Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5058/B

Obchodné meno: 
SPIE Elektrovod, a. s.
  (od: 01.09.2017)
Sídlo: 
Prievozská 4C
Bratislava 26 824 66
  (od: 11.02.2015)
IČO: 
36 863 513
  (od: 16.06.2010)
Deň zápisu: 
30.05.2009
  (od: 16.06.2010)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.06.2010)
Predmet činnosti: 
elektromontážna, stavebnomontážna a stavebná činnosť
  (od: 01.09.2010)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 01.09.2010)
modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení
  (od: 01.09.2010)
investičná výstavba energetických a iných zariadení
  (od: 01.09.2010)
výroba elektrotechnických a strojárenských výrobkov a náhradných dielov
  (od: 01.09.2010)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 01.09.2010)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.09.2010)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 01.09.2010)
inžinierska činnosť
  (od: 01.09.2010)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 01.09.2010)
montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky tlakových zariadení
  (od: 01.09.2010)
výskum a vývoj v oblasti predmetu podnikania
  (od: 01.09.2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 01.09.2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.09.2010)
montáž určených meradiel - montáž meracích transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi
  (od: 01.09.2010)
montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení
  (od: 01.09.2010)
prenájom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (od: 01.09.2010)
výkon prác ťažkými a špeciálnymi mechanizmami
  (od: 01.09.2010)
maliarske a natieračské práce
  (od: 01.09.2010)
vzdelávacia a školiaca činnosť
  (od: 01.09.2010)
služby v oblasti vedecko-technických informácií pre energetiku
  (od: 01.09.2010)
planografické a reprografické práce
  (od: 01.09.2010)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.09.2010)
projektovanie, dodávka, montáž, servis a vykonávanie revízií na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie podľa oprávnenia
  (od: 01.09.2010)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 01.09.2010)
podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.09.2010)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (od: 01.09.2010)
výučba cudzích jazykov: jazyk nemecký, jazyk anglický
  (od: 01.09.2010)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (od: 01.09.2010)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, elektrické zariadenia prostriedkov riadiacej techniky, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (od: 01.09.2010)
výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, elektrické rozvádzače, objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 01.09.2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 01.05.2011)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (od: 01.05.2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 26.07.2013)
obstarávacie služby spojené so správou bytového fondu a garáží
  (od: 10.01.2014)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 10.01.2014)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 10.01.2014)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 10.01.2014)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 10.01.2014)
výroba kovových konštrukcií a hotových kovových výrobkov
  (od: 10.01.2014)
výroba elektronických súčiastok, elektronických zariadení, výroba a oprava elektronických strojov, prístrojov a elektronických zariadení pracujúcich na malom napätí
  (od: 10.01.2014)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 10.05.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.06.2010)
Ing. Helena Kořanová - člen
Námestie hraničiarov 2
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 22.01.2018
  (od: 14.02.2018)
Ing. Karol Slaninka - člen
Znievska 28
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 02.05.2018
  (od: 10.05.2018)
Ing. Jakub Kolesár - člen
Šustekova 51
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 30.07.2020
  (od: 27.08.2020)
Jaroslaw Waleza - člen
Platynowa 12a m.11
Gdansk
Poľská republika
Vznik funkcie: 30.07.2020
  (od: 27.08.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene Spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom Spoločnosť zaväzujú spoločné prejavy najmenej dvoch z nich.
  (od: 16.10.2010)
Základné imanie: 
1 000 000 EUR Rozsah splatenia: 1 000 000 EUR
  (od: 07.07.2010)
Akcie: 
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
  (od: 09.03.2018)
Akcionár: 
SPIE SAG GmbH
Balcke-Dürr-Allee 7
Ratingen 408 82
Nemecká spolková republika
  (od: 01.06.2017)
Dozorná rada: 
Ing. Stanislav Bobák - člen
Jašíkova 255/8B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 15.06.2018
  (od: 27.08.2020)
Ing. Michal Macko
Prochoť 366
Žiar nad Hronom 966 04
Vznik funkcie: 23.07.2019
  (od: 28.08.2019)
Clemece Lay
Weiherstraße 4
Duseldorf 402 19
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 15.09.2020
  (od: 15.10.2020)
Markus Holzke
Stockweg 94a
Krefeld 478 04
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 04.12.2017
  (od: 16.12.2017)
Ralf Schlosser
Wacholderweg 4
Dreieich 633 03
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 14.02.2020
  (od: 08.04.2020)
Andreas Frey
Görzer Straße 135
München 815 49
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 14.02.2020
  (od: 08.04.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.05.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (od: 16.06.2010)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 1.10.2009.
  (od: 16.06.2010)
Rozhodnutie spoločníkov "per rollam" zo dňa 14.04.2010 - zvýšenie základného imania.
  (od: 16.06.2010)
Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 06.05.2010 o zmene právnej formy spoločnosti SAG Slovak Holdings, s.r.o., so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava, IČO: 36 863 513, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 58636/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (od: 16.06.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 234/2010 Nz 22539/2010 zo dňa 23.06.2010.
  (od: 07.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 296/2010, Nz 26902/2010 dňa 29.07.2010 o zlúčení so spoločnosťou Elektrovod Holding, a.s., IČO: 35 834 111, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 2946/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SAG ELV Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 5, 81 646 Bratislava, IČO: 36 863 513, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5058/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 294/2010, Nz 26861/2010 notárom JUDr. Romanom Vidovencom dňa 29.07.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti Elektrovod Holding, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 296/2010, Nz 26902/2010 dňa 29.07.2010 o zmene mena a sídla spoločnosti z pôvodného mena SAG Slovak Holdings, a.s.. so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava na meno a sídlo: SAG ELV Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 5, 81 646 Bratislava.
  (od: 01.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2011
  (od: 13.04.2011)
Notárska zápisnica N 60/2011, Nz 11068/2011 zo dňa 28.03.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena obchodného mena: SAG ELV Slovensko, a. s. na nové obchodné meno: SAG Elektrovod, a. s.
  (od: 01.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.08.2011.
  (od: 01.09.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2012.
  (od: 30.03.2012)
Notárska zápisnica N 384/2012, Nz 19390/2012 zo dňa 31.05.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 05.06.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.07.2012.
  (od: 27.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.09.2012.
  (od: 21.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.02.2013.
  (od: 15.02.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 12.02.2013.
  (od: 26.07.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.11.2013. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 687/2013, Nz 40361/2013, NCRls 41217/2013 zo dňa 07.11.2013.
  (od: 10.01.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.03.2014.
  (od: 22.03.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2014.
  (od: 16.10.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2014.
  (od: 31.12.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.02.2015.
  (od: 11.02.2015)
Zápisnica o priebehu a rozhodnutiach jediného spoločníka zo dňa 18.05.2015.
  (od: 20.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.01.2017.
  (od: 08.02.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 513/2017, Nz 27940/2017, NCRls 28520/2017 zo dňa 14.08.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného SAG Elektrovod, a. s. na nové SPIE Elektrovod, a. s.
  (od: 01.09.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 10.01.2014)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Elektrovod Holding, a.s.
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (od: 16.10.2010)
Elektrovod Rozvádzače, s.r.o.
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (od: 10.01.2014)
Elektrovod Stav s.r.o.
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (od: 10.01.2014)
ELV - SERVIS, spol. s.r.o.
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (od: 10.01.2014)
SAG EMG a.s.
Guldenerova 2
Plzeň 326 00
Česká republika
  (od: 10.01.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  03.12.2020
Dátum výpisu:  05.12.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR