Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  340/B

Obchodné meno: 
TERMOSTAV a. s.
  (od: 25.03.1992 do: 14.03.2006)
Sídlo: 
Bajkalská 30
Bratislava 827 56
  (od: 25.03.1992 do: 14.03.2006)
IČO: 
31 320 147
  (od: 25.03.1992)
Deň zápisu: 
01.04.1992
  (od: 25.03.1992)
Deň výmazu: 
15.03.2006
  (od: 15.03.2006)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 15.03.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 25.03.1992)
Predmet činnosti: 
Vykonávanie žiaruvzdorných výmuroviek tepelných zariadení, výstavba vysokých priemyselných komínov, kompletované dodávky sklárskych a keramických pecí, ich opravy a rekonštrukcie. Ďalej výroba a predaj vlastných výrobkov týkajúcich sa žiarotechniky. V súlade so všeobecne-záväznými právnymi predpismi spoločnosť môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie činnosti. Uvedené činnosti môže spoločnosť vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne závažnými právnymi predpismi.
  (od: 25.03.1992 do: 01.08.1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe, priemyselných komínov, výmuroviek kotlov a priemyselných agregátov, tepelných izolácii a oceľových konštrukcií
  (od: 20.01.1993 do: 01.08.1994)
vykonávanie žiaruvzdorných výmuroviek tepelných zariadení, výstavba vysokých priemyselných komínov, kompletované dodávky sklárskych a keramických pecí, ich opravy a rekonštrukcie
  (od: 02.08.1994 do: 14.03.2006)
ďalej výroba a predaj vlastných výrobkov týkajúcich sa žiarotechniky
  (od: 02.08.1994 do: 14.03.2006)
v súlade so všeobecne-záväznými právnymi predpismi spoločnosť môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnanie činnosti
  (od: 02.08.1994 do: 14.03.2006)
uvedené činnosti môže spoločnosť vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne závažnými právnymi predpismi
  (od: 02.08.1994 do: 14.03.2006)
projektová činnosť v investičnej výstavbe, priemyselných komínov, výmuroviek kotlov a priemyselných agregátov, tepelných izo- lácii a oceľových konštrukcií
  (od: 02.08.1994 do: 14.03.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.03.1992 do: 14.03.2006)
Ing. Peter Čech
K. Adlera 36
Bratislava
  (od: 02.08.1994 do: 22.06.1997)
Ing. Peter Čech - predseda
K. Adlera 36
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 15.06.1994)
Doc. Ing Jozef Dančo , CSc. - predseda
Révova 21
Bratislava 811 02
  (od: 16.06.1994 do: 01.08.1994)
Ing. Zoltán Horváth
Ľubovnianska 18
Bratislava 851 01
  (od: 16.06.1994 do: 01.08.1994)
Ing. Jaroslav Novák
Lotyšská 18
Bratislava 821 06
  (od: 16.06.1994 do: 01.08.1994)
Ing. Karol Pleško
Latorická 19
Bratislava
  (od: 30.06.1995 do: 22.06.1997)
Ing. Karol Pleško - podpredseda
Latorická 19
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 15.06.1994)
Ing. Ján Sabo
Bažantia 15
Bratislava 821 05
  (od: 16.06.1994 do: 01.08.1994)
JUDr. Marián Ševčík , CSc.
Nezábudková 22
Bratislava
  (od: 02.08.1994 do: 22.06.1997)
Ing. Vladimír Šiška
Šalviova 38
Bratislava
  (od: 02.08.1994 do: 29.06.1995)
Rudolf Trebatický
Štefunkova 11
Bratislava
  (od: 13.02.1995 do: 22.06.1997)
Ing. Pavol Urban
Tranovského 10
Bratislava 841 02
  (od: 16.06.1994 do: 01.08.1994)
Ivan Vlasák - člen
Baltská 1
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 15.06.1994)
Rudolf Trebatický - predseda predstavenstva
Štefunkova 11
Bratislava 821 03
  (od: 23.06.1997 do: 14.03.2006)
Ing. Karol Pleško - podpredseda predstavensva
Latorická 19
Bratislava 821 07
  (od: 23.06.1997 do: 14.03.2006)
Ing. Marián Šauša - člen predstavenstva
Košická 43/b
Bratislava 821 08
  (od: 23.06.1997 do: 14.03.2006)
Ing. Zoltán Horváth - člen predstavenstva
Ľubovnianska 18
Bratislava 851 01
  (od: 23.06.1997 do: 14.03.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom jepotrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenémualebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 25.03.1992 do: 14.03.2006)
Základné imanie: 
58 415 000 Sk
  (od: 16.07.1993 do: 14.03.2006)
46 356 000 Sk
  (od: 25.03.1992 do: 15.07.1993)
Akcie: 
Počet: 58415
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.07.1993 do: 14.03.2006)
Počet: 44965
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.03.1992 do: 15.07.1993)
Počet: 1391
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.03.1992 do: 15.07.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Samuel Babjak
Šrobárová 2664
Poprad
  (od: 16.06.1994 do: 01.08.1994)
Ing. Mária Girová - člen
Račianska 1
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 19.01.1993)
Ing. Michaela Chebeňová
Hálová 15
Bratislava
  (od: 16.06.1994 do: 01.08.1994)
Ing. Anna Jursíková
Nezábudkova 18
Bratislava
  (od: 20.01.1993 do: 15.06.1994)
Ing. Pavel Karaffa
Rovniankova 36
Bratislava
  (od: 02.08.1994 do: 12.02.1995)
Igor Kríž
Poľnohospodárska 21
Bratislava
  (od: 16.06.1994 do: 01.08.1994)
Ing. Jozef Kučerák , CSc.
Sekurisova 7
Bratislava
  (od: 16.06.1994 do: 01.08.1994)
Ing. Peter Lednár - člen
Haburská 18
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 19.01.1993)
Ing. Milan Lônčík
Beniakova 2
Bratislava
  (od: 13.02.1995 do: 22.06.1997)
Ing. Peter Ostrica
Studenohorská 1/11
Bratislava
  (od: 16.06.1994 do: 01.08.1994)
Ing. Marián Sauša
Košická 43/B
Bratislava
  (od: 20.01.1993 do: 15.06.1994)
Ing. Eduard Snopek
Seberíniho 10
Bratislava
  (od: 13.02.1995 do: 22.06.1997)
Ferdinand Sobolík
Ružová 1003/4
Stupava
  (od: 02.08.1994 do: 12.02.1995)
Ing. Milan Šoka - predseda
Vilova 13
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 15.06.1994)
Jaroslav Toman
Hronská 22
Bratislava
  (od: 16.06.1994 do: 01.08.1994)
Jaroslav Toman
Hronská 22
Bratislava
  (od: 02.08.1994 do: 22.06.1997)
Šefkija Tutič - predseda
Babuškova 12
Bratislava 821 02
Skončenie funkcie: 11.08.2005
  (od: 12.10.2005 do: 11.10.2005)
Ing. Anton Adamovič - člen
Muškátova 36
Bratislava 821 01
  (od: 23.06.1997 do: 14.03.2006)
Ing. Milan Lônčik - člen
Beniakova 2
Bratislava 841 05
  (od: 23.06.1997 do: 14.03.2006)
Šefkija Tutič - predseda
Babuškova 12
Bratislava 821 02
  (od: 23.06.1997 do: 11.10.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I 32 Exre/91/2006 zo dňa 14.02.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.03.2006 súd zrušuje obchodnú spoločnosť TERMOSTAV a.s., Bajkalská 30, 827 56 Bratislava, IČO: 31 320 147 , zapísanú v odd. Sa, vo vložke č. 340/B bez likvidácie. Vymazuje sa z obchodného registra spoločnosť TERMOSTAV a.s., Bajkalská 30, 827 56 Bratislava, IČO: 31 320 147 , zapísaná v odd. Sa, vo vložke č. 340/B v celom rozsahu.
  (od: 15.03.2006)
Rozhodnutím mimoriadneho Valného zhromaždenia konaného dňa 14. 12. 1992 osvedčeného not. Záp. č. N 802/92, Nz 773/92 napísanom JUDr. Hrušovskou, boli prijaté zmeny stanov. Stary spis: Sa 652
  (od: 16.07.1993 do: 14.03.2006)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24. 6. 1993, č. N 113/93 a Nz 106/93. Stanovy akciovej spoločnosti TERMOSTAV, a.s. prijaté na valnom zhromaždení zo dňa 24. 6. 1993. Stary spis: Sa 652
  (od: 16.06.1994 do: 14.03.2006)
Zápisnica zo zasadania riadneho Valného zhromaždenia konaného dňa 20.6.1994, Zápisnica č.1 z rokovania dozornej rady konanej dňa 27.6.1994. Stary spis: Sa 652
  (od: 02.08.1994 do: 14.03.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11.1994. Zápis č. 6 z rokovania dozornej rady a predstavenstva zo dňa 26.9.1994. Stary spis: Sa 652
  (od: 13.02.1995 do: 14.03.2006)
Zápisnica z riadného rokovania dozornej rady konanej dňa 23.1.1995. Stary spis: Sa 652
  (od: 30.06.1995 do: 14.03.2006)
Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.1996. Stary spis: Sa 652
  (od: 23.06.1997 do: 14.03.2006)
Šefkija Tutič, deň skončenia funkcie člena a predsedu dozornej rady: 11.8.2005 ( vzdanie sa funkcie v zmysle § 66 ods. 2 Obch. Zákonníka.
  (od: 12.10.2005 do: 14.03.2006)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 14.02.2006, súd zrušil spoločnosť bez likvidácie.
  (od: 11.03.2006 do: 14.03.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  21.02.2020
Dátum výpisu:  25.02.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR