Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1434/V

Výpis je neaktuálny z dôvodu zmeny právnej formy - odkaz na aktuálny výpis.

Obchodné meno: 
LB MINERALS SK, s.r.o.
  (od: 24.07.2015)
LB MINERALS, a.s.
  (od: 10.01.2009 do: 23.07.2015)
KERKO - Perlit, a.s.
  (od: 15.06.1999 do: 09.01.2009)
Sídlo: 
Tomášikova 35
Košice 043 22
  (od: 16.08.2007)
Lehôtka pod Brehmi 966 01
  (od: 15.06.1999 do: 15.08.2007)
IČO: 
36 036 455
  (od: 15.06.1999)
Deň zápisu: 
15.06.1999
  (od: 15.06.1999)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 24.07.2015)
Akciová spoločnosť
  (od: 15.06.1999 do: 23.07.2015)
Predmet činnosti: 
výroba expandovaného perlitu
  (od: 15.06.1999)
výroba izolačných materiálov
  (od: 15.06.1999)
úprava nerudných a minerálnych surovín
  (od: 15.06.1999)
veľkoobchod a maloobchod s tovarmi : stavebný materiál, keramické výrobky, kameninové výrobky
  (od: 15.06.1999)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb
  (od: 26.10.2004)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.10.2004)
vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum - zemné práce, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim
  (od: 18.06.2008)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu
  (od: 18.06.2008)
vykonávanie technologických a laboratórnych prác pre geologický výskum a geologický prieskum
  (od: 18.06.2008)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton podľa § 2 písmeno b) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (od: 18.06.2008)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov podľa § 2 písmeno c) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (od: 18.06.2008)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním podľa § 2 písmeno d) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (od: 18.06.2008)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených činnostiach podľa § 2 písmeno e) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (od: 18.06.2008)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia takto vytvorených banských diel a lomov, s výnimkou geologického prieskumu ložísk nevyhradených nerastov podľa § 3 písmeno a) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (od: 18.06.2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 18.06.2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 18.06.2008)
skladovanie
  (od: 18.06.2008)
banská činnosť podľa § 2 písm.b,c,d,e cit. zákona
  (od: 10.01.2000 do: 17.06.2008)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (od: 10.01.2000 do: 17.06.2008)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (od: 10.01.2000 do: 17.06.2008)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 10.01.2000 do: 17.06.2008)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených činnostiach, na základe banského oprávnenia Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, č.j. 774/518/Bu - Oz/1999, zo dňa 3.6.1999, Ev.č. : BB - 132/P/1998
  (od: 10.01.2000 do: 17.06.2008)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 24.07.2015)
predstavenstvo
  (od: 15.06.1999 do: 23.07.2015)
Ing. Ján Mendel
Nižná Úvrať 1307/40
Košice 040 01
Vznik funkcie: 24.07.2015
  (od: 24.07.2015)
Ing. Pavel Fiala
Na Výsluní 577
Líně 330 21
Česká republika
Vznik funkcie: 24.07.2015
  (od: 24.07.2015)
Ing. Ladislav Matoušek
U Střelnice 210
Plasy 331 01
Česká republika
Vznik funkcie: 24.07.2015
  (od: 24.07.2015)
Ing. Rudolf Dadulák - podpredseda
Plzenská 75
Košice
  (od: 15.06.1999 do: 27.02.2006)
Ing. Rudolf Dadulák - podpredseda
Plzenská 75
Košice
Skončenie funkcie: 12.01.2006
  (od: 28.02.2006 do: 27.02.2006)
Ing. Pavel Fiala - predseda predstavenstva
Na Výsluní 621
Líně 330 21
Česká republika
Vznik funkcie: 26.07.2007
  (od: 16.08.2007 do: 16.07.2010)
Ing. Vladimír Hrabovský - člen
214
Sokoľ 044 31
Skončenie funkcie: 30.04.2004
  (od: 26.10.2004 do: 25.10.2004)
Ing. Vladimír Hrabovský - člen
214
Sokoľ 044 31
Vznik funkcie: 30.04.2004
  (od: 26.10.2004 do: 27.02.2006)
Ing. Vladimír Hrabovský - člen
214
Sokoľ 044 31
Vznik funkcie: 30.04.2004 Skončenie funkcie: 12.01.2006
  (od: 28.02.2006 do: 27.02.2006)
Ing. Vladimír Hrabovský - člen
Irkutská 13
Košice
  (od: 15.06.1999 do: 25.10.2004)
Ing. Juraj Takáč - predseda
Česká 4
Košice
  (od: 15.06.1999 do: 27.02.2006)
