Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  54/N

Obchodné meno: 
Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., v skratke KAS, a.s.
  (od: 03.05.2004)
Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s.
  (od: 27.10.1994 do: 02.05.2004)
Sídlo: 
Bernolákova 61
Zlaté Moravce 953 11
  (od: 27.10.1994)
IČO: 
34 110 003
  (od: 27.10.1994)
Deň zápisu: 
01.11.1994
  (od: 27.10.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.10.1994)
Predmet činnosti: 
Základným predmetom činnosti je výroba a odbyt prírodného ťažného a drevného kameniva. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spoločnosť môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť vyplývajúcu zo základného predmetu činosti:
  (od: 27.10.1994)
vykonávanie geologických prác /projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu/
  (od: 27.10.1994)
opravárenské práce strojov pre všetky účely
  (od: 27.10.1994)
zámočnícke a renovačné práce strojov
  (od: 27.10.1994)
práce autožeriavom a autobagrom
  (od: 27.10.1994)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 27.10.1994)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s kameňom a výrobkami z kameňa
  (od: 04.04.1997)
poradenská činnosť v oblasti prieskumu trhu
  (od: 04.04.1997)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti obchodu
  (od: 04.04.1997)
prenájom automobilov a mechanizmov
  (od: 04.04.1997)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.04.1997)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.04.1997)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.03.1999)
predstavenstvo
  (od: 27.10.1994 do: 15.03.1999)
Mgr. Marian Ábel
J. Alexyho 5
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 26.06.2008
  (od: 29.06.2017)
Ing. Andrej Krídl - predseda
Kupeckého 4
Bratislava
Vznik funkcie: 14.10.2010
  (od: 28.10.2010)
Ing. Alexander Hricko - člen
Rázusova 1605/23
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 14.10.2010
  (od: 28.10.2010)
Ing. Anna Baloghová - člen
Sobôtka 92
Rimavská Sobota
  (od: 16.03.1999 do: 22.04.2001)
Jozef Bóna
Kalinčiakova 22
Volkovce
  (od: 27.10.1994 do: 03.04.1997)
Ing. Anna Bubeníková
Miletičova 26
Bratislava
  (od: 04.04.1997 do: 15.03.1999)
Michal Godár - člen
Jégého 3
Bratislava
  (od: 23.04.2001 do: 06.08.2008)
Michal Godár - člen
Jégého 3
Bratislava
Skončenie funkcie: 26.06.2008
  (od: 07.08.2008 do: 06.08.2008)
Ing. Jozef Havetta - člen
Perecká 2969/22
Levice
  (od: 16.03.1999 do: 13.10.2003)
Ing. Alexander Hricko
Rázusova 23
Zlaté Moravce
  (od: 27.10.1994 do: 03.04.1997)
Ing. Alexander Hricko - člen
Rázusova 1605/23
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 24.06.2005
  (od: 16.08.2005 do: 27.10.2010)
Ing. Alexander Hricko - člen
Rázusova 1605/23
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 24.06.2005 Skončenie funkcie: 14.10.2010
  (od: 28.10.2010 do: 27.10.2010)
Ing. Zdenek Hubač
Brezová 10
Zlaté Moravce
  (od: 27.10.1994 do: 03.04.1997)
Dušan Kern
Bieloruská 38
Bratislava
  (od: 04.04.1997 do: 15.03.1999)
Ing. Andrej Krídl
Kupeckého 4
Bratislava
  (od: 04.04.1997 do: 15.03.1999)
Ing. Andrej Krídl - predseda
Kupeckého 4
Bratislava
  (od: 16.03.1999 do: 27.10.2010)
Ing. Andrej Krídl - predseda
Kupeckého 4
Bratislava
Skončenie funkcie: 14.10.2010
  (od: 28.10.2010 do: 27.10.2010)
Ivan Laktiš
Ľ. Podjavorinskej 3
Zlaté Moravce
  (od: 27.10.1994 do: 03.04.1997)
Ivan Laktiš
Ľ. Podjavorinskej 3
Zlaté Moravce
  (od: 04.04.1997 do: 15.03.1999)
JUDr. Eva Mihóková
Mlynská 23
Topoľčianky
  (od: 27.10.1994 do: 03.04.1997)
Ján Prachár - člen
Pri Kadúbku 1334
Šaštín - Stráže
Vznik funkcie: 19.05.2003
  (od: 14.10.2003 do: 15.08.2005)
Ján Prachár - člen
Pri Kadúbku 1334
Šaštín - Stráže
Vznik funkcie: 19.05.2003 Skončenie funkcie: 26.01.2005
  (od: 16.08.2005 do: 15.08.2005)
Ing. Roman Rapavý
Haydnova 21
Bratislava
  (od: 04.04.1997 do: 15.03.1999)
Mgr. Marián Ábel
J. Alexyho 5
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 26.06.2008
  (od: 07.08.2008 do: 28.06.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 16.03.1999)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetcia členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach, zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetcia členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 27.10.1994 do: 15.03.1999)
Základné imanie: 
3 761 435,319323 EUR
  (od: 03.02.2010)
113 317 000 Sk
  (od: 27.10.1994 do: 02.02.2010)
Akcie: 
Počet: 113317
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 03.02.2010)
Počet: 113317
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.04.1997 do: 02.02.2010)
Počet: 113317
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.10.1994 do: 03.04.1997)
Dozorná rada: 
Jozef Petro
Hviezdoslavova 1891/68
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 14.10.2010
  (od: 28.10.2010)
Jozef Bóna
J.Kalinčiaka 117/22
Volkovce 951 87
Vznik funkcie: 14.10.2010
  (od: 28.10.2010)
Ing. Mgr. Rudolf Sivák
Havelkova 9
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 14.10.2010
  (od: 28.10.2010)
Juraj Balko
531
Kolíňany
  (od: 04.04.1997 do: 15.03.1999)
Juraj Balkó
384
Kolíňany
  (od: 14.08.1995 do: 03.04.1997)
Ing. Anna Baloghová
Sobôtka 92
Rimavská Sobota
  (od: 04.04.1997 do: 15.03.1999)
RNDr. Ján Beňo
Mlynarovičová 10
Bratislava
  (od: 27.10.1994 do: 13.08.1995)
Jaroslav Búran
45
Hájske
  (od: 27.10.1994 do: 03.04.1997)
Jaroslav Búran
45
Hájske
  (od: 04.04.1997 do: 02.05.2004)
Jaroslav Búran
45
Hájske
Skončenie funkcie: 26.03.2004
  (od: 03.05.2004 do: 02.05.2004)
Viera Fedičová
Markova 9
Bratislava
  (od: 27.10.1994 do: 03.04.1997)
Ing. Anna Haverlíková
Športová 7
Topoľčianky
  (od: 27.10.1994 do: 13.08.1995)
Ing. Juraj Kapusta
Krížna 17/III.B
Bratislava
  (od: 04.04.1997 do: 28.02.2000)
Dušan Kern
Bieloruská 38
Bratislava
  (od: 16.03.1999 do: 02.05.2004)
Dušan Kern
Bieloruská 38
Bratislava
Skončenie funkcie: 26.03.2004
  (od: 03.05.2004 do: 02.05.2004)
Ing. Milan Kubovský
Rozvodná 1
Bratislava
  (od: 29.02.2000 do: 13.10.2003)
Ľubomír Mažár
Ipeľská 5137/1
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
  (od: 16.03.1999 do: 13.10.2003)
Jozef Petro
Obrancov mieru 8
Zlaté Moravce
  (od: 04.04.1997 do: 02.05.2004)
Doc.Ing. Rudolf Sivák
Znievska 10
Bratislava
  (od: 04.04.1997 do: 15.03.1999)
Doc.Ing. Rudolf Sivák , CSc.
Znievska 10
Bratislava
  (od: 16.03.1999 do: 19.10.2007)
Doc.Ing. Rudolf Sivák , CSc.
Znievska 10
Bratislava
Skončenie funkcie: 01.09.2007
  (od: 20.10.2007 do: 19.10.2007)
Ing. Ján Struhár
SNP 45
Zlaté Moravce
  (od: 27.10.1994 do: 03.04.1997)
Ing. Richard Súlovec
Medvedzie 122/13
Tvrdošín
  (od: 14.08.1995 do: 03.04.1997)
Milan Zachar
T.Tekela 7
Trnava
  (od: 14.08.1995 do: 03.04.1997)
Jozef Petro
Hviezdoslavova 1891/68
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 26.03.2004 Skončenie funkcie: 14.10.2010
  (od: 28.10.2010 do: 27.10.2010)
Jozef Bóna
J.Kalinčiaka 117/22
Volkovce 951 87
Vznik funkcie: 26.03.2004 Skončenie funkcie: 14.10.2010
  (od: 28.10.2010 do: 27.10.2010)
Ing. Mgr. Rudolf Sivák
Havelkova 9
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 01.09.2007 Skončenie funkcie: 14.10.2010
  (od: 28.10.2010 do: 27.10.2010)
Jozef Petro
Hviezdoslavova 1891/68
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 26.03.2004
  (od: 03.05.2004 do: 27.10.2010)
Jozef Bóna
J.Kalinčiaka 117/22
Volkovce 951 87
Vznik funkcie: 26.03.2004
  (od: 03.05.2004 do: 27.10.2010)
Ing. Mgr. Rudolf Sivák
Havelkova 9
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 01.09.2007
  (od: 20.10.2007 do: 27.10.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.9.1994 podľa § 162 Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku Kameňolomy a štrkopieskovne, Zlaté Moravce, štátny podnik, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č. 37 zo dňa 27.6.1994 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod č. 63, v znení dodatku č. 1. Stary spis: Sa 156
  (od: 27.10.1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 5.6.1995. Stary spis: Sa 156
  (od: 14.08.1995)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 29.5.1996. Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 27.12.1996.
  (od: 04.04.1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 19.02.1999.
  (od: 16.03.1999)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 23.09.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (od: 14.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  16.07.2018
Dátum výpisu:  18.07.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR