Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  61838/B

Obchodné meno: 
RENERGIE Solárny park Včelince 2 s. r. o.
  (od: 06.10.2011)
SolarLand Včelince 2, s. r. o.
  (od: 09.12.2009 do: 05.10.2011)
Sídlo: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (od: 09.12.2009)
IČO: 
45 269 238
  (od: 09.12.2009)
Deň zápisu: 
09.12.2009
  (od: 09.12.2009)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 09.12.2009)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 09.12.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 09.12.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 09.12.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 09.12.2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 09.12.2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 09.12.2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 09.12.2009)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
  (od: 19.01.2011)
Spoločníci: 
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s.
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (od: 29.10.2011)
SolarLand Holding SK I, a.s.
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (od: 24.09.2010 do: 28.10.2011)
Dachmarket Invest, s.r.o.
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (od: 27.07.2010 do: 23.09.2010)
Dachmarket, s.r.o.
Černyševského 26
Bratislava 851 01
  (od: 27.07.2010 do: 23.09.2010)
European SolarLand Holding B.V.
Parklaan 32
Rotterdam 3016BC
Holandsko
  (od: 20.07.2010 do: 26.07.2010)
Dachmarket, s.r.o.
Černyševského 26
Bratislava 851 01
  (od: 03.06.2010 do: 19.07.2010)
European SolarLand Holding B.V.
Parklaan 32
Rotterdam 3016BC
Holandsko
  (od: 10.02.2010 do: 02.06.2010)
Ing. Karol Ruman
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
  (od: 09.12.2009 do: 09.02.2010)
Ing. Igor Wollner
Prokopa Veľkého 33
Bratislava 811 04
  (od: 09.12.2009 do: 09.02.2010)
Výška vkladu každého spoločníka: 
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s.
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, sp. zn.: B 3608 vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky UniCredit Banka Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 29.01.2019. Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, sp. z.: B 3608 vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, so sídlom Śancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IĆO. 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pddiel: Po, vložka č: 2310/B na základe zmluvy o zriadené záložného práva zo dňa 29.01.2019.
  (od: 15.05.2019)
Ing. Karol Ruman
Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR
  (od: 09.12.2009 do: 09.02.2010)
Ing. Igor Wollner
Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR
  (od: 09.12.2009 do: 09.02.2010)
European SolarLand Holding B.V.
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 10.02.2010 do: 02.06.2010)
Dachmarket, s.r.o.
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 03.06.2010 do: 19.07.2010)
European SolarLand Holding B.V.
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 20.07.2010 do: 26.07.2010)
Dachmarket, s.r.o.
Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR
  (od: 27.07.2010 do: 23.09.2010)
Dachmarket Invest, s.r.o.
Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR
  (od: 27.07.2010 do: 23.09.2010)
SolarLand Holding SK I, a.s.
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 24.09.2010 do: 06.12.2010)
SolarLand Holding SK I, a.s.
  (od: 07.12.2010 do: 28.10.2011)
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s.
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 4126/10/44038 zo dňa 29.11.2010 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO : 36 845 140.
  (od: 29.10.2011 do: 01.02.2019)
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s.
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 4126/10/44038 zo dňa 29.11.2010 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO : 36 845 140. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 21.12.2010 č.000139B/CORP/10/011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709. Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, sp. zn.: B 3608 vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky UniCredit Banka Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 29.01.2019.
  (od: 02.02.2019 do: 14.05.2019)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 06.10.2011)
konateľ
  (od: 09.12.2009 do: 05.10.2011)
Ing. Michaela Madlenegger , PhD.