Ing. Juraj Takáč - predseda
Česká 4
Košice
Skončenie funkcie: 12.01.2006
  (od: 28.02.2006 do: 27.02.2006)
Ing. Martin Takáč - člen predstavenstva
Hurbanova 56
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.01.2006
  (od: 16.08.2007 do: 07.05.2009)
Ing. Martin Takáč - člen predstavenstva
Hurbanova 56
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.01.2006 Skončenie funkcie: 23.04.2009
  (od: 08.05.2009 do: 07.05.2009)
Ing. Martin Takáč - člen predstavenstva
Karpatská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.01.2006
  (od: 28.02.2006 do: 15.08.2007)
Ing. Martin Takáč - člen predstavenstva
Karpatská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.01.2006 Skončenie funkcie: 12.01.2006
  (od: 16.08.2007 do: 15.08.2007)
Ing. Štefan Toth - člen predstavenstva
Čingovská 10
Košice 040 12
Vznik funkcie: 12.01.2006
  (od: 28.02.2006 do: 17.06.2008)
Ing. Štefan Tóth - člen predstavenstva
Čingovská 10
Košice 040 12
Vznik funkcie: 12.01.2006
  (od: 18.06.2008 do: 17.12.2008)
Ing. Štefan Tóth - člen predstavenstva
Čingovská 10
Košice 040 12
Vznik funkcie: 12.01.2006 Skončenie funkcie: 03.11.2008
  (od: 18.12.2008 do: 17.12.2008)
Ing. Ján Mendel - člen predstavenstva
Nižná Úvrať 1307/40
Košice 040 01
Vznik funkcie: 03.11.2008 Skončenie funkcie: 24.07.2015
  (od: 24.07.2015 do: 23.07.2015)
Ing. Ján Mendel - člen predstavenstva
Nižná Úvrať 1307/40
Košice 040 01
Vznik funkcie: 03.11.2008
  (od: 18.12.2008 do: 23.07.2015)
Ing. Pavel Kratochvíl - predseda predstavenstva
Keramiků 2631
Rakovník 269 01
ČR
Vznik funkcie: 12.01.2006
  (od: 28.02.2006 do: 15.08.2007)
Ing. Pavel Kratochvíl - predseda predstavenstva
Keramiků 2631
Rakovník 269 01
ČR
Vznik funkcie: 12.01.2006 Skončenie funkcie: 26.07.2007
  (od: 16.08.2007 do: 15.08.2007)
Ing. Pavel Fiala - predseda predstavenstva
Na Výsluní 577
Líně 330 21
Česká republika
Vznik funkcie: 26.07.2007 Skončenie funkcie: 24.07.2015
  (od: 24.07.2015 do: 23.07.2015)
Ing. Ladislav Matoušek - člen
U Střelnice 210
Plasy 331 01
Česká republika
Vznik funkcie: 23.04.2009 Skončenie funkcie: 24.07.2015
  (od: 24.07.2015 do: 23.07.2015)
Ing. Pavel Fiala - predseda predstavenstva
Na Výsluní 577
Líně 330 21
Česká republika
Vznik funkcie: 26.07.2007
  (od: 17.07.2010 do: 23.07.2015)
Ing. Ladislav Matoušek - člen
U Střelnice 210
Plasy 331 01
Česká republika
Vznik funkcie: 23.04.2009
  (od: 08.05.2009 do: 23.07.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
Ak je vymenovaný len jeden konateľ, za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne. Ak sú vymenovaní dvaja alebo viacerí konatelia, za spoločnosť konajú a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (od: 24.07.2015)
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo k napísanému menu spoločnosti pripoja svoj podpis aspoň dvaja členovia predstavenstva, spolu s uvedením svojich funkcií.
  (od: 28.02.2006 do: 23.07.2015)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a jeden z ďalších členov predstavenstva.
  (od: 15.06.1999 do: 27.02.2006)
Základné imanie: 
2 257 192 EUR Rozsah splatenia: 2 257 192 EUR
  (od: 24.07.2015)
2 257 192 EUR Rozsah splatenia: 2 257 192 EUR
  (od: 10.01.2009 do: 23.07.2015)
68 000 000 Sk Rozsah splatenia: 68 000 000 Sk
  (od: 23.01.2008 do: 09.01.2009)
22 572 000 Sk Rozsah splatenia: 22 572 000 Sk
  (od: 26.10.2004 do: 22.01.2008)
22 572 000 Sk
  (od: 15.06.1999 do: 25.10.2004)
Akcie: 
Počet: 68
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Prevody akcií sú podmienené súhlasom spoločnosti. Súhlas spoločnosti udeľuje predstavenstvo, a to písomne, do 60 dní od dátumu prijatia žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií. Spoločnosť môže odmietnuť udeliť súhlas s prevodom akcií, pokiaľ je nadobúdateľom akcií subjekt, ktorý pred týmto prevodom nebol akcionárom spoločnosti.
  (od: 10.01.2009 do: 23.07.2015)
Počet: 68
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Prevody akcií sú podmienené súhlasom spoločnosti. Súhlas spoločnosti udeľuje predstavenstvo, a to písomne, do 60 dní od dátumu prijatia žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií. Spoločnosť môže odmietnuť udeliť súhlas s prevodom akcií, pokiaľ je nadobúdateľom akcií subjekt, ktorý pred týmto prevodom nebol akcionárom spoločnosti.
  (od: 18.06.2008 do: 09.01.2009)
Počet: 45500
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.01.2008 do: 17.06.2008)
Počet: 225
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Pre účinnosť prevodu akcie na meno sa vyžaduje schválenie prevodu predstavenstvom.
  (od: 23.01.2008 do: 17.06.2008)
Počet: 72
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 10.01.2000 do: 22.01.2008)
Počet: 225
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Pre účinnosť prevodu akcie na meno sa vyžaduje schválenie prevodu predstavenstvom.
  (od: 28.02.2006 do: 22.01.2008)
Počet: 225
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 10.01.2000 do: 27.02.2006)
Počet: 22572
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.06.1999 do: 09.01.2000)
Akcionár: 
Central Maritime Holdings Limited
Sir Augustus Bartolo Street
Ta´Xbiex XBX 1061
Maltská republika
  (od: 08.06.2011 do: 13.08.2013)
KERKO, a.s.
Tomášikova 35
Košice 043 22
  (od: 26.10.2004 do: 07.06.2011)
LB MINERALS, s.r.o.
Horní Bříza 431
Horní Bříza 330 12
Česká republika
  (od: 14.08.2013 do: 23.07.2015)
Dozorná rada: 
JUDr. Jiří Chott - člen
Tri hôrky 9
Košice
  (od: 15.06.1999 do: 25.10.2004)
JUDr. Jiří Chott - člen
Tri hôrky 9
Košice
Skončenie funkcie: 30.04.2004
  (od: 26.10.2004 do: 25.10.2004)
JUDr. Michal Német
Čiernomorská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.04.2004
  (od: 26.10.2004 do: 27.02.2006)
JUDr. Michal Német
Čiernomorská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.04.2004 Skončenie funkcie: 12.01.2006
  (od: 28.02.2006 do: 27.02.2006)
JUDr. Michal Német
Čiernomorská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.01.2006
  (od: 28.02.2006 do: 17.06.2008)
JUDr. Michal Német
Čiernomorská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.01.2006 Skončenie funkcie: 29.04.2008
  (od: 18.06.2008 do: 17.06.2008)
Ing. Jaromír Riedel
Kuzmányho 15
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.01.2006
  (od: 28.02.2006 do: 17.06.2008)
Ing. Jaromír Riedel
Kuzmányho 15
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.01.2006 Skončenie funkcie: 29.04.2008
  (od: 18.06.2008 do: 17.06.2008)
Ing. Jaromír Riedel - člen
Kuzmányho 15
Košice
  (od: 15.06.1999 do: 27.02.2006)
Ing. Jaromír Riedel - člen
Kuzmányho 15
Košice
Skončenie funkcie: 12.01.2006
  (od: 28.02.2006 do: 27.02.2006)
Ing. Jaroslav Vincej
Slnečnicová 374/11
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 30.04.2004
  (od: 26.10.2004 do: 27.02.2006)
Ing. Jaroslav Vincej
Slnečnicová 374/11
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 30.04.2004 Skončenie funkcie: 12.01.2006
  (od: 28.02.2006 do: 27.02.2006)
Ing. Jaroslav Vincej - člen
Tr. SNP 84
Košice
  (od: 15.06.1999 do: 25.10.2004)
Ing. Jaroslav Vincej - člen
Tr. SNP 84
Košice
Skončenie funkcie: 30.04.2004
  (od: 26.10.2004 do: 25.10.2004)
Eva Burčíková
Zupkova 35
Košice 040 22
Vznik funkcie: 12.01.2006 Skončenie funkcie: 17.07.2013
  (od: 14.08.2013 do: 13.08.2013)
Eva Burčíková
Zupkova 35
Košice 040 22
Vznik funkcie: 12.01.2006
  (od: 28.02.2006 do: 13.08.2013)
Ing. Anton Lasselsberger
Steinbruchstraße 14
Erlauf 3253
Rakúsko
Vznik funkcie: 29.04.2008
  (od: 18.06.2008 do: 23.07.2015)
Mag. Klaus Kralovec
Bahnzeile 7
Melk 3390
Rakúsko
Vznik funkcie: 29.04.2008
  (od: 18.06.2008 do: 23.07.2015)
Ing. Pavel Bárta
Pionýrská 1051
Třemošná 330 11
Česká republika
Vznik funkcie: 17.07.2013
  (od: 14.08.2013 do: 23.07.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa v NZ 13/99 napísanej JUDr. Jozefom Pavlíkom, notárom v Košiciach, Rastislavova 5, jednorázovo, v súlade s ust. §§ 172, 175 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., ako aj schválením stanov.
  (od: 15.06.1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.10.1999 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 127/99 Z.z.
  (od: 10.01.2000)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti (spoločností) v dôsledku zlúčenia: Obchodné meno: KERKORUD, a.s. Sídlo: Tomášikova 35 040 01 Košice IČO: 31 731 724
  (od: 18.12.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  26.11.2020
Dátum výpisu:  30.11.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR