Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  10007/N

Obchodné meno: 
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
  (od: 09.01.2017)
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
  (od: 01.01.2008 do: 08.01.2017)
Sídlo: 
Výstavná 4
Nitra 949 01
  (od: 01.01.2008)
IČO: 
36 855 642
  (od: 01.01.2008)
Deň zápisu: 
01.01.2008
  (od: 01.01.2008)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.01.2008)
Predmet činnosti: 
povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zabezpečovanie činnosti Slovenského poľnohospodárskeho múzea s odborným zameraním a špecializáciou: dokumentácia agrárnych dejín Slovenska - vykonávanie zberu materiálov a osvetovo-výchovnej činnosti pre poľnohospodárske múzejníctvo - spracúvanie dejín poľnohospodárstva v SR - vykonávanie reštaurovania hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok - prevádzkovanie technickej pamiatky Nitrianskej poľnej úzkorozchodnej železnice v areáli výstaviska v rozsahu udelenej licencie
  (od: 24.01.2012)
podnikateľské činnosti: - organizovanie, usporiadanie a realizácia veľtrhov a výstav - zámočnícke práce - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok - reklamná činnosť - prenájom nehnuteľností, zariadení a výstavných stánkov - prenájom strojov a prístrojov - prenájom tovaru osobnej potreby a zariadenia expozícií - upratovacie práce - sekretárske služby, preklady a tlmočenie - tlač a sieťotlač - podnikateľské poradenstvo na úseku výstavníckej činnosti - organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí - prevádzkovanie parkovísk - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) - sprostredkovateľská činnosť - montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov - prevádzkovanie výdajne stravy - ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností - zabezpečenie prezentácie rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch a zabezpečovanie marketingových a propagačných aktivít pre potreby rezortu - vodoinštalatérstvo - baliace činnosti, manipulácia s tovarom - nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlami - vlastná ochrana v zmysle § 3 písm. a/ až h/ zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov "/t.j. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, ochrana osoby, ochrana majetku a osoby pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len "prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému"), vypracúvanie plánu ochrany/"
  (od: 23.07.2016)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (od: 09.01.2017)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 09.01.2017)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 09.01.2017)
podnikateľské činnosti: - organizovanie, usporiadanie a realizácia veľtrhov a výstav - zámočnícke práce - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok - reklamná činnosť - prenájom nehnuteľností, zariadení a výstavných stánkov - prenájom strojov a prístrojov - prenájom tovaru osobnej potreby a zariadenia expozícií - upratovacie práce - sekretárske služby, preklady a tlmočenie - tlač a sieťotlač - podnikateľské poradenstvo na úseku výstavníckej činnosti - organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí - prevádzkovanie parkovísk - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) - sprostredkovateľská činnosť - montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov - prevádzkovanie výdajne stravy - ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 24.01.2012 do: 23.10.2012)
podnikateľské činnosti: - organizovanie, usporiadanie a realizácia veľtrhov a výstav - zámočnícke práce - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok - reklamná činnosť - prenájom nehnuteľností, zariadení a výstavných stánkov - prenájom strojov a prístrojov - prenájom tovaru osobnej potreby a zariadenia expozícií - upratovacie práce - sekretárske služby, preklady a tlmočenie - tlač a sieťotlač - podnikateľské poradenstvo na úseku výstavníckej činnosti - organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí - prevádzkovanie parkovísk - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) - sprostredkovateľská činnosť - montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov - prevádzkovanie výdajne stravy - ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností - zabezpečenie prezentácie rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch a zabezpečovanie marketingových a propagačných aktivít pre potreby rezortu
  (od: 24.10.2012 do: 22.07.2016)
zabezpečovanie činnosti Slovenského poľnohospodárskeho múzea s odborným zameraním a špecializáciou: dokumentácia agrárnych dejín Slovenska
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
vykonávanie zberu materiálov a osvetovo-výchovnej činnosti pre poľnohospodárske múzejníctvo
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
spracúvanie dejín poľnohospodárstva v SR
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
vykonávanie reštaurovania hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
prevádzkovanie technickej pamiatky Nitrianskej poľnej úzkorozchodnej železnice v areáli výstaviska v rozsahu udelenej licencie
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
organizovanie, usporiadanie a realizácia veľtrhov a výstav
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
zámočnícke práce
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
reklamná činnosť
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
prenájom nehnuteľností, zariadení a výstavných stánkov
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
prenájom strojov a prístrojov
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
prenájom tovaru osobnej potreby a zariadenia expozícií
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
upratovacie práce
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
sekretárske služby, preklady a tlmočenie
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
tlač a sieťotlač
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
podnikateľské poradenstvo na úseku výstavníckej činnosti
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
prevádzkovanie parkovísk
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov
  (od: 01.01.2008 do: 23.01.2012)
pohostinská činnosť
  (od: 01.01.2008 do: 17.09.2009)
ubytovacie služby
  (od: 01.01.2008 do: 17.09.2009)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 18.09.2009 do: 23.01.2012)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 18.09.2009 do: 23.01.2012)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 01.01.2008)
Ing. Branislav Borsuk
Klinčeková 18 B
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 15.05.2018
  (od: 18.05.2018)
Ing. Jozef Bučka
Tríbečská 7
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 06.04.2011
  (od: 26.05.2011 do: 11.07.2011)
Ing. Jozef Bučka
Tríbečská 7
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 06.04.2011 Skončenie funkcie: 31.05.2011
  (od: 12.07.2011 do: 11.07.2011)
JUDr. Mário Dinga
Hornohorská 3086/5
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.08.2016
  (od: 04.08.2016 do: 05.12.2017)
JUDr. Mário Dinga
Hornohorská 3086/5
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.08.2016 Skončenie funkcie: 30.11.2017
  (od: 06.12.2017 do: 05.12.2017)
Ing. František Ďurkovič
Kríková 743/4
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Vznik funkcie: 01.06.2011
  (od: 12.07.2011 do: 29.10.2014)
Ing. František Ďurkovič
Kríková 743/4
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Vznik funkcie: 01.06.2011 Skončenie funkcie: 13.10.2014
  (od: 30.10.2014 do: 29.10.2014)
Ing. Igor Hubinský
Martinská dolina 1263/58
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 07.03.2018 do: 13.03.2018)
Ing. Igor Hubinský
Martinská dolina 1263/58
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.03.2018 Skončenie funkcie: 11.03.2018
  (od: 14.03.2018 do: 13.03.2018)
Ing. Eduard Krcho
Ružová 40
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.10.2010
  (od: 16.10.2010 do: 10.02.2011)
Ing. Eduard Krcho
Ružová 40
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.10.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2010
  (od: 11.02.2011 do: 10.02.2011)
Ing. Eduard Krcho
Ružová 40/761
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 14.10.2014
  (od: 30.10.2014 do: 10.06.2016)
Ing. Eduard Krcho
Ružová 40/761
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 14.10.2014 Skončenie funkcie: 20.05.2016
  (od: 11.06.2016 do: 10.06.2016)
PaedDr. Ľubomír Martinka
Mons. Vágnera 31
Nitra 949 12
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 11.02.2011 do: 25.05.2011)
PaedDr. Ľubomír Martinka
Mons. Vágnera 31
Nitra 949 12
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 05.04.2011
  (od: 26.05.2011 do: 25.05.2011)
Ing. Jozef Muzika
Malý Báb 93
Báb 951 34
Vznik funkcie: 21.05.2016
  (od: 11.06.2016 do: 03.08.2016)
Ing. Jozef Muzika
Malý Báb 93
Báb 951 34
Vznik funkcie: 21.05.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2016
  (od: 04.08.2016 do: 03.08.2016)
Ing. Jozef Muzika
Malý Báb 93
Báb 951 34
Vznik funkcie: 01.12.2017
  (od: 06.12.2017 do: 06.03.2018)
Ing. Jozef Muzika
Malý Báb 93
Báb 951 34
Vznik funkcie: 01.12.2017 Skončenie funkcie: 28.02.2018
  (od: 07.03.2018 do: 06.03.2018)
Ing. Miloslav Pisár
Zvolenská 12/6
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 01.04.2008
  (od: 11.04.2008 do: 15.10.2010)
Ing. Miloslav Pisár
Zvolenská 12/6
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 01.04.2008 Skončenie funkcie: 30.09.2010
  (od: 16.10.2010 do: 15.10.2010)
Akad. Arch. Ing. Ladislav Švihel , CSc.
Hornozoborská 4
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.01.2008
  (od: 01.01.2008 do: 10.04.2008)
Akad. Arch. Ing. Ladislav Švihel , CSc.
Hornozoborská 4
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.01.2008 Skončenie funkcie: 31.03.2008
  (od: 11.04.2008 do: 10.04.2008)
Ing. Jozef Muzika
Malý Báb 93
Báb 951 34
Vznik funkcie: 12.03.2018 Skončenie funkcie: 14.05.2018
  (od: 18.05.2018 do: 17.05.2018)
Ing. Jozef Muzika
Malý Báb 93
Báb 951 34
Vznik funkcie: 12.03.2018
  (od: 14.03.2018 do: 17.05.2018)
Zastupovanie: 
Za štátny podnik koná riaditeľ vo všetkých veciach samostatne.
  (od: 01.01.2008)
Zakladateľ: 
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
Bratislava 812 66
  (od: 01.01.2008)
Kmeňové imanie: 
23 951 788,97 EUR
  (od: 07.03.2018)
24 369 425,4 EUR
  (od: 14.06.2012 do: 06.03.2018)
24 835 475,47 EUR
  (od: 26.05.2011 do: 13.06.2012)
21 424 500 EUR
  (od: 15.08.2009 do: 25.05.2011)
645 434 478 Sk
  (od: 08.03.2008 do: 14.08.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  11.12.2018
Dátum výpisu:  12.12.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR