Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4879/B

Obchodné meno: 
CELPROJEKT a.s.
  (od: 26.03.1992 do: 01.04.2015)
Sídlo: 
Kresánkova 3580/7A
Bratislava 841 05
  (od: 17.10.2009 do: 01.04.2015)
A. Bernoláka 6
Ružomberok 034 50
  (od: 26.03.1992 do: 16.10.2009)
IČO: 
31 560 423
  (od: 26.03.1992)
Deň zápisu: 
01.04.1992
  (od: 26.03.1992)
Deň výmazu: 
02.04.2015
  (od: 02.04.2015)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 02.04.2015)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.03.1992)
Predmet činnosti: 
vykonávanie projektovej a inžinierskej činnosti v rozsahu udeleného oprávnenia
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
spracovanie rozvojových koncepcií, územnoplánovacích podkladov, typizačných a normalizočných podkladov
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
vykonávanie investorsko - inžinierskej činnosti v rozsahu udeleného oprávnenia
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
zabezpečovnie výroby náhradných strojárs- kych dielcov a technologických zariadení vrátane konštrukčných výkresov
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
vykonávanie montážnej činnosti pri realizácii nových investičných celkov, modernizáciach a rekonštrukciach výrobných fondov
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
vykonávanie dodávateľsko-kompletačnej činnosti
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
vykonávanie diagnostickej a revíznej činnosti
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
zabezpečovanie služieb vo výpočtovej technike
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
vykonávanie obchodnej činnosti v tuzemsku
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
vykonávanie znaleckej činnosti - oceňovanie * hmotných a nehmotných tovarov a hmotného a nehmotného majetku * kvality a hodnoty podnikateľských aktivít a projektov * goodwillu * hodnoty a kvality obchodnej siete a stanovenie spôsobilosti daného trhu k odbytu * know-how, licencií, patentov a ostatného duševného majetku
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
vykonávanie hotelových a reštauračných služieb
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
prenájom priestorov na hospodársku činnosť
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
vykonávanie iných hospodárskych činností
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
poskytovanie ďalších vzdelávacích služieb
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
architektonické a inžinierske služby (vr. projektovania)
  (od: 03.06.1993 do: 27.09.2005)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 03.06.1993 do: 27.09.2005)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 03.06.1993 do: 27.09.2005)
inžinierska činnosť
  (od: 03.06.1993 do: 27.09.2005)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 03.06.1993 do: 27.09.2001)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
  (od: 03.06.1993 do: 27.09.2005)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 03.06.1993 do: 27.09.2005)
predaj súčiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidiel
  (od: 03.06.1993 do: 27.09.2001)
ostatné vzdelávania
  (od: 03.06.1993 do: 27.09.2005)
pohostinstvo a ubytovanie
  (od: 03.06.1993 do: 27.09.2005)
ubytovacie zariadenie
  (od: 03.06.1993 do: 27.09.2005)
pohostinská činnosť
  (od: 03.06.1993 do: 27.09.2005)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerst.)
  (od: 03.06.1993 do: 27.09.2005)
sprostr. obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom
  (od: 03.06.1993 do: 06.07.1994)
maloobchod s obuvou a koženým tovarom
  (od: 03.06.1993 do: 06.07.1994)
sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
  (od: 03.06.1993 do: 06.07.1994)
maloobchod s textilom
  (od: 03.06.1993 do: 06.07.1994)
veľkoobchod s papierenským tovarom
  (od: 03.06.1993 do: 06.07.1994)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.07.1994 do: 27.09.2005)
výroba stavebno-stolárska a tesárska-stolárstvo
  (od: 07.07.1994 do: 27.09.2005)
stavebníctvo - bytové, občianske a priemyselné stavby
  (od: 07.07.1994 do: 27.09.2001)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 28.09.2001 do: 27.09.2005)
činnosť v oblasti nehnuteľností
  (od: 28.09.2001 do: 27.09.2005)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 23.07.2002 do: 27.09.2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 23.07.2002 do: 27.09.2005)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 23.07.2002 do: 27.09.2005)
projektovanie stavieb
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
poradenská činnosť v energetike
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
prenájom nehnuteľností
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
vedenie účtovníctva
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
usporadúvanie školení, seminárov, kurzov a vzdelávacích podujatí
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
reklamné a propagačné činnosti
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
upratovacie práce
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.11.2001 do: 01.04.2015)
predstavenstvo
  (od: 26.03.1992 do: 19.11.2001)
Ing. Rudolf B a b u l í k
29. augusta 28
Banská Bystrica
  (od: 26.03.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Samuel Babjak
Šrobárova 2664
Poprad
  (od: 22.11.1993 do: 25.01.1996)
Ing. Ladislav D ž u m e l a
Papiernická 1/1/3
Ružomberok
  (od: 26.03.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Zdeno H r b á ň
27
Dolná Lehota
  (od: 26.03.1992 do: 21.11.1993)
Petr Hlaváček - člen
Šafaříkova 3988/11
Hodonín 695 01
Česká republika
Vznik funkcie: 17.10.2005
  (od: 29.10.2005 do: 07.12.2005)
Petr Hlaváček - člen
Šafaříkova 3988/11
Hodonín 695 01
Česká republika
Vznik funkcie: 17.10.2005 Skončenie funkcie: 15.11.2005
  (od: 08.12.2005 do: 07.12.2005)
Ing. Peter Jakubík - podpredseda
Riadok 3
Ružomberok
  (od: 21.10.1997 do: 28.11.2000)
Ing. Peter Jakubík - Predseda
Riadok 3
Ružomberok
  (od: 22.11.1993 do: 25.01.1996)
Ing. Peter Jakubík - Predseda
Riadok 3
Ružomberok
  (od: 26.01.1996 do: 20.10.1997)
Bc. Peter Lanovec - predseda
D. Makovického 17
Ružomberok
  (od: 29.11.2000 do: 07.11.2002)
Mgr. Peter Lanovec - predseda
Jarná 3
Ružomberok
  (od: 08.11.2002 do: 18.11.2004)
PhDr. Peter Lanovec - predseda
Jarná 3
Ružomberok
Vznik funkcie: 09.11.2000
  (od: 19.11.2004 do: 28.10.2005)
PhDr. Peter Lanovec - predseda
Jarná 3
Ružomberok
Vznik funkcie: 09.11.2000 Skončenie funkcie: 17.10.2005
  (od: 29.10.2005 do: 28.10.2005)
Ing. Slavomír M a c k o
Urxova 7
Ružomberok
  (od: 26.03.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Vladimír Muríň - podpredseda
Liptovská 13
Ružomberok
  (od: 29.11.2000 do: 18.11.2004)
Ing. Vladimír Muríň - podpredseda
Liptovská 13
Ružomberok
Skončenie funkcie: 29.10.2004
  (od: 19.11.2004 do: 18.11.2004)
Ing. Milan Ondrejka - člen
Vyšný 1149
Liptovské Sliače
Vznik funkcie: 11.02.2003
  (od: 23.04.2003 do: 18.11.2004)
Ing. Milan Ondrejka - člen
Vyšný 1149
Liptovské Sliače
Vznik funkcie: 11.02.2003
  (od: 19.11.2004 do: 27.09.2005)
Ing. Milan Ondrejka - člen
Vyšný Sliač 1149
Liptovské Sliače
Vznik funkcie: 11.02.2003
  (od: 28.09.2005 do: 28.10.2005)
Ing. Milan Ondrejka - člen
Vyšný Sliač 1149
Liptovské Sliače
Vznik funkcie: 11.02.2003 Skončenie funkcie: 17.10.2005
  (od: 29.10.2005 do: 28.10.2005)
Ing. Milan Ondrejka - člen
Vyšný Sliač 1149
Liptovské Sliače
Vznik funkcie: 15.11.2005
  (od: 08.12.2005 do: 09.12.2008)
Ing. Milan Ondrejka - člen
Vyšný Sliač 1149
Liptovské Sliače
Vznik funkcie: 15.11.2005 Skončenie funkcie: 24.11.2008
  (od: 10.12.2008 do: 09.12.2008)
Ing. František P a u l l
Zväzácka 31
Ružomberok
  (od: 26.03.1992 do: 21.11.1993)
Ing. František Paull - člen
K.F.Palmu 31
Ružomberok
Skončenie funkcie: 10.02.2003
  (od: 29.11.2000 do: 22.04.2003)
Ing. Ján Simalčík
I. Houdeka 60
Ružomberok
  (od: 22.11.1993 do: 25.01.1996)
Ing. Ján Simalčík - člen
I. Houdeka 60
Ružomberok
  (od: 26.01.1996 do: 09.03.1997)
Ing. Ján Š i m a l č í k - Predseda
Jefremovská 20
Ružomberok
  (od: 26.03.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Ján Š i m a n s k ý - Podpredseda
K. Salvu 7
Ružomberok
  (od: 26.03.1992 do: 25.01.1996)
Ing. Ján Šimalčík - člen
I. Houdeka 60
Ružomberok
  (od: 10.03.1997 do: 28.11.2000)
Mgr. Daniel Štulajter
Moskovská 5
Banská Bystrica
  (od: 22.11.1993 do: 25.01.1996)
Mgr. Daniel Štulajter - Podpredseda
Moskovská 5
Banská Bystrica
  (od: 26.01.1996 do: 20.10.1997)
Mgr. Daniel Štulajter - predseda
Moskovská 5
Banská Bystrica
  (od: 21.10.1997 do: 28.11.2000)
Jaroslav Šupa - predseda
954
Mutěnice 696 11
Česká republika
Vznik funkcie: 15.11.2005
  (od: 08.12.2005 do: 09.12.2008)
Jaroslav Šupa - predseda
954
Mutěnice 696 11
Česká republika
Vznik funkcie: 15.11.2005 Skončenie funkcie: 24.11.2008
  (od: 10.12.2008 do: 09.12.2008)
Tomáš Šupa - predseda
Havlíčkova 954
Mutěnice 696 11
Česká republika
Vznik funkcie: 17.10.2005
  (od: 29.10.2005 do: 07.12.2005)
Tomáš Šupa - predseda
Havlíčkova 954
Mutěnice 696 11
Česká republika
Vznik funkcie: 17.10.2005 Skončenie funkcie: 15.11.2005
  (od: 08.12.2005 do: 07.12.2005)
Radek Tutovič - predseda
Konečná 1
Hodonín 695 01
Česká republika
Vznik funkcie: 24.11.2008
  (od: 10.12.2008 do: 23.06.2009)
Radek Tutovič - predseda
Konečná 1
Hodonín 695 01
Česká republika
Vznik funkcie: 24.11.2008 Skončenie funkcie: 25.05.2009
  (od: 24.06.2009 do: 23.06.2009)
Václav Šebesta - predseda predstavenstva
Hodonínská 310/8
Rohatec 696 01
Česká republika
Vznik funkcie: 25.11.2009
  (od: 19.12.2009 do: 01.04.2015)
Mgr. Marián Bucholcer - člen predstavenstva
Letná 680/7
Sliač - Rybáre 962 31
Vznik funkcie: 05.08.2014
  (od: 15.08.2014 do: 01.04.2015)
Martin Jeřábek - predseda predstavenstva
I. Olbrachta 13
Hodonín 695 01
Česká republika
Vznik funkcie: 25.05.2009
  (od: 24.06.2009 do: 18.12.2009)
Martin Jeřábek - predseda predstavenstva
I. Olbrachta 13
Hodonín 695 01
Česká republika
Vznik funkcie: 25.05.2009 Skončenie funkcie: 25.11.2009
  (od: 19.12.2009 do: 18.12.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva.
  (od: 28.09.2005 do: 01.04.2015)
Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva spolu s uvedením svojej funkcie.
  (od: 20.11.2001 do: 27.09.2005)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať zaspoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpisvždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebonapísanémunázvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 26.03.1992 do: 19.11.2001)
Prokúra: 
Ing. arch. Pavol Fischer
Poľná 40
Ružomberok
  (od: 23.07.2002 do: 20.08.2003)
JUDr. Martin Kováčik
Zochova 75
Dolný Kubín
  (od: 21.08.2003 do: 18.11.2004)
JUDr. Martin Kováčik
Zochova 75
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 05.07.2003
  (od: 19.11.2004 do: 27.09.2005)
JUDr. Martin Kováčik
Zochova 75
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 05.07.2003 Skončenie funkcie: 19.08.2005
  (od: 28.09.2005 do: 27.09.2005)
Ing. Milan Ondrejka
1149
Sliače
  (od: 21.10.1997 do: 27.09.2001)
Ing. František Paull
K.F.Palmu 31
Ružomberok
  (od: 29.11.2000 do: 27.09.2001)
Ing. Ján Šimalčík
I. Houdeka 60
Ružomberok
  (od: 21.10.1997 do: 28.11.2000)
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj podpis.
  (od: 23.07.2002 do: 27.09.2005)
Základné imanie: 
1 069 273,86 EUR Rozsah splatenia: 1 069 273,86 EUR
  (od: 24.06.2009 do: 01.04.2015)
32 222 890 Sk Rozsah splatenia: 32 222 890 Sk
  (od: 30.10.2008 do: 23.06.2009)
65 761 000 Sk
  (od: 27.09.1996 do: 29.10.2008)
60 217 000 Sk
  (od: 19.09.1995 do: 26.09.1996)
65 761 000 Sk
  (od: 03.06.1993 do: 18.09.1995)
60 217 000 Sk
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
Akcie: 
Počet: 65761
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 16,26 EUR
  (od: 24.06.2009 do: 01.04.2015)
Počet: 65761
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 490 Sk
  (od: 30.10.2008 do: 23.06.2009)
Počet: 65761
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.11.2004 do: 29.10.2008)
Počet: 65761
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.05.2000 do: 18.11.2004)
Počet: 65761
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.09.1996 do: 02.05.2000)
Počet: 60217
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.09.1995 do: 26.09.1996)
Počet: 65761
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.06.1993 do: 18.09.1995)
Počet: 58410
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
Počet: 1807
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.03.1992 do: 02.06.1993)
Dozorná rada: 
Štefan B a b i c - Podpredseda
Nad Skalkou 44
Ružomberok
  (od: 26.03.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Ľuboš Bystričan
303
Likavka
Vznik funkcie: 28.06.2006
  (od: 08.07.2006 do: 09.12.2008)
Ing. Ľuboš Bystričan
303
Likavka
Vznik funkcie: 28.06.2006 Skončenie funkcie: 15.02.2008
  (od: 10.12.2008 do: 09.12.2008)
Ing. Ladislav Džumela - Podpredseda
Papiernická
Ružomberok
  (od: 22.11.1993 do: 25.01.1996)
Ing. Peter Kosák , CSc. - Predseda
Račianska 38
Bratislava
  (od: 22.11.1993 do: 25.01.1996)
Ing. Ľuboš Kosík
Vrbova 2
Bratislava
Skončenie funkcie: 10.02.2003
  (od: 29.11.2000 do: 22.04.2003)
Ing. Pavol Kubas - člen
332
Komjatná
Vznik funkcie: 24.01.2003
  (od: 23.04.2003 do: 18.11.2004)
Ing. Pavol Kubas - člen
332
Komjatná
Vznik funkcie: 24.01.2003
  (od: 19.11.2004 do: 27.09.2005)
Ing. Pavol Kubas - člen
332
Komjatná
Vznik funkcie: 24.01.2003 Skončenie funkcie: 18.08.2005
  (od: 28.09.2005 do: 27.09.2005)
Ing. Jaroslav Masaryk
Javornícka 2
Banská Bystrica
  (od: 22.11.1993 do: 25.01.1996)
Pavol Mora - Predseda
Pod Banošom 68
Banská Bystrica
  (od: 26.01.1996 do: 28.11.2000)
Ing. Vladimír Muríň
Hriadky 12
Ružomberok
Vznik funkcie: 29.10.2004
  (od: 19.11.2004 do: 27.09.2005)
Ing. Vladimír Muríň
Hriadky 12
Ružomberok
Vznik funkcie: 29.10.2004 Skončenie funkcie: 19.08.2005
  (od: 28.09.2005 do: 27.09.2005)
Ing. Vladimír Muríň
Hriadky 639/12
Ružomberok
Vznik funkcie: 19.08.2005
  (od: 28.09.2005 do: 07.07.2006)
Ing. Vladimír Muríň
Hriadky 639/12
Ružomberok
Vznik funkcie: 19.08.2005 Skončenie funkcie: 01.05.2006
  (od: 08.07.2006 do: 07.07.2006)
Ing. Róbert Novotný
Lesná 7
Levoča
Skončenie funkcie: 10.02.2003
  (od: 29.11.2000 do: 22.04.2003)
Viliam P a s c h - Člen
Havránekova 93
Ružomberok
  (od: 26.03.1992 do: 21.11.1993)
Ing. František Paull
K.F.Palmu 31
Ružomberok
  (od: 21.10.1997 do: 06.09.1999)
Ing. František Paull - člen
K. F. Palmu 31
Ružomberok
Vznik funkcie: 11.02.2003
  (od: 23.04.2003 do: 18.11.2004)
Ing. František Paull - člen
K. F. Palmu 31
Ružomberok
Vznik funkcie: 11.02.2003
  (od: 19.11.2004 do: 10.03.2005)
Ing. František Paull - člen
K. F. Palmu 31
Ružomberok
Vznik funkcie: 11.02.2003 Skončenie funkcie: 18.02.2005
  (od: 11.03.2005 do: 10.03.2005)
Ing. Jana Pavlíková
475
Východná
  (od: 17.08.1995 do: 25.01.1996)
Anton Siekel - predseda
Šustekova 21
Bratislava
Vznik funkcie: 11.02.2003
  (od: 23.04.2003 do: 18.11.2004)
Anton Siekel - predseda
Šustekova 21
Bratislava
Vznik funkcie: 11.02.2003 Skončenie funkcie: 29.10.2004
  (od: 19.11.2004 do: 18.11.2004)
Ing. Peter Straka - člen
Bystrická cesta 4/36
Ružomberok
Skončenie funkcie: 24.01.2003
  (od: 07.09.1999 do: 22.04.2003)
Ing. arch. Gabriel Strážovec
Javornícka 35
Banská Bystrica
  (od: 22.11.1993 do: 16.08.1995)
Ing. Dušan Š i p u l a - Predseda
Jefremovská 52
Ružomberok
  (od: 26.03.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Milan Vigaš - člen
Oremburská 8
Banská Bystrica
  (od: 26.01.1996 do: 28.11.2000)
Ing. Dušan Zuberec - člen
Houdeka 44/72
Ružomberok
  (od: 26.01.1996 do: 20.10.1997)
Róbert Zvolenský
Nábrežie M.R. Štefánika 2/35
Ružomberok
  (od: 22.11.1993 do: 25.01.1996)
Anton Siekel
Šustekova 21
Bratislava
Vznik funkcie: 19.02.2005 Skončenie funkcie: 06.10.2009
  (od: 17.10.2009 do: 16.10.2009)
Anton Siekel
Šustekova 21
Bratislava
Vznik funkcie: 19.02.2005
  (od: 11.03.2005 do: 16.10.2009)
Mgr. Tomáš Vítek
Charlese de Gaulla 540/11
Praha - Bubeneč 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.08.2005 Skončenie funkcie: 06.10.2009
  (od: 17.10.2009 do: 16.10.2009)
Mgr. Tomáš Vítek
Charlese de Gaulla 540/11
Praha - Bubeneč 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.08.2005
  (od: 28.09.2005 do: 16.10.2009)
Ahmad Suhardi
Kp. Sandubaya 6
Pringgabaya, Lombok 836 51
Indonézia
Vznik funkcie: 06.10.2009
  (od: 17.10.2009 do: 01.04.2015)
Yusran Nurdin
Onyok 16
Keruak, Lombok 836 72
Indonézia
Vznik funkcie: 06.10.2009
  (od: 17.10.2009 do: 01.04.2015)
Salim Zarkasi
Segaet 39
Sukaraja, Lombok 311 12
Indonézia
Vznik funkcie: 06.10.2009
  (od: 17.10.2009 do: 01.04.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 08.12.2014, č.k.: 32CbR/26/2012, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť CELPROJEKT a.s. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2015. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť CELPROJEKT a.s., so sídlom Kresánkova 3580/7A, 841 05 Bratislava, IČO: 31 560 423, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 4879/B.
  (od: 02.04.2015)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmlu vou zo dňa 19.3.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov v súlade so zák.č. 92/91 Zb.
  (od: 26.03.1992 do: 01.04.2015)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 306
  (od: 03.06.1993 do: 01.04.2015)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.11.1993 do: 01.04.2015)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.4.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.07.1994 do: 01.04.2015)
Valné zhromaždenie uskutočnené dňa 16.12.1994 rozhodlo o znížení základného imania.
  (od: 17.08.1995 do: 01.04.2015)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 24.11.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 26.01.1996 do: 01.04.2015)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 21.6.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.09.1996 do: 01.04.2015)
Dňa 1.8.1997 bola uzavretá zmluva v zmysle § 467 a nasl. Obchodného zákonníka o predaji časti podielu medzi predávajúcim CELPROJEKT, a.s. so sídlom Ružomberok, A.Bernoláka č.6 a kupujúcim CELPROJEKT-PÍLA, spol. s r.o. so sídlom Ružomberok, A. Bernoláka č. 6.
  (od: 06.08.1997 do: 01.04.2015)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.05.2000 do: 01.04.2015)
Na valnom zhromaždení dňa 13.7.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 28.09.2001 do: 01.04.2015)
Na valnom zhromaždení dňa 17.5.2002 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 23.07.2002 do: 01.04.2015)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 25.11.2009.
  (od: 19.12.2009 do: 01.04.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  20.10.2020
Dátum výpisu:  21.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR