Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  183/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Topoľnica so sídlom v Kajali
  (from: 07/29/1993)
Poľnohospodárske družstvo Topoľnica.
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1993)
Registered seat: 
Kajal 925 92
  (from: 12/31/1991)
Identification number (IČO): 
18 049 133
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
01/01/1992
  (from: 12/31/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 07/29/1993)
družstvo spracováva poľnohospodárske suroviny pre vlastnú poľnohospodársku výrobu a na predaj
  (from: 07/29/1993)
poskytuje práce a služby pre občanov
  (from: 07/29/1993)
zabezpečovanie hospodárskych potrieb svojich členov podľa zásad schválených predstavenstvom, najmä o: - podporu podnikateľskej činnosti, - starostlivosť o poľnohospodárske pozemky
  (from: 07/29/1993)
I. Predmetom činnosti družstva je vykonávať poľnohospodársku výrobu v záujme jej ďalšieho rozvoja, racionálne a efektívne hospodáriť na poľnohospodárskej pôde a v lesoch, ktoré užíva.
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1993)
II. Družstvo: a/ spracováva poľnohospodárske suroviny, z ktorých vyrába objenové krmivá, tvarované krmivá a úsušky pre vlastnú poľnohospodársku výrobu, b/ vykonáva činnosť a vyrába výrobky uvedené v bode 3, c/ poskytuje práce a služby pre občanov, d/ predáva vlastný vyrobený tovar.
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1993)
III. Predmetom inej hospodárskej činnosti je: 1. Obchodná činnosť a/ maloobchodná činnosť v sortimente potravím, ovocia a zeleniny, predaj osív, b/ obchodné služby - opravárenská činnosť. 2. Stavebná činnosť.
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/06/2000)
Managing board
  (from: 05/14/1997 until: 06/05/2000)
Managing board
  (from: 07/29/1993 until: 05/13/1997)
Managing board
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1993)
Ing. Alojz Frenyák - predseda
Kajal 540
Kajal 925 92
From: 12/19/2008
  (from: 02/12/2009)
Ing. Edita Bankóová - podpredseda
Matúškovo 243
Matúškovo 925 01
From: 12/19/2008
  (from: 02/12/2009)
Július Frenyák - člen
188
Topoľnica 925 92
From: 12/19/2012
  (from: 03/14/2013)
Zoltán Göcze - člen predstavenstva
Kajal 511
Kajal 925 92
From: 12/16/2016
  (from: 06/29/2017)
Norbert Frenyák - člen predstavenstva
Kajal 540
Kajal 925 92
From: 12/16/2016
  (from: 01/19/2017)
Ing. Edita Bankóová - člen
243
Matúškovo 925 01
From: 12/17/2004
  (from: 04/16/2005 until: 02/11/2009)
Ing. Edita Bankóová - člen
243
Matúškovo 925 01
From: 12/17/2004 Until: 12/19/2008
  (from: 02/12/2009 until: 02/11/2009)
Vojtech Cetli - člen
760
Matúškovo 925 01
From: 12/17/2004
  (from: 04/16/2005 until: 01/18/2017)
Vojtech Cetli - člen
760
Matúškovo 925 01
From: 12/17/2004 Until: 12/16/2016
  (from: 01/19/2017 until: 01/18/2017)
Štefan Csillag
476
Kajal
  (from: 07/29/1993 until: 05/13/1997)
Štefan Csillag
476
Kajal
  (from: 05/14/1997 until: 06/05/2000)
Štefan Csillag - podpredseda družstva
476
Kajal
  (from: 06/06/2000 until: 02/11/2009)
Štefan Csillag - podpredseda družstva
476
Kajal
Until: 12/19/2008
  (from: 02/12/2009 until: 02/11/2009)
Tibor Csomó
370
Kajal
  (from: 05/14/1997 until: 01/18/2017)
Tibor Csomó
370
Kajal
Until: 12/16/2016
  (from: 01/19/2017 until: 01/18/2017)
Anna Darážová - člen
SNP 997/14
Galanta 924 00
From: 12/19/2008
  (from: 02/12/2009 until: 03/13/2013)
Anna Darážová - člen
SNP 997/14
Galanta 924 00
From: 12/19/2008 Until: 12/19/2012
  (from: 03/14/2013 until: 03/13/2013)
Pavol Frank
374
Kajal
  (from: 07/29/1993 until: 05/13/1997)
Pavol Frank
374
Kajal
  (from: 05/14/1997 until: 04/15/2005)
Pavol Frank
374
Kajal
Until: 12/17/2004
  (from: 04/16/2005 until: 04/15/2005)
Július Frenyák
188
Topoľnica
  (from: 07/29/1993 until: 05/13/1997)
Ing. Alojz Frenyák
479
Kajal
  (from: 07/29/1993 until: 05/13/1997)
Ing. Alojz Frenyák - ekonóm družstva
479
Kajal
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1993)
Ing. Alojz Frenyák - hl. ekonóm družstva
540
Kajal
  (from: 05/14/1997 until: 03/21/2000)
Július Frenyák
188
Topoľnica
  (from: 05/14/1997 until: 04/15/2005)
Július Frenyák
188
Topoľnica
Until: 12/17/2004
  (from: 04/16/2005 until: 04/15/2005)
Ing. Alojz Frenyák - predseda družstva
540
Kajal
  (from: 03/22/2000 until: 02/11/2009)
Ing. Alojz Frenyák - predseda družstva
540
Kajal
Until: 12/19/2008
  (from: 02/12/2009 until: 02/11/2009)
Ladislav Göczé
111
Kajal
  (from: 07/29/1993 until: 05/13/1997)
Štefan Kelecsényi - člen
4
Topoľnica 925 92
From: 12/17/2004
  (from: 04/16/2005 until: 02/11/2009)
Štefan Kelecsényi - člen
4
Topoľnica 925 92
From: 12/17/2004 Until: 12/19/2008
  (from: 02/12/2009 until: 02/11/2009)
Ing. Alžbeta Králiková
Dlhá 2318/40
Sereď
  (from: 03/22/2000 until: 06/05/2000)
Ing. Alžbeta Králiková - predseda
Dlhá 2318
Sereď
  (from: 07/29/1993 until: 05/13/1997)
Ing. Alžbeta Králiková - predseda družstva
Dlhá 2318
Sereď
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1993)
Ing. Alžbeta Králiková - predseda družstva
Dlhá 2318/40
Sereď
  (from: 05/14/1997 until: 03/21/2000)
Ondrej Medvegy
170
Kajal
  (from: 07/29/1993 until: 05/13/1997)
Ondrej Molnár
477
Kajal
  (from: 07/29/1993 until: 05/13/1997)
Ondrej Molnár
477
Kajal
  (from: 05/14/1997 until: 02/11/2009)
Ondrej Molnár
477
Kajal
Until: 12/19/2008
  (from: 02/12/2009 until: 02/11/2009)
Helena Nejedlíková
188
Topoľnica
  (from: 07/29/1993 until: 05/13/1997)
Jozef Patócs - člen
246
Kajal 925 92
From: 12/17/2004
  (from: 04/16/2005 until: 03/13/2013)
Jozef Patócs - člen
246
Kajal 925 92
From: 12/17/2004 Until: 12/19/2012
  (from: 03/14/2013 until: 03/13/2013)
Július Psota - člen
53
Topoľnica 925 92
From: 12/17/2004
  (from: 04/16/2005 until: 03/13/2013)
Július Psota - člen
53
Topoľnica 925 92
From: 12/17/2004 Until: 12/19/2012
  (from: 03/14/2013 until: 03/13/2013)
Lídia Szabová
158
Kajal
  (from: 05/14/1997 until: 04/15/2005)
Lídia Szabová
158
Kajal
Until: 12/17/2004
  (from: 04/16/2005 until: 04/15/2005)
Zoltán Szilvási
166
Topoľnica
  (from: 07/29/1993 until: 05/13/1997)
Zoltán Szilvási
166
Topoľnica
  (from: 05/14/1997 until: 01/18/2017)
Zoltán Szilvási
166
Topoľnica
Until: 12/16/2016
  (from: 01/19/2017 until: 01/18/2017)
Alexander Takács - člen
323
Kajal 925 92
From: 12/17/2004
  (from: 04/16/2005 until: 03/13/2013)
Alexander Takács - člen
323
Kajal 925 92
From: 12/17/2004 Until: 12/19/2012
  (from: 03/14/2013 until: 03/13/2013)
Imrich Tarr
258
Topoľnica
  (from: 05/14/1997 until: 04/15/2005)
Imrich Tarr
258
Topoľnica
Until: 12/17/2004
  (from: 04/16/2005 until: 04/15/2005)
Koloman Tóth - člen
Topoľnica 225
Topoľnica 925 92
From: 12/19/2008
  (from: 02/12/2009 until: 03/13/2013)
Koloman Tóth - člen
Topoľnica 225
Topoľnica 925 92
From: 12/19/2008 Until: 12/19/2012
  (from: 03/14/2013 until: 03/13/2013)
Alžbeta Vrábelová
74
Kajal
  (from: 07/29/1993 until: 05/13/1997)
Alžbeta Vrábelová
74
Kajal
  (from: 05/14/1997 until: 04/15/2005)
Alžbeta Vrábelová
74
Kajal
Until: 12/17/2004
  (from: 04/16/2005 until: 04/15/2005)
Helena Žilleová - člen
Kajal 531
Kajal 925 92
From: 12/19/2008
  (from: 02/12/2009 until: 03/13/2013)
Helena Žilleová - člen
Kajal 531
Kajal 925 92
From: 12/19/2008 Until: 12/19/2012
  (from: 03/14/2013 until: 03/13/2013)
Zoltán Gocze - člen predstavenstva
Kajal 511
Kajal 925 92
From: 12/16/2016
  (from: 01/19/2017 until: 06/28/2017)
Acting: 
Za družstvo koná predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva.
  (from: 06/06/2000)
Za družstvo koná predseda družstva, v jeho prítomnosti hl. ekonóm družstva.
  (from: 05/14/1997 until: 06/05/2000)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti ním poverený člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje ďalší člen predstavenstva.
  (from: 07/29/1993 until: 05/13/1997)
Za družstvo podpisuje predseda alebo ekonóm družstva.
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1993)
Registered capital: 
103 566 EUR
  (from: 02/04/2009)
3 120 000 Sk
  (from: 05/14/1997 until: 02/03/2009)
3 900 000 Sk
  (from: 07/29/1993 until: 05/13/1997)
Basic member contribution: 
498 EUR
  (from: 02/04/2009)
15 000 Sk
  (from: 07/29/1993 until: 02/03/2009)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 20.5.1991 podľa § 3 Zák. č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1619
  (from: 12/31/1991)
Stanovy družstva boli prispôsobené Z.č. 513/91 Zb. na členskej schôdzi dňa 18.12.1992 Stary spis: Dr 1619
  (from: 07/29/1993)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí členskej schôdze schválená dňa 20.12.1996. Úplné znenie stanov zo dňa 20.12.1996.
  (from: 05/14/1997)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdze dňa 23.03.2000.
  (from: 06/06/2000)
Nové úplné znenie stanov družstva prijaté na zasadnutí členskej schôdze dňa 20.06.2003.
  (from: 09/09/2003)
Date of updating data in databases:  12/12/2018
Date of extract :  12/16/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person