Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  55217/B

Obchodné meno: 
ATALIAN SK s. r. o.
  (od: 04.01.2018)
Sídlo: 
Bajkalská 19B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (od: 21.09.2017)
IČO: 
44 390 823
  (od: 01.11.2008)
Deň zápisu: 
01.11.2008
  (od: 01.11.2008)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 01.11.2008)
Predmet činnosti: 
vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel
  (od: 01.11.2008)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 01.11.2008)
dokončovacie stavebné práce
  (od: 01.11.2008)
sprostedkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
  (od: 01.11.2008)
administratívne služby
  (od: 01.11.2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.11.2008)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 07.02.2013)
vyžínanie trávy, výrez nežiaducich krovín
  (od: 07.02.2013)
údržba, montáž a prevádzkovanie závlahových systémov a melioračných zariadení
  (od: 07.02.2013)
poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)
  (od: 07.02.2013)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 07.02.2013)
ťažba, porez, približovanie dreva a povoznícke služby (manipulácia dreva a jeho skladovanie na skládkach)
  (od: 07.02.2013)
vykonávanie ochrany drevín
  (od: 07.02.2013)
poskytovanie služieb lesnou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)
  (od: 07.02.2013)
elektroenergetika- dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 07.05.2013)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 07.05.2013)
technicko – poradenská činnosť v oblasti merania a regulácie pre tepelnoenergetické, vzduchotechnické a elektrické zariadenia
  (od: 02.07.2013)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 02.07.2013)
inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (od: 02.07.2013)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 02.07.2013)
inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (od: 02.07.2013)
sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu
  (od: 02.07.2013)
marketing a manažment
  (od: 02.07.2013)
inžinierska činnosť
  (od: 02.07.2013)
tvorba internetových stránok
  (od: 02.07.2013)
baliace činnosti
  (od: 02.07.2013)
správa, prevádzkovanie a servis energetických a technických zariadení
  (od: 02.07.2013)
oprava a montáž meradiel pretečeného množstva vody a meračov tepla
  (od: 02.07.2013)
skladovanie neverejné
  (od: 02.07.2013)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností
  (od: 02.07.2013)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností
  (od: 02.07.2013)
reklamná, propagačná, akvizičná a inzertná činnosť
  (od: 02.07.2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 02.07.2013)
prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (od: 02.07.2013)
veľkoobchod a maloobchod s meracou a regulačnou technikou, softwarom na základe dohody s autorom
  (od: 02.07.2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho – technické vybavenie stavieb – vykurovanie a zdroje tepla
  (od: 02.07.2013)
vykonávanie údržby, montáže a opráv mechanických častí, technológií a strojov
  (od: 02.07.2013)
grafické návrhy a úpravy textov, náčrtkov a obrázkov pomocou výpočtovej techniky
  (od: 02.07.2013)
požičiavanie športových potrieb a príslušenstva
  (od: 02.07.2013)
vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku na zmluvnom základe, kníh, novín, časopisov a periodických publikácií
  (od: 02.07.2013)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 02.07.2013)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, školení a komerčných výstav
  (od: 02.07.2013)
požičiavanie, prenájom a leasing priemyselného a spotrebného tovaru, motorových vozidiel, stavebných strojov, zariadení a strojových základných prostriedkov
  (od: 02.07.2013)
vedenie účtovníctva
  (od: 02.07.2013)
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľných živností
  (od: 02.07.2013)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 02.07.2013)
poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 02.07.2013)
kancelárske služby
  (od: 02.07.2013)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 02.07.2013)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 02.07.2013)
správa bytového a nebytového fondu
  (od: 02.07.2013)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (od: 02.07.2013)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (od: 02.07.2013)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 02.07.2013)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 02.07.2013)
automatizované spracovanie dát
  (od: 02.07.2013)
služby súvisiace s databázami, databanky
  (od: 02.07.2013)
správa, návrh a realizácia počítačových sietí
  (od: 02.07.2013)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču – inštalovanie a úprava operačných systémov alebo software predávaného na základe autorských práv
  (od: 02.07.2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 02.07.2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 02.07.2013)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 02.07.2013)
maloobchod a veľkoobchod s potravinami, potravinárskymi polotovarmi a výrobkami, ovocím, zeleninou, cigaretami a tabakovými výrobkami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, nerastnými surovinami, farebnými a drahými kovmi, hutným materálom a výrobkami, drevom, výrobkami z dreva, celulózou, stavebným materiálom, nábytkom, sklom keramikou, kameňom, polygrafickými výrobkami, odevami, textilom, obuvou, koženou galantériou, motorovými vozidlami, náhradnými dielmi, ropnými produktami, syntetickými vláknami, farbami, priemyselnými hnojivami, strojárenskými a elektrotechnickými výrobkami, nástrojmi a prístrojmi, výrobkami z plasov, kožušinami, produktami z mora, hračkami, kozmetikou, čistiacimi prostriedkami, domácimi potrebami, kancelárskymi potrebami a zariadeniami, železiarskym tovarom, spotrebnou elektronikou a výpočtovou technikou včítane príslušenstva, telekomunikačnými zariadeniami, športovými potrebami, umeleckými a zberateľskými predmetmi /okrem starožitností/, zdravotníckymi a hygienickými potrebami a pomôckami, čajmi, poľnohospodárskymi plodinami, výrobkami a produktami, čistiacou technikou
  (od: 02.07.2013)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 02.07.2013)
sprostredkovanie nákupu nehnuteľností
  (od: 02.07.2013)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 02.07.2013)
prieskum trhu
  (od: 02.07.2013)
maliarske práce
  (od: 02.07.2013)
búracie práce
  (od: 02.07.2013)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v oblasti predmetu podnikania
  (od: 02.07.2013)
poradenská činnosť v predmete podnikania (mimo účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva)
  (od: 02.07.2013)
ochrana majetku a osôb
  (od: 02.07.2013)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
  (od: 02.07.2013)
poskytovanie služieb informátora
  (od: 02.07.2013)
projektovanie elektr. zariad. mar. RS tepelnotechn. a vzd. zar.
  (od: 02.07.2013)
technicko-poradenská činnosť v obl. mar. systémov
  (od: 02.07.2013)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 02.07.2013)
veľkoobchod. a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo konces.
  (od: 02.07.2013)
zabezpečovanie služieb, potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (od: 02.07.2013)
montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom
  (od: 02.07.2013)
montáž, opravy, vyhradených plynových zariadení
  (od: 02.07.2013)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 02.07.2013)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (od: 02.07.2013)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 02.07.2013)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 02.07.2013)
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (od: 02.07.2013)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb / vrátane vybavenia sídliskových celkov /
  (od: 02.07.2013)
staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 02.07.2013)
plynoinštalatérstvo
  (od: 02.07.2013)
prenájom nehnuteľného majetku
  (od: 02.07.2013)
projektovanie vykurovania, zdroje tepla
  (od: 02.07.2013)
finančný leasing
  (od: 02.07.2013)
prenájom hnuteľného majetku
  (od: 02.07.2013)
faktoring a forfaiting
  (od: 02.07.2013)
projektovanie stavieb – vodohospodárske stavby, technologické zariadenie stavieb – plynové odberné zariadenia, inžinierske siete – plynovody
  (od: 02.07.2013)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (od: 02.07.2013)
prevádzka, údržba a servis kompresorov a iných vzduchotechnických zariadení a príslušných rozvodov
  (od: 02.07.2013)
prevádzka, údržba a servis kotolní, výmeníkových staníc a príslušných rozvodov
  (od: 02.07.2013)
údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 04.02.2014)
vydavateľská činnosť
  (od: 04.01.2018)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (od: 04.01.2018)
poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
  (od: 04.01.2018)
čistenie kanalizačných systémov
  (od: 04.01.2018)
diagnostika kanalizačných potrubí
  (od: 04.01.2018)
sťahovacie služby
  (od: 04.01.2018)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (od: 04.01.2018)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (od: 04.01.2018)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (od: 04.01.2018)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 04.01.2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 04.01.2018)
Spoločníci: 
ATALIAN INTERNATIONAL S.A.
Rue de Dippach 132
Bertrange L80 05
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 04.01.2018)
ATALIAN EUROPE S.A.
Rue de Dippach 132
Bertrange L80 05
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 04.01.2018)
Výška vkladu každého spoločníka: 
ATALIAN INTERNATIONAL S.A.
Vklad: 12 300 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 12 300 EUR
  (od: 04.01.2018)
ATALIAN EUROPE S.A.
Vklad: 1 217 700 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 217 700 EUR
  (od: 04.01.2018)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 01.11.2008)
Mgr. Marián Čarnoký
Bratislavská 8434/51
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 30.01.2017
  (od: 11.02.2017)
Norbert Moussart
rue Jean Longuet 106
Châtenay-Malabry 922 90
Francúzska republika
Vznik funkcie: 30.06.2020
  (od: 06.08.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy
  (od: 04.01.2018)
Základné imanie: 
1 230 000 EUR Rozsah splatenia: 1 230 000 EUR
  (od: 10.05.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.08.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 01.11.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.02.2009.
  (od: 27.03.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.4.2009.
  (od: 29.04.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.03.2010.
  (od: 01.04.2010)
Zmena obchodného mena z AB Facility Services SK s. r. o. na AB Facility s. r. o.
  (od: 16.02.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2012.
  (od: 10.05.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.05.2012 - zriadenie záložného práva na obchodný podiel.
  (od: 15.06.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.01.2013.
  (od: 07.02.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o rozšírení predmetu podnikania zo dňa 05.04.2013.
  (od: 07.05.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.05.2013 vo forme notárskej zápisnice č. 1298/2013, Nz 16118/2013, NCRls 16455/2013 o zlúčení spoločnosti AB Facility s. r. o. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťami MAGNOL SERVIS, s.r.o., ENERGO CONTROLS spol s r.o. a ENERGO CONTROLS Cassovia, spol. s r.o. (zanikajúce spoločnosti). Zmluva o zlúčení zo dňa 15.05.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 1300/2013, Nz 16210/2013, NCRls 16457/2013.
  (od: 02.07.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.10.2013.
  (od: 18.10.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.01.2014.
  (od: 04.02.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.05.2014.
  (od: 22.05.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.05.2014 a zo dňa 26.08.2014.
  (od: 24.09.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.10.2014.
  (od: 22.11.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.03.2015.
  (od: 09.04.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.04.2015.
  (od: 20.05.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.01.2017.
  (od: 11.02.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 02.07.2013)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
ATALIAN SK s.r.o.
Mlynské Nivy 73
Bratislava 821 05
  (od: 04.01.2018)
ENERGO CONTROLS Cassovia, spol. s r.o.
Popradská 56
Košice 040 11
  (od: 02.07.2013)
ENERGO CONTROLS spol. s r.o.
Lesná 50
Žilina 010 04
  (od: 02.07.2013)
MAGNOL SERVIS, s.r.o.
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (od: 02.07.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  01.12.2020
Dátum výpisu:  02.12.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR