Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4838/B

Obchodné meno: 
Bardejovské pozemné stavby a.s. v konkurze
  (od: 20.11.2009)
Sídlo: 
Zámocká 10
Bratislava 811 01
  (od: 01.07.2009)
IČO: 
00 691 631
  (od: 14.02.1991)
Deň zápisu: 
30.01.1991
  (od: 14.02.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.02.1991)
Predmet činnosti: 
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 26.02.2002)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 26.02.2002)
cestná nákladná a autobusová doprava
  (od: 26.02.2002)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 26.02.2002)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 26.02.2002)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (od: 26.02.2002)
výkup, úprava a predaj druhotných surovín
  (od: 26.02.2002)
pohostinská činnosť
  (od: 26.02.2002)
ubytovacie služby
  (od: 26.02.2002)
zasielateľstvo
  (od: 26.02.2002)
elektroinštalatérstvo
  (od: 26.02.2002)
revízie elektrických zariadení a hromozvodov
  (od: 26.02.2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 26.02.2002)
výroba a spracovanie kameniva a zemín
  (od: 26.02.2002)
výroba páleného murovacieho materiálu
  (od: 26.02.2002)
obrábanie kovov, výroba kovových výrobkov a zámočníctvo
  (od: 26.02.2002)
banská činnosť - otvárka, príprava a dobývanie ložiska tehliarskych hlín v dobývacom priestore Tisinec
  (od: 26.02.2002)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 26.02.2002)
prenájom nehnuteľností
  (od: 26.02.2002)
reklamná činnosť
  (od: 26.02.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.02.2002)
Ing. Juraj Katuščák - podpredseda
J. Grešáka 2686/2
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 16.03.2009
  (od: 01.04.2009)
Adam Novák - predseda
Giraltovská 2553/17
Bardejovská Nová Ves 085 01
Vznik funkcie: 16.03.2009
  (od: 01.04.2009)
JUDr. Stanislav Súlety - podpredseda
Klepár 25/5
Kurima 086 12
Vznik funkcie: 16.03.2009
  (od: 01.04.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti voči tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi v celom rozsahu sú oprávnení konať predseda a podpredseda predstavenstva spoločne alebo samostatne ktorýkoľvek člen predstavenstva, ktorý bol na to predstavenstvom písomne poverený. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú členovia predstavenstva tak, že k písanému názvu spoločnosti alebo odtlačku pečiatky spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.
  (od: 26.02.2002)
Základné imanie: 
1 641 221,64 EUR Rozsah splatenia: 1 641 221,64 EUR
  (od: 21.02.2009)
Akcie: 
Počet: 1233
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 331,08 EUR
  (od: 21.02.2009)
Správca konkurznej podstaty: 
Pospíšil & Partners, k. s.
Šoltésovej 20
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 13.01.2010
  (od: 11.12.2014)
Dozorná rada: 
Jozef Mihálik - člen
Partizánska 26
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 08.02.2002
  (od: 23.07.2005)
Ing. Jozef Pavličko
3
Bogliarka 086 04
Vznik funkcie: 27.05.2005
  (od: 14.07.2005)
Ing. Vladimír Drosc
Odborárska 4670/24
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 28.11.2008
  (od: 21.02.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou zmluvou uzavretou dňa 18.1. 1991 podľa § 25 zák.104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 72
  (od: 14.02.1991)
Uznesením valnej hromady podľa notárskej zápisnice spísanej na ŠN Košice-mesto pod č. N 511/92, Nz 480/92 zo dňa 30.7.1992 bolo schválené zvýšené základné imanie vo výške 12.330.000,- Kčs
  (od: 04.08.1992)
Zmena stanov zo dňa 26.2.1994.
  (od: 15.04.1994)
Uznesenie z VZ akciovej spoločnosti zo dňa 26.2.1994.
  (od: 24.11.1994)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 19.6.1995.
  (od: 03.07.1995)
Zmena stanov a. s. schválená valným zhromaždením dňa 24. 2. 1995.
  (od: 04.09.1995)
Zmena stanov a.s. zo dňa 1.3.1996. Na základe rozhodnutia VZ akcionárov vo forme notárskej zápisnice N 60/96, Nz 60/96 zo dňa 1.3.1996 a.s. preberá všetky záväzky, majetok a práva zrušenej spoločnosti SOJUKO, s.r.o., Bardejov bez likvidácie zlúčením s a.s. Bardejovské pozemné stavby so sídlom v Bardejo- ve.
  (od: 06.06.1996)
Zvýšenie základného imania z 41.305.500,- Sk na 43.146.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 6.6.1996. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 28.2.1997. Zvýšenie základného imania zo 43.146.000,- Sk na 44.388.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 14.7.1997.
  (od: 14.07.1997)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 8.2.1992. Dňom 1.4.1999 spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky obchodných spoločností, zrušených bez likvidácie zlúčením, a to: - TEHLIAR - BPS, akciová spoločnosť, Stropkov so sídlom v Stropkove, Šarišská 18, IČO: 31 688 683 - STAVEBNINY-V-BPS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bardejov so sídlom v Bardejove, Dukelská 13, IČO: 31 697 682 - BPS-MARKET, spol. s r.o. Bardejov so sídlom v Bardejove, Priemyselná 5, IČO: 31 708 811 - BPS, spol. s r.o. so sídlom v Stropkove, IČO: 31 674 143
  (od: 19.03.1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždeným konaným dňa 16.4.1999.
  (od: 29.07.1999)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 8.12.1999.
  (od: 25.10.2000)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 12.6.2000.
  (od: 14.11.2000)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 29.12.2000. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 8.2.2002.
  (od: 26.02.2002)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 3K/27/09 zo dňa 9.10.2009, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Bardejovské pozemné stavby, a. s. , Zámocká 10, 811 01 Bratislava, IČO : 00 691 631. Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Ing. Vladimíra Neuschla, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava.
  (od: 20.11.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  22.10.2020
Dátum výpisu:  26.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR