Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  183/T

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Topoľnica so sídlom v Kajali
  (od: 29.07.1993)
Poľnohospodárske družstvo Topoľnica.
  (od: 31.12.1991 do: 28.07.1993)
Sídlo: 
Kajal 925 92
  (od: 31.12.1991)
IČO: 
18 049 133
  (od: 31.12.1991)
Deň zápisu: 
01.01.1992
  (od: 31.12.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 31.12.1991)
Predmet činnosti: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 29.07.1993)
družstvo spracováva poľnohospodárske suroviny pre vlastnú poľnohospodársku výrobu a na predaj
  (od: 29.07.1993)
poskytuje práce a služby pre občanov
  (od: 29.07.1993)
zabezpečovanie hospodárskych potrieb svojich členov podľa zásad schválených predstavenstvom, najmä o: - podporu podnikateľskej činnosti, - starostlivosť o poľnohospodárske pozemky
  (od: 29.07.1993)
I. Predmetom činnosti družstva je vykonávať poľnohospodársku výrobu v záujme jej ďalšieho rozvoja, racionálne a efektívne hospodáriť na poľnohospodárskej pôde a v lesoch, ktoré užíva.
  (od: 31.12.1991 do: 28.07.1993)
II. Družstvo: a/ spracováva poľnohospodárske suroviny, z ktorých vyrába objenové krmivá, tvarované krmivá a úsušky pre vlastnú poľnohospodársku výrobu, b/ vykonáva činnosť a vyrába výrobky uvedené v bode 3, c/ poskytuje práce a služby pre občanov, d/ predáva vlastný vyrobený tovar.
  (od: 31.12.1991 do: 28.07.1993)
III. Predmetom inej hospodárskej činnosti je: 1. Obchodná činnosť a/ maloobchodná činnosť v sortimente potravím, ovocia a zeleniny, predaj osív, b/ obchodné služby - opravárenská činnosť. 2. Stavebná činnosť.
  (od: 31.12.1991 do: 28.07.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.06.2000)
predstavenstvo
  (od: 14.05.1997 do: 05.06.2000)
predstavenstvo
  (od: 29.07.1993 do: 13.05.1997)
predstavenstvo
  (od: 31.12.1991 do: 28.07.1993)
Ing. Alojz Frenyák - predseda
Kajal 540
Kajal 925 92
Vznik funkcie: 19.12.2008
  (od: 12.02.2009)
Ing. Edita Bankóová - podpredseda
Matúškovo 243
Matúškovo 925 01
Vznik funkcie: 19.12.2008
  (od: 12.02.2009)
Július Frenyák - člen
188
Topoľnica 925 92
Vznik funkcie: 19.12.2012
  (od: 14.03.2013)
Zoltán Göcze - člen predstavenstva
Kajal 511
Kajal 925 92
Vznik funkcie: 16.12.2016
  (od: 29.06.2017)
Norbert Frenyák - člen predstavenstva
Kajal 540
Kajal 925 92
Vznik funkcie: 16.12.2016
  (od: 19.01.2017)
Ing. Edita Bankóová - člen
243
Matúškovo 925 01
Vznik funkcie: 17.12.2004
  (od: 16.04.2005 do: 11.02.2009)
Ing. Edita Bankóová - člen
243
Matúškovo 925 01
Vznik funkcie: 17.12.2004 Skončenie funkcie: 19.12.2008
  (od: 12.02.2009 do: 11.02.2009)
Vojtech Cetli - člen
760
Matúškovo 925 01
Vznik funkcie: 17.12.2004
  (od: 16.04.2005 do: 18.01.2017)
Vojtech Cetli - člen
760
Matúškovo 925 01
Vznik funkcie: 17.12.2004 Skončenie funkcie: 16.12.2016
  (od: 19.01.2017 do: 18.01.2017)
Štefan Csillag
476
Kajal
  (od: 29.07.1993 do: 13.05.1997)
Štefan Csillag
476
Kajal
  (od: 14.05.1997 do: 05.06.2000)
Štefan Csillag - podpredseda družstva
476
Kajal
  (od: 06.06.2000 do: 11.02.2009)
Štefan Csillag - podpredseda družstva
476
Kajal
Skončenie funkcie: 19.12.2008
  (od: 12.02.2009 do: 11.02.2009)
Tibor Csomó
370
Kajal
  (od: 14.05.1997 do: 18.01.2017)
Tibor Csomó
370
Kajal
Skončenie funkcie: 16.12.2016
  (od: 19.01.2017 do: 18.01.2017)
Anna Darážová - člen
SNP 997/14
Galanta 924 00
Vznik funkcie: 19.12.2008
  (od: 12.02.2009 do: 13.03.2013)
Anna Darážová - člen
SNP 997/14
Galanta 924 00
Vznik funkcie: 19.12.2008 Skončenie funkcie: 19.12.2012
  (od: 14.03.2013 do: 13.03.2013)
Pavol Frank
374
Kajal
  (od: 29.07.1993 do: 13.05.1997)
Pavol Frank
374
Kajal
  (od: 14.05.1997 do: 15.04.2005)
Pavol Frank
374
Kajal
Skončenie funkcie: 17.12.2004
  (od: 16.04.2005 do: 15.04.2005)
Július Frenyák
188
Topoľnica
  (od: 29.07.1993 do: 13.05.1997)
Ing. Alojz Frenyák
479
Kajal
  (od: 29.07.1993 do: 13.05.1997)
Ing. Alojz Frenyák - ekonóm družstva
479
Kajal
  (od: 31.12.1991 do: 28.07.1993)
Ing. Alojz Frenyák - hl. ekonóm družstva
540
Kajal
  (od: 14.05.1997 do: 21.03.2000)
Július Frenyák
188
Topoľnica
  (od: 14.05.1997 do: 15.04.2005)
Július Frenyák
188
Topoľnica
Skončenie funkcie: 17.12.2004
  (od: 16.04.2005 do: 15.04.2005)
Ing. Alojz Frenyák - predseda družstva
540
Kajal
  (od: 22.03.2000 do: 11.02.2009)
Ing. Alojz Frenyák - predseda družstva
540
Kajal
Skončenie funkcie: 19.12.2008
  (od: 12.02.2009 do: 11.02.2009)
Ladislav Göczé
111
Kajal
  (od: 29.07.1993 do: 13.05.1997)
Štefan Kelecsényi - člen
4
Topoľnica 925 92
Vznik funkcie: 17.12.2004
  (od: 16.04.2005 do: 11.02.2009)
Štefan Kelecsényi - člen
4
Topoľnica 925 92
Vznik funkcie: 17.12.2004 Skončenie funkcie: 19.12.2008
  (od: 12.02.2009 do: 11.02.2009)
Ing. Alžbeta Králiková
Dlhá 2318/40
Sereď
  (od: 22.03.2000 do: 05.06.2000)
Ing. Alžbeta Králiková - predseda
Dlhá 2318
Sereď
  (od: 29.07.1993 do: 13.05.1997)
Ing. Alžbeta Králiková - predseda družstva
Dlhá 2318
Sereď
  (od: 31.12.1991 do: 28.07.1993)
Ing. Alžbeta Králiková - predseda družstva
Dlhá 2318/40
Sereď
  (od: 14.05.1997 do: 21.03.2000)
Ondrej Medvegy
170
Kajal
  (od: 29.07.1993 do: 13.05.1997)
Ondrej Molnár
477
Kajal
  (od: 29.07.1993 do: 13.05.1997)
Ondrej Molnár
477
Kajal
  (od: 14.05.1997 do: 11.02.2009)
Ondrej Molnár
477
Kajal
Skončenie funkcie: 19.12.2008
  (od: 12.02.2009 do: 11.02.2009)
Helena Nejedlíková
188
Topoľnica
  (od: 29.07.1993 do: 13.05.1997)
Jozef Patócs - člen
246
Kajal 925 92
Vznik funkcie: 17.12.2004
  (od: 16.04.2005 do: 13.03.2013)
Jozef Patócs - člen
246
Kajal 925 92
Vznik funkcie: 17.12.2004 Skončenie funkcie: 19.12.2012
  (od: 14.03.2013 do: 13.03.2013)
Július Psota - člen
53
Topoľnica 925 92
Vznik funkcie: 17.12.2004
  (od: 16.04.2005 do: 13.03.2013)
Július Psota - člen
53
Topoľnica 925 92
Vznik funkcie: 17.12.2004 Skončenie funkcie: 19.12.2012
  (od: 14.03.2013 do: 13.03.2013)
Lídia Szabová
158
Kajal
  (od: 14.05.1997 do: 15.04.2005)
Lídia Szabová
158
Kajal
Skončenie funkcie: 17.12.2004
  (od: 16.04.2005 do: 15.04.2005)
Zoltán Szilvási
166
Topoľnica
  (od: 29.07.1993 do: 13.05.1997)
Zoltán Szilvási
166
Topoľnica
  (od: 14.05.1997 do: 18.01.2017)
Zoltán Szilvási
166
Topoľnica
Skončenie funkcie: 16.12.2016
  (od: 19.01.2017 do: 18.01.2017)
Alexander Takács - člen
323
Kajal 925 92
Vznik funkcie: 17.12.2004
  (od: 16.04.2005 do: 13.03.2013)
Alexander Takács - člen
323
Kajal 925 92
Vznik funkcie: 17.12.2004 Skončenie funkcie: 19.12.2012
  (od: 14.03.2013 do: 13.03.2013)
Imrich Tarr
258
Topoľnica
  (od: 14.05.1997 do: 15.04.2005)
Imrich Tarr
258
Topoľnica
Skončenie funkcie: 17.12.2004
  (od: 16.04.2005 do: 15.04.2005)
Koloman Tóth - člen
Topoľnica 225
Topoľnica 925 92
Vznik funkcie: 19.12.2008
  (od: 12.02.2009 do: 13.03.2013)
Koloman Tóth - člen
Topoľnica 225
Topoľnica 925 92
Vznik funkcie: 19.12.2008 Skončenie funkcie: 19.12.2012
  (od: 14.03.2013 do: 13.03.2013)
Alžbeta Vrábelová
74
Kajal
  (od: 29.07.1993 do: 13.05.1997)
Alžbeta Vrábelová
74
Kajal
  (od: 14.05.1997 do: 15.04.2005)
Alžbeta Vrábelová
74
Kajal
Skončenie funkcie: 17.12.2004
  (od: 16.04.2005 do: 15.04.2005)
Helena Žilleová - člen
Kajal 531
Kajal 925 92
Vznik funkcie: 19.12.2008
  (od: 12.02.2009 do: 13.03.2013)
Helena Žilleová - člen
Kajal 531
Kajal 925 92
Vznik funkcie: 19.12.2008 Skončenie funkcie: 19.12.2012
  (od: 14.03.2013 do: 13.03.2013)
Zoltán Gocze - člen predstavenstva
Kajal 511
Kajal 925 92
Vznik funkcie: 16.12.2016
  (od: 19.01.2017 do: 28.06.2017)
Konanie: 
Za družstvo koná predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva.
  (od: 06.06.2000)
Za družstvo koná predseda družstva, v jeho prítomnosti hl. ekonóm družstva.
  (od: 14.05.1997 do: 05.06.2000)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti ním poverený člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje ďalší člen predstavenstva.
  (od: 29.07.1993 do: 13.05.1997)
Za družstvo podpisuje predseda alebo ekonóm družstva.
  (od: 31.12.1991 do: 28.07.1993)
Zapisované základné imanie: 
103 566 EUR
  (od: 04.02.2009)
3 120 000 Sk
  (od: 14.05.1997 do: 03.02.2009)
3 900 000 Sk
  (od: 29.07.1993 do: 13.05.1997)
Základný členský vklad: 
498 EUR
  (od: 04.02.2009)
15 000 Sk
  (od: 29.07.1993 do: 03.02.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 20.5.1991 podľa § 3 Zák. č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1619
  (od: 31.12.1991)
Stanovy družstva boli prispôsobené Z.č. 513/91 Zb. na členskej schôdzi dňa 18.12.1992 Stary spis: Dr 1619
  (od: 29.07.1993)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí členskej schôdze schválená dňa 20.12.1996. Úplné znenie stanov zo dňa 20.12.1996.
  (od: 14.05.1997)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdze dňa 23.03.2000.
  (od: 06.06.2000)
Nové úplné znenie stanov družstva prijaté na zasadnutí členskej schôdze dňa 20.06.2003.
  (od: 09.09.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  19.07.2018
Dátum výpisu:  22.07.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR