Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  47652/B

Business name: 
LENKA BATIMENT, s.r.o.
  (from: 08/31/2007 until: 07/22/2013)
Registered seat: 
Hurbanovo nám. 5
Bratislava 811 03
  (from: 09/28/2011 until: 07/22/2013)
Identification number (IČO): 
36 825 581
  (from: 08/31/2007)
Date of entry: 
08/31/2007
  (from: 08/31/2007)
Person dissolved from: 
11.7.2013
  (from: 07/23/2013)
Date of deletion: 
07/23/2013
  (from: 07/23/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/23/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/31/2007)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/31/2007 until: 07/22/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/13/2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.5.2011 č.k. 33CbR/194/2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.6.2011 súd zrušil obchodnú spoločnosť LENKA BATIMENT, s.r.o. Šulekova 2, Bratislava s likvidáciou a vymenoval za likvidátora JUDr. Bohumíra Bláhu, adresa kancelárie Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava.
  (from: 09/28/2011)
 Liquidators:
JUDr. Bohumír Bláha
Hurbanovo nám. 5
Bratislava 811 03
From: 06/13/2011
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v súlade s ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 09/28/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 2K/16/2013-38 zo dňa 17.06.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.07.2013, súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: LENKA BATIMENT, s. r. o., so sídlom Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, IČO: 36 825 581 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť LENKA BATIMENT, s. r. o., so sídlom Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, IČO: 36 825 581, zapísaná v odd. Sro vl. č. 47652/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 07/23/2013)
Date of updating data in databases:  12/07/2018
Date of extract :  12/11/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person