Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  63598/B

Obchodné meno: 
DCBA s.r.o.
  (od: 03.03.2010)
Sídlo: 
Kopčianska 92/D
Bratislava 851 01
  (od: 16.05.2012)
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (od: 03.03.2010 do: 15.05.2012)
IČO: 
45 427 585
  (od: 03.03.2010)
Deň zápisu: 
03.03.2010
  (od: 03.03.2010)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 03.03.2010)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 03.03.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 03.03.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 03.03.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 03.03.2010)
skladovanie
  (od: 03.03.2010)
počítačové služby
  (od: 03.03.2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 03.03.2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 03.03.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 03.03.2010)
administratívne služby
  (od: 03.03.2010)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb - prenájom okruhov, prenos dát, poskytovanie pripojenia do siete internet a iné elektronické komunikačné služby prostredníctvom pevnej siete - služby dátového centra
  (od: 16.05.2012)
správa bytového a nebytového fondu
  (od: 21.08.2014)
Spoločníci: 
CryptoData a.s.
Kopčianska 92/D
Bratislava 851 01
  (od: 10.05.2018)
AGEM DATA a.s.
Panónska 42
Bratislava 851 01
  (od: 25.05.2013 do: 09.05.2018)
Sonoma spol. s r.o.
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (od: 25.05.2013 do: 09.05.2018)
KEY DEE LIMITED
Akropoleos 59-61
Nicosia P.C.2012
Cyprus
  (od: 10.04.2010 do: 24.05.2013)
Maipo Limited
Pietro Floriani Street
Floriana FRN1060
Malta
  (od: 10.04.2010 do: 24.05.2013)
Ing. Igor Rattaj
Drotárska cesta 6166/94
Bratislava 811 02
  (od: 03.03.2010 do: 09.04.2010)
Ing. Imrich Valach
722
Šintava 925 51
  (od: 03.03.2010 do: 09.04.2010)
Výška vkladu každého spoločníka: 
CryptoData a.s.
Vklad: 6 000 EUR Splatené: 6 000 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 1.7.2013 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 29.3.2018 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech Tatra Banka, a.s., IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (od: 10.05.2018)
Ing. Imrich Valach
Vklad: 2 000 EUR Splatené: 2 000 EUR
  (od: 03.03.2010 do: 09.04.2010)
Ing. Igor Rattaj
Vklad: 4 000 EUR Splatené: 4 000 EUR
  (od: 03.03.2010 do: 09.04.2010)
Maipo Limited
Vklad: 2 000 EUR Splatené: 2 000 EUR
  (od: 10.04.2010 do: 03.04.2012)
KEY DEE LIMITED
Vklad: 4 000 EUR Splatené: 4 000 EUR
  (od: 10.04.2010 do: 03.04.2012)
Maipo Limited
Vklad: 2 000 EUR Splatené: 2 000 EUR
Záložné právo: Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2012 a Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 22.03.2012 (ďalej len "Záložná zmluva") uzatvorenej medzi záložcom - spoločnosťou Maipo Limited, so sídlom: Pietro Floriani Street, Floriana, FRN 1060, Malta (ďalej len "Záložca") a záložným veriteľom - J&T BANKA, a.s., so sídlom: Pobrežní 297/14, 186 00, Praha 8, IČO: 471 15 378, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "Záložný veriteľ"), bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Záložcu v prospech Záložného veriteľa za účelom zabezpečenia (i) pohľadávok Záložného veriteľa bližšie špecifikovaných v záložnej zmluve, vzniknutých zo zmluvy o úvere č. EUR 11/OAO_SR/2012 (ďalej len "Zmluva o úvere") uzatvorenej dňa 22.03.2012 medzi Záložným veriteľom ako veriteľom a dlžníkom špecifikovaným v Záložnej zmluve a Zmluve o úvere a (ii) pohľadávok Záložného veriteľa bližšie špecifikovaných v Záložnej zmluve, vzniknutých v súvislosti so Zmluvou o úvere. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do Obchodného registra.
  (od: 04.04.2012 do: 14.02.2013)
KEY DEE LIMITED
Vklad: 4 000 EUR Splatené: 4 000 EUR
Záložné právo: Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2012 a Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 22.03.2012 (ďalej len "Záložná zmluva") uzatvorenej medzi záložcom - spoločnosťou KEY DEE LIMITED, so sídlom: Akropoleos 59-61, Nikózia, P.C. 2012, Cyprus (ďalej len "Záložca") a záložným veriteľom - J&T BANKA, a.s., so sídlom: Pobrežní 297/14, 186 00, Praha 8, IČO: 471 15 378, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "Záložný veriteľ"), bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Záložcu v prospech Záložného veriteľa za účelom zabezpečenia (i) pohľadávok Záložného veriteľa bližšie špecifikovaných v záložnej zmluve, vzniknutých zo zmluvy o úvere č. EUR 11/OAO_SR/2012 (ďalej len "Zmluva o úvere") uzatvorenej dňa 22.03.2012 medzi Záložným veriteľom ako veriteľom a dlžníkom špecifikovaným v Záložnej zmluve a Zmluve o úvere a (ii) pohľadávok Záložného veriteľa bližšie špecifikovaných v Záložnej zmluve, vzniknutých v súvislosti so Zmluvou o úvere. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do Obchodného registra.
  (od: 04.04.2012 do: 14.02.2013)
Maipo Limited
Vklad: 2 000 EUR Splatené: 2 000 EUR
Záložné právo: Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2012 a Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 22.03.2012 (ďalej len "Záložná zmluva") uzatvorenej medzi záložcom - spoločnosťou Maipo Limited, so sídlom: Pietro Floriani Street, Floriana, FRN 1060, Malta (ďalej len "Záložca") a záložným veriteľom - J&T BANKA, a.s., so sídlom: Pobrežní 297/14, 186 00, Praha 8, IČO: 471 15 378, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "Záložný veriteľ"), bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Záložcu v prospech Záložného veriteľa za účelom zabezpečenia (i) pohľadávok Záložného veriteľa bližšie špecifikovaných v záložnej zmluve, vzniknutých zo zmluvy o úvere č. EUR 11/OAO_SR/2012 (ďalej len "Zmluva o úvere") uzatvorenej dňa 22.03.2012 medzi Záložným veriteľom ako veriteľom a dlžníkom špecifikovaným v Záložnej zmluve a Zmluve o úvere a (ii) pohľadávok Záložného veriteľa bližšie špecifikovaných v Záložnej zmluve, vzniknutých v súvislosti so Zmluvou o úvere. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do Obchodného registra. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 8.2.2013 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
  (od: 15.02.2013 do: 26.02.2013)
KEY DEE LIMITED
Vklad: 4 000 EUR Splatené: 4 000 EUR
Záložné právo: Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2012 a Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 22.03.2012 (ďalej len "Záložná zmluva") uzatvorenej medzi záložcom - spoločnosťou KEY DEE LIMITED, so sídlom: Akropoleos 59-61, Nikózia, P.C. 2012, Cyprus (ďalej len "Záložca") a záložným veriteľom - J&T BANKA, a.s., so sídlom: Pobrežní 297/14, 186 00, Praha 8, IČO: 471 15 378, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "Záložný veriteľ"), bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Záložcu v prospech Záložného veriteľa za účelom zabezpečenia (i) pohľadávok Záložného veriteľa bližšie špecifikovaných v záložnej zmluve, vzniknutých zo zmluvy o úvere č. EUR 11/OAO_SR/2012 (ďalej len "Zmluva o úvere") uzatvorenej dňa 22.03.2012 medzi Záložným veriteľom ako veriteľom a dlžníkom špecifikovaným v Záložnej zmluve a Zmluve o úvere a (ii) pohľadávok Záložného veriteľa bližšie špecifikovaných v Záložnej zmluve, vzniknutých v súvislosti so Zmluvou o úvere. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do Obchodného registra. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 8.2.2013 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
  (od: 15.02.2013 do: 26.02.2013)
Maipo Limited
Vklad: 2 000 EUR Splatené: 2 000 EUR
  (od: 27.02.2013 do: 24.05.2013)
KEY DEE LIMITED
Vklad: 4 000 EUR Splatené: 4 000 EUR
  (od: 27.02.2013 do: 24.05.2013)
AGEM DATA a.s.
Vklad: 3 600 EUR Splatené: 3 600 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 8.2.2013 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (od: 25.05.2013 do: 29.07.2013)
Sonoma spol. s r.o.
Vklad: 2 400 EUR Splatené: 2 400 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 8.2.2013 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (od: 25.05.2013 do: 29.07.2013)
AGEM DATA a.s.
Vklad: 3 600 EUR Splatené: 3 600 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 8.2.2013 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 1.7.2013 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (od: 30.07.2013 do: 20.08.2014)
Sonoma spol. s r.o.
Vklad: 2 400 EUR Splatené: 2 400 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 8.2.2013 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 1.7.2013 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (od: 30.07.2013 do: 20.08.2014)
AGEM DATA a.s.
Vklad: 3 600 EUR Splatené: 3 600 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 1.7.2013 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (od: 21.08.2014 do: 05.04.2018)
Sonoma spol. s r.o.
Vklad: 2 400 EUR Splatené: 2 400 EUR
  (od: 21.08.2014 do: 09.05.2018)
AGEM DATA a.s.
Vklad: 3 600 EUR Splatené: 3 600 EUR
  (od: 06.04.2018 do: 09.05.2018)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 21.10.2017)
konatelia
  (od: 03.03.2010 do: 20.10.2017)
Ing. Igor Rattaj
Matúšová 4387/19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 30.01.2020
  (od: 11.07.2020)
Mgr. Petra Hirnerová
Račianska 69/B
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 16.04.2011 do: 02.12.2014)
Mgr. Petra Pašteková
Račianska 69/B
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 03.12.2014 do: 20.10.2017)
Ing. Igor Rattaj
Drotárska 6166/94
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 03.03.2010
  (od: 03.03.2010 do: 15.04.2011)
Ing. Igor Rattaj
Drotárska 6166/94
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 03.03.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 16.04.2011 do: 15.04.2011)
Ing. Imrich Valach
722
Šintava 925 51
Vznik funkcie: 03.03.2010
  (od: 03.03.2010 do: 01.10.2012)
Ing. Imrich Valach
722
Šintava 925 51
Vznik funkcie: 03.03.2010 Skončenie funkcie: 06.09.2012
  (od: 02.10.2012 do: 01.10.2012)
Mgr. Petra Hirnerová
Račianska 69/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 01.04.2014 Skončenie funkcie: 09.06.2020
  (od: 11.07.2020 do: 10.07.2020)
Mgr. Petra Hirnerová
Račianska 69/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 01.04.2014
  (od: 21.10.2017 do: 10.07.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Spoločnosť zaväzuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 21.10.2017)
Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Spoločnosť zaväzuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 02.10.2012 do: 20.10.2017)
Za spoločnosť konajú obaja konatelia spoločne.Spoločnosť zaväzujú tak, že k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (od: 03.03.2010 do: 01.10.2012)
Prokúra: 
Ing. Imrich Valach
722
Šintava 925 51
Vznik funkcie: 02.10.2012
  (od: 02.10.2012 do: 09.05.2018)
Ing. Imrich Valach
722
Šintava 925 51
Vznik funkcie: 02.10.2012 Skončenie funkcie: 06.04.2018
  (od: 10.05.2018 do: 09.05.2018)
Prokurista je oprávnený konať samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 02.10.2012 do: 09.05.2018)
Základné imanie: 
6 000 EUR Rozsah splatenia: 6 000 EUR
  (od: 03.03.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.02.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (od: 03.03.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.4.2010
  (od: 10.04.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2011 - vymenovanie a odvolanie konateľa
  (od: 16.04.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.03.2012.
  (od: 04.04.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 23.03.2012. Zmena sídla spoločnosti.
  (od: 16.05.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.09.2012.
  (od: 02.10.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.02.2013.
  (od: 15.02.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.05.2013.
  (od: 25.05.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  26.10.2020
Dátum výpisu:  27.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR