Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5058/B

Obchodné meno: 
SPIE Elektrovod, a. s.
  (od: 01.09.2017)
SAG Elektrovod, a. s.
  (od: 01.05.2011 do: 31.08.2017)
SAG ELV Slovensko, a. s.
  (od: 16.10.2010 do: 30.04.2011)
SAG ELV Slovensko, a. s..
  (od: 01.09.2010 do: 15.10.2010)
SAG Slovak Holdings, a.s.
  (od: 16.06.2010 do: 31.08.2010)
Sídlo: 
Prievozská 4C
Bratislava 26 824 66
  (od: 11.02.2015)
Prievozská 4C
Bratislava 821 09
  (od: 01.05.2011 do: 10.02.2015)
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (od: 01.09.2010 do: 30.04.2011)
Panenská 21
Bratislava 811 03
  (od: 16.06.2010 do: 31.08.2010)
IČO: 
36 863 513
  (od: 16.06.2010)
Deň zápisu: 
30.05.2009
  (od: 16.06.2010)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.06.2010)
Predmet činnosti: 
elektromontážna, stavebnomontážna a stavebná činnosť
  (od: 01.09.2010)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 01.09.2010)
modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení
  (od: 01.09.2010)
investičná výstavba energetických a iných zariadení
  (od: 01.09.2010)
výroba elektrotechnických a strojárenských výrobkov a náhradných dielov
  (od: 01.09.2010)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 01.09.2010)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.09.2010)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 01.09.2010)
inžinierska činnosť
  (od: 01.09.2010)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 01.09.2010)
montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky tlakových zariadení
  (od: 01.09.2010)
výskum a vývoj v oblasti predmetu podnikania
  (od: 01.09.2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 01.09.2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.09.2010)
montáž určených meradiel - montáž meracích transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi
  (od: 01.09.2010)
montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení
  (od: 01.09.2010)
prenájom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (od: 01.09.2010)
výkon prác ťažkými a špeciálnymi mechanizmami
  (od: 01.09.2010)
maliarske a natieračské práce
  (od: 01.09.2010)
vzdelávacia a školiaca činnosť
  (od: 01.09.2010)
služby v oblasti vedecko-technických informácií pre energetiku
  (od: 01.09.2010)
planografické a reprografické práce
  (od: 01.09.2010)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.09.2010)
projektovanie, dodávka, montáž, servis a vykonávanie revízií na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie podľa oprávnenia
  (od: 01.09.2010)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 01.09.2010)
podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.09.2010)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (od: 01.09.2010)
výučba cudzích jazykov: jazyk nemecký, jazyk anglický
  (od: 01.09.2010)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (od: 01.09.2010)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, elektrické zariadenia prostriedkov riadiacej techniky, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (od: 01.09.2010)
výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, elektrické rozvádzače, objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 01.09.2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 01.05.2011)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (od: 01.05.2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 26.07.2013)
obstarávacie služby spojené so správou bytového fondu a garáží
  (od: 10.01.2014)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 10.01.2014)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 10.01.2014)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 10.01.2014)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 10.01.2014)
výroba kovových konštrukcií a hotových kovových výrobkov
  (od: 10.01.2014)
výroba elektronických súčiastok, elektronických zariadení, výroba a oprava elektronických strojov, prístrojov a elektronických zariadení pracujúcich na malom napätí
  (od: 10.01.2014)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 10.05.2018)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania doplnkových služieb
  (od: 16.06.2010 do: 31.08.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.06.2010)
Ing. Helena Kořanová - člen
Námestie hraničiarov 2
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 22.01.2018
  (od: 14.02.2018)
Ing. Karol Slaninka - člen
Znievska 28
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 02.05.2018
  (od: 10.05.2018)
Ing. Jakub Kolesár - člen
Šustekova 51
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 30.07.2020
  (od: 27.08.2020)
Ing. Ivan Beneš - člen predstavensta
Starobystrická 570/20
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 16.06.2010
  (od: 16.06.2010 do: 04.06.2012)
Ing. Ivan Beneš - člen predstavensta
Starobystrická 570/20
