Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  62308/B

Business name: 
Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, s. r. o.
  (from: 01/01/2010)
Registered seat: 
Svoradova 7-9
Bratislava 811 03
  (from: 01/01/2010)
Identification number (IČO): 
45 333 106
  (from: 01/01/2010)
Date of entry: 
01/01/2010
  (from: 01/01/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/01/2010)
Objects of the company: 
Výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní,
  (from: 01/01/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/01/2010)
počítačová grafika podľa predlohy
  (from: 01/01/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/01/2010)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/01/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/01/2010)
administratívne služby
  (from: 01/01/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/01/2010)
fotografické služby
  (from: 01/01/2010)
organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení, seminárov
  (from: 01/01/2010)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 01/01/2010)
Partners: 
Ing. arch. Ľubomír Závodný
Na Hrebienku 14
Bratislava 811 02
  (from: 01/01/2010)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Ľubomír Závodný
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/01/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/01/2010)
Ing. arch. Ľubomír Závodný
Na Hrebienku 14
Bratislava 811 02
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010)
Acting in the name of the company: 
v mene spoločnosti konateľ koná tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 01/01/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/01/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 7.12.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 01/01/2010)
Date of updating data in databases:  07/19/2018
Date of extract :  07/22/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person