Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  19123/S

Obchodné meno: 
BIC Trade s.r.o. „v konkurze“
  (od: 13.10.2017)
BIC Trade s.r.o.
  (od: 24.06.2009 do: 12.10.2017)
RM TRADE, s.r.o.
  (od: 26.07.2005 do: 23.06.2009)
Sídlo: 
Kúpeľná 1/2
Brusno 976 62
  (od: 15.09.2010)
Cukrovarská 32/2
Trebišov 075 01
  (od: 24.06.2009 do: 14.09.2010)
Tehelná 5
Krupina 963 01
  (od: 26.07.2005 do: 23.06.2009)
IČO: 
36 639 842
  (od: 26.07.2005)
Deň zápisu: 
26.07.2005
  (od: 26.07.2005)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 26.07.2005)
Predmet činnosti: 
čistenie súvisiace s prevádzkou počítačov - kompletizácia, zabezpečenie servisu v oblasti bezpečného napätia do 50 V, čistenie počítačov
  (od: 26.07.2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.07.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 26.07.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 26.07.2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (od: 26.07.2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (od: 26.07.2005)
reklamná a propagačná činnosť spojená s inzerciou
  (od: 26.07.2005)
skladovanie tovaru mimo prevádzkovania verejných skladov
  (od: 26.07.2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 26.07.2005)
kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/
  (od: 26.07.2005)
organizovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích a kultúrnych aktivít v rozsahu voľných živností
  (od: 26.07.2005)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 26.07.2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 26.07.2005)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (od: 26.07.2005)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača /hardware/
  (od: 26.07.2005)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača /software/ so súhlasom autora
  (od: 26.07.2005)
automatizované spracovanie dát
  (od: 26.07.2005)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (od: 26.07.2005)
poskytovanie služieb internetom
  (od: 26.07.2005)
rozmnožovanie počítačových programov so súhlasom autora
  (od: 26.07.2005)
prenájom software so súhlasom autora
  (od: 26.07.2005)
poskytovanie služieb spojených so zapojením a prevádzkovaním sietí a ich údržba a údržba systémových prostriedkov v oblasti bezpečného napätia do 50 V
  (od: 26.07.2005)
Spoločníci: 
Štefan Hrčka
Ul. 9. mája 1906/19
Banská Bystrica 974 01
  (od: 01.12.2010)
Kúpeľná investičná s.r.o.
Kúpeľná 2/1
Brusno 976 62
  (od: 07.02.2017)
Michal Blisko
130
Krásny Brod 068 01
  (od: 24.02.2015 do: 06.02.2017)
Štafan Hrčka
Ul. 9. mája 1906/19
Banská Bystrica 974 01
  (od: 27.05.2009 do: 30.11.2010)
Juraj Kučera
Agátová 3198/37
Trebišov 075 01
  (od: 22.05.2014 do: 06.02.2017)
Ján Mohyla
Školská 828/6
Krupina 963 01
  (od: 26.07.2005 do: 26.05.2009)
Peter Repík
Školská 830/8
Krupina 963 01
  (od: 26.07.2005 do: 26.05.2009)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Štefan Hrčka
Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6 640 EUR
Záložné právo: Zmluvou o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. UPM-51189-2006, 53932-2008, 28484-2009, 61583-2010/3, zo dňa 22.11.2010 bol obchodný podiel spoločníka Štefana Hrčku vo veľkosti 100% založený v prospech záložného veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., sídlo: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420.
  (od: 01.12.2010)
Kúpeľná investičná s.r.o.
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 07.02.2017)
Ján Mohyla
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 26.07.2005 do: 26.05.2009)
Peter Repík
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 26.07.2005 do: 26.05.2009)
Štafan Hrčka
Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6 640 EUR
  (od: 27.05.2009 do: 30.11.2010)
Juraj Kučera
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 22.05.2014 do: 23.02.2015)
Juraj Kučera
Vklad: 2 980 EUR Splatené: 2 980 EUR
  (od: 24.02.2015 do: 06.02.2017)
Michal Blisko
Vklad: 2 020 EUR Splatené: 2 020 EUR
  (od: 24.02.2015 do: 06.02.2017)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 26.07.2005)
Michal Blisko
130
Krásny Brod 068 01
Vznik funkcie: 20.02.2015
  (od: 24.02.2015 do: 06.02.2017)
Michal Blisko
130
Krásny Brod 068 01
Vznik funkcie: 20.02.2015 Skončenie funkcie: 24.01.2017
  (od: 07.02.2017 do: 06.02.2017)
Štefan Hrčka
Ul. 9. mája 1906/19
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 21.05.2009
  (od: 27.05.2009 do: 23.02.2015)
Štefan Hrčka
Ul. 9. mája 1906/19
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 21.05.2009 Skončenie funkcie: 20.02.2015
  (od: 24.02.2015 do: 23.02.2015)
Ján Mohyla
Školská 828/6
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 26.07.2005 do: 26.05.2009)
Ján Mohyla
Školská 828/6
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 26.07.2005 Skončenie funkcie: 21.05.2009
  (od: 27.05.2009 do: 26.05.2009)
Peter Repík
Školská 830/8
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 26.07.2005 do: 26.05.2009)
Peter Repík
Školská 830/8
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 26.07.2005 Skončenie funkcie: 21.05.2009
  (od: 27.05.2009 do: 26.05.2009)
László Lakatos
Ady Endre Utca 14
Vilmány 3891
Maďarsko
Vznik funkcie: 24.01.2017
  (od: 07.02.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a za ňu podisuje konateľ samostatne.
  (od: 24.02.2015)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (od: 26.07.2005 do: 23.02.2015)
Základné imanie: 
11 640 EUR Rozsah splatenia: 11 640 EUR
  (od: 22.05.2014)
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
  (od: 27.05.2009 do: 21.05.2014)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 26.07.2005 do: 26.05.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 4.5.2017
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/95/2016-200 zo dňa 25. 04. 2017, právoplatným dňa 20. 05. 2017 a vykonateľným dňa 04. 05. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka BIC Trade s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 36 639 842 a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Tehelná 189.
  (od: 20.03.2019)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 4.5.2017
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/95/2016-200 zo dňa 25. 04. 2017, právoplatným dňa 20. 05. 2017 a vykonateľným dňa 04. 05. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka BIC Trade s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 36 639 842 a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Tehelná 189.
  (od: 13.10.2017 do: 19.03.2019)
Správca konkurznej podstaty: 
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Nám. SNP 13
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.08.2017
  (od: 20.03.2019)
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Tehelná 189
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 04.05.2017
  (od: 13.10.2017 do: 19.03.2019)
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Tehelná 189
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 04.05.2017 Skončenie funkcie: 24.08.2017
  (od: 20.03.2019 do: 19.03.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/95/2016-273 zo dňa 17. 08. 2017, právoplatným dňa 24. 08. 2017, súd odvoláva správcu konkurznej podstaty K.R.E. konkurzy, v.o.s. a reštrukturalizácie, so sídlom kancelárie Tehelná 189, 960 01 Zvolen a ustanovuje za správcu konkurznej podstaty BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, v obchodnej spoločnosti BIC Trade s.r.o. „v konkurze“, Kúpeľná 1/2 976 62 Brusno, IČO: 36 639 842.
  (od: 20.03.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 22.05.2014)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Savi & partners s.r.o.
Horná Strieborná 18
Banská Bystrica 974 01
  (od: 22.05.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  02.12.2020
Dátum výpisu:  03.12.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR