Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Searching by name and first name of natural person
( also in historical records )

Last name: P
First name: any
Type of person: natural
Court: any
Page: 11 / 20
Records: 201 - 220 / 387
Date: 10/23/2020

  Name Business name Extract Collection of documents
201.
Ing. Karol P o d h o r a
INAS, investičný fond, a.s. " v likvidác...
Collection of documents 
202.
Ing. Karol P o t o č n ý
MARTIMEX - AUTODOPRAVA spol. s r.o.
Collection of documents 
203.
Ing. Kornel P a u l í n y
MAYTEX a.s.
Collection of documents 
204.
Kristína P a č a j o v á
Kerstav stavebno-údržbárske družstvo
Collection of documents 
205.
Ladislav P a c ú c h
"Poľnohospodárske výrobné a obchodné ...
Collection of documents 
206.
Ladislav P u č e k
BIOLYKA s.r.o.
Collection of documents 
207.
Ladislav P a u l í n y
BLIKUP, spol. s r.o.
Collection of documents 
208.
Ladislav P a s t r n á k
Poľnohospodárske družstvo v Roštári
Collection of documents 
209.
Ladislav P a ň á k
STAVEKO SK s.r.o. v likvidácii
Collection of documents 
210.
Ladislav P e t r á s e k
Turčianske pekárne a cukrárne a.s.
Collection of documents 
211.
Ing Ladislav P a ň á k
S T I N G s.r.o.
Collection of documents 
212.
Ing. Ladislav P o r u b e c
A G O S T A spol. s r.o. "v likvidácii"
Collection of documents 
213.
Ing. Ladislav P o r u b e c
Martinská mliekáreň a.s.
Collection of documents 
214.
Ľubomír P o l o n e c
Poľnohospodárske družstvo "Cesta mieru" ...
Collection of documents 
215.
Ľubomír P o n i š t
Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica
Collection of documents 
216.
Ľubomír P é t i
TETRA spol. s r.o.
Collection of documents 
217.
Ľudmila P e c k o v á
MOGET a.s.
Collection of documents 
218.
Ľudmila P e c k o v á
MOGET a.s.
Collection of documents 
219.
Ing. Ľudmila P l a š i l o v á
CONSULT and TRADE, spol. s r.o. "v likvi...
Collection of documents 
220.
Ĺudovít P l e v á k
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
Collection of documents 

References to other pages

 <<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >>> 

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person