Wiener Ring 18/8
Korneuburg 2100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 06.02.2014
  (od: 07.06.2018)
Ing. Juraj Celler
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 09.12.2009
  (od: 09.12.2009 do: 07.12.2010)
Ing. Juraj Celler
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 09.12.2009 Skončenie funkcie: 01.12.2010
  (od: 08.12.2010 do: 07.12.2010)
Tomáš Jelínek
Poľnohospodárska 8680/24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.12.2010
  (od: 08.12.2010 do: 05.10.2011)
Tomáš Jelínek
Poľnohospodárska 8680/24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.12.2010 Skončenie funkcie: 15.09.2011
  (od: 06.10.2011 do: 05.10.2011)
Ing. Michaela Kostačová
Nižné Chmeľníky 20
Košice 040 16
Vznik funkcie: 06.02.2014
  (od: 27.02.2014 do: 20.07.2017)
Ing. Michaela Kostačová
Nižné Chmeľníky 20
Košice 040 16
Vznik funkcie: 06.02.2014
  (od: 21.07.2017 do: 06.06.2018)
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
Bellova 82/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.12.2010
  (od: 08.12.2010 do: 05.10.2011)
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
Bellova 82/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.12.2010 Skončenie funkcie: 15.09.2011
  (od: 06.10.2011 do: 05.10.2011)
Roman Tokarčík
pobyt na území SR :
Hornodvorská 1249/40
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 12.05.2015
  (od: 20.05.2015)
Mag. Martina Fügerl
Lilienbrunngasse 7-9
Viedeň A-1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.09.2011
  (od: 06.10.2011 do: 03.12.2012)
Mag. Martina Fügerl
Lilienbrunngasse 7-9
Viedeň A-1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.09.2011 Skončenie funkcie: 31.10.2012
  (od: 04.12.2012 do: 03.12.2012)
Ing. Mag. Klaus Fuchs
Lilienbrunngasse 7-9
Viedeň A-1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 12.01.2012 Skončenie funkcie: 31.10.2012
  (od: 04.12.2012 do: 03.12.2012)
Ing. Mag. Klaus Fuchs
Lilienbrunngasse 7-9
Viedeň A-1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 12.01.2012
  (od: 25.01.2012 do: 03.12.2012)
Mag. Sabine Kaiser
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.10.2012
  (od: 04.12.2012 do: 11.09.2013)
Mag. Sabine Kaiser
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.10.2012 Skončenie funkcie: 20.08.2013
  (od: 12.09.2013 do: 11.09.2013)
Ronald Michael Lausch
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.08.2013
  (od: 12.09.2013 do: 26.02.2014)
Ronald Michael Lausch
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.08.2013 Skončenie funkcie: 06.02.2014
  (od: 27.02.2014 do: 26.02.2014)
Mag. Ronald Michael Lausch
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.07.2014
  (od: 31.07.2014 do: 19.05.2015)
Mag. Ronald Michael Lausch
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.07.2014 Skončenie funkcie: 12.05.2015
  (od: 20.05.2015 do: 19.05.2015)
DI Dominik Wagner
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň A-1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.09.2011
  (od: 06.10.2011 do: 24.01.2012)
DI Dominik Wagner
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň A-1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.09.2011 Skončenie funkcie: 12.01.2012
  (od: 25.01.2012 do: 24.01.2012)
Franz Weintritt
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.10.2012
  (od: 04.12.2012 do: 30.07.2014)
Franz Weintritt
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.10.2012 Skončenie funkcie: 31.07.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.07.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis.
  (od: 27.02.2014)
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis.
  (od: 12.09.2013 do: 26.02.2014)
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis.
  (od: 06.10.2011 do: 11.09.2013)
Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne.
  (od: 08.12.2010 do: 05.10.2011)
Konateľ je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne.
  (od: 09.12.2009 do: 07.12.2010)
Prokúra: 
Ing. Karol Ruman
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 09.12.2009
  (od: 09.12.2009 do: 09.02.2010)
Ing. Karol Ruman
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 09.12.2009 Skončenie funkcie: 14.01.2010
  (od: 10.02.2010 do: 09.02.2010)
Ing. Karol Ruman
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 24.09.2010
  (od: 24.09.2010 do: 05.10.2011)
Ing. Karol Ruman
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 24.09.2010 Skončenie funkcie: 15.09.2011
  (od: 06.10.2011 do: 05.10.2011)
Prokurista koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "p.p.a" a svoj podpis. V prokúre je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (od: 24.09.2010 do: 05.10.2011)
Prokurista koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "p.p.a." a svoj podpis. V prokúre je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (od: 09.12.2009 do: 09.02.2010)
Základné imanie: 
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 09.12.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.10.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 09.12.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.1.2010.
  (od: 10.02.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.5.2010.
  (od: 03.06.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.07.2010.
  (od: 20.07.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.07.2010.
  (od: 27.07.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.09.2010
  (od: 24.09.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.09.2010
  (od: 24.09.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.11.2010.
  (od: 07.12.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2010.
  (od: 08.12.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.09.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného SolarLand Včelince 2, s. r. o. na nové RENERGIE Solárny park Včelince 2 s. r. o.
  (od: 06.10.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.01.2012 - odvolanie a vymenovanie konateľa spoločnosti
  (od: 25.01.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.08.2013.
  (od: 12.09.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.02.2014.
  (od: 27.02.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2014.
  (od: 31.07.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2015.
  (od: 20.05.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  14.11.2019
Dátum výpisu:  17.11.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR