Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1575/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
  (od: 07.04.2009)
Sídlo organizačnej zložky: 
Obchodná 2
Bratislava 811 06
  (od: 01.04.2012)
IČO: 
36 857 475
  (od: 01.04.2008)
Deň zápisu: 
01.04.2008
  (od: 01.04.2008)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 01.04.2008)
Predmet činnosti: 
poisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia v rozsahu poistných odvetví : 1. poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich; 3. poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch (okrem koľajových), všetky škody na a) motorových vozidlách, b) nemotorových vozidlách; 4. poistenie škôd na na koľajových dopravných prostriedkoch, všetky škody na koľajových dopravných prostriedkoch; 5. poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch, všetky škody na leteckých dopravných prostriedkoch; 6. poistenie škôd na plavidlách námorných, jazerných a riečnych, všetky škody na : a) riečnych plavidlách, b) jazerných plavidlách, c) námorných plavidlách; 7. poistenie škôd na tovare počas prepravy, všetky škody na prepravovanom tovare bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok; 8. poistenie škôd spôsobených požiarom a prírodnými živlami, všetky škody na majetku ( pokiaľ nespadajú pod bod 3 až 7) spôsobené a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) inými prírodnými živlami okrem víchrice, e) jadrovou energiou, f) zosadaním a zosuvom pôdy; 9. poistenie iných škôd na majetku, všetky škody na majetku (pokiaľ nespadajú pod bod 3 až 7) spôsobené krupobitím alebo mrazom alebo akýmikoľvek inými príčinami ( napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8; 10. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie akejkoľvek zodpovednosti za škodu ( vrátane zodpovednosti dopravcu) spôsobenú používaním motorových vozidiel; 11. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku, poistenie akejkoľvek zodpovednosti za škodu ( vrátane zodpovednosti dopravcu) spôsobenú používaním leteckého dopravného prostriedku; 12. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou námorných, jazerných a riečnych plavidiel, poistenie akejkoľvek zodpovednosti za škodu ( vrátane zodpovednosti dopravcu) spôsobenú používaním riečnych, jazerných a námorných plavidiel; 13. všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu, iné poistenie zodpovednosti za škodu ako je uvedené pod bodom 10 až 12; 15. poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky; 16. poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty príjmov z prenájmu alebo zdroja príjmov, i) z inej neprimeranej obchodnej finančnej straty, k) z neobchodnej finančnej straty, l) z iných finančných strát; 17. poistenie právnej ochrany;
  (od: 27.06.2015)
zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotné poistenie v zmysle poistného odvetvia 24. a) podľa Prílohy A zákona o dohľade nad poisťovníctvom č. 569/1978 BGBI. v znení zákona č. 56/2007 BGBI. I.
  (od: 22.05.2012)
Vedúci organizačnej zložky: 
Otokar Cudlman
Vršovická 916/15
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.09.2016
  (od: 01.09.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému označeniu organizačnej zložky pripojí svoj podpis.
  (od: 01.04.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 21.11.2007 v zmysle § 21 Obchodného zákonníka.
  (od: 01.04.2008)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 11.7.2008.
  (od: 22.08.2008)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 14.1.2009.
  (od: 01.02.2009)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 17.02.2009.
  (od: 01.03.2009)
Rozhodnutie zriaďovateľa 02.04.2009.
  (od: 07.04.2009)
Spoločnosť HDI Versicherung AG, Edelsinnstrasse 7-11, 1120 Wien, Rakúska republika v dôsledku cezhraničného zlúčenia, ktoré nadobudlo účinky dňa 10.06.2009, nástupníckou spoločnosťou spoločnosti POISŤOVŇA HDI-GERLING Slovensko, a.s., Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35 705 469, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1247/B ako zanikajúcej spoločnosti. Na základe cezhraničného zlúčenia prešlo imania zanikajúcej spoločnosti na nástupnícku spoločnosť. Nástupnícka spoločnosť, podnikajúca na území SR prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, zverila v rámci cezhraničného zlúčenia v zmlysle Zmluvy o cezhraničnom zlúčení spoločností zo dňa 30.06.2008, prevzaté imanie zanikajúcej spoločnosti vrátane poistného kmeňa, organizačnej zložke HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 857 475.
  (od: 11.07.2009)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 29.11.2010.
  (od: 28.12.2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 01.05.2012.
  (od: 22.05.2012)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 08.06.2015.
  (od: 27.06.2015)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: HDI Versicherung AG
Sídlo:
Edelsinnstraße 7-11
Viedeň 1120
Rakúska republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Obchodného súdu Viedeň, číslo zápisu: FN 91142 h
  (od: 01.04.2012)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 01.04.2012)
Ing. Thomas Lackner
Haidweg 3a/Haus 1/a
Bidermannsdorf 2362
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2005
  (od: 01.04.2012)
Günther Weiß
Andreas Hofergasse 40/9
Mödling 2340
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.05.2000
  (od: 01.04.2012)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločne s ďalším členom predstavenstva alebo prokuristom.
  (od: 01.04.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  24.10.2020
Dátum výpisu:  26.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR