Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  316/B

Obchodné meno: 
High Tech Investičný Fond, a.s. v likvidácii
  (od: 15.05.2008)
High Tech Investičný Fond, a.s.
  (od: 28.12.1993 do: 14.05.2008)
High Tech Invest Fond a.s.
  (od: 21.01.1992 do: 27.12.1993)
Sídlo: 
Bajkalská 24
Bratislava 820 12
  (od: 17.03.1997)
Záhradnícka 153
Bratislava 821 08
  (od: 28.12.1993 do: 16.03.1997)
Sliačska 1
Bratislava 831 02
  (od: 21.01.1992 do: 27.12.1993)
IČO: 
31 318 011
  (od: 21.01.1992)
Deň zápisu: 
21.01.1992
  (od: 21.01.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.01.1992)
Predmet činnosti: 
nákup akcií privatizovaných akciových spoločností za investičné body prevzaté od majiteľov investičných kupónov, investovanie /investičný postup/ podľa § 17 ods. 3 nar. vlády ČSFR č. 383/91 Zb.
  (od: 21.01.1992)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.03.1997)
predstavenstvo
  (od: 21.01.1992 do: 16.03.1997)
Mgr. Oľga Beláňová - podpredsedkyňapredstavenstva
Krížna 22
Bratislava
  (od: 16.07.1997 do: 12.04.2012)
Mgr. Oľga Beláňová - podpredsedkyňapredstavenstva
Krížna 22
Bratislava
Skončenie funkcie: 14.03.2012
  (od: 13.04.2012 do: 12.04.2012)
Dr. Martin Blaškovič - predseda
Jasovská 9
Bratislava
  (od: 21.01.1992 do: 16.03.1997)
Lucia Gaštanová - člen predstavenstva
Myslenická 13
Pezinok 902 03
  (od: 17.03.1997 do: 15.07.1997)
Ing. Vladimír Jaško
Dlhá 8
Nitra
  (od: 21.01.1992 do: 27.12.1993)
Ing. Ján Ploskuňák - člen predstavenstva
Legionárska 1
Bratislava 831 04
  (od: 17.03.1997 do: 15.07.1997)
Ing. Ján Ploskuňák - predsedapredstavenstva
Legionárska 1
Bratislava 831 04
  (od: 16.07.1997 do: 12.04.2012)
Ing. Ján Ploskuňák - predsedapredstavenstva
Legionárska 1
Bratislava 831 04
Skončenie funkcie: 14.03.2012
  (od: 13.04.2012 do: 12.04.2012)
Ing. Silvia Reváková - členkapredstavenstva
Hany Meličkovej 2
Bratislava
  (od: 16.07.1997 do: 12.04.2012)
Ing. Silvia Reváková - členkapredstavenstva
Hany Meličkovej 2
Bratislava
Skončenie funkcie: 14.03.2012
  (od: 13.04.2012 do: 12.04.2012)
Dr. Stanislav Silný - predseda predstavenstva
Vajanského 909/c
Galanta
  (od: 17.03.1997 do: 15.07.1997)
Ing. Ladislav Takáč
Jégé-ho 5 5
Bratislava
  (od: 21.01.1992 do: 16.03.1997)
Ing. Ivona Vávrová
Mladej gardy 14
Trnava
  (od: 28.12.1993 do: 16.03.1997)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Ďalej sú na konanie v mene spoločnosti oprávnení: a/predseda alebo podpredseda spoločne s ďalším členom predstavenstva, b/každý člen predstavenstva samostatne, pokiaľ je na konanie predstavenstvom vopred písomne splnomocnený. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočnuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda alebo podpredseda, spoločne s ktorýmkoľvek ďalším členom predstavenstva, alebo člen predstavenstva splnomocnený na konanie.
  (od: 17.03.1997)
Akciovú spoločnosť zastupujú vždy najmenej dvaja členovaia predstavenstva spoločne.
  (od: 21.01.1992 do: 16.03.1997)
Základné imanie: 
904 036,383965 EUR
  (od: 01.05.2010)
27 235 000 Sk
  (od: 28.12.1993 do: 30.04.2010)
1 000 000 Sk
  (od: 21.01.1992 do: 27.12.1993)
Akcie: 
Počet: 27235
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 01.05.2010)
Počet: 27235
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.03.1997 do: 30.04.2010)
Počet: 27235
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.12.1993 do: 16.03.1997)
Počet: 1000
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.01.1992 do: 27.12.1993)
Dozorná rada: 
Mgr. Marián Bucholcer
Letná 680/7
Sliač - Rybáre 962 31
Vznik funkcie: 05.12.2012
  (od: 08.01.2013)
Mgr. Oľga Bucholcerová
Letná 680/7
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 05.12.2012
  (od: 08.01.2013)
Ing. Jozef Šmotlák
Líščie Nivy 8
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 05.12.2012
  (od: 08.01.2013)
Ing. Vladimír Blaškovič
Jasovská 9
Bratislava
  (od: 21.01.1992 do: 16.03.1997)
Ing. Marian Goldschmidt
Čelakovského 20
Bratislava
  (od: 28.12.1993 do: 16.03.1997)
Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc
Klenová 5
Bratislava
  (od: 21.01.1992 do: 16.03.1997)
Nadežda Knižková - člen dozornej rady
Filipovo 36
Beňuš 976 64
  (od: 17.03.1997 do: 06.02.2000)
Monika Konečná - člen dozornej rady
Zrínského 11
Bratislava 811 03
  (od: 17.03.1997 do: 06.02.2000)
Ing. Igor Šramka
9. mája 50
Brezno
  (od: 21.01.1992 do: 27.12.1993)
Ladislav Štica - predseda doyornej rady
Jadrová 9
Bratislava 821 03
  (od: 17.03.1997 do: 06.02.2000)
Janka Ftáčková - predsedkyňa
Bošániho 1
Bratislava 841 01
Skončenie funkcie: 05.12.2012
  (od: 08.01.2013 do: 07.01.2013)
Vladimír Cejzl - podpredseda
Horská 8
Sliač 962 32
Skončenie funkcie: 05.12.2012
  (od: 08.01.2013 do: 07.01.2013)
Branislav Jánoška - člen
Nedárska 9
Šúrovce 919 25
Skončenie funkcie: 05.12.2012
  (od: 08.01.2013 do: 07.01.2013)
Janka Ftáčková - predsedkyňa
Bošániho 1
Bratislava 841 01
  (od: 07.02.2000 do: 07.01.2013)
Vladimír Cejzl - podpredseda
Horská 8
Sliač 962 32
  (od: 07.02.2000 do: 07.01.2013)
Branislav Jánoška - člen
Nedárska 9
Šúrovce 919 25
  (od: 07.02.2000 do: 07.01.2013)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 2.1.2007
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.10.2006, sp. zn. 34 CbR/9/2005 - 92, ktoré nadobudlo právoplatnosť v časti zrušenia dňom 2.1.2007 bol High Tech Investičný fond zrušený s likvidáciou. V časti vymenovania likvidátora uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.12.2007 v spojení s uznesením zo dňa 23.10.2007, 34 CbR/9/2005 - 104, ktorým bol vymenovaný likvidátor.
  (od: 15.05.2008)
 Likvidátor:
B.I.M.M., spol. s r.o.
Šafárikovo námestie 7
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 03.12.2007
  (od: 15.05.2008)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (od: 15.05.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmeny v súlade s dodatkom k stanovám a štatútu zo dňa 28.7.1993 a 25.11.1993. Stary spis: Sa 594
  (od: 28.12.1993)
Notárska zápisnica N 88/96, Nz 89/96 zo dňa 27.6.1996, notárska zápisnica N 26/95, Nz 26/95 zo dňa 19.4.1995, a stanovy akciovej spoločnosti, zápisnica č.1 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.4.1995, zápisnica č.1 z dozornej rady zo dňa 19.4.1995, a zo dňa 4.9.1995, zápisnica z VZ zo dňa 25.6.1996. Stary spis: Sa 594
  (od: 17.03.1997)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. 022/1997/IF zo dňa 9.6.1997. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.3.1997. Stary spis: Sa 594
  (od: 16.07.1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.10.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 25.10.1999
  (od: 07.02.2000)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 31.1.2008, sp. zn. 34 Exre 23/2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.3.2008
  (od: 15.05.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.03.2012.
  (od: 13.04.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2012.
  (od: 08.01.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  29.10.2020
Dátum výpisu:  30.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR