Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  317/B

Obchodné meno: 
Investičný fond PARÍŽ, a.s.
  (od: 12.12.1994 do: 16.09.1999)
Inforama - investičný fond Paríž, New York, Tokyo a.s.
  (od: 13.12.1993 do: 11.12.1994)
Inforama - investičný fond Paríž, New York, Tokyo a.s.
  (od: 06.12.1993 do: 12.12.1993)
Inforama - investičný privatizačný fond, Paríž a.s.
  (od: 21.01.1992 do: 05.12.1993)
Sídlo: 
Šafárikovo nám. 4
Bratislava 811 02
  (od: 30.03.1999 do: 16.09.1999)
Račianska 66
Bratislava 831 02
  (od: 29.07.1998 do: 29.03.1999)
Račianska 66
Bratislava 832 64
  (od: 13.12.1993 do: 28.07.1998)
Gunduličová 4
Bratislava
  (od: 21.01.1992 do: 12.12.1993)
IČO: 
31 320 015
  (od: 21.01.1992)
Deň zápisu: 
21.01.1992
  (od: 21.01.1992)
Deň výmazu: 
17.09.1999
  (od: 17.09.1999)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.01.1992)
Predmet činnosti: 
zhromažďovanie investičných bodov od obyvateľstvaa ich použitie ku ziskavaniu akcii privatizovaných subjektov, ako aj obhospodarovanie takto ziskaných akcií a ďalšia investorska činnosť
  (od: 21.01.1992 do: 05.12.1993)
spoločnosť je oprávnená uskutočňovať aj daľšie činnosti, priamo či nepriamo podporujúce výššie uvedený hlavný predmet podnikania. Uvedený predmet činnosti bude v mene spoločnosti vykonávať v plnom rozsahu na základe zmluvy o správe New Yorského fondu /ďalej len "zmluva"/ Inforama, spol. s. r. o. ďalej len "správca".
  (od: 21.01.1992 do: 05.12.1993)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa § 2 ods. 1 zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
  (od: 06.12.1993 do: 29.06.1997)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov fyzických a právnických osôb za účelom ich použitia na podnikanie
  (od: 30.06.1997 do: 16.09.1999)
realizácia kolektívneho investovania
  (od: 30.06.1997 do: 16.09.1999)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.12.1993 do: 16.09.1999)
predstavenstvo
  (od: 21.01.1992 do: 05.12.1993)
Renáta Drábiková - členka
Karadžičova 57
Bratislava
  (od: 06.12.1993 do: 11.12.1994)
Doc.JUDr. Juraj Kolesár , CSc - predseda
Vajnorská 76
Bratislava
  (od: 30.06.1997 do: 28.07.1998)
Doc.JUDr. Juraj Kolesár , CSc. - predseda
Vajnorská 76
Bratislava
  (od: 29.07.1998 do: 16.09.1999)
JUDr. Juraj Kolesár , CSc. - predseda
Vajnorská 76
Bratislava
  (od: 12.12.1994 do: 29.06.1997)
Fedor Malík - člen
Kalinnčiakova 21
Modra
  (od: 06.12.1993 do: 29.06.1997)
Doc.Ing. Fedor Malík , CSc. - člen
Kalinčiakova 21
Modra
  (od: 30.06.1997 do: 16.09.1999)
Miroslav Mečár - člen
Palkovičova 3
Bratislava
  (od: 06.12.1993 do: 11.12.1994)
MVDr. Pavol Paška - člen
Oravská 5
Bratislava
  (od: 21.01.1992 do: 05.12.1993)
Ján Rak - člen
Púpavova 38
Bratislava
  (od: 06.12.1993 do: 29.06.1997)
Prof.RNDr. Ján Rak , DrSC. - člen
Púpavova 38
Bratislava
  (od: 30.06.1997 do: 16.09.1999)
Eduard Šebo - predseda
Komenského 2
Modra
  (od: 06.12.1993 do: 11.12.1994)
PhDr. Eduard Šebo - člen
Komenského 2
Modra
  (od: 21.01.1992 do: 05.12.1993)
Ing. Ľuboš Ševčík - predseda
Marečková 9
Bratislava
  (od: 21.01.1992 do: 05.12.1993)
Peter Trebatický - člen
Šintavská 6
Bratislava
  (od: 06.12.1993 do: 11.12.1994)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 06.12.1993 do: 16.09.1999)
Predstavenstvo
  (od: 21.01.1992 do: 05.12.1993)
Prokúra: 
Ing. Zdeněk Šípoš
Karola Adlera 15
Bratislava 841 02
  (od: 10.10.1995 do: 29.06.1997)
Ing. Zdeněk Šípoš
Karola Adlera 15
Bratislava 841 02
  (od: 30.06.1997 do: 16.09.1999)
Za spoločnosť je prokurista-generálny riaditeľ ISB oprávnený konať a listiny podpisovať samostatne.
