
Zbierka listín
2155.
29.6.2017
ALU-SVOBODA spol. s r.o. v likvidácii
31360483
Zbierka listín
2156.
29.6.2017
TEMA, s.r.o. "v likvidácii"
31593194
Zbierka listín
2157.
29.6.2017
TASADA, v.o.s.
31443745
Zbierka listín
2158.
29.6.2017
Intel Talent Agentúra, verejná obchodná spoločnosť
31443231
Zbierka listín
2159.
29.6.2017
ANOX s. r. o. v likvidácii
31359507
Zbierka listín
2160.
29.6.2017
SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.
31592635
Zbierka listín
2161.
29.6.2017
NORMA, s.r.o.
31359418
Zbierka listín
2162.
29.6.2017
SEAGRAM SLOVAKIA spol. s r.o.
31358501
Zbierka listín
2163.
29.6.2017
BILANX, spol. s r.o. v likvidácii
31357229
Zbierka listín
2164.
29.6.2017
EUROCODEX spol. s r.o. v likvidácii
31357199
Zbierka listín
2165.
29.6.2017
SONALLI, a.s.
31441742
Zbierka listín
2166.
29.6.2017
SOVOS s.r.o.
31441238
Zbierka listín
2167.
29.6.2017
ŠKODA PRAHA a.s. organizačná zložka Mochovce
34003380
Zbierka listín
2168.
29.6.2017
AGROINVEST FINANČNO-PORADENSKÁ SKUPINA, akciová spoločnosť, v likvidácii
31356419
Zbierka listín
2169.
29.6.2017
MAMI s.r.o. v likvidácii
31357946
Zbierka listín
2170.
29.6.2017
RETRIX, s.r.o.
31441122
Zbierka listín
2171.
29.6.2017
ŠK Relax, s.r.o. "v likvidácii"
31590241
Zbierka listín
2172.
29.6.2017
Stavebné bytové družstvo poľnohospodárov
00176541
Zbierka listín
2173.
29.6.2017
D.E.S. - konštrukcie, spol. s r.o. v likvi- dácii, Bratislava, Farebn...
31355897
Zbierka listín
2174.
29.6.2017
ARTUM s.r.o. v likvidácii
31355013
Zbierka listín
2175.
29.6.2017
KOVOMA, spol. s r.o. „v likvidácii“
31439632
Zbierka listín
2176.
29.6.2017
MAGNOLIA, s.r.o. v likvidácii
31353860
Zbierka listín
2177.
29.6.2017
Poľnohospodárske družstvo Svodín
31439292
Zbierka listín
2178.
29.6.2017
VA TECH International, spol. s r.o. v likvidácii
31353487
Zbierka listín
2179.
29.6.2017
UNITRUMPH spol. s r.o. v likvidácii
31353550
Zbierka listín
2180.
29.6.2017
JORK - SK, spol. s r.o.
31438121
Zbierka listín
2181.
29.6.2017
SETEZA, spol. s r.o.
31673589
Zbierka listín
2182.
29.6.2017
"Josef Kast s.r.o." v likvidácii
31352219
Zbierka listín
2183.
29.6.2017
Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce
00205575
Zbierka listín
2184.
29.6.2017
JUHODREVO, výrobné družstvo
31436544
Zbierka listín
2185.
29.6.2017
ALBA TRADE SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii
31351417
Zbierka listín
2186.
29.6.2017
TREX - ADM spol. s r.o. - v likvidácií
31351131
Zbierka listín
2187.
29.6.2017
Palivá Harmag v.o.s.
31586864
Zbierka listín
2188.
29.6.2017
VIBA spol. s r.o. v likvidácii
31350259
Zbierka listín
2189.
29.6.2017
Poľnohospodárske družstvo Dojč
00203271
Zbierka listín
2190.
29.6.2017
Poľnohospodárske družstvo Štefanov
31435670
Zbierka listín
2191.
29.6.2017
YOTEX - SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii
31349153
Zbierka listín
2192.
29.6.2017
LEN - CO, s.r.o., v likvidácii
31349251
Zbierka listín
2193.
29.6.2017
Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo
31435629
Zbierka listín
2194.
29.6.2017
Poľnohospodárske družstvo Vrbové, družstvo
31433855
Zbierka listín
2195.
29.6.2017
ECIS, a.s.
31433685
Zbierka listín
2196.
29.6.2017
RODALL spol. s r.o. v likvidácii
31348815
Zbierka listín
2197.
29.6.2017
ROŽ s.r.o. v likvidácii
31347959
Zbierka listín
2198.
29.6.2017
SOS, servisno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
31583661
Zbierka listín
2199.
29.6.2017
ŠPORT, spol. s r.o.
34099018
Zbierka listín
2200.
29.6.2017
KYPO, s.r.o. "v likvidácii"
31604005
Zbierka listín
2201.
29.6.2017
Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta
34099069
Zbierka listín
2202.
29.6.2017
M G M, spol. s r.o.
34098097
Zbierka listín
2203.
29.6.2017
Štúdio HEXA, spol. s r.o. v likvidácii
31368841
Zbierka listín
2204.
29.6.2017
ARGOS, spol. s r.o. "v likvidácii"
31603475
Zbierka listín
2205.
29.6.2017
PS - PROMOTION SERVICE, spol. s r.o. "v likvidácii"
31369413
Zbierka listín
2206.
29.6.2017
Výskumný ústav stavebnej informatiky, s.r.o., v skratke: VÚSI, spol. s...
31687474
Zbierka listín
2207.
29.6.2017
AQUA PRINT, s.r.o. v likvidácii
31368417
Zbierka listín
2208.
29.6.2017
STAVEX - ELEKTROMONT, spol. s r.o. "v likvidácii"
31600883
Zbierka listín
2209.
29.6.2017
YUKON , spol. s r.o.
34097473
Zbierka listín
2210.
29.6.2017
MKH STUDIO Bratislava, s.r.o. v likvidácii
31368298
Zbierka listín
2211.
29.6.2017
REGOMONT ŽILINA, s.r.o. "v likvidácii"
31599699
Zbierka listín
2212.
29.6.2017
UNITEAM trade, spol. s r.o. v likvidácii
31447155
Zbierka listín
2213.
29.6.2017
HP HABITATIO spol. s r.o. - v konkurze
31363652
Zbierka listín
2214.
29.6.2017
KNITECH, spol. s r. o. v likvidácii
31364748
Zbierka listín
2215.
29.6.2017
L.Y.M. - Capital, spol. s r.o. v likvidácii
31364675
Zbierka listín
2216.
29.6.2017
VILLA LABECO s.r.o.
31682901
Zbierka listín
2217.
29.6.2017
BOSS TRANS Slovakia s.r.o. "v likvidácii"
31597556
Zbierka listín
2218.
29.6.2017
SLOVENSKÁ INKASNÁ, spol. s r.o. - v likvidácii
31364861
Zbierka listín
2219.
29.6.2017
KAGES SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii
31597947
Zbierka listín
2220.
29.6.2017
Slovenská národná agentúra pre zahraničné investície a rozvoj a.s. v l...
31365388
Zbierka listín
2221.
29.6.2017
SANEX, spoločnosť s ručením obmedzeným - v likvidácii
31365914
Zbierka listín
2222.
29.6.2017
R.A.J.S., spol. s r.o. v likvidácii
31600352
Zbierka listín
2223.
29.6.2017
ROGALLO, v.o.s.
31608272
Zbierka listín
2224.
29.6.2017
KODEX PLUS akciová spoločnosť Košice
31691242
Zbierka listín
2225.
29.6.2017
MLASG, s.r.o. v likvidácii
31608442
Zbierka listín
2226.
29.6.2017
ITALCAFFÉ, s.r.o. - v likvidácii
34102183
Zbierka listín
2227.
29.6.2017
GREIKOR, spol. s r.o., v likvidácii
31608108
Zbierka listín
2228.
29.6.2017
VPO, spol. s r.o. v likvidácii
31690980
Zbierka listín
2229.
29.6.2017
STEMASTAV, s.r.o. v likvidácii
31372601
Zbierka listín
2230.
29.6.2017
B.H.D. SYSTEM, s.r.o. v likvidácii
34102060
Zbierka listín
2231.
29.6.2017
AGROMANÍN, s.r.o.
31607462
Zbierka listín
2232.
29.6.2017
Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze
31372899
Zbierka listín
2233.
29.6.2017
JOLLY, s.r.o. v likvidácii
31607349
Zbierka listín
2234.
29.6.2017
FOR YOUR HEALTH, spol. s r.o.
34101462
Zbierka listín
2235.
29.6.2017
ARBA TRADE, s.r.o. - v likvidácii
31607683
Zbierka listín
2236.
29.6.2017
ROGERGE COMMUNICATION spol. s r.o. v likvidácii
31372023
Zbierka listín
2237.
29.6.2017
JUST IN SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii
31373160
Zbierka listín
2238.
29.6.2017
DOBYS, spol. s r.o.
34105956
Zbierka listín
2239.
29.6.2017
R-OBUV, s.r.o.
34105999
Zbierka listín
2240.
29.6.2017
HARCZ STAV s.r.o. v likvidácii
31376355
Zbierka listín
2241.
29.6.2017
AVENIT, spol. s r.o.
34105280
Zbierka listín
2242.
29.6.2017
I. S. PRINT, s r.o.
31376231
Zbierka listín
2243.
29.6.2017
BOVAPEX, verejná obchodná spoločnosť
31450776
Zbierka listín
2244.
29.6.2017
MAGNUM & FILM spol. s r.o. v likvidácii
31374689
Zbierka listín
2245.
29.6.2017
SLOVPAS, s.r.o. v likvidácii
31691765
Zbierka listín
2246.
29.6.2017
PEDIA - MED, spol. s r.o.
36777439
Zbierka listín
2247.
29.6.2017
PAJA s.r.o.
36772534
Zbierka listín
2248.
29.6.2017
PPPplus, s.r.o.
36771562
Zbierka listín
2249.
29.6.2017
ELLIPSIS, spol. s r.o.
36773069
Zbierka listín
2250.
29.6.2017
ROKO TRANS, s.r.o. - v likvidácii
36774871
Zbierka listín
2251.
29.6.2017
IMMO SERVIS & partners, s.r.o. v likvidácii
36775045
Zbierka listín
2252.
29.6.2017
STAMA GROUP s.r.o.
36767573
Zbierka listín
2253.
29.6.2017
Taste Of North Slovakia s.r.o.
36769631
Zbierka listín
2254.
29.6.2017
ELMOB, s.r.o.
36766046
Zbierka listín
2255.
29.6.2017
LITECO s.r.o.
36766585
Zbierka listín
2256.
29.6.2017
NOVEDAS s.r.o.
36767905
Zbierka listín
2257.
29.6.2017
SpiTec, s.r.o.
36765066
Zbierka listín
2258.
29.6.2017
VE-LO, s.r.o.
36764060
Zbierka listín
2259.
29.6.2017
Proscenium, s.r.o.
36763471
Zbierka listín
2260.
29.6.2017
REMATRANS, s.r.o.
36759155
Zbierka listín
2261.
29.6.2017
Rudino, s.r.o.
36759180
Zbierka listín
2262.
29.6.2017
DENTKAT, s.r.o.
36756938
Zbierka listín
2263.
29.6.2017
HORIVA, s.r.o.
36756440
Zbierka listín
2264.
29.6.2017
BALKANCAR SLOVAKIA, s.r.o.
36754552
Zbierka listín
2265.
29.6.2017
IREAL s.r.o.
36754951
Zbierka listín
2266.
29.6.2017
Edy Braun & Co. s.r.o.
36751138
Zbierka listín
2267.
29.6.2017
G.E.M. SLOVAKIA, s.r.o.
36750573
Zbierka listín
2268.
29.6.2017
VE&GA - VÝŤAHY A STAVBY s.r.o.
36748706
Zbierka listín
2269.
29.6.2017
PROOMO.SK, s.r.o. v likvidácii
36748811
Zbierka listín
2270.
29.6.2017
TERNO NR, s.r.o.
36749460
Zbierka listín
2271.
29.6.2017
BRANDCENTRUM s. r. o.
36745103
Zbierka listín
2272.
29.6.2017
SOMI Group s. r. o.
36744875
Zbierka listín
2273.
29.6.2017
BT DOMINIK s.r.o.
36747050
Zbierka listín
2274.
29.6.2017
Pharmamed, s.r.o.
36748102
Zbierka listín
2275.
29.6.2017
Petrosi Slovakia, s.r.o.
36744298
Zbierka listín
2276.
29.6.2017
SEPAR, s.r.o.
36741701
Zbierka listín
2277.
29.6.2017
vision-partner & Co. k.s. v likvidácii
36742724
Zbierka listín
2278.
29.6.2017
TOP PELET, s.r.o.
36739341
Zbierka listín
2279.
29.6.2017
ROMAN TRANS, s. r. o.
36740187
Zbierka listín
2280.
29.6.2017
PRVÝ PORADENSKÝ DOM s.r.o.
36737411
Zbierka listín
2281.
29.6.2017
wiwa s.r.o. "v likvidácii"
36737992
Zbierka listín
2282.
29.6.2017
SI INVEST s.r.o.
36738638
Zbierka listín
2283.
29.6.2017
Kebap Haus, s.r.o. v likvidácii
36738697
Zbierka listín
2284.
29.6.2017
jaro műller composites s.r.o.
36732125
Zbierka listín
2285.
29.6.2017
AB-Ekoplan, s.r.o. v likvidácii
36730483
Zbierka listín
2286.
29.6.2017
Siluette Develop, s.r.o.
36734756
Zbierka listín
2287.
29.6.2017
solveMechanics, s.r.o.
36730025
Zbierka listín
2288.
29.6.2017
PDF design, s.r.o.
36732001
Zbierka listín
2289.
29.6.2017
UETC, s. r. o. v likvidácii
36730912
Zbierka listín
2290.
29.6.2017
1. RAČIANSKA REALITNÁ s.r.o. v likvidácii
36733539
Zbierka listín
2291.
29.6.2017
HEGYI, s.r.o.
36729949
Zbierka listín
2292.
29.6.2017
SUNNY RELAX s.r.o.
36727741
Zbierka listín
2293.
29.6.2017
BAKO - SK s.r.o.
36725366
Zbierka listín
2294.
29.6.2017
SI-NAREX, s.r.o.
36723169
Zbierka listín
2295.
29.6.2017
KERAM Logistic, s.r.o.
36723983
Zbierka listín
2296.
29.6.2017
Pro Leas s. r. o.
36724416
Zbierka listín
2297.
29.6.2017
Lansbrough Europe, s.r.o.
36724823
Zbierka listín
2298.
29.6.2017
KPM SK, s.r.o.
36719994
Zbierka listín
2299.
29.6.2017
vision-partner s.r.o. v likvidácii
36722286
Zbierka listín
2300.
29.6.2017
THERMO-REC.SK, s.r.o.
36725145
Zbierka listín
2301.
29.6.2017
CEDC Investment, a. s.
36725501
Zbierka listín
2302.
29.6.2017
proARP s.r.o.
36725935
Zbierka listín
2303.
29.6.2017
Medi - Tília, s.r.o., v likvidácii
36726401
Zbierka listín
2304.
29.6.2017
BONETI, s.r.o.
36726737
Zbierka listín
2305.
29.6.2017
Klinker centrum, s.r.o.
36714607
Zbierka listín
2306.
29.6.2017
Räbiger Solar, s.r.o.
36719561
Zbierka listín
2307.
29.6.2017
ADOS Repiská, s.r.o.
36699004
Zbierka listín
2308.
29.6.2017
T - KOV s. r. o.
36714470
Zbierka listín
2309.
29.6.2017
MTA INVEST, spol. s r.o.
36718360
Zbierka listín
2310.
29.6.2017
Catering group, s.r.o.
36718742
Zbierka listín
2311.
29.6.2017
Pawel Logistics s.r.o.
36716821
Zbierka listín
2312.
29.6.2017
PARK INDUSTRIA DB s.r.o.
36716855
Zbierka listín
2313.
29.6.2017
PMS, s.r.o.
36712841
Zbierka listín
2314.
29.6.2017
No limit s.r.o.
36707244
Zbierka listín
2315.
29.6.2017
"JABLUNKOVSKÁ JATKA" spol. s r. o. organizačná zložka podniku zahranič...
36711314
Zbierka listín
2316.
29.6.2017
RC Hobby, s.r.o.
36710105
Zbierka listín
2317.
29.6.2017
TIMA Višňové, s. r. o.
36708704
Zbierka listín
2318.
29.6.2017
WCOMP, s.r.o.
36707864
Zbierka listín
2319.
29.6.2017
mpde, s.r.o.
36704075
Zbierka listín
2320.
29.6.2017
MaxDeal a.s.
36704750
Zbierka listín
2321.
29.6.2017
PEKAVE s.r.o. v likvidácii
36706001
Zbierka listín
2322.
29.6.2017
SKYBERG, s.r.o.
36703141
Zbierka listín
2323.
29.6.2017
MEGGAN, s. r. o.
36699446
Zbierka listín
2324.
29.6.2017
General Trade & Service s.r.o.
36694151
Zbierka listín
2325.
29.6.2017
LUMOSSAN s.r.o.
36694801
Zbierka listín
2326.
29.6.2017
MSS PREŠOV, s.r.o. v likvidácii
36699276
Zbierka listín
2327.
29.6.2017
PAGA GROUP, s.r.o.
36699357
Zbierka listín
2328.
29.6.2017
DU-EL, s.r.o.
36691674
Zbierka listín
2329.
29.6.2017
KOGAES, s.r.o.
36691551
Zbierka listín
2330.
29.6.2017
TAFF STUFF, s.r.o. "v likvidácii"
36689661
Zbierka listín
2331.
29.6.2017
TOP-DREVODOM, s.r.o.
36691917
Zbierka listín
2332.
29.6.2017
STAVBING GROUP s.r.o.
36691933
Zbierka listín
2333.
29.6.2017
MEGA-IMPEX, spol. s.r.o., organizačná zložka
36692433
Zbierka listín
2334.
29.6.2017
NEVITEL VÝSTAVBA, s.r.o.
36693570
Zbierka listín
2335.
29.6.2017
DÉJÁ VU, s.r.o.
36687821
Zbierka listín
2336.
29.6.2017
Advedia s.r.o.
36686395
Zbierka listín
2337.
29.6.2017
GERONT DSS s.r.o.
36686409
Zbierka listín
2338.
29.6.2017
DANUB OSP, s.r.o.
36239232
Zbierka listín
2339.
29.6.2017
TABEX, s.r.o.
36687464
Zbierka listín
2340.
29.6.2017
MVE Chynoriansky Mlyn s.r.o.
36681270
Zbierka listín
2341.
29.6.2017
RXENERGY s.r.o.
36684902
Zbierka listín
2342.
29.6.2017
STUDIO 2006, s.r.o.
36685330
Zbierka listín
2343.
29.6.2017
UniKnihy.sk, s.r.o.
36683132
Zbierka listín
2344.
29.6.2017
AJJ Real, s.r.o.
36683698
Zbierka listín
2345.
29.6.2017
Nexi s. r. o. - v likvidácii
36684031
Zbierka listín
2346.
29.6.2017
IGGI s.r.o. „v likvidácii“
36684091
Zbierka listín
2347.
29.6.2017
MUDr. Anton Karlubík, s.r.o.
36681342
Zbierka listín
2348.
29.6.2017
TOBACCO SERVICE s.r.o.
36681890
Zbierka listín
2349.
29.6.2017
TeraMedic, s. r. o.
36679119
Zbierka listín
2350.
29.6.2017
NOVOSFERY, s.r.o. v likvidácii
36679208
Zbierka listín
2351.
29.6.2017
M-M NATANIEL, spol. s r.o.
36680681
Zbierka listín
2352.
29.6.2017
CHR, s. r. o.
36679534
Zbierka listín
2353.
29.6.2017
SPG Group s.r.o.
36679542
Zbierka listín
2354.
29.6.2017
ROMPF, s.r.o.
36668338
Zbierka listín
2355.
29.6.2017
24 LOGISTICS, s. r. o.
36677264
Zbierka listín
2356.
29.6.2017
R. A. M. FAM. s.r.o.
36673561
Zbierka listín
2357.
29.6.2017
VAN -A, s.r.o.
36676101
Zbierka listín
2358.
29.6.2017
VKP - Stav, s.r.o.
36672734
Zbierka listín
2359.
29.6.2017
J.P.D., s.r.o.
36671495
Zbierka listín
2360.
29.6.2017
ELVIA s.r.o.
36667986
Zbierka listín
2361.
29.6.2017
JUVENTUS SLOVAKIA, s.r.o.
36670201
Zbierka listín
2362.
29.6.2017
PHOENIX TRANS, s.r.o. v likvidácii
36667595
Zbierka listín
2363.
29.6.2017
Pollens, s.r.o.
36665665
Zbierka listín
2364.
29.6.2017
Slovak Enterprise Agency, s.r.o.
36665819
Zbierka listín
2365.
29.6.2017
ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o.
36665363
Zbierka listín
2366.
29.6.2017
BRAUN MED, spol. s r.o.
36662437
Zbierka listín
2367.
29.6.2017
Smaragd investičná spoločnosť, spol. s r.o.
36660051
Zbierka listín
2368.
29.6.2017
Arch-A, s.r.o.
36660582
Zbierka listín
2369.
29.6.2017
KAMEA MED, spol. s r.o.
36661988
Zbierka listín
2370.
29.6.2017
SUBTIL Springs s.r.o.
36661058
Zbierka listín
2371.
29.6.2017
MACKY, spol. s r.o.
36662399
Zbierka listín
2372.
29.6.2017
J.S.C. s.r.o.
36562807
Zbierka listín
2373.
29.6.2017
STAVWIN, s.r.o.
36421863
Zbierka listín
2374.
29.6.2017
FLATS s.r.o.- v likvidácii
35896213
Zbierka listín
2375.
29.6.2017
U&V real s.r.o. v likvidácii
36337552
Zbierka listín
2376.
29.6.2017
Hrastnik Slovakia s.r.o. “v likvidácií”
36562661
Zbierka listín
2377.
29.6.2017
AS AKUSTIKA s.r.o. " v likvidácii"
36628638
Zbierka listín
2378.
29.6.2017
Valdex, spol. s r.o. v likvidácii
35895896
Zbierka listín
2379.
29.6.2017
VAPAL-SK, s.r.o. v likvidácii
36562289
Zbierka listín
2380.
29.6.2017
SUBO, s.r.o. v likvidácii
35893621
Zbierka listín
2381.
29.6.2017
P.M.H. - Invest & Trade spol. s r.o., organizačná zložka
36562238
Zbierka listín
2382.
29.6.2017
Arrha, s.r.o. " v likvidácii"
35891807
Zbierka listín
2383.
29.6.2017
S&D Capital, s.r.o. ,, v likvidácii "
35891858
Zbierka listín
2384.
29.6.2017
CAFFÉ AMADEUS, s. r. o. v likvidácii
35892145
Zbierka listín
2385.
29.6.2017
RENAUDIT TAX k.s.
36561355
Zbierka listín
2386.
29.6.2017
Slovak sport agency a.s.
36581445
Zbierka listín
2387.
29.6.2017
DANEL-TEC, s.r.o.
36581062
Zbierka listín
2388.
29.6.2017
SZ Trade, a.s.
36561053
Zbierka listín
2389.
29.6.2017
MYRDDIN and partners, s.r.o. v likvidácii
36419788
Zbierka listín
2390.
29.6.2017
ELEKTROTHERM, s.r.o. v likvidácii
36419591
Zbierka listín
2391.
29.6.2017
ELAPLAST Technik, spol. s r.o. v likvidácii
36494313
Zbierka listín
2392.
29.6.2017
STAVOINDUSTRIA TRADE Zvolen a.s. "v likvidácii"
36626732
Zbierka listín
2393.
29.6.2017
MAIV, s.r.o. v likvidácii
36335851
Zbierka listín
2394.
29.6.2017
DCom sk, spol. s r.o. „v likvidácii”
35887702
Zbierka listín
2395.
29.6.2017
BALKO Ján JUDr., s.r.o., v likvidácii
36419222
Zbierka listín
2396.
29.6.2017
GPsoft, s.r.o.
36559938
Zbierka listín
2397.
29.6.2017
LUMA fruit & vegetables, s.r.o. v likvidácii
36559873
Zbierka listín
2398.
29.6.2017
MM ŠPED, s.r.o.
36560006
Zbierka listín
2399.
29.6.2017
SKERMAN s.r.o. " v likvidácii "
36559776
Zbierka listín
2400.
29.6.2017
LEVICKÁ TEPLÁRENSKÁ spol. s r.o.- v likvidácii
36559733
Zbierka listín
2401.
29.6.2017
Veterný Park Starý Vrch, s.r.o. v likvidácii
36559741
Zbierka listín
2402.
29.6.2017
CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT AND INVESTMENT, s.r.o. v likvidácii
36493511
Zbierka listín
2403.
29.6.2017
LQL Gastro, s. r. o. v likvidácii
35884681
Zbierka listín
2404.
29.6.2017
ŽELEZIARSTVO Družkovský, s.r.o.
36418391
Zbierka listín
2405.
29.6.2017
CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o.
35883880
Zbierka listín
2406.
29.6.2017
RINARA AET spol. s r.o. " v likvidácii "
36625400
Zbierka listín
2407.
29.6.2017
TL Trade, s.r.o.
36559300
Zbierka listín
2408.
29.6.2017
Vastek, s.r.o.
36493023
Zbierka listín
2409.
29.6.2017
ARCA 8, s. r. o. v likvidácii
36579084
Zbierka listín
2410.
29.6.2017
Univerzum Doxa, s.r.o. v likvidácii
36417912
Zbierka listín
2411.
29.6.2017
Pannon Food Slovakia s.r.o.
35881658
Zbierka listín
2412.
29.6.2017
mc.edu, s.r.o.
36558893
Zbierka listín
2413.
29.6.2017
PYRONEX s. r. o. v likvidácii
35881984
Zbierka listín
2414.
29.6.2017
S.N.J, s.r.o.
36334197
Zbierka listín
2415.
29.6.2017
Združenie agropodnikateľov, družstvo
36558478
Zbierka listín
2416.
29.6.2017
Coning+consulting, k.s v likvidácii
35879751
Zbierka listín
2417.
29.6.2017
Deván s.r.o., v likvidácii
35879777
Zbierka listín
2418.
29.6.2017
KIOSK - PM, s.r.o. "v likvidácii"
36557706
Zbierka listín
2419.
29.6.2017
ATELIER DUMA - záhradná architektúra s.r.o.
36557790
Zbierka listín
2420.
29.6.2017
RUBINA, s.r.o.
36556921
Zbierka listín
2421.
29.6.2017
GEAR Slovakia s.r.o.
36555932
Zbierka listín
2422.
29.6.2017
R.P. COM, s.r.o.
36331961
Zbierka listín
2423.
29.6.2017
INCAR BA, s.r.o.
36257541
Zbierka listín
2424.
29.6.2017
TRADE City a.s.
36575101
Zbierka listín
2425.
29.6.2017
SKI ZÁVADA, s.r.o.
36489191
Zbierka listín
2426.
29.6.2017
PRÁVOSPOL s.r.o. v likvidácii
35871130
Zbierka listín
2427.
29.6.2017
ALVEST MONT, s. r. o.
35870095
Zbierka listín
2428.
29.6.2017
Palace, a.s.
36008842
Zbierka listín
2429.
29.6.2017
MMS servis, s.r.o.
36331082
Zbierka listín
2430.
29.6.2017
PH - SK s.r.o.
35869305
Zbierka listín
2431.
29.6.2017
BRENNE, s.r.o.
35869119
Zbierka listín
2432.
29.6.2017
5 + 2, s.r.o.
36488330
Zbierka listín
2433.
29.6.2017
OMORICA, s.r.o.
36413551
Zbierka listín
2434.
29.6.2017
ILNEX, s.r.o. "v likvidácii"
36329894
Zbierka listín
2435.
29.6.2017
D.B.T. s.r.o. v likvidácii
36620076
Zbierka listín
2436.
29.6.2017
GSK LIFE a.s. v likvidácii
35865164
Zbierka listín
2437.
29.6.2017
KiFEM s.r.o.
36554162
Zbierka listín
2438.
29.6.2017
GSK NONLIFE a. s. "v likvidácii"
35862131
Zbierka listín
2439.
29.6.2017
DAVY 2000, s.r.o.
35860804
Zbierka listín
2440.
29.6.2017
THERMAL HOLIDAY RESORT, s.r.o.
36553093
Zbierka listín
2441.
29.6.2017
GWS Slovakia, spol. s r.o. ´´v likvidácii´´
35860502
Zbierka listín
2442.
29.6.2017
OpenSubsystems, s.r.o. " v likvidácii "
35860740
Zbierka listín
2443.
29.6.2017
Zázrivská, a.s.
36412155
Zbierka listín
2444.
29.6.2017
STAVMONT - V, s.r.o. v likvidácii
36329134
Zbierka listín
2445.
29.6.2017
RSW, s.r.o. v likvidácii
36328588
Zbierka listín
2446.
29.6.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
Zbierka listín
2447.
29.6.2017
Tlačiareň AVE PRESS s.r.o. „v likvidácii“
35859440
Zbierka listín
2448.
29.6.2017
Odbytové družstvo pestovateľov tabaku
36552682
Zbierka listín
2449.
29.6.2017
MEDITRANS spol., s.r.o.
36410551
Zbierka listín
2450.
29.6.2017
MotoHelp, s.r.o. v likvidácii
35854677
Zbierka listín
2451.
29.6.2017
Poľnohospodárske družstvo, družstvo
36410781
Zbierka listín
2452.
29.6.2017
TXT, s.r.o. v likvidácii
35853522
Zbierka listín
2453.
29.6.2017
TRANS-MILEND, s. r. o. v likvidácii
36327905
Zbierka listín
2454.
29.6.2017
OTIUM, s.r.o.
36551554
Zbierka listín
2455.
29.6.2017
IBECA Bratislava spol. s r.o. v likvidácii
35854693
Zbierka listín
2456.
29.6.2017
FINATEX, a.s.
34142151
Zbierka listín
2457.
29.6.2017
PROAKTUAL, s.r.o. v likvidácii
36483648
Zbierka listín
2458.
29.6.2017
GAZA, s. r. o., v likvidácii
36327301
Zbierka listín
2459.
29.6.2017
REVYX, s.r.o. v likvidácii
35857471
Zbierka listín
2460.
29.6.2017
GAPEJA, s.r.o.
35850965
Zbierka listín
2461.
29.6.2017
PETVAL ZDNR, s.r.o.
36550892
Zbierka listín
2462.
29.6.2017
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o.
35851163
Zbierka listín
2463.
29.6.2017
ABS - OTC Slovensko, s.r.o. v likvidácii
35847433
Zbierka listín
2464.
29.6.2017
REX TRADE, s.r.o.
36217573
Zbierka listín
2465.
29.6.2017
PEKOSLOV, spol. s r.o. v likvidácii
35848430
Zbierka listín
2466.
29.6.2017
S&K EVIVA, s. r. o. v likvidácii
35848715
Zbierka listín
2467.
29.6.2017
Slovenská monitorovacia agentúra a. s. v likvidácii
35909595
Zbierka listín
2468.
29.6.2017
Real Geod spol. r. o. - v likvidácii
35908734
Zbierka listín
2469.
29.6.2017
S-Consulting, s.r.o.
35908751
Zbierka listín
2470.
29.6.2017
Akadémia zdravia Dr. Subotića, s. r. o. „v likvidácii“
35908785
Zbierka listín
2471.
29.6.2017
Frederick University s.r.o. v likvidácii
35908858
Zbierka listín
2472.
29.6.2017
Petrom, s.r.o. v likvidácii
35908017
Zbierka listín
2473.
29.6.2017
E.R.M.Euro-Región-Management, s.r.o.„v likvidácii”
35908416
Zbierka listín
2474.
29.6.2017
ŽILINSKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o.
36425010
Zbierka listín
2475.
29.6.2017
DZ SERVIS, s.r.o.
36565741
Zbierka listín
2476.
29.6.2017
GB Slovakia s.r.o.
36565563
Zbierka listín
2477.
29.6.2017
NIFIS, s.r.o.
36565440
Zbierka listín
2478.
29.6.2017
Waste Cleaning Services, a.s. v likvidácii
35905379
Zbierka listín
2479.
29.6.2017
TESA výrobno-stavebné družstvo, Košice
00595730
Zbierka listín
2480.
29.6.2017
Ateliér R s. r. o. v likvidácii
35904330
Zbierka listín
2481.
29.6.2017
Viticole s.r.o.
36565024
Zbierka listín
2482.
29.6.2017
SEKO-družstvo Košice
00689815
Zbierka listín
2483.
29.6.2017
SLOVÁK družstvo Košice
00691801
Zbierka listín
2484.
29.6.2017
JAS Nitra, s.r.o.
36564851
Zbierka listín
2485.
29.6.2017
evanes s.r.o. v likvidácii
35903546
Zbierka listín
2486.
29.6.2017
T.T.Team, s.r.o.
36564729
Zbierka listín
2487.
29.6.2017
GeoClub Slovakia, s.r.o. v likvidácii
35903007
Zbierka listín
2488.
29.6.2017
M - Choice, s.r.o., v likvidácii
35902850
Zbierka listín
2489.
29.6.2017
Groupama poisťovacie služby, s. r. o. v likvidácii
35902957
Zbierka listín
2490.
29.6.2017
HORBEN s.r.o.
36564478
Zbierka listín
2491.
29.6.2017
LUMATECH, s.r.o.
36338672
Zbierka listín
2492.
29.6.2017
SBTECH s.r.o.
36497916
Zbierka listín
2493.
29.6.2017
SOWEKO GROUP S.R.L., organizačná zložka
35900857
Zbierka listín
2494.
29.6.2017
Society A one s.r.o. „v likvidácii“
35900873
Zbierka listín
2495.
29.6.2017
ISS SK, s.r.o. v likvidácii
35900016
Zbierka listín
2496.
29.6.2017
3 Frogs, s.r.o.
36563382
Zbierka listín
2497.
29.6.2017
PJ REAL, s.r.o.
36563412
Zbierka listín
2498.
29.6.2017
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
31698948
Zbierka listín
2499.
29.6.2017
EUROPA SPEED Internationale Logistik, s.r.o. v likvidácii
35897716
Zbierka listín
2500.
29.6.2017
SSSK, s.r.o. v likvidácii
35898003
Zbierka listín
2501.
29.6.2017
DASK TRADE, s.r.o. v likvidácii
35897490
Zbierka listín
2502.
29.6.2017
ASD INVEST, s. r. o. v likvidácii
35896744
Zbierka listín
2503.
29.6.2017
Paplónik s.r.o.
35896779
Zbierka listín
2504.
29.6.2017
SZ & K PEDIATRIA s.r.o.
36658367
Zbierka listín
2505.
29.6.2017
KP DEVELOPMENT, s.r.o. v likvidácii
36658588
Zbierka listín
2506.
29.6.2017
GENUM s.r.o.
36658821
Zbierka listín
2507.
29.6.2017
PETRALEX V s.r.o.
36616729
Zbierka listín
2508.
29.6.2017
GASTRONOMIUM.EU s.r.o.
36651478
Zbierka listín
2509.
29.6.2017
AMIKO Slovakia, spol. s r.o.
36654124
Zbierka listín
2510.
29.6.2017
SvitCom, s.r.o.
36654493
Zbierka listín
2511.
29.6.2017
Coronita s. r. o.
36654566
Zbierka listín
2512.
29.6.2017
TORES 1, s.r.o.
36617733
Zbierka listín
2513.
29.6.2017
EASY ENGLISH, s.r.o.
36617997
Zbierka listín
2514.
29.6.2017
SBS - ROVNÝ s.r.o.
36652610
Zbierka listín
2515.
29.6.2017
TECOM, s.r.o.
36613037
Zbierka listín
2516.
29.6.2017
eubau s.r.o.
36613282
Zbierka listín
2517.
29.6.2017
MEDICOR - TRADE SLOVAKIA, s.r.o.
36613215
Zbierka listín
2518.
29.6.2017
GKW s.r.o.
36616541
Zbierka listín
2519.
29.6.2017
REALMAX, s.r.o.
36616559
Zbierka listín
2520.
29.6.2017
Media Advice Plus s.r.o.
36616575
Zbierka listín
2521.
29.6.2017
GUTTA - TÓTH s.r.o. v likvidácii
36366200
Zbierka listín
2522.
29.6.2017
RATANIA s.r.o.
36608271
Zbierka listín
2523.
29.6.2017
ENDVIVA, s.r.o.
36365726
Zbierka listín
2524.
29.6.2017
RS CENTRAL EUROPE s.r.o. "v likvidácii"
36609081
Zbierka listín
2525.
29.6.2017
REGION INVEST, a.s.
36609668
Zbierka listín
2526.
29.6.2017
BH & L Consulting, s.r.o.
36359327
Zbierka listín
2527.
29.6.2017
4 G s.r.o.
36610283
Zbierka listín
2528.
29.6.2017
PRO - ENERGY a.s.
36610399
Zbierka listín
2529.
29.6.2017
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. , organizačná zložka
36611671
Zbierka listín
2530.
29.6.2017
TOP GLIMER, s.r.o.
36611891
Zbierka listín
2531.
29.6.2017
STOMADENTA, s. r. o.
36442984
Zbierka listín
2532.
29.6.2017
KRN, s.r.o.
36606961
Zbierka listín
2533.
29.6.2017
MÄSO - ÚDENINY ACHBERGER, s.r.o. v likvidácii
36361062
Zbierka listín
2534.
29.6.2017
R. MŰLLER spol. s r.o.
36361241
Zbierka listín
2535.
29.6.2017
ZemNet s.r.o.
36361291
Zbierka listín
2536.
29.6.2017
Edushop s.r.o.
36649058
Zbierka listín
2537.
29.6.2017
EKM Nitra, s.r.o.
36356590
Zbierka listín
2538.
29.6.2017
GALIPEA, s.r.o.
36356352
Zbierka listín
2539.
29.6.2017
M.S.-MONT, s.r.o.
36648272
Zbierka listín
2540.
29.6.2017
RALU, s.r.o.
36356743
Zbierka listín
2541.
29.6.2017
SMED s.r.o.
36606561
Zbierka listín
2542.
29.6.2017
DS ELTEKON, s.r.o.
36354805
Zbierka listín
2543.
29.6.2017
S.D.Č. s.r.o.
36606189
Zbierka listín
2544.
29.6.2017
Poweria, s.r.o.
36605905
Zbierka listín
2545.
29.6.2017
BRAVURA I.M. s.r.o.
36292176
Zbierka listín
2546.
29.6.2017
VPL. doprava spol. s r.o.
36292311
Zbierka listín
2547.
29.6.2017
MPM PACK, spol. s r.o.
36283258
Zbierka listín
2548.
29.6.2017
REPREX, s.r.o.
36215996
Zbierka listín
2549.
29.6.2017
KP TREND, s.r.o.
36290173
Zbierka listín
2550.
29.6.2017
ADRIANO fashion, s.r.o.
36352781
Zbierka listín
2551.
29.6.2017
TOMKA DENT s.r.o.
36605484
Zbierka listín
2552.
29.6.2017
EuroFram s.r.o.
36287415
Zbierka listín
2553.
29.6.2017
EURÓPSKA AUKČNÁ A DRAŽOBNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
36287555
Zbierka listín
2554.
29.6.2017
Zdenpharm, s.r.o.
36287717
Zbierka listín
2555.
29.6.2017
INF.ZZH, s.r.o.
36285145
Zbierka listín
2556.
29.6.2017
A&TC, s.r.o.
36285277
Zbierka listín
2557.
29.6.2017
SVET ZVIERAT, s.r.o.
36604739
Zbierka listín
2558.
29.6.2017
CORRECT HILFE SECURITY, s.r.o.
36284611
Zbierka listín
2559.
29.6.2017
TILIA Group, s. r. o.
36605174
Zbierka listín
2560.
29.6.2017
DaH-MAT spol. s r.o.
36282863
Zbierka listín
2561.
29.6.2017
JULIANUS, s.r.o.
36283151
Zbierka listín
2562.
29.6.2017
BROKER´S B & B s.r.o.
36283177
Zbierka listín
2563.
29.6.2017
JOSTAV, s.r.o.
36284173
Zbierka listín
2564.
29.6.2017
VALIN s. r. o.
36440884
Zbierka listín
2565.
29.6.2017
RIMEX Žilina, s. r. o.
36440850
Zbierka listín
2566.
29.6.2017
AUTO PACE s. r. o.
36351814
Zbierka listín
2567.
29.6.2017
Kika plus, s.r.o.
36283037
Zbierka listín
2568.
29.6.2017
CORDATUM, s.r.o.
36281794
Zbierka listín
2569.
29.6.2017
POTOCKÁ s.r.o.
36603821
Zbierka listín
2570.
29.6.2017
FOUR IN s.r.o.
35977426
Zbierka listín
2571.
29.6.2017
REGFILM, s.r.o.
36603031
Zbierka listín
2572.
29.6.2017
UROSEXAM, s.r.o.
36439754
Zbierka listín
2573.
29.6.2017
TRIGON+ s.r.o.
36280283
Zbierka listín
2574.
29.6.2017
BO - DENT s.r.o.
35979046
Zbierka listín
2575.
29.6.2017
Ambulancia všeobecného lekára, s.r.o.
35979569
Zbierka listín
2576.
29.6.2017
Central Airlines, s.r.o.
36280381
Zbierka listín
2577.
29.6.2017
TORST, s.r.o.
36513687
Zbierka listín
2578.
29.6.2017
V & A Group spol. s r.o.
36603660
Zbierka listín
2579.
29.6.2017
KARIMEX s.r.o. "v likvidácii"
36440086
Zbierka listín
2580.
29.6.2017
Auto-BaL s.r.o.
35976195
Zbierka listín
2581.
29.6.2017
AGRO-VÝROBA TRSTÍN, spol. s r.o.
36279731
Zbierka listín
2582.
29.6.2017
SLOV. SVIT, s.r.o.
36602621
Zbierka listín
2583.
29.6.2017
REJAL, s.r.o.
36351199
Zbierka listín
2584.
29.6.2017
HORTAX s.r.o.
35975831
Zbierka listín
2585.
29.6.2017
creditbrb, s.r.o.
36279684
Zbierka listín
2586.
29.6.2017
KEMO-MONT, s.r.o.
36279706
Zbierka listín
2587.
29.6.2017
PHARMOS, a.s.
35974559
Zbierka listín
2588.
29.6.2017
BLUE PARTNERS, s.r.o.
35974826
Zbierka listín
2589.
29.6.2017
Lekáreň Ave Mária, s.r.o.
35973978
Zbierka listín
2590.
29.6.2017
SA - KU, s.r.o.
36438782
Zbierka listín
2591.
29.6.2017
RETINA s.r.o.
36602108
Zbierka listín
2592.
29.6.2017
LUBA & Partner, s.r.o.
36278831
Zbierka listín
2593.
29.6.2017
M+M Centrum s.r.o.
35972408
Zbierka listín
2594.
29.6.2017
GAZÁRKA, s.r.o.
36278670
Zbierka listín
2595.
29.6.2017
ALBERA, s.r.o.
35971738
Zbierka listín
2596.
29.6.2017
PEČIVÁRNE Močenok, s.r.o.
36278513
Zbierka listín
2597.
29.6.2017
PATRON Internacional s.r.o.
36601233
Zbierka listín
2598.
29.6.2017
IB group a. s. v likvidácii
35970260
Zbierka listín
2599.
29.6.2017
BK-Sirius, s.r.o. v likvidácii
35969652
Zbierka listín
2600.
29.6.2017
SANOTECHNIK-MAUROD s.r.o. „v reštrukturalizácii"
35968621
Zbierka listín
2601.
29.6.2017
MUDr. Jóbová Adriana, s.r.o.
35969971
Zbierka listín
2602.
29.6.2017
International Steel Corporation, organizačná zložka
36601004
Zbierka listín
2603.
29.6.2017
RIDUS s.r.o.
36277185
Zbierka listín
2604.
29.6.2017
RMM, s.r.o.
35966386
Zbierka listín
2605.
29.6.2017
LUNTA INŽENIRING Slovakia, s.r.o.
36277380
Zbierka listín
2606.
29.6.2017
Runica Consultants, s.r.o.
36436763
Zbierka listín
2607.
29.6.2017
BCS Slovakia, s.r.o.
36277487
Zbierka listín
2608.
29.6.2017
SAMARIA HOTEL RESTAURANT, s.r.o.
36277533
Zbierka listín
2609.
29.6.2017
JAMAKA, s.r.o.
36511170
Zbierka listín
2610.
29.6.2017
Svobodová, s.r.o.
36599883
Zbierka listín
2611.
29.6.2017
Penzión DIANA, s.r.o.
36277070
Zbierka listín
2612.
29.6.2017
Personal Best s.r.o. "v likvidácii"
35963239
Zbierka listín
2613.
29.6.2017
ROLFIN, s.r.o.
36276804
Zbierka listín
2614.
29.6.2017
ZOMAR s.r.o.
36276871
Zbierka listín
2615.
29.6.2017
TOMANAWK, s.r.o.
36599417
Zbierka listín
2616.
29.6.2017
V3, s.r.o.
36276685
Zbierka listín
2617.
29.6.2017
Agentúra Dante Alighieri, s.r.o.
36599212
Zbierka listín
2618.
29.6.2017
MSG, s.r.o.
35961571
Zbierka listín
2619.
29.6.2017
EKODAT plus, s.r.o.
36276472
Zbierka listín
2620.
29.6.2017
KTP TEAM s.r.o.
36599328
Zbierka listín
2621.
29.6.2017
PLAST - IG s.r.o.
36599107
Zbierka listín
2622.
29.6.2017
Ample, s.r.o.
36276219
Zbierka listín
2623.
29.6.2017
REŠTAURÁCIA STOP, s.r.o.
36276260
Zbierka listín
2624.
29.6.2017
ODEZA s.r.o.
35959860
Zbierka listín
2625.
29.6.2017
BRATRANS, s.r.o.
36641961
Zbierka listín
2626.
29.6.2017
NELIA 99 s.r.o.
35957727
Zbierka listín
2627.
29.6.2017
OBAN, s.r.o.
35958537
Zbierka listín
2628.
29.6.2017
TVORIVEC, s.r.o.
36434965
Zbierka listín
2629.
29.6.2017
SER - MAR s.r.o.
36347485
Zbierka listín
2630.
29.6.2017
SAILD s.r.o.
36597643
Zbierka listín
2631.
29.6.2017
Wibic, s.r.o.
36641294
Zbierka listín
2632.
29.6.2017
VALMI, s.r.o. v likvidácii
35955449
Zbierka listín
2633.
29.6.2017
CEWP Energy, s.r.o.
35953390
Zbierka listín
2634.
29.6.2017
BOSSTONE, s.r.o.
36274828
Zbierka listín
2635.
29.6.2017
SOŇA MED s.r.o.
35924993
Zbierka listín
2636.
29.6.2017
REMOSE s.r.o.
36590746
Zbierka listín
2637.
29.6.2017
ZVEROPARK, s.r.o.
36635731
Zbierka listín
2638.
29.6.2017
VÚMZ SK, s.r.o.
35924608
Zbierka listín
2639.
29.6.2017
MUDr. Koľada s.r.o.
36590126
Zbierka listín
2640.
29.6.2017
TVsys s.r.o. v likvidácii
36268810
Zbierka listín
2641.
29.6.2017
M&D PARCEL SERVICE, s.r.o.
35921587
Zbierka listín
2642.
29.6.2017
ZZS Kysuce, s.r.o.
36426865
Zbierka listín
2643.
29.6.2017
NRK s.r.o.
35918951
Zbierka listín
2644.
29.6.2017
RENTALIX s.r.o.
36589268
Zbierka listín
2645.
29.6.2017
VPV Trinitas s.r.o.
36589373
Zbierka listín
2646.
29.6.2017
BIZ MIND SK s.r.o. v likvidácii
36342220
Zbierka listín
2647.
29.6.2017
SHM Plus, s.r.o.
36427357
Zbierka listín
2648.
29.6.2017
USU Establishment, s.r.o.
35920386
Zbierka listín
2649.
29.6.2017
BS - Best Slovakia, s.r.o.
36634913
Zbierka listín
2650.
29.6.2017
KOBASO, s.r.o.
35921315
Zbierka listín
2651.
29.6.2017
Zdravotná doprava Košice, s.r.o.
36588431
Zbierka listín
2652.
29.6.2017
Opora s. r. o.
35915838
Zbierka listín
2653.
29.6.2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
35914921
Zbierka listín
2654.
29.6.2017
ZAFFY, s.r.o.
36341053
Zbierka listín
2655.
29.6.2017
SolejDent, s.r.o.
36587681
Zbierka listín
2656.
29.6.2017
KSAR MED, s.r.o.
35914203
Zbierka listín
2657.
29.6.2017
Gastroped s.r.o.
36587184
Zbierka listín
2658.
29.6.2017
GRANADA, s.r.o.
35913525
Zbierka listín
2659.
29.6.2017
BSL LOGISTIC, s. r. o. " v likvidácii "
36425869
Zbierka listín
2660.
29.6.2017
ZDRAVIE-Nina s.r.o.
35911638
Zbierka listín
2661.
29.6.2017
MONSTAV NITRA s.r.o.
35911913
Zbierka listín
2662.
29.6.2017
SUDENT s.r.o.
35912260
Zbierka listín
2663.
29.6.2017
Developers, s.r.o. v likvidácii
35912197
Zbierka listín
2664.
29.6.2017
IPMG a.s.. v likvidácii
35912987
Zbierka listín
2665.
29.6.2017
GOWER COMP, s.r.o. " v likvidácii"
36425681
Zbierka listín
2666.
29.6.2017
FA Architects, s.r.o. v likvidácii
35909668
Zbierka listín
2667.
29.6.2017
SOLIDA PLUS, s.r.o.
36430544
Zbierka listín
2668.
29.6.2017
Anje, a.s.
35935677
Zbierka listín
2669.
29.6.2017
Express Agency s.r.o.
36271497
Zbierka listín
2670.
29.6.2017
RESTAV SK, s.r.o.
36430391
Zbierka listín
2671.
29.6.2017
Z + P stav, spol. s r. o.
36430323
Zbierka listín
2672.
29.6.2017
MUDr. Szücsová Hilda, s.r.o.
35932716
Zbierka listín
2673.
29.6.2017
SANOFIN, s.r.o.
35933194
Zbierka listín
2674.
29.6.2017
Spilatex, s.r.o.
35932139
Zbierka listín
2675.
29.6.2017
VEENKA s.r.o.
36592331
Zbierka listín
2676.
29.6.2017
Bereš Construction, s.r.o.
35930764
Zbierka listín
2677.
29.6.2017
Studio Vision, spol. s r.o.
35930853
Zbierka listín
2678.
29.6.2017
Kimberly-Clark, s.r.o., organizačná zložka
36092614
Zbierka listín
2679.
29.6.2017
Keller Verwaltung s.r.o.
35929421
Zbierka listín
2680.
29.6.2017
EEB, s.r.o.
35928514
Zbierka listín
2681.
29.6.2017
ACTIVIA s.r.o.
35928387
Zbierka listín
2682.
29.6.2017
MRC-Union, s.r.o.
35926171
Zbierka listín
2683.
29.6.2017
VERTIKAL M, s.r.o.
36269603
Zbierka listín
2684.
29.6.2017
ZATVARNICKÁ s.r.o.
36591068
Zbierka listín
2685.
29.6.2017
Šelf s.r.o.
35952211
Zbierka listín
2686.
29.6.2017
GENORA s.r.o.
36274780
Zbierka listín
2687.
29.6.2017
FINAL TRADING, s.r.o.
35951052
Zbierka listín
2688.
29.6.2017
VM IMUNO, s. r. o.
36433501
Zbierka listín
2689.
29.6.2017
Sports & Training Centre, s. r. o.
35950366
Zbierka listín
2690.
29.6.2017
VOGUS, s.r.o.
35950404
Zbierka listín
2691.
29.6.2017
STARKO-SH s.r.o.
36595942
Zbierka listín
2692.
29.6.2017
Barborka s.r.o.
36595608
Zbierka listín
2693.
29.6.2017
Plastfol, s.r.o.
35945061
Zbierka listín
2694.
29.6.2017
EUROBAUMIX, s.r.o. v likvidácii
35946741
Zbierka listín
2695.
29.6.2017
AAA DENT, s.r.o.
35946776
Zbierka listín
2696.
29.6.2017
Karmelitánske nakladateľstvo, s. r. o. v likvidácii
35944510
Zbierka listín
2697.
29.6.2017
Banka invest, a.s.
35943050
Zbierka listín
2698.
29.6.2017
KEY MEDIA, s.r.o.
36345512
Zbierka listín
2699.
29.6.2017
R.D.M. DREVO s.r.o.
36595039
Zbierka listín
2700.
29.6.2017
Rieka, s.r.o.
36431834
Zbierka listín
2701.
29.6.2017
PROSPERA SK s.r.o. „ v likvidácii “
36345041
Zbierka listín
2702.
29.6.2017
HUGO SPED - SK s.r.o.
35938986
Zbierka listín
2703.
29.6.2017
F.B. Hús - Hentesárú Kereskedelmi Korlátolt Felelösségü Társaság, orga...
35940174
Zbierka listín
2704.
29.6.2017
KRÁSNA, s.r.o.
36594636
Zbierka listín
2705.
29.6.2017
HelioPeleta s.r.o.
35941537
Zbierka listín
2706.
29.6.2017
BALMIX s.r.o.
47587580
Zbierka listín
2707.
29.6.2017
RECYKLÁTY, s.r.o.
47648881
Zbierka listín
2708.
29.6.2017
Magic Express, s.r.o.
47565136
Zbierka listín
2709.
29.6.2017
D-Projekt, s.r.o.
47606193
Zbierka listín
2710.
29.6.2017
GA-KOS Plus s.r.o.
47253258
Zbierka listín
2711.
29.6.2017
RSA International s.r.o.
47613904
Zbierka listín
2712.
29.6.2017
Almostar s.r.o.
46340599
Zbierka listín
2713.
29.6.2017
Svadobný salón Lenna s.r.o.
47589302
Zbierka listín
2714.
29.6.2017
KOLESZTERIN s.r.o.
47552999
Zbierka listín
2715.
29.6.2017
Greewee s.r.o.
47629860
Zbierka listín
2716.
29.6.2017
3M Group s.r.o.
47613220
Zbierka listín
2717.
29.6.2017
Vekrs trade, s.r.o.
47607050
Zbierka listín
2718.
29.6.2017
TRUSCADA, s.r.o.
47632291
Zbierka listín
2719.
29.6.2017
DUFER, s.r.o.
47622407
Zbierka listín
2720.
29.6.2017
Garant Baits s.r.o.
47590378
Zbierka listín
2721.
29.6.2017
TATRA CENTRUM, s.r.o.
47600772
Zbierka listín
2722.
29.6.2017
MB transport, s.r.o.
47597178
Zbierka listín
2723.
29.6.2017
Melaya s.r.o.
47571535
Zbierka listín
2724.
29.6.2017
OM Cars s.r.o.
47585668
Zbierka listín
2725.
29.6.2017
ECOS KM, s.r.o.
47563311
Zbierka listín
2726.
29.6.2017
STAV DESIGN Nevolný s.r.o.
47600128
Zbierka listín
2727.
29.6.2017
Draf s.r.o.
47578947
Zbierka listín
2728.
29.6.2017
White Rose s.r.o.
47499711
Zbierka listín
2729.
29.6.2017
JAP KOMPLET s.r.o.
47579153
Zbierka listín
2730.
29.6.2017
ObojkySmenom.sk s. r. o.
47538121
Zbierka listín
2731.
29.6.2017
JAGONN STAV s.r.o.
47564148
Zbierka listín
2732.
29.6.2017
Patrol Slovakia s.r.o.
47596155
Zbierka listín
2733.
29.6.2017
HunDel, s.r.o.
47598662
Zbierka listín
2734.
29.6.2017
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
Zbierka listín
2735.
29.6.2017
Ekopyro s.r.o.
47586133
Zbierka listín
2736.
29.6.2017
Strechy Kohút s.r.o.
47568101
Zbierka listín
2737.
29.6.2017
ADDEMI, s.r.o.
47591935
Zbierka listín
2738.
29.6.2017
PP VITAE s.r.o.
47559781
Zbierka listín
2739.
29.6.2017
TURIEC - VČELIA FARMA NECPALY, s.r.o.
47503475
Zbierka listín
2740.
29.6.2017
TENDER-S, s.r.o.
47571675
Zbierka listín
2741.
29.6.2017
Hart Slovakia BA, s.r.o.
47583673
Zbierka listín
2742.
29.6.2017
FreshPower, s.r.o.
47581409
Zbierka listín
2743.
29.6.2017
Kameleon Shop s.r.o.
47575603
Zbierka listín
2744.
29.6.2017
VALSON s.r.o.
47531843
Zbierka listín
2745.
29.6.2017
3Group, s.r.o.
47569964
Zbierka listín
2746.
29.6.2017
Maon s.r.o.
47567287
Zbierka listín
2747.
29.6.2017
TAXI TATRA, s. r. o.
47572043
Zbierka listín
2748.
29.6.2017
Projekty-BK, s.r.o.
47578416
Zbierka listín
2749.
29.6.2017
ŠOTH, s.r.o.
47542926
Zbierka listín
2750.
29.6.2017
NEUGS, s.r.o.
47558873
Zbierka listín
2751.
29.6.2017
VAPEKI s.r.o.
47547341
Zbierka listín
2752.
29.6.2017
CGU s. r. o.
47563613
Zbierka listín
2753.
29.6.2017
PS architekt, s. r. o.
47565055
Zbierka listín
2754.
29.6.2017
ANiMAPED, s.r.o.
47566558
Zbierka listín
2755.
29.6.2017
Computers, control and consulting s.r.o.
47533901
Zbierka listín
2756.
29.6.2017
FEREO s. r. o. v likvidácii
47556749
Zbierka listín
2757.
29.6.2017
AVOCADO s. r. o.
47500018
Zbierka listín
2758.
29.6.2017
MEDI A-Z, s.r.o.
47562447
Zbierka listín
2759.
29.6.2017
Wine Rose s. r. o. v likvidácii
47536349
Zbierka listín
2760.
29.6.2017
PharmEd, s.r.o.
47526700
Zbierka listín
2761.
29.6.2017
Forest Industry s.r.o.
47562978
Zbierka listín
2762.
29.6.2017
Konsento s. r. o. „v likvidácii“
47518219
Zbierka listín
2763.
29.6.2017
Dentnad, s.r.o.
47553545
Zbierka listín
2764.
29.6.2017
DAGI TOUR s.r.o.
47538759
Zbierka listín
2765.
29.6.2017
GARAGE TUNING SHOP, s.r.o.
47503955
Zbierka listín
2766.
29.6.2017
HR EXPERT s. r. o.
47519908
Zbierka listín
2767.
29.6.2017
UPET, s.r.o.
47538805
Zbierka listín
2768.
29.6.2017
L&L Bau s.r.o. „v likvidácii“
47522763
Zbierka listín
2769.
29.6.2017
DM - SERVIS, s. r. o.
47513829
Zbierka listín
2770.
29.6.2017
M.L.GAL s.r.o.
47456591
Zbierka listín
2771.
29.6.2017
KALOKARDION s. r. o.
47515741
Zbierka listín
2772.
29.6.2017
CSE Group s.r.o.
47491752
Zbierka listín
2773.
29.6.2017
Obchodný dom ASO s. r. o.
47508779
Zbierka listín
2774.
29.6.2017
Celestar s.r.o.
47506504
Zbierka listín
2775.
29.6.2017
ZumaDesign, s.r.o.
47503670
Zbierka listín
2776.
29.6.2017
Slovakia MODEL Management, s.r.o.
47430826
Zbierka listín
2777.
29.6.2017
HULK, s.r.o.
47468734
Zbierka listín
2778.
29.6.2017
Solariss s. r. o.
47312599
Zbierka listín
2779.
29.6.2017
Carpe Vitam s. r. o.
47484748
Zbierka listín
2780.
29.6.2017
V.I.P. HOREC, s.r.o.
47495316
Zbierka listín
2781.
29.6.2017
A.G.H. Revision s.r.o.
47460351
Zbierka listín
2782.
29.6.2017
JK Accounting service, s.r.o.
47502401
Zbierka listín
2783.
29.6.2017
IPower, s.r.o.
47487569
Zbierka listín
2784.
29.6.2017
SK Log, s.r.o.
47488204
Zbierka listín
2785.
29.6.2017
Consulting4you, s.r.o.
47470551
Zbierka listín
2786.
29.6.2017
Sanmarko s.r.o.
47457325
Zbierka listín
2787.
29.6.2017
KOCO s. r. o.
47439912
Zbierka listín
2788.
29.6.2017
JLK Group, s.r.o.
47485418
Zbierka listín
2789.
29.6.2017
LUMA Consulting s.r.o. v likvidácii
47437235
Zbierka listín
2790.
29.6.2017
CVMC-CARDIO s.r.o.
47452919
Zbierka listín
2791.
29.6.2017
PROLOGIC PRO s.r.o.
47483130
Zbierka listín
2792.
29.6.2017
Sanny centrum s.r.o.
47413786
Zbierka listín
2793.
29.6.2017
THT s.r.o.
47485540
Zbierka listín
2794.
29.6.2017
PEVIA, s.r.o.
47494611
Zbierka listín
2795.
29.6.2017
Ambulancia Beluša s. r. o. "v likvidácii"
47426861
Zbierka listín
2796.
29.6.2017
qworks s.r.o.
47489189
Zbierka listín
2797.
29.6.2017
D.K. Dental s.r.o.
47486767
Zbierka listín
2798.
29.6.2017
EuroShip s.r.o.
47477229
Zbierka listín
2799.
29.6.2017
Záhorská-Droždiak s.r.o.
47417587
Zbierka listín
2800.
29.6.2017
Presportsnv, s.r.o.
47464551
Zbierka listín
2801.
29.6.2017
CORSO REAL s.r.o.
47444525
Zbierka listín
2802.
29.6.2017
PE-DIAMOND s.r.o.
47475200
Zbierka listín
2803.
29.6.2017
Best Beauty, s. r. o.
47467193
Zbierka listín
2804.
29.6.2017
3GPS s.r.o.
47472201
Zbierka listín
2805.
29.6.2017
CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o.
47453231
Zbierka listín
2806.
29.6.2017
RUBS, s.r.o.
47429534
Zbierka listín
2807.
29.6.2017
Grand Bar Plus, s.r.o.
47429259
Zbierka listín
2808.
29.6.2017
CVC Group s.r.o.
47445491
Zbierka listín
2809.
29.6.2017
KOMJATHI s.r.o.
47457902
Zbierka listín
2810.
29.6.2017
Marketing solution 888 s.r.o.
47430095
Zbierka listín
2811.
29.6.2017
515 s.r.o.
47475714
Zbierka listín
2812.
29.6.2017
Beyond Music s.r.o.
47462621
Zbierka listín
2813.
29.6.2017
PP Management s. r. o.
47251239
Zbierka listín
2814.
29.6.2017
ZAJÍČEK - MH STAV s. r. o.
47452536
Zbierka listín
2815.
29.6.2017
ViMa SK s.r.o.
47452391
Zbierka listín
2816.
29.6.2017
ZIOWA s.r.o.
47457597
Zbierka listín
2817.
29.6.2017
AGROBOR, s. r. o.
47428171
Zbierka listín
2818.
29.6.2017
PRAGFI, s. r. o.
47437308
Zbierka listín
2819.
29.6.2017
Sapori della vita s.r.o.
47422696
Zbierka listín
2820.
29.6.2017
MAD Trans, spol. s r.o.
47337699
Zbierka listín
2821.
29.6.2017
R & R Co., s. r. o.
47458534
Zbierka listín
2822.
29.6.2017
Cardiovascular & Metabolic Clinic s.r.o.
47453508
Zbierka listín
2823.
29.6.2017
TÁ Mont s.r.o.
47224380
Zbierka listín
2824.
29.6.2017
Kutilcentrum s.r.o.
47470071
Zbierka listín
2825.
29.6.2017
CARGO GROUP SLOVAKIA s.r.o.
47429364
Zbierka listín
2826.
29.6.2017
DPA STROJTECHNIKA, s.r.o.
47416823
Zbierka listín
2827.
29.6.2017
OPIMUS SK s.r.o.
47416394
Zbierka listín
2828.
29.6.2017
Los Porkos s.r.o.
47418052
Zbierka listín
2829.
29.6.2017
CVMC-DIA s.r.o.
47450860
Zbierka listín
2830.
29.6.2017
MT Consilio s.r.o.
47413875
Zbierka listín
2831.
29.6.2017
LD - FIN s.r.o.
47447877
Zbierka listín
2832.
29.6.2017
AC med ZDRAVOTNÍCKE A PSYCHIATRICKÉ CENTRUM s.r.o.
47434708
Zbierka listín
2833.
29.6.2017
Mirelle, s.r.o.
47429178
Zbierka listín
2834.
29.6.2017
AGNOS C, s.r.o.
47422050
Zbierka listín
2835.
29.6.2017
VK-METAL, s.r.o.
47427701
Zbierka listín
2836.
29.6.2017
MonoSolar, s.r.o.
47395141
Zbierka listín
2837.
29.6.2017
LUBIA s.r.o.
47411295
Zbierka listín
2838.
29.6.2017
AN Company, s.r.o.
47439971
Zbierka listín
2839.
29.6.2017
techway s.r.o.
47431717
Zbierka listín
2840.
29.6.2017
Stratégie úspechu s.r.o.
47403471
Zbierka listín
2841.
29.6.2017
Europe Throbe & partners s.r.o.
47377216
Zbierka listín
2842.
29.6.2017
SZÜRÖS - SZÜRÖSOVÁ s.r.o.
47430290
Zbierka listín
2843.
29.6.2017
LIDERES s.r.o.
47414898
Zbierka listín
2844.
29.6.2017
ISO-mont Levice, s.r.o.
47415223
Zbierka listín
2845.
29.6.2017
RESOX s.r.o.
47421193
Zbierka listín
2846.
29.6.2017
Proument s. r. o.
47395915
Zbierka listín
2847.
29.6.2017
J STAV s.r.o.
47393866
Zbierka listín
2848.
29.6.2017
SEMA4 s. r. o.
47377640
Zbierka listín
2849.
29.6.2017
FNM Businesses s. r. o.
47393921
Zbierka listín
2850.
29.6.2017
MARIMONT s.r.o.
47393211
Zbierka listín
2851.
29.6.2017
Pedan s.r.o.
47381744
Zbierka listín
2852.
29.6.2017
LD and Son Homes s.r.o.
47381761
Zbierka listín
2853.
29.6.2017
Brand realitná kancelária s.r.o.
47382848
Zbierka listín
2854.
29.6.2017
CONSULTING & TRAINING s.r.o.
47385294
Zbierka listín
2855.
29.6.2017
Objav Svet s.r.o.
47363703
Zbierka listín
2856.
29.6.2017
QPI 003 s.r.o.
47378735
Zbierka listín
2857.
29.6.2017
GG Partnership, s.r.o., v likvidácií
47366231
Zbierka listín
2858.
29.6.2017
TRIMODENT, s.r.o.
47352094
Zbierka listín
2859.
29.6.2017
AF GASTRO, s.r.o.
47369787
Zbierka listín
2860.
29.6.2017
TRM – STAV s.r.o.
47360101
Zbierka listín
2861.
29.6.2017
VISIA Cinema SK s. r. o. v likvidácii
47333529
Zbierka listín
2862.
29.6.2017
Madpharm, s.r.o.
47365544
Zbierka listín
2863.
29.6.2017
FERKON s.r.o.
47364688
Zbierka listín
2864.
29.6.2017
PEJAVA s.r.o.
47344121
Zbierka listín
2865.
29.6.2017
BOGA PARTNERS, s.r.o.
47312653
Zbierka listín
2866.
29.6.2017
TUBOTEK SK s.r.o.
47346051
Zbierka listín
2867.
29.6.2017
VUZ s.r.o. v likvidácii
47331879
Zbierka listín
2868.
29.6.2017
EL - MONT, spol. s r.o.
47371421
Zbierka listín
2869.
29.6.2017
V M CARGO, s.r.o.
47209411
Zbierka listín
2870.
29.6.2017
RAMOS ENTERTAINMENT, s.r.o.
47321091
Zbierka listín
2871.
29.6.2017
Avetronis SK s.r.o.
47078308
Zbierka listín
2872.
29.6.2017
Sebők, spol. s r.o.
47339845
Zbierka listín
2873.
29.6.2017
LDL-MONT, s.r.o.
47229322
Zbierka listín
2874.
29.6.2017
CLOVIN PLUS s.r.o.
47343273
Zbierka listín
2875.
29.6.2017
Take Profit s.r.o.
47330066
Zbierka listín
2876.
29.6.2017
Makhachkala s.r.o. v likvidácii
47332077
Zbierka listín
2877.
29.6.2017
ADRO s.r.o.
47323582
Zbierka listín
2878.
29.6.2017
VBuilding, s.r.o.
47328711
Zbierka listín
2879.
29.6.2017
XLoad s.r.o.
47325917
Zbierka listín
2880.
29.6.2017
WEBEKO s.r.o.
47315750
Zbierka listín
2881.
29.6.2017
HIVET s.r.o.
47316489
Zbierka listín
2882.
29.6.2017
MABONEX STEEL, s. r. o.
47230592
Zbierka listín
2883.
29.6.2017
SL-T, s.r.o.
47311134
Zbierka listín
2884.
29.6.2017
NISI Trade s.r.o.
47319194
Zbierka listín
2885.
29.6.2017
Aeternum s.r.o.
47228083
Zbierka listín
2886.
29.6.2017
EVOLUZIONE s.r.o.
47226374
Zbierka listín
2887.
29.6.2017
Aeronet Profi s.r.o.
47216948
Zbierka listín
2888.
29.6.2017
ROBERT DE IVETT s.r.o.
47214961
Zbierka listín
2889.
29.6.2017
PSE HOLDING a.s. v likvidácii
47199466
Zbierka listín
2890.
29.6.2017
PJ & PJ s.r.o.
47229098
Zbierka listín
2891.
29.6.2017
ROCHELL, s. r. o.
47190922
Zbierka listín
2892.
29.6.2017
MEDITRAIN s.r.o.
47189801
Zbierka listín
2893.
29.6.2017
TRIPSTEER, s.r.o.
46969934
Zbierka listín
2894.
29.6.2017
Numerum s.r.o.
47208198
Zbierka listín
2895.
29.6.2017
Volt Elektro s.r.o.
47193379
Zbierka listín
2896.
29.6.2017
Pi aquaunion, s.r.o.
47205750
Zbierka listín
2897.
29.6.2017
IDEOS s.r.o.
47218509
Zbierka listín
2898.
29.6.2017
BALANIA, s.r.o.
46851941
Zbierka listín
2899.
29.6.2017
Villeurbanne s. r. o. v likvidácii
47225521
Zbierka listín
2900.
29.6.2017
BULL - stav s.r.o.
47206489
Zbierka listín
2901.
29.6.2017
FANTASTIK s.r.o.
47197013
Zbierka listín
2902.
29.6.2017
Melany Language School, s.r.o.
47209305
Zbierka listín
2903.
29.6.2017
FE.ROM, s. r. o.
47190558
Zbierka listín
2904.
29.6.2017
MON-DIEU,s. r. o.
47097418
Zbierka listín
2905.
29.6.2017
3M MGMT s.r.o.
47172886
Zbierka listín
2906.
29.6.2017
JU-PE RENT s.r.o.
47154985
Zbierka listín
2907.
29.6.2017
ALVENTA s.r.o.
47177705
Zbierka listín
2908.
29.6.2017
STUDIO ELEVEN, s.r.o.
47178655
Zbierka listín
2909.
29.6.2017
ELIPET, s. r. o.
47169231
Zbierka listín
2910.
29.6.2017
Made for Trade, s.r.o.
47169249
Zbierka listín
2911.
29.6.2017
Luxstore s.r.o.
47170697
Zbierka listín
2912.
29.6.2017
MiniSec s.r.o. v likvidácii
47181966
Zbierka listín
2913.
29.6.2017
SKMOLD, s.r.o.
47167891
Zbierka listín
2914.
29.6.2017
ARIES sk s.r.o.
47171766
Zbierka listín
2915.
29.6.2017
Svito s.r.o.
47172347
Zbierka listín
2916.
29.6.2017
Romigo, s.r.o.
47153199
Zbierka listín
2917.
29.6.2017
HEGI-STAV s.r.o.
47163291
Zbierka listín
2918.
29.6.2017
LIWIX s.r.o.
47181656
Zbierka listín
2919.
29.6.2017
Redzepali Selmani
43880584
Zbierka listín
2920.
29.6.2017
XIA s.r.o.
47145838
Zbierka listín
2921.
29.6.2017
Mariat s. r. o.
47175737
Zbierka listín
2922.
29.6.2017
RUNK, s. r. o.
47139731
Zbierka listín
2923.
29.6.2017
HEVAdent s. r. o.
47150815
Zbierka listín
2924.
29.6.2017
Plan W, s.r.o.
47168773
Zbierka listín
2925.
29.6.2017
REGEM s.r.o.
47173254
Zbierka listín
2926.
29.6.2017
Vitenckameň s.r.o.
47151366
Zbierka listín
2927.
29.6.2017
PDT - poľná zelenina s.r.o.
47164468
Zbierka listín
2928.
29.6.2017
Infinity Income s.r.o.
47159821
Zbierka listín
2929.
29.6.2017
Stavby ELVO s.r.o.
47159855
Zbierka listín
2930.
29.6.2017
MIDAX, s.r.o.
47165995
Zbierka listín
2931.
29.6.2017
IG COM s.r.o.
47171774
Zbierka listín
2932.
29.6.2017
H.R.O.CH s.r.o.
47165626
Zbierka listín
2933.
29.6.2017
SONJA s.r.o.
46936980
Zbierka listín
2934.
29.6.2017
Keltic, s.r.o.
47136987
Zbierka listín
2935.
29.6.2017
R&J Sushi Fresh Bratislava s.r.o.
47141476
Zbierka listín
2936.
29.6.2017
KOW s.r.o.
47117907
Zbierka listín
2937.
29.6.2017
HARD REAL s.r.o. „v likvidácií"
47122722
Zbierka listín
2938.
29.6.2017
SCHNOBL s.r.o.
47140313
Zbierka listín
2939.
29.6.2017
DECorp plus, s.r.o.
47125446
Zbierka listín
2940.
29.6.2017
ROBOKOV s.r.o.
47146389
Zbierka listín
2941.
29.6.2017
in town s.r.o.
47147890
Zbierka listín
2942.
29.6.2017
Studio Limb, s. r. o.
47130890
Zbierka listín
2943.
29.6.2017
V&R group SK s.r.o.
47044438
Zbierka listín
2944.
29.6.2017
Pajser - stavebná činnosť, s.r.o.
47146401
Zbierka listín
2945.
29.6.2017
PrePsychiku, s.r.o.
47248343
Zbierka listín
2946.
29.6.2017
TOMAJA GROUP s.r.o.
47145234
Zbierka listín
2947.
29.6.2017
Full Auto Express s.r.o.
47127961
Zbierka listín
2948.
29.6.2017
VALCARGO s.r.o.
47137703
Zbierka listín
2949.
29.6.2017
SUPER BAZÉNY, s. r. o.
47133805
Zbierka listín
2950.
29.6.2017
AvesGroup s. r. o.
47118075
Zbierka listín
2951.
29.6.2017
V.I.P. Hair s. r. o.
47133406
Zbierka listín
2952.
29.6.2017
EkoMedica s.r.o.
47106352
Zbierka listín
2953.
29.6.2017
J&J Project Consulting, s.r.o.
47120312
Zbierka listín
2954.
29.6.2017
DRESS UP s.r.o.
47124385
Zbierka listín
2955.
29.6.2017
Apotéka na námestí s.r.o.
47108142
Zbierka listín
2956.
29.6.2017
OUTSET s. r. o
47111887
Zbierka listín
2957.
29.6.2017
WIMMERAGRO s.r.o.
47104511
Zbierka listín
2958.
29.6.2017
KP Mont Nitra, s.r.o.
47057025
Zbierka listín
2959.
29.6.2017
SHS TRNAVA s.r.o.
47109513
Zbierka listín
2960.
29.6.2017
WNET TECHNOLOGY s.r.o.
47076241
Zbierka listín
2961.
29.6.2017
RAMAELA, s.r.o.
47105275
Zbierka listín
2962.
29.6.2017
VaKa FIT, s. r. o.
47029510
Zbierka listín
2963.
29.6.2017
A.P.H. s.r.o.
47103876
Zbierka listín
2964.
29.6.2017
PREMIUM Gastro, s.r.o.
47088231
Zbierka listín
2965.
29.6.2017
R development s.r.o.
47085819
Zbierka listín
2966.
29.6.2017
Myluxbazar s.r.o.
47087340
Zbierka listín
2967.
29.6.2017
EDILMONT, s.r.o.
47099364
Zbierka listín
2968.
29.6.2017
L - INT s.r.o.
47048727
Zbierka listín
2969.
29.6.2017
DOBRÝ GAZDA, s. r. o.
47099356
Zbierka listín
2970.
29.6.2017
Bleu & Blanc Concierge SK, SE, organizačná zložka
47071885
Zbierka listín
2971.
29.6.2017
24 services s.r.o.
47096519
Zbierka listín
2972.
29.6.2017
F.I.doprava s.r.o.
47057921
Zbierka listín
2973.
29.6.2017
L + MMDoc s.r.o.
47075660
Zbierka listín
2974.
29.6.2017
Temptec, s.r.o.
47067021
Zbierka listín
2975.
29.6.2017
R&M.Muška Organárske dielne Žilina, s.r.o.
47076941
Zbierka listín
2976.
29.6.2017
MB autoservis s.r.o.
47053135
Zbierka listín
2977.
29.6.2017
Vybavimto s. r. o.
47089997
Zbierka listín
2978.
29.6.2017
Od detí pre deti s. r. o.
47080256
Zbierka listín
2979.
29.6.2017
MAROT EKO s. r. o.
47067934
Zbierka listín
2980.
29.6.2017
2MAX s.r.o.
47013621
Zbierka listín
2981.
29.6.2017
GastroCorp s.r.o.
47078049
Zbierka listín
2982.
29.6.2017
EASYel s.r.o.
47062134
Zbierka listín
2983.
29.6.2017
GRIND, s.r.o.
46997628
Zbierka listín
2984.
29.6.2017
NH STAVBY s.r.o.
47046783
Zbierka listín
2985.
29.6.2017
PAPCO s. r. o.
47077735
Zbierka listín
2986.
29.6.2017
NELAPEK s.r.o.
47077166
Zbierka listín
2987.
29.6.2017
Tysa-Trans s.r.o.
47083085
Zbierka listín
2988.
29.6.2017
Vestire s.r.o.
47084243
Zbierka listín
2989.
29.6.2017
ROSEDREAM SLOVAKIA s. r. o.
47057190
Zbierka listín
2990.
29.6.2017
LUX ROYAL s. r. o.
47060778
Zbierka listín
2991.
29.6.2017
JFG14 s.r.o.
47086564
Zbierka listín
2992.
29.6.2017
LUKOD, s.r.o.
47057386
Zbierka listín
2993.
29.6.2017
Fantex s. r. o.
47021233
Zbierka listín
2994.
29.6.2017
J. K. Food SERVICE s. r. o. v likvidácii
46994785
Zbierka listín
2995.
29.6.2017
Targy, s. r. o.
46957464
Zbierka listín
2996.
29.6.2017
Slavempe, s.r.o.
47003758
Zbierka listín
2997.
29.6.2017
5005, s.r.o.
47041641
Zbierka listín
2998.
29.6.2017
Kasanicky Consulting, s. r. o. v likvidácii
47030364
Zbierka listín
2999.
29.6.2017
Care for you, s.r.o.
47026251
Zbierka listín
3000.
29.6.2017
Naše družstvo
47023201
Zbierka listín
3001.
29.6.2017
PAVJAN architektúra i dizajn s. r. o.
47029358
Zbierka listín
3002.
29.6.2017
666 GROUP, s. r. o.
47036915
Zbierka listín
3003.
29.6.2017
VEMA SK s.r.o.
47043989
Zbierka listín
3004.
29.6.2017
ENVI-RECYCLING, s.r.o.
46976400
Zbierka listín
3005.
29.6.2017
SKG Advising s.r.o.
47046520
Zbierka listín
3006.
29.6.2017
ELKOMIN s.r.o.
47040564
Zbierka listín
3007.
29.6.2017
Vienna Dental Clinic s.r.o.
46976388
Zbierka listín
3008.
29.6.2017
MagicShots, s.r.o.
46960813
Zbierka listín
3009.
29.6.2017
economic service and consulting, spol. s r.o.
47018089
Zbierka listín
3010.
29.6.2017
Autoservis Šándor, s.r.o.
47026821
Zbierka listín
3011.
29.6.2017
L.e.L. Office, s. r. o.
47052813
Zbierka listín
3012.
29.6.2017
Tramtaria Slovensko, s.r.o.
47049189
Zbierka listín
3013.
29.6.2017
PGdent s.r.o.
47056347
Zbierka listín
3014.
29.6.2017
iFix s. r. o.
47019948
Zbierka listín
3015.
29.6.2017
Urbančík s.r.o.
47066237
Zbierka listín
3016.
29.6.2017
VOC s.r.o.
47042834
Zbierka listín
3017.
29.6.2017
New solutions, s.r.o.
47056681
Zbierka listín
3018.
29.6.2017
Tazio, s.r.o.
47247061
Zbierka listín
3019.
29.6.2017
VIRTUS IN s. r. o.
47075741
Zbierka listín
3020.
29.6.2017
Komposesorát Vojka, s.r.o.
46992103
Zbierka listín
3021.
29.6.2017
M-ARTE s.r.o.
47026871
Zbierka listín
3022.
29.6.2017
KODEKA s.r.o.
47007516
Zbierka listín
3023.
29.6.2017
roomba media s.r.o.
47007541
Zbierka listín
3024.
29.6.2017
LenThis, s.r.o.
47009721
Zbierka listín
3025.
29.6.2017
Aquasoursing, s. r. o.
46903054
Zbierka listín
3026.
29.6.2017
Wrap point, s. r. o.
46990313
Zbierka listín
3027.
29.6.2017
Inspired Women s. r. o.
47008105
Zbierka listín
3028.
29.6.2017
STAVAJ ŠUHAJ s. r. o.
46783181
Zbierka listín
3029.
29.6.2017
RZI Consulting, s. r. o.
47005629
Zbierka listín
3030.
29.6.2017
VKM agency s.r.o.
47012994
Zbierka listín
3031.
29.6.2017
I.C.C. LIFT s.r.o., organizačná zložka
46980539
Zbierka listín
3032.
29.6.2017
CUNA s.r.o.
46945075
Zbierka listín
3033.
29.6.2017
TORER s.r.o. v likvidácii
46950451
Zbierka listín
3034.
29.6.2017
SkyAdventure s.r.o.
46965220
Zbierka listín
3035.
29.6.2017
SLAVER, s.r.o.
46947914
Zbierka listín
3036.
29.6.2017
Homeclean, s. r. o.
46977791
Zbierka listín
3037.
29.6.2017
REVITTOM s.r.o.
46908366
Zbierka listín
3038.
29.6.2017
Radol, s.r.o.
46947396
Zbierka listín
3039.
29.6.2017
LASKA SLOVAKIA, s. r. o.
46968903
Zbierka listín
3040.
29.6.2017
TODA s.r.o.
46973052
Zbierka listín
3041.
29.6.2017
REPONO s. r. o.
46979352
Zbierka listín
3042.
29.6.2017
Springs SK, s. r. o.
46968709
Zbierka listín
3043.
29.6.2017
MUDr. Bystrý s.r.o.
46922547
Zbierka listín
3044.
29.6.2017
CALVO, s.r.o.
46858776
Zbierka listín
3045.
29.6.2017
A.S.E.S networks, s.r.o.
46920471
Zbierka listín
3046.
29.6.2017
House Team s.r.o.
46847987
Zbierka listín
3047.
29.6.2017
MILAS s. r. o.
46978844
Zbierka listín
3048.
29.6.2017
The 1st Class, s.r.o.
46870598
Zbierka listín
3049.
29.6.2017
Clermont s.r.o.
46965076
Zbierka listín
3050.
29.6.2017
FUNNY WORLD SVK s.r.o.
46951806
Zbierka listín
3051.
29.6.2017
TM servis, s.r.o.
46982701
Zbierka listín
3052.
29.6.2017
VB Projekt, s.r.o.
46979905
Zbierka listín
3053.
29.6.2017
Uisce Beatha s.r.o.
46965815
Zbierka listín
3054.
29.6.2017
IRON TRAINING, s.r.o
46953523
Zbierka listín
3055.
29.6.2017
BKD s. r. o. v likvidácii
46964339
Zbierka listín
3056.
29.6.2017
VIVIEN event, s. r. o.
46943951
Zbierka listín
3057.
29.6.2017
Eightysix, s. r. o.
46929983
Zbierka listín
3058.
29.6.2017
TOBBI, s.r.o.
46940316
Zbierka listín
3059.
29.6.2017
GONAMM, s. r. o.
46968636
Zbierka listín
3060.
29.6.2017
Easywedding, s.r.o.
46968270
Zbierka listín
3061.
29.6.2017
Reality rent, s.r.o.
46972587
Zbierka listín
3062.
29.6.2017
VR STEEL s.r.o.
46949267
Zbierka listín
3063.
29.6.2017
ELANDER, s. r. o.
46932020
Zbierka listín
3064.
29.6.2017
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o.
46904417
Zbierka listín
3065.
29.6.2017
ELLA animation, s. r. o.
46906908
Zbierka listín
3066.
29.6.2017
SUPER FIT s.r.o.
46953710
Zbierka listín
3067.
29.6.2017
HEGE s. r. o.
46944982
Zbierka listín
3068.
29.6.2017
HONOR Trade s.r.o.
46937064
Zbierka listín
3069.
29.6.2017
TFA SK, s.r.o.
46954325
Zbierka listín
3070.
29.6.2017
PROFINEL s.r.o.
46912975
Zbierka listín
3071.
29.6.2017
KATANATO s.r.o.
46914501
Zbierka listín
3072.
29.6.2017
Resolution s. r. o.
46945415
Zbierka listín
3073.
29.6.2017
Welfer s.r.o.
46923250
Zbierka listín
3074.
29.6.2017
ON Austria s.r.o.
46934421
Zbierka listín
3075.
29.6.2017
SAY s.r.o.
46918931
Zbierka listín
3076.
29.6.2017
DUMEN SK, s. r. o.
47243724
Zbierka listín
3077.
29.6.2017
JUSTICIA Legis s. r. o.
46912134
Zbierka listín
3078.
29.6.2017
MUDr. Desatová s. r. o.
47243783
Zbierka listín
3079.
29.6.2017
M+M, s.r.o.
46918272
Zbierka listín
3080.
29.6.2017
WayUP Trading Slovakia, s.r.o.
46917586
Zbierka listín
3081.
29.6.2017
PM petrol s.r.o.
46923888
Zbierka listín
3082.
29.6.2017
EUROPEAN PROPERTY HOLDING, s. r. o.
46862391
Zbierka listín
3083.
29.6.2017
RIMAS, s.r.o.
46913408
Zbierka listín
3084.
29.6.2017
LT facility services, s. r. o.
46898158
Zbierka listín
3085.
29.6.2017
FINaid, s.r.o.
46904263
Zbierka listín
3086.
29.6.2017
P.P.C. Slovakia s.r.o.
46909559
Zbierka listín
3087.
29.6.2017
inmidi spol. s r. o.
46916563
Zbierka listín
3088.
29.6.2017
TL agency s.r.o.
46918701
Zbierka listín
3089.
29.6.2017
Logistic Center Malanta s.r.o.
46870741
Zbierka listín
3090.
29.6.2017
RESIDENCE HOTEL & CLUB, s.r.o.
46910689
Zbierka listín
3091.
29.6.2017
Priemyselný PARK, s.r.o.
46909745
Zbierka listín
3092.
29.6.2017
TOPDRAŽBY, s. r. o. v likvidácii
46851569
Zbierka listín
3093.
29.6.2017
DUSNA, s.r.o.
46898573
Zbierka listín
3094.
29.6.2017
DIZAJPAKT 1 s.r.o. „v likvidácii“
46921532
Zbierka listín
3095.
29.6.2017
Personal Agency Europe spol.s r.o.
46930701
Zbierka listín
3096.
29.6.2017
TB Company s.r.o.
46935673
Zbierka listín
3097.
29.6.2017
NABYKOV, s. r. o.
46886222
Zbierka listín
3098.
29.6.2017
LUMIKAS, s.r.o.
46928332
Zbierka listín
3099.
29.6.2017
VIKOM TRANS s.r.o.
46933093
Zbierka listín
3100.
29.6.2017
TDR Trade s. r. o.
46938478
Zbierka listín
3101.
29.6.2017
VIBRA Slovakia s.r.o.
46928642
Zbierka listín
3102.
29.6.2017
Waro trade s.r.o.
46859179
Zbierka listín
3103.
29.6.2017
Marmaduke s.r.o.
47242540
Zbierka listín
3104.
29.6.2017
Waro real s.r.o.
46858521
Zbierka listín
3105.
29.6.2017
PEF agency, s. r. o.
46850040
Zbierka listín
3106.
29.6.2017
ADNETCAR s. r. o.
46851798
Zbierka listín
3107.
29.6.2017
DAŠIAUTO, s.r.o.
46865799
Zbierka listín
3108.
29.6.2017
FULLPROFI servis s. r. o.
46806598
Zbierka listín
3109.
29.6.2017
Black Dot, s.r.o.
46839607
Zbierka listín
3110.
29.6.2017
ISTROMEX SERVICES, s. r. o.
46875280
Zbierka listín
3111.
29.6.2017
MIRIAM 10-05, s.r.o.
46882430
Zbierka listín
3112.
29.6.2017
FELIMOS, s.r.o.
47242744
Zbierka listín
3113.
29.6.2017
EuroChinese Development&Investment Group a.s.
46883347
Zbierka listín
3114.
29.6.2017
ONKOCET Real s. r. o.
46876855
Zbierka listín
3115.
29.6.2017
Hardegg s. r. o. v likvidácii
46892851
Zbierka listín
3116.
29.6.2017
Zabri s. r. o.
46870687
Zbierka listín
3117.
29.6.2017
Decko, s. r. o. v likvidácii
46857702
Zbierka listín
3118.
29.6.2017
HITZE s.r.o.
46884351
Zbierka listín
3119.
29.6.2017
EPS Group Management s. r. o.
46894632
Zbierka listín
3120.
29.6.2017
FLORA TOUR SERVICES s. r. o.
46868151
Zbierka listín
3121.
29.6.2017
S – market 1, s.r.o. v likvidácii
46881743
Zbierka listín
3122.
29.6.2017
KING FOOD, s. r. o.
46814434
Zbierka listín
3123.
29.6.2017
AGRI Solution, s.r.o.
46878777
Zbierka listín
3124.
29.6.2017
KELEMANTIA s.r.o.
46878041
Zbierka listín
3125.
29.6.2017
JANBEX, s.r.o.
46789405
Zbierka listín
3126.
29.6.2017
MNV PN, s.r.o.
46863346
Zbierka listín
3127.
29.6.2017
ENCOREGROUPE, s.r.o.
46833285
Zbierka listín
3128.
29.6.2017
PharmCare, s. r. o.
46884823
Zbierka listín
3129.
29.6.2017
Tugba Kaplan
46735828
Zbierka listín
3130.
29.6.2017
ALM s.r.o.
46888021
Zbierka listín
3131.
29.6.2017
SYMFONIA s.r.o.
46874046
Zbierka listín
3132.
29.6.2017
Stabil Slovakia, s.r.o.
46893458
Zbierka listín
3133.
29.6.2017
Awi s.r.o.
46890165
Zbierka listín
3134.
29.6.2017
Froen & Blau s.r.o.
46829466
Zbierka listín
3135.
29.6.2017
Ria Trade s.r.o.
46868402
Zbierka listín
3136.
29.6.2017
SPORTS AGENCY, spol. s r.o.
46792805
Zbierka listín
3137.
29.6.2017
trading & industries sk s.r.o.
46845429
Zbierka listín
3138.
29.6.2017
» AVIAELEKTRONIKA 2020« a. s. - organizačná zložka
46791531
Zbierka listín
3139.
29.6.2017
Mandalas s.r.o.
46838996
Zbierka listín
3140.
29.6.2017
RKS Europe s.r.o.
46836896
Zbierka listín
3141.
29.6.2017
Vaš Dom 1 s.r.o.
46860924
Zbierka listín
3142.
29.6.2017
Galloper s. r. o.
46857281
Zbierka listín
3143.
29.6.2017
FRESH FABRIK s. r. o.
46853812
Zbierka listín
3144.
29.6.2017
PSM, s. r. o.
46825185
Zbierka listín
3145.
29.6.2017
Práčovňa a čistiareň kobercov s.r.o., skrátene: PACK s.r.o.
46812067
Zbierka listín
3146.
29.6.2017
T&R GROUP s.r.o.
46835881
Zbierka listín
3147.
29.6.2017
BAGETERIE SLOVAKIA s.r.o.
46837159
Zbierka listín
3148.
29.6.2017
SK.GRUP SERVIS s.r.o.
46844350
Zbierka listín
3149.
29.6.2017
TULUP, s.r.o.
46844775
Zbierka listín
3150.
29.6.2017
LU & MI s.r.o.
46848126
Zbierka listín
3151.
29.6.2017
Škôlka v parku s. r. o.
46834699
Zbierka listín
3152.
29.6.2017
RacePro Services s. r. o.
46836853
Zbierka listín
3153.
29.6.2017
this & that s.r.o.
46848312
Zbierka listín
3154.
29.6.2017
exNOVO s. r. o.
46832149
Zbierka listín
3155.
29.6.2017
NOVA BIOMASS ENERGY s.r.o.
46835113
Zbierka listín
3156.
29.6.2017
MKC Real, s. r. o.
46828745
Zbierka listín
3157.
29.6.2017
Ing. Judita Sedileková, s. r. o.
46820434
Zbierka listín
3158.
29.6.2017
ESIDAS, s.r.o.
46823999
Zbierka listín
3159.
29.6.2017
FORFEX s.r.o.
46828362
Zbierka listín
3160.
29.6.2017
Huxley Nice Agency, s. r. o.
46824022
Zbierka listín
3161.
29.6.2017
Tureckoreality s.r.o.
46742115
Zbierka listín
3162.
29.6.2017
MYCEE s.r.o.
46816470
Zbierka listín
3163.
29.6.2017
TRINY, s.r.o.
46756990
Zbierka listín
3164.
29.6.2017
REGINA s.r.o.
46802959
Zbierka listín
3165.
29.6.2017
MERCURIUS consulting s. r. o.
46817620
Zbierka listín
3166.
29.6.2017
ZETACO, s. r. o.
46820655
Zbierka listín
3167.
29.6.2017
Kaštieľ Cards, s.r.o.
46822712
Zbierka listín
3168.
29.6.2017
PROPERTY s r. o.
46803335
Zbierka listín
3169.
29.6.2017
NUAT THAI s.r.o.
46804595
Zbierka listín
3170.
29.6.2017
REAL Paints, s.r.o.
46776052
Zbierka listín
3171.
29.6.2017
Mloks, spol. s r. o.
46768815
Zbierka listín
3172.
29.6.2017
MIREN s.r.o.
46779230
Zbierka listín
3173.
29.6.2017
Micro IT s.r.o.
46799320
Zbierka listín
3174.
29.6.2017
S&N group s. r. o.
46791311
Zbierka listín
3175.
29.6.2017
BAU PRESS, s.r.o.
46773860
Zbierka listín
3176.
29.6.2017
Stuff Q s.r.o. v likvidácii
46774742
Zbierka listín
3177.
29.6.2017
EXPERT GROUP, k.s.
44082771
Zbierka listín
3178.
29.6.2017
Economic Partners, s.r.o.
46793917
Zbierka listín
3179.
29.6.2017
PROMETHEUS, s.r.o.
46767631
Zbierka listín
3180.
29.6.2017
EAV s. r. o.
46788336
Zbierka listín
3181.
29.6.2017
DIAMONDY, s.r.o.
46759867
Zbierka listín
3182.
29.6.2017
TOITO s. r. o.
46772821
Zbierka listín
3183.
29.6.2017
Merale s. r. o.
46762566
Zbierka listín
3184.
29.6.2017
Cain s.r.o.
46785175
Zbierka listín
3185.
29.6.2017
ERIKA office, s.r.o.
46789782
Zbierka listín
3186.
29.6.2017
3M Slovensko s. r. o.
46775854
Zbierka listín
3187.
29.6.2017
22 s.r.o.
46753541
Zbierka listín
3188.
29.6.2017
RED Computers s.r.o.
46771352
Zbierka listín
3189.
29.6.2017
I AM SOLUTIONS s. r. o.
46770852
Zbierka listín
3190.
29.6.2017
HOMEO DANIELA DUBAJOVÁ, s.r.o.
46770771
Zbierka listín
3191.
29.6.2017
ESTON, s. r. o.
46775871
Zbierka listín
3192.
29.6.2017
LB Lion Company s.r.o.
46764739
Zbierka listín
3193.
29.6.2017
K.N.stav s. r. o.
46777024
Zbierka listín
3194.
29.6.2017
Cafes s.r.o.
46766421
Zbierka listín
3195.
29.6.2017
VIAFIT s. r. o. v likvidácii
46745858
Zbierka listín
3196.
29.6.2017
Pharm s.r.o.
46767851
Zbierka listín
3197.
29.6.2017
PO-BERG s. r. o.
46778411
Zbierka listín
3198.
29.6.2017
POĽNOINVEST, a.s.
46727329
Zbierka listín
3199.
29.6.2017
J&S Group, s.r.o.
46752633
Zbierka listín
3200.
29.6.2017
PM - STORE, s.r.o.
46669451
Zbierka listín
3201.
29.6.2017
Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
47239921
Zbierka listín
3202.
29.6.2017
M&M DREVO s.r.o.
46724222
Zbierka listín
3203.
29.6.2017
BANTRY s. r. o.
47239697
Zbierka listín
3204.
29.6.2017
TRUCK TRANS TRADE s.r.o.
46757651
Zbierka listín
3205.
29.6.2017
AF Trade Slovakia s.r.o.
46758607
Zbierka listín
3206.
29.6.2017
Match point s. r. o.
46738240
Zbierka listín
3207.
29.6.2017
eSports s.r.o.
46759379
Zbierka listín
3208.
29.6.2017
Rajtár s.r.o.
46725750
Zbierka listín
3209.
29.6.2017
SOMIA s.r.o.
46750461
Zbierka listín
3210.
29.6.2017
Young and Smart, s. r. o.
46758569
Zbierka listín
3211.
29.6.2017
Lambee, s. r. o.
46742778
Zbierka listín
3212.
29.6.2017
iLaesthetic s.r.o.
46571434
Zbierka listín
3213.
29.6.2017
PO - PROFI, s. r. o.
46701532
Zbierka listín
3214.
29.6.2017
LekMedica s.r.o.
46721673
Zbierka listín
3215.
29.6.2017
Northern Rock SK s. r. o. "v likvidácii"
46747559
Zbierka listín
3216.
29.6.2017
TOM PLUS s.r.o.
46734112
Zbierka listín
3217.
29.6.2017
AMD AUTO, s.r.o.
46709860
Zbierka listín
3218.
29.6.2017
MONAFRUIT s.r.o.
46705864
Zbierka listín
3219.
29.6.2017
Advetia, s.r.o.
46716211
Zbierka listín
3220.
29.6.2017
nandu, s.r.o.
46725008
Zbierka listín
3221.
29.6.2017
AySel Slovakia, s.r.o.
46716106
Zbierka listín
3222.
29.6.2017
Sprach-Box, s. r. o.
46722530
Zbierka listín
3223.
29.6.2017
KGS s. r. o.
46722599
Zbierka listín
3224.
29.6.2017
LM cars, s. r. o.
46726624
Zbierka listín
3225.
29.6.2017
COSPER s.r.o.
35760711
Zbierka listín
3226.
29.6.2017
DEMAR - TRANS s.r.o.
46678638
Zbierka listín
3227.
29.6.2017
Silvester Varga - Vapek, spol. s r.o.
46687572
Zbierka listín
3228.
29.6.2017
REKON SK s.r.o.
46727272
Zbierka listín