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 16.06.2010 Skončenie funkcie: 31.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Milan Ferenc - Člen predstavenstva
Hviezdna 5
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 24.07.2012
  (od: 27.07.2012 do: 06.04.2017)
Ing. Milan Ferenc , PhD. - Člen predstavenstva
Hviezdna 5
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 24.07.2012
  (od: 07.04.2017 do: 26.08.2020)
Ing. Milan Ferenc , PhD. - Člen predstavenstva
Hviezdna 5
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 24.07.2012 Skončenie funkcie: 30.07.2020
  (od: 27.08.2020 do: 26.08.2020)
Thomas Jennissen - člen predstavenstva
Goethering 25
Wiesbaden D - 65205
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 16.06.2010
  (od: 16.06.2010 do: 12.04.2011)
Thomas Jennissen - člen predstavenstva
Goethering 25
Wiesbaden D - 65205
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 16.06.2010 Skončenie funkcie: 28.03.2011
  (od: 13.04.2011 do: 12.04.2011)
Ing. Helena Kořanová - člen
Námestie hraničiarov 2
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 20.03.2014
  (od: 22.03.2014 do: 07.02.2017)
Ing. Helena Kořanová - člen
Námestie hraničiarov 2
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 20.03.2014 Skončenie funkcie: 06.02.2017
  (od: 08.02.2017 do: 07.02.2017)
Ing. Alexander Kšiňan
Znievska 23
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 28.03.2011
  (od: 13.04.2011 do: 04.06.2012)
Ing. Alexander Kšiňan
Znievska 23
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 28.03.2011 Skončenie funkcie: 31.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Alexander Kšiňan - Predseda predstavenstva
Znievska 23
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Alexander Kšiňan - Predseda predstavenstva
Znievska 23
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 24.07.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Tomáš Malatinský - predseda predstavenstva
Adámiho 552/35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.06.2010
  (od: 16.06.2010 do: 04.06.2012)
Ing. Tomáš Malatinský - predseda predstavenstva
Adámiho 552/35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.06.2010 Skončenie funkcie: 31.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Tomáš Malatinský , MBA - člen
Gorazdova 34
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 06.02.2017
  (od: 08.02.2017 do: 13.02.2018)
Ing. Tomáš Malatinský , MBA - člen
Gorazdova 34
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 06.02.2017 Skončenie funkcie: 11.01.2018
  (od: 14.02.2018 do: 13.02.2018)
Bc. Gabriel Szalay - člen
Jilemnického 233/23
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 06.02.2017
  (od: 08.02.2017 do: 05.02.2018)
Bc. Gabriel Szalay - člen
Jilemnického 233/23
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 06.02.2017 Skončenie funkcie: 31.01.2018
  (od: 06.02.2018 do: 05.02.2018)
Iveta Szurdiová - člen
Na križovatkách 16834/78
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 11.02.2013
  (od: 15.02.2013 do: 21.03.2014)
Iveta Szurdiová - člen
Na križovatkách 16834/78
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 11.02.2013 Skončenie funkcie: 20.03.2014
  (od: 22.03.2014 do: 21.03.2014)
Jaroslaw Waleza - člen
Platynowa 12a m.11
Gdansk
Poľská republika
Vznik funkcie: 30.07.2020
  (od: 27.08.2020)
Dominik Gschwendtner - Člen predstavenstva
Schopperstrasse 13
Martkl 845 33
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 26.07.2012)
Dominik Gschwendtner - Člen predstavenstva
Schopperstrasse 13
Martkl 845 33
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 24.07.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Dominik Gschwendtner - Predseda predstavenstva
Schopperstrasse 13
Martkl 845 33
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 24.07.2012
  (od: 27.07.2012 do: 20.09.2012)
Dominik Gschwendtner - Predseda predstavenstva
Schopperstrasse 13
Martkl 845 33
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 24.07.2012 Skončenie funkcie: 11.09.2012
  (od: 21.09.2012 do: 20.09.2012)
Ralf Keil - predseda predstavenstva
Kirchstrasse 17
Reichelsheim D-64385
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.09.2012
  (od: 21.09.2012 do: 08.03.2018)
Ralf Keil - predseda predstavenstva
Kirchstrasse 17
Reichelsheim D-64385
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.09.2012 Skončenie funkcie: 28.02.2018
  (od: 09.03.2018 do: 08.03.2018)
Pawel Skowronski - predseda
Aleja Henryka Sienkiewicza 52
Nieporet 05-126
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.03.2018 Skončenie funkcie: 30.07.2020
  (od: 27.08.2020 do: 26.08.2020)
Pawel Skowronski - predseda
Aleja Henryka Sienkiewicza 52
Nieporet 05-126
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 09.03.2018 do: 26.08.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene Spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom Spoločnosť zaväzujú spoločné prejavy najmenej dvoch z nich.
  (od: 16.10.2010)
V mene Spoločnosti sú oprávnení konať všetci členocia predstavensta, pričom Spoločnosť zaväzujú spoločné prejavy najmenej dvoch z nich.
  (od: 16.06.2010 do: 15.10.2010)
Základné imanie: 
1 000 000 EUR Rozsah splatenia: 1 000 000 EUR
  (od: 07.07.2010)
25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR
  (od: 16.06.2010 do: 06.07.2010)
Akcie: 
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
  (od: 09.03.2018)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
  (od: 07.07.2010 do: 08.03.2018)
Počet: 25
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
  (od: 16.06.2010 do: 06.07.2010)
Akcionár: 
SPIE SAG GmbH
Balcke-Dürr-Allee 7
Ratingen 408 82
Nemecká spolková republika
  (od: 01.06.2017)
SAG GmbH
Pittlerstrasse 44
Langen 632 25
Spolková republika Nemecko
  (od: 29.10.2016 do: 31.05.2017)
SAG International GmbH
Pittlerstrasse 44
Langen 632 25
Spolková republika Nemecko
  (od: 21.12.2010 do: 28.10.2016)
Dozorná rada: 
Ing. Stanislav Bobák - člen
Jašíkova 255/8B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 15.06.2018
  (od: 27.08.2020)
Ing. Michal Macko
Prochoť 366
Žiar nad Hronom 966 04
Vznik funkcie: 23.07.2019
  (od: 28.08.2019)
Clemece Lay
Weiherstraße 4
Duseldorf 402 19
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 15.09.2020
  (od: 15.10.2020)
Ing. Augustín Arnold - člen
Belinského 1055/5
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.10.2019
  (od: 16.10.2019 do: 07.04.2020)
Ing. Augustín Arnold - člen
Belinského 1055/5
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.10.2019 Skončenie funkcie: 13.02.2020
  (od: 08.04.2020 do: 07.04.2020)
Ing. Stanislav Bobák - člen
Inovecká 2826/2
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 15.06.2018
  (od: 20.06.2018 do: 26.08.2020)
Dr. Joachim Hofmann
Berliner Strasse 2
Karlstein am Main D-63791
Nemecko
Vznik funkcie: 16.06.2010
  (od: 16.06.2010 do: 12.04.2011)
Dr. Joachim Hofmann
Berliner Strasse 2
Karlstein am Main D-63791
Nemecko
Vznik funkcie: 16.06.2010 Skončenie funkcie: 28.03.2011
  (od: 13.04.2011 do: 12.04.2011)
Juraj Ivasuk
Vigľašská 3112/19
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.10.2019
  (od: 08.04.2020 do: 07.04.2020)
Ing. Juraj Ivasuk
Vigľašská 3112/19
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.10.2019
  (od: 16.10.2019 do: 07.04.2020)
Ralf Keil
Kirchstrasse 17
Reichelsheim D-64385
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 16.06.2010
  (od: 16.06.2010 do: 20.12.2010)
Ralf Keil
Kirchstrasse 17
Reichelsheim D-64385
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 16.06.2010 Skončenie funkcie: 15.11.2010
  (od: 21.12.2010 do: 20.12.2010)
Konrad Kreuzer
Živnostenská 3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 16.03.2012
  (od: 30.03.2012 do: 15.12.2017)
Konrad Kreuzer
Živnostenská 3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 16.03.2012 Skončenie funkcie: 03.12.2017
  (od: 16.12.2017 do: 15.12.2017)
Ing. Róbert Pasteľák
44
Krčava 072 51
Vznik funkcie: 18.12.2014
  (od: 31.12.2014 do: 27.08.2019)
Ing. Róbert Pasteľák
44
Krčava 072 51
Vznik funkcie: 18.12.2014 Skončenie funkcie: 23.07.2019
  (od: 28.08.2019 do: 27.08.2019)
Mag. Erich Söllinger
Elsslergasse 26/4
Viedeň A-1130
Rakúska republika
Vznik funkcie: 16.06.2010
  (od: 16.06.2010 do: 12.04.2011)
Mag. Erich Söllinger
Elsslergasse 26/4
Viedeň A-1130
Rakúska republika
Vznik funkcie: 16.06.2010 Skončenie funkcie: 28.03.2011
  (od: 13.04.2011 do: 12.04.2011)
Ing. Marián Takáč
Gessayova 19
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 16.11.2010
  (od: 21.12.2010 do: 30.12.2014)
Ing. Marián Takáč
Gessayova 19
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 16.11.2010 Skončenie funkcie: 18.12.2014
  (od: 31.12.2014 do: 30.12.2014)
Markus Holzke
Stockweg 94a
Krefeld 478 04
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 04.12.2017
  (od: 16.12.2017)
Ralf Schlosser
Wacholderweg 4
Dreieich 633 03
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 14.02.2020
  (od: 08.04.2020)
Andreas Frey
Görzer Straße 135
München 815 49
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 14.02.2020
  (od: 08.04.2020)
Sven Behrend
Nägelriedstrasse 1
Allensbach D-78476
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 10.08.2011
  (od: 01.09.2011 do: 29.03.2012)
Sven Behrend
Nägelriedstrasse 1
Allensbach D-78476
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 10.08.2011 Skončenie funkcie: 16.03.2012
  (od: 30.03.2012 do: 29.03.2012)
Sven Behrend
Nägelriedstraße 1
Allensbach 784 76
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 18.05.2015
  (od: 20.05.2015 do: 15.12.2017)
Sven Behrend
Nägelriedstraße 1
Allensbach 784 76
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 18.05.2015 Skončenie funkcie: 03.12.2017
  (od: 16.12.2017 do: 15.12.2017)
Andreas Frey - člen
Görzer Straße 135
München 815 49
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 15.06.2018 Skončenie funkcie: 30.09.2019
  (od: 16.10.2019 do: 15.10.2019)
Andreas Frey - člen
Görzer Straße 135
München 815 49
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 15.06.2018
  (od: 20.06.2018 do: 15.10.2019)
Karl-Michael Fuhr
Siegfriedstrasse 27
Dusseldorf D-40549
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 28.03.2011 Skončenie funkcie: 10.08.2011
  (od: 01.09.2011 do: 31.08.2011)
Karl-Michael Fuhr
Siegfriedstrasse 27
Dusseldorf D-40549
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 28.03.2011
  (od: 13.04.2011 do: 31.08.2011)
Ralf Keil
Kirchstrasse 17
Reichelsheim D-64385
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 28.03.2011
  (od: 13.04.2011 do: 20.09.2012)
Ralf Keil
Kirchstrasse 17
Reichelsheim D-64385
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 28.03.2011 Skončenie funkcie: 11.09.2012
  (od: 21.09.2012 do: 20.09.2012)
Thomas Kleibl
Milanweg 8
Dreieich D- 63303
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 11.09.2012
  (od: 21.09.2012 do: 15.10.2014)
Thomas Kleibl
Milanweg 8
Dreieich D- 63303
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 11.09.2012 Skončenie funkcie: 01.10.2014
  (od: 16.10.2014 do: 15.10.2014)
Ralf Schlosser
Wacholderweg 4
Dreieich 633 03
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 04.12.2017
  (od: 16.12.2017 do: 15.10.2019)
Ralf Schlosser
Wacholderweg 4
Dreieich 633 03
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 04.12.2017 Skončenie funkcie: 30.09.2019
  (od: 16.10.2019 do: 15.10.2019)
Thomas Töpfer
Maconring 21
Neustadt an der Weinstraße 674 34
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.10.2014
  (od: 16.10.2014 do: 19.05.2015)
Thomas Töpfer
Maconring 21
Neustadt an der Weinstraße 674 34
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.10.2014 Skončenie funkcie: 18.05.2015
  (od: 20.05.2015 do: 19.05.2015)
Perica Antic - člen
Reginharstrasse 4
Bergisch Gladbach 514 29
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 15.06.2018 Skončenie funkcie: 15.09.2020
  (od: 15.10.2020 do: 14.10.2020)
Perica Antic - člen
Reginharstrasse 4
Bergisch Gladbach 514 29
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 15.06.2018
  (od: 20.06.2018 do: 14.10.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.05.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (od: 16.06.2010)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 1.10.2009.
  (od: 16.06.2010)
Rozhodnutie spoločníkov "per rollam" zo dňa 14.04.2010 - zvýšenie základného imania.
  (od: 16.06.2010)
Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 06.05.2010 o zmene právnej formy spoločnosti SAG Slovak Holdings, s.r.o., so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava, IČO: 36 863 513, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 58636/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (od: 16.06.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 234/2010 Nz 22539/2010 zo dňa 23.06.2010.
  (od: 07.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 296/2010, Nz 26902/2010 dňa 29.07.2010 o zlúčení so spoločnosťou Elektrovod Holding, a.s., IČO: 35 834 111, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 2946/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SAG ELV Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 5, 81 646 Bratislava, IČO: 36 863 513, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5058/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 294/2010, Nz 26861/2010 notárom JUDr. Romanom Vidovencom dňa 29.07.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti Elektrovod Holding, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 296/2010, Nz 26902/2010 dňa 29.07.2010 o zmene mena a sídla spoločnosti z pôvodného mena SAG Slovak Holdings, a.s.. so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava na meno a sídlo: SAG ELV Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 5, 81 646 Bratislava.
  (od: 01.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2011
  (od: 13.04.2011)
Notárska zápisnica N 60/2011, Nz 11068/2011 zo dňa 28.03.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena obchodného mena: SAG ELV Slovensko, a. s. na nové obchodné meno: SAG Elektrovod, a. s.
  (od: 01.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.08.2011.
  (od: 01.09.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2012.
  (od: 30.03.2012)
Notárska zápisnica N 384/2012, Nz 19390/2012 zo dňa 31.05.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 05.06.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.07.2012.
  (od: 27.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.09.2012.
  (od: 21.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.02.2013.
  (od: 15.02.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 12.02.2013.
  (od: 26.07.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.11.2013. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 687/2013, Nz 40361/2013, NCRls 41217/2013 zo dňa 07.11.2013.
  (od: 10.01.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.03.2014.
  (od: 22.03.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2014.
  (od: 16.10.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2014.
  (od: 31.12.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.02.2015.
  (od: 11.02.2015)
Zápisnica o priebehu a rozhodnutiach jediného spoločníka zo dňa 18.05.2015.
  (od: 20.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.01.2017.
  (od: 08.02.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 513/2017, Nz 27940/2017, NCRls 28520/2017 zo dňa 14.08.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného SAG Elektrovod, a. s. na nové SPIE Elektrovod, a. s.
  (od: 01.09.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.09.2010 do: 09.01.2014)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 10.01.2014)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Elektrovod Holding, a.s.
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (od: 16.10.2010)
Elektrovod Rozvádzače, s.r.o.
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (od: 10.01.2014)
Elektrovod Stav s.r.o.
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (od: 10.01.2014)
ELV - SERVIS, spol. s.r.o.
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (od: 10.01.2014)
SAG EMG a.s.
Guldenerova 2
Plzeň 326 00
Česká republika
  (od: 10.01.2014)
Elektrovod Holdings, a.s.
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (od: 01.09.2010 do: 15.10.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  28.11.2020
Dátum výpisu:  01.12.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR