Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1617/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
VOXBONE, organizačná zložka
  (od: 26.06.2008)
Sídlo organizačnej zložky: 
Karadžičova 8/A
Bratislava 821 08
  (od: 26.06.2008)
IČO: 
36 859 028
  (od: 26.06.2008)
Deň zápisu: 
26.06.2008
  (od: 26.06.2008)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 26.06.2008)
Predmet činnosti: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 26.06.2008)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb (poskytovanie telekomunikačných služieb na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni pre pevné a mobilné siete: hlasové služby, sms, dátové služby, internetové služby a poskytovanie telekomunikačných sietí)
  (od: 22.07.2008)
Vedúci organizačnej zložky: 
Joannes Raphaël Maria van de Kimmenade
Bloemgracht 133 2
Amsterdam 1016 KL
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 25.09.2015
  (od: 29.09.2015)
Rodrigue Ullens de Schooten
Rue de Laeken 117
Brusel B-1000
Belgicko
Vznik funkcie: 26.06.2008
  (od: 26.06.2008 do: 28.09.2015)
Rodrigue Ullens de Schooten
Rue de Laeken 117
Brusel B-1000
Belgicko
Vznik funkcie: 26.06.2008 Skončenie funkcie: 25.09.2015
  (od: 29.09.2015 do: 28.09.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky koná za organizačnú zložku samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu organizačnej zložky pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 26.06.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa VOXBONE zo dňa 5.5.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 26.06.2008)
Rozhodnutie spočnosti zo dňa 18.08.2015
  (od: 29.09.2015)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: VOXBONE SA
Sídlo:
Avenue Louise 489
Brusel 1050
Belgické kráľovstvo
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register pri Obchodnom súde v Bruseli, číslo zápisu 0478.928.788
  (od: 29.09.2015)
Obchodné meno: VOXBONE
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register pri Obchodnom súde v Bruseli, číslo zápisu 0478.928.788
  (od: 03.12.2011 do: 28.09.2015)
Obchodné meno: VOXBONE
Sídlo:
Avenue Louise 489
Ixelles 1050
Belgické kráľovstvo
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register pri Obchodnom súde v Bruseli, číslo zápisu 0478.928.788
  (od: 03.12.2011 do: 28.09.2015)
Obchodné meno: VOXBONE
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register pri Obchodnom súde v Bruseli, číslo zápisu 0478.928.788
  (od: 26.06.2008 do: 02.12.2011)
Obchodné meno: VOXBONE
Sídlo:
Boulevard de la Cambre 33
Brusel B 1000
Belgicko
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register pri Obchodnom súde v Bruseli, číslo zápisu 0478.928.788
  (od: 26.06.2008 do: 02.12.2011)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 29.09.2015)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 03.12.2011 do: 28.09.2015)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 26.06.2008 do: 02.12.2011)
QUENTULUS BVBA
Karrestraat 153
Herent 3020
Belgické kráľovstvo
  (od: 29.09.2015)
Itay Rosenfeld
Avenue du Gui 1/3
Brusel 1180
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 22.02.2013
  (od: 29.09.2015)
Laurent Drion
Avenue des Eglantiers 29
Uccle 1180
Belgicko
Vznik funkcie: 11.08.2005
  (od: 26.06.2008 do: 02.12.2011)
Laurent Drion
Avenue des Eglantiers 29
Uccle 1180
Belgicko
Vznik funkcie: 11.08.2005
  (od: 03.12.2011 do: 28.09.2015)
Laurent Drion
Avenue des Eglantiers 29
Uccle 1180
Belgicko
Vznik funkcie: 11.08.2005 Skončenie funkcie: 18.08.2015
  (od: 29.09.2015 do: 28.09.2015)
Francois Struman
Esstraat 15
Zaventem 1932
Belgicko
Vznik funkcie: 11.08.2005
  (od: 26.06.2008 do: 02.12.2011)
Francois Struman
Esstraat 15
Zaventem 1932
Belgicko
Vznik funkcie: 11.08.2005
  (od: 03.12.2011 do: 28.09.2015)
Francois Struman
Esstraat 15
Zaventem 1932
Belgicko
Vznik funkcie: 11.08.2005 Skončenie funkcie: 18.08.2015
  (od: 29.09.2015 do: 28.09.2015)
Rodrigue Ullens de Schooten
Rue de Laeken 117
Brusel B-1000
Belgicko
Vznik funkcie: 11.08.2005
  (od: 26.06.2008 do: 02.12.2011)
Rodrigue Ullens de Schooten
Rue de Laeken 117
Brusel B-1000
Belgicko
Vznik funkcie: 11.08.2005
  (od: 03.12.2011 do: 28.09.2015)
Rodrigue Ullens de Schooten
Rue de Laeken 117
Brusel B-1000
Belgicko
Vznik funkcie: 11.08.2005 Skončenie funkcie: 18.08.2015
  (od: 29.09.2015 do: 28.09.2015)
Jean Zurstrassen
Bréves des Libellules 3
Brusel 1170
Belgicko
Vznik funkcie: 29.06.2006
  (od: 26.06.2008 do: 02.12.2011)
Jean Zurstrassen
Bréves des Libellules 3
Brusel 1170
Belgicko
Vznik funkcie: 29.06.2006
  (od: 03.12.2011 do: 28.09.2015)
Jean Zurstrassen
Bréves des Libellules 3
Brusel 1170
Belgicko
Vznik funkcie: 29.06.2006 Skončenie funkcie: 18.08.2015
  (od: 29.09.2015 do: 28.09.2015)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Voči tretej osobe je spoločnosť právoplatne zastúpená, pred súdom aj pri úkonoch, vrátane tých, ktoré vyžadujú zásah ministerského úradníka alebo notára, dvoma členmi predstavenstva konajúcimi spoločne. V medziach bežnej správy je spoločnosť platne zastúpená tiež poverencom pre túto správu.V prípade, že jeden z členov predstavenstva je poverený bežnou správou, bude mať označenie "poverený člen predstavenstva". V prípade, že je bežnou správou poverený nečlen predstavenstva, bude mať označenie riaditeľ alebo generálny riaditeľ alebo iné, v súlade s titulom uvedeným v menovacom dekréte. Spoločnosť zastupujú tiež špeciálni splnomocnenci, v rámci svojich mandátov. V zahraničí môže byť spoločnosť právoplatne zastupovaná ktoroukoľvek osobou osobitne splnomocnenou predstavenstvom na tento účel.
  (od: 29.09.2015)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť právoplatne zastupujú voči tretím osobám, pred súdom a vo všetkých úkonoch, vrátane tých, pre ktoré sa vyžaduje prítomnosť ministerského zamsestnanca alebo notára, dvaja členovia predstavenstva konajúci spoločne, alebo splnomocnný člen predstavenstva konajúci samostatne, ktorého určí predstavenstvo. V medziach denného riadenia spoločnosť právoplatne zastupuje splnomocnený vedúci pre toto riadenie. Ak je denným riadením poverený člen predstavenstva, má titul "splnomocnený člen predstavenstva" (administrateur délégué). Ak je denným riadením spoločnosti poverená iná osoba, než člen predstavenstva, má titul riaditeľa alebo generálneho riaditeľa alebo iný titul, ktorý sa uvedie v rozhodnutí o vymenovaní. Spoločnosť okrem toho právoplatne zastupujú v rámci osobitných plných mocí osobitní splnomocnenci. V zahraničí môže spoločnosť právoplatne zastupovať aj akákoľvek iná osoba, ktorá je osobitne na tento účel poverená predstavenstvom.
  (od: 03.12.2011 do: 28.09.2015)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť právoplatne zastupujú voči tretím osobám, pred súdom a vo všetkých úkonoch, vrátane tých, pre ktoré sa vyžaduje prítomnosť ministerského zamsestnanca alebo notára, dvaja členovia predstavenstva konajúci spoločne, alebo splnomocnný člen predstavenstva konajúci samostatne, ktorého určí predstavenstvo. V medziach denného riadenia spoločnosť právoplatne zastupuje splnomocnený vedúci pre toto riadenie. Ak je denným riadením poverený člen predstavenstva, má titul "splnomocnený člen predstavenstva" (administrateur délégué). Ak je denným riadením spoločnosti poverená iná osoba, než člen predstavenstva, má titul riaditeľa alebo generálneho riaditeľa alebo iný titul, ktorý sa uvedie v rozhodnutí o vymenovaní. Spoločnosť okrem toho právoplatne zastupujú v rámci osobitných plných mocí osobitní splnomocnenci. V zahraničí môže spoločnosť právoplatne zastupovať aj akákoľvek iná osoba, ktorá je osobitne na tento účel poverená predstavenstvom.
  (od: 26.06.2008 do: 02.12.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  16.01.2020
Dátum výpisu:  18.01.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR