Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  381/B

Obchodné meno: 
VUCHT a.s.
  (od: 23.04.1992)
Sídlo: 
Nobelova 34
Bratislava 836 03
  (od: 01.06.1993)
Dimitrovova 34
Bratislava 836 03
  (od: 23.04.1992 do: 31.05.1993)
IČO: 
31 322 034
  (od: 23.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 23.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.04.1992)
Predmet činnosti: 
výskum, vývoj a testovanie technických zariadení, meracej a regulačnej techniky, systémov riadenia a prevádzkových súborov vrátane overovacej výroby, ich komercionalizácia
  (od: 24.09.1993)
výskum, vývoj, meranie a poradenská činnosť v oblasti vplyvu chemikálií a chemických procesov na ekológiu
  (od: 24.09.1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.09.1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 24.09.1993)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 24.09.1993)
meranie emisií s výnimkou úradného merania
  (od: 24.09.1993)
poskytovanie softwaru a automatizovné spracovanie dát
  (od: 14.10.1998)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmami
  (od: 14.10.1998)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti chemických látok
  (od: 24.03.2000)
orientovaný základný, chemický, aplikačný a technologický výskum v oblasti chémie a chemickej technológie
  (od: 27.08.2002)
prognózy, koncepcie výskumu, vývoja, výroby a spotreby /činnosť organizačných a ekonomických poradcov/
  (od: 27.08.2002)
odborná a poradenská činnosť v predmetoch podnikania
  (od: 27.08.2002)
výroba chemických výrobkov
  (od: 27.08.2002)
výroba strojov a zariadení pre chemické a technologické procesy
  (od: 24.09.1993 do: 01.06.2018)
poradenská činnosť v oblasti chemických látok
  (od: 24.03.2000 do: 26.08.2002)
výroba Oleoekaluxu a Istroekolu
  (od: 24.09.1993 do: 26.08.2002)
výroba prípravkov na ochranu rastlín a výroba chemických produktov a medziproduktov, okrem výroby a odbytu zvlášť nebezpečných jedov a žieravín
  (od: 24.09.1993 do: 26.08.2002)
Orientovaný základný chemický, aplikačný a technologický výskum v oblasti prísad pre polyméry a ďalšie chemické špeciality, medziprodukty a komercionalizácia výsledkov
  (od: 23.04.1992 do: 23.09.1993)
Vývoj výrobných procesov resp. výrobkov v oblasti prísad pre polyméry, ďalšie chemické špeciality medziprodukty pre rôzne oblasti priemyselného využitia, ich príprava v laboratórnych a poloprevádzkových zariadeniach, overovacia výroba a komercionalizácia
  (od: 23.04.1992 do: 23.09.1993)
Orientovaný základný, chemický, technologický, biologický a toxikologický výskum a vývoj v oblasti prostriedkov ochrany rastlím, vývoj technológií, ich príprava v laboratórnych a poloprevádzkových zariadeniach a komercionalizácia, príprava podkladov k registrácii
  (od: 23.04.1992 do: 23.09.1993)
prognózy, koncepcie výskumu, vývoja, výroby a spotreby v oblasti prísad pre polyméry a prostriedky na ochranu rastlín, ďalšie chemické špeciality a medziprodukty
  (od: 23.04.1992 do: 23.09.1993)
odborná a poradenská činnosť v oblasti prísad pre polyméry, prostriedky na ochranu rastlín a ďalších chemických výrobkov so zameraním na vedecké, technické a ekonomické informácie, vynálezy a ochranu priemyselných práv a normalizáciu, predaj licencií a kow-how technologických procesov a riešení
  (od: 23.04.1992 do: 23.09.1993)
výskum, vývoj a testovanie technických zariadení, meracej a regulačnej techniky, systémov riadenia a prevádzkových súborov vrátane overovacej výroby, ich komercionalizácia
  (od: 23.04.1992 do: 23.09.1993)
výskum, vývoj, meranie a poradenská činnosť v oblasti vplyvu chemikálii a chemických procesov na ekológiu
  (od: 23.04.1992 do: 23.09.1993)
zahranično-obchodná činnosť
  (od: 23.04.1992 do: 23.09.1993)
orientovaný základný chemický, aplikačný a technologický výskum v oblasti prísad pre polyméry a ďalšie chemické špeciality, medziprodukty a komercionalizácia výsledkov
  (od: 24.09.1993 do: 26.08.2002)
vývoj výrobných procesov, resp. výrobkov v oblasti prísad pre polyméry, ďalšie chemické špeciality, medziprodukty pre rôzne oblasti priemyselného využitia, ich prípava v laboratórnych a poloprevádzkových zariadeniach, overovacia výroba a komercionalizácia
  (od: 24.09.1993 do: 26.08.2002)
orientovaný základný, chemický, technologický, biologický a toxikologický výskum a vývoj v oblasti prostriedkov ochrany rastlín, vývoj technológií, ich príprava v laboratórnych a poloprevádzkových zariadeniach a komercionalizácia, príprava podkladov k registrácii
  (od: 24.09.1993 do: 26.08.2002)
prognózy, koncepcie výskumu, vývoja, výroby a spotreby v oblasti prísad pre polyméry a prostriedky na ochranu rastlín, ďalšie chemické špeciality a medziprodukty
  (od: 24.09.1993 do: 26.08.2002)
odborná a poradenská činnosť v oblasti prísad pre polyméry, prostriedky na ochranu rastlín a ďalších chemických výrobkov so zameraním na vedecké, technické a ekonomické informácie, vynálezy a ochranu priemyselných práv a normalizáciu, predaj licencií a know-how technologických procesov a riešení
  (od: 24.09.1993 do: 26.08.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.08.1997)
predstavenstvo
  (od: 24.09.1993 do: 05.08.1997)
predstavenstvo
  (od: 23.04.1992 do: 23.09.1993)
Ing. Pavel Bíro - člen predstavenstva
8. mája 909/19
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 07.11.2018)
Ing. Petr Bláha - člen predstavenstva
Skalní 1089
Hranice 753 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2018
  (od: 02.06.2018)
Ing. Branislav Brežný - podredseda predstavenstva
Nad humnami 681
Horná Kráľová 951 32
Vznik funkcie: 01.03.2020
  (od: 25.06.2020)
Ing. Kamil Vali - člen predstavenstva
Jilemnického 6
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 07.11.2018)
Ing. Radomír Věk - predseda predstavenstva
Za hummy 137
Kralupy nad Vltavou 5 Zeměchy
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 07.11.2018)
Ing. Vladimír Bartoš - predseda
Partizánska 16
Šaľa
  (od: 20.09.1996 do: 16.09.1999)
Ing. Petr Bláha
Skalní 1089
Hranice 753 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2013
  (od: 22.10.2013 do: 01.06.2018)
Ing. Petr Bláha
Skalní 1089
Hranice 753 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2013 Skončenie funkcie: 30.04.2018
  (od: 02.06.2018 do: 01.06.2018)
Ing. Branislav Brežný - člen predstavenstva
Nad Humnami 681
Horná Kráľová 951 32
Vznik funkcie: 01.12.2014
  (od: 13.12.2014 do: 24.03.2015)
Ing. Branislav Brežný - člen predstavenstva
Nad Humnami 681
Horná Kráľová 951 32
Vznik funkcie: 01.12.2014 Skončenie funkcie: 01.03.2015
  (od: 25.03.2015 do: 24.03.2015)
Ing. Branislav Brežný - podredseda predstavenstva
Nad humnami 681
Horná Kráľová 951 32
Vznik funkcie: 01.03.2015
  (od: 25.03.2015 do: 24.06.2020)
Ing. Branislav Brežný - podredseda predstavenstva
Nad humnami 681
Horná Kráľová 951 32
Vznik funkcie: 01.03.2015 Skončenie funkcie: 01.03.2020
  (od: 25.06.2020 do: 24.06.2020)
Ing. Petr Cingr
Chvatěruby 96
Chvatěruby 278 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2013
  (od: 30.05.2013 do: 18.06.2013)
Ing. Petr Cingr - predseda predstavenstva
K. Mokřadu 425
Louňovice 251 62
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2013
  (od: 19.06.2013 do: 01.06.2018)
Ing. Petr Cingr - predseda predstavenstva
K. Mokřadu 425
Louňovice 251 62
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2013 Skončenie funkcie: 30.04.2018
  (od: 02.06.2018 do: 01.06.2018)
Ing. Petr Cingr - predseda predstavenstva
K. Mokřadu 425
Louňovice 251 62
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2018
  (od: 02.06.2018 do: 06.11.2018)
Ing. Petr Cingr - predseda predstavenstva
K. Mokřadu 425
Louňovice 251 62
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2018 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 07.11.2018 do: 06.11.2018)
Ing. Pavel Doležel - predseda
Budyšínska 20
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 19.09.1996)
Ing. Ivan Dudek - podpredseda
Lúčna 3
Šaľa - Veča
  (od: 06.03.2001 do: 13.09.2005)
Ing. Ivan Dudek - podpredseda
Lúčna 3
Šaľa - Veča
Skončenie funkcie: 14.06.2005
  (od: 14.09.2005 do: 13.09.2005)
Ing. Ľuboš Harmata - člen
Wolkrova 11
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 23.09.1993)
Ing. Mária Hlinová - člen
Kalinčiaka 2
Palárikovo
  (od: 06.08.1997 do: 13.10.1998)
Ing. Mária Hlinová - člen
Kalinčiaka 2
Palárikovo
  (od: 17.09.1999 do: 05.03.2001)
Ing. Róbert Horváth - člen predstavenstva
Lužná 23
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 31.10.2015
  (od: 17.02.2016 do: 06.11.2018)
Ing. Róbert Horváth - člen predstavenstva
Lužná 23
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 31.10.2015 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 07.11.2018 do: 06.11.2018)
Prof. Ing. Milan Hronec , DrSc - člen
Martinčekova 30
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 19.09.1996)
Prof.Ing. Milan Hronec , DrSc. - člen
Martinčekova 30
Bratislava
  (od: 20.09.1996 do: 03.09.2000)
prof.Ing. Milan Hronec , DrSc. - podpredseda
Martinčekova 30
Bratislava
  (od: 04.09.2000 do: 05.03.2001)
prof. Ing. Milan Hronec , DrSc. - člen
Strojnícka 45
Bratislava
  (od: 06.03.2001 do: 17.12.2008)
prof. Ing. Milan Hronec , DrSc. - člen
Strojnícka 45
Bratislava
Skončenie funkcie: 27.11.2008
  (od: 18.12.2008 do: 17.12.2008)
Ing. Štefan Kašička - člen
Hodálova 1
Bratislava
  (od: 20.09.1996 do: 05.03.2001)
Ing. Pavol Kerďo
Sadová 31
Veľké Úľany 952 22
Vznik funkcie: 01.10.2013
  (od: 22.10.2013 do: 12.12.2014)
Ing. Pavol Kerďo
Sadová 31
Veľké Úľany 952 22
Vznik funkcie: 01.10.2013 Skončenie funkcie: 30.11.2014
  (od: 13.12.2014 do: 12.12.2014)
JUDr. Anna Kopecká
Majerníkova 8
Bratislava
  (od: 24.09.1993 do: 19.09.1996)
JUDr. Anna Kopecká - člen
Majerníkova 8
Bratislava
  (od: 20.09.1996 do: 05.08.1997)
JUDr. Anna Kopecká - člen
Znievska 3
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 23.09.1993)
Ing. Pavel Krajčí
Kpt. Jaroša 31
Šaľa
  (od: 20.09.1996 do: 05.08.1997)
Ing. Ľubomír Kukučka - predseda predstavenstva
Mostová 15
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 14.06.2005
  (od: 14.09.2005 do: 25.06.2007)
Ing. Ľubomír Kukučka - predseda predstavenstva
Mostová 15
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 14.06.2005 Skončenie funkcie: 23.05.2007
  (od: 26.06.2007 do: 25.06.2007)
Ing. Peter Lehocký - člen predstavenstva
Tatarkova 12
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.03.2015
  (od: 25.03.2015 do: 16.02.2016)
Ing. Peter Lehocký - člen predstavenstva
Tatarkova 12
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.03.2015 Skončenie funkcie: 31.10.2015
  (od: 17.02.2016 do: 16.02.2016)
Ing. Peter Lehocký - podpredseda predstavenstva
Tatarkova 12
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 16.01.2001
  (od: 14.09.2005 do: 02.06.2011)
Ing. Peter Lehocký - podpredseda predstavenstva
Tatarkova 12
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 16.01.2001 Skončenie funkcie: 28.04.2011
  (od: 03.06.2011 do: 02.06.2011)
Ing. Peter Lehocký - podpredseda predstavenstva
Tatarkova 12
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 29.04.2011
  (od: 03.06.2011 do: 24.03.2015)
Ing. Peter Lehocký - podpredseda predstavenstva
Tatarkova 12
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 29.04.2011 Skončenie funkcie: 01.03.2015
  (od: 25.03.2015 do: 24.03.2015)
Ing. Peter Lehocký - predseda
Tatarkova 12
Nitra
  (od: 06.03.2001 do: 13.09.2005)
Ing. Veronika Liptáková - člen
Podlučinského 11
Bratislava
  (od: 14.10.1998 do: 16.09.1999)
Ing. Jana Mosná - člen
Nejedlého 27
Bratislava
  (od: 20.09.1996 do: 05.08.1997)
RNDr. Milan Petro , CSc. - člen
Farského 16
Bratislava
  (od: 04.09.2000 do: 05.03.2001)
RNDr. Milan Petro , CSc. - podpredseda
Pankúchova 5
Bratislava
  (od: 22.10.1997 do: 16.09.1999)
RNDr. Milan Petro , CSc. - predseda
Pankúchova 5
Bratislava
  (od: 17.09.1999 do: 03.09.2000)
Ing. Jozef Pintér , CSc. - člen
Pod zlatým brehom 48
Nitra
  (od: 14.10.1998 do: 16.09.1999)
Ing. Jozef Pintér , CSc. - podpredseda
Pod zlatým brehom 48
Nitra
  (od: 17.09.1999 do: 03.09.2000)
Ing. Jozef Pintér , CSc. - predseda
Pod Zlatým brehom 48
Nitra
  (od: 04.09.2000 do: 05.03.2001)
Ing. Zbyněk Průša - predseda predstavenstva
Sluneční 2355
Rožnov pod Radhoštem 756 61
Česká republika
Vznik funkcie: 23.05.2007
  (od: 26.06.2007 do: 20.07.2012)
Ing. Zbyněk Průša - predseda predstavenstva
Sluneční 2355
Rožnov pod Radhoštem 756 61
Česká republika
Vznik funkcie: 23.05.2007 Skončenie funkcie: 23.05.2012
  (od: 21.07.2012 do: 20.07.2012)
Ing. Zbyněk Průša - predseda predstavenstva
Sluneční 2355
Rožnov pod Radhoštem 756 61
Česká republika
Vznik funkcie: 24.05.2012
  (od: 21.07.2012 do: 29.05.2013)
Ing. Zbyněk Průša - predseda predstavenstva
Sluneční 2355
Rožnov pod Radhoštem 756 61
Česká republika
Vznik funkcie: 24.05.2012 Skončenie funkcie: 30.04.2013
  (od: 30.05.2013 do: 29.05.2013)
Ing. Erik Rakický
Športová 23
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.10.2013
  (od: 22.10.2013 do: 26.05.2014)
Ing. Erik Rakický
Športová 23
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.10.2013 Skončenie funkcie: 16.05.2014
  (od: 27.05.2014 do: 26.05.2014)
Ing. Erik Rakický - člen
Športová 23
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 28.11.2008
  (od: 18.12.2008 do: 21.10.2013)
Ing. Erik Rakický - člen
Športová 23
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 28.11.2008 Skončenie funkcie: 30.09.2013
  (od: 22.10.2013 do: 21.10.2013)
Ing. Miloslav Riška - člen
Hronská 30
Bratislava
  (od: 22.10.1997 do: 13.10.1998)
Ing. Miloslav Riška - podpredseda
Hronská 30
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 19.09.1996)
Ing. Miloslav Riška - podpredseda
Hronská 30
Bratislava
  (od: 20.09.1996 do: 21.10.1997)
Ing. Vojtech Valent , MBA - člen
Ulica Andreja Hlinku 3672/30
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 17.05.2014
  (od: 27.05.2014 do: 01.06.2018)
Ing. Vojtech Valent , MBA - člen
Ulica