  (od: 10.10.1995 do: 16.09.1999)
Základné imanie: 
198 898 000 Sk
  (od: 13.12.1993 do: 16.09.1999)
3 000 000 Sk
  (od: 06.12.1993 do: 12.12.1993)
1 000 000 Sk
  (od: 21.01.1992 do: 05.12.1993)
Akcie: 
Počet: 198898
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.06.1997 do: 16.09.1999)
Počet: 198898
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.12.1993 do: 29.06.1997)
Počet: 300
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 06.12.1993 do: 12.12.1993)
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 21.01.1992 do: 05.12.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Eva Balážová - členka
Púpavova 47
Bratislava
  (od: 12.12.1994 do: 29.06.1997)
Ing. Eva Balážová - členka
Púpavová 47
Bratislava
  (od: 30.06.1997 do: 28.07.1998)
Ing. Jozef Beláň - člen
Čajakova 14
Bratislava
  (od: 21.01.1992 do: 12.12.1993)
MUDr. Daniel Hornáček - predseda
Humenského nám. 5
Bratislava
  (od: 21.01.1992 do: 12.12.1993)
Ing. Igor Chochol - predseda
Belinského 15
Bratislava
  (od: 30.06.1997 do: 28.07.1998)
Ing. Rastislav Jamrich - člen
Pribišova 29
Bratislava
  (od: 30.06.1997 do: 28.07.1998)
Prof.Ing. Ján Jech , CSc. - podpredseda
Banská 2
Nitra
  (od: 30.06.1997 do: 28.07.1998)
Mgr. Silvia Kačaniová - členka
Budatínska 59
Bratislava
  (od: 12.12.1994 do: 29.06.1997)
Mgr. Silvia Kačániová - členka
Budatínska 59
Bratislava
  (od: 30.06.1997 do: 28.07.1998)
Mgr. Silvia Kačániová - podpredseda
Budatínska 59
Bratislava
  (od: 29.07.1998 do: 16.09.1999)
Doc. Ing. Miroslav Mečár , CSc. - predseda
Palkovičova 3
Bratislava
  (od: 12.12.1994 do: 29.06.1997)
Ing. Milan Michalák - člen
Považská 54
Trenčín 911 01
  (od: 13.12.1993 do: 11.12.1994)
JUDr. Azinger Reiner - člen
Račianska 66
Bratislava 832 64
  (od: 13.12.1993 do: 11.12.1994)
JUDr. Ľudovít Šajgal - predseda
Ševčenkova 29
Bratislava 851 01
  (od: 13.12.1993 do: 11.12.1994)
Ing. Ján Trebula - člen
Poľnohospodárska 19
Bratislava
  (od: 21.01.1992 do: 12.12.1993)
Dr. Rainer Arzinger - predseda
Tolstoistr. 001
Berlín
Nemecko
  (od: 29.07.1998 do: 16.09.1999)
Dr. Hartmut Eisenschmidt - člen
Thomas-Mann-Str. 033
Berlín
Nemecko
  (od: 29.07.1998 do: 16.09.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmluva o zlúčení uzavretá dňa 14.9.1999 medzi Investičný fond PARÍŽ ,a.s. a spoločnosťou DONION, a.s.. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.9.1999 č. Nz 294/99 na ktorom sa akcionári rozhodli o zrušení spoločnosti Investičný fond PARÍŽ, a.s. bez likvidácie podľa § 69 ods. 3 zák.č. 513/91 Zb. v platnom znení zlúčením so spoločnosťou DONION, a.s. Na spoločnosť DONION, a.s. prechádzajú bezo zvyšku všetky práva a záväzky spoločnosti, viažuce sa na majetok, aktíva a pasíva , zamestnancov, zmluvné vzťahy, ako aj všetky práva a záväzky vyplývajúce z právnych predpisov v SR a to i tie ktoré sú ku dňu 14.9.1999 neznáme. Na základe týchto skutočností VYMAZUJE SA z obchodného registra spoločnosť: Investičný fond PARÍŽ, a.s. so sídlom Šafárikovo nám. 4, Bratislava, IČO: 31320015 zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 317/B v celom rozsahu ku dňu 17.9.1999.
  (od: 17.09.1999)
Informa - investičný privatizačný fond Paríž a.s. preberá v celom rozsahu obchodné imanie s ňou sa zlučujúcich akciových spoločností Informa - investičný privatizačný fond New York a.s. a Informa - investičný privatizačný fond Tokyo a.s. so sídlom Bratislava, Gundulovičova 4. Zmena Stanov spoločnosti bola odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 25.11.1992. Stary spis: Sa 596
  (od: 06.12.1993 do: 16.09.1999)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 8.12.1993 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 596
  (od: 13.12.1993 do: 16.09.1999)
a valnom zhromaždení dňa 19.7.1994, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 145/94, Nz 140/94 notárkou prom. práv. Oľgou Piskoríkovou v Poprade bola schválená zmena stanov a v orgánoch spoločnosti. Zmena obchodného mena Inforama - investičný fond Paríž, New York, Tokyo, a.s. na Investičný fond PARÍŽ, a.s. Stary spis: Sa 596
  (od: 12.12.1994 do: 16.09.1999)
Zápisnica zo spoločného zasadnutia predsta- venstiev Investičnej spoločnosti Bratislava, a.s. a Investičného fondu Paríž, a.s. konaného dňa 22.12.1994. Notárska zápisnica N 113/95, Nz 114/95 napísaná dňa 20.07.1995 notárkou prom. práv. Oľgou Piskoríkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 596
  (od: 10.10.1995 do: 16.09.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 25.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 251/96, Nz 255/96 notárkou prom. práv. Oľgou Piskoríkovou v Poprade, bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 596
  (od: 30.06.1997 do: 16.09.1999)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 8.7.1997, osvedčenom do notárskej zápisnice č. N 195/97, Nz 195/97.
  (od: 29.07.1998 do: 16.09.1999)
Notárska zápisnica N 213/98, Nz 212/98 napísaná dňa 30.7.1998 notárom JUDr. Štefanom Siskovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Rozhodnutie MFSR č. 002/1999/IF zo dňa 2.2.1999.
  (od: 30.03.1999 do: 16.09.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  31.03.2020
Dátum výpisu:  01.04.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR