Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19123/S

Business name: 
BIC Trade s.r.o. „v konkurze“
  (from: 10/13/2017)
Registered seat: 
Kúpeľná 1/2
Brusno 976 62
  (from: 09/15/2010)
Identification number (IČO): 
36 639 842
  (from: 07/26/2005)
Date of entry: 
07/26/2005
  (from: 07/26/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/26/2005)
Objects of the company: 
čistenie súvisiace s prevádzkou počítačov - kompletizácia, zabezpečenie servisu v oblasti bezpečného napätia do 50 V, čistenie počítačov
  (from: 07/26/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/26/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 07/26/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 07/26/2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 07/26/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 07/26/2005)
reklamná a propagačná činnosť spojená s inzerciou
  (from: 07/26/2005)
skladovanie tovaru mimo prevádzkovania verejných skladov
  (from: 07/26/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/26/2005)
kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/
  (from: 07/26/2005)
organizovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích a kultúrnych aktivít v rozsahu voľných živností
  (from: 07/26/2005)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 07/26/2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/26/2005)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 07/26/2005)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača /hardware/
  (from: 07/26/2005)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača /software/ so súhlasom autora
  (from: 07/26/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/26/2005)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (from: 07/26/2005)
poskytovanie služieb internetom
  (from: 07/26/2005)
rozmnožovanie počítačových programov so súhlasom autora
  (from: 07/26/2005)
prenájom software so súhlasom autora
  (from: 07/26/2005)
poskytovanie služieb spojených so zapojením a prevádzkovaním sietí a ich údržba a údržba systémových prostriedkov v oblasti bezpečného napätia do 50 V
  (from: 07/26/2005)
Partners: 
Kúpeľná investičná s.r.o.
Kúpeľná 2/1
Brusno 976 62
  (from: 02/07/2017)
Štefan Hrčka
Ul. 9. mája 1906/19
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/01/2010)
Contribution of each member: 
Štefan Hrčka
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
Lien: Zmluvou o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. UPM-51189-2006, 53932-2008, 28484-2009, 61583-2010/3, zo dňa 22.11.2010 bol obchodný podiel spoločníka Štefana Hrčku vo veľkosti 100% založený v prospech záložného veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., sídlo: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420.
  (from: 12/01/2010)
Kúpeľná investičná s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/07/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/26/2005)
László Lakatos
Ady Endre Utca 14
Vilmány 3891
Maďarsko
From: 01/24/2017
  (from: 02/07/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za ňu podisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/24/2015)
Capital: 
11 640 EUR Paid up: 11 640 EUR
  (from: 05/22/2014)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/04/2017
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/95/2016-200 zo dňa 25. 04. 2017, právoplatným dňa 20. 05. 2017 a vykonateľným dňa 04. 05. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka BIC Trade s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 36 639 842 a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Tehelná 189.
  (from: 10/13/2017)
Bankruptcy trustee: 
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Tehelná 189
Zvolen 960 01
From: 05/04/2017
  (from: 10/13/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/22/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Savi & partners s.r.o.
Horná Strieborná 18
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/22/2014)
Date of updating data in databases:  09/21/2018
Date of extract :  09/25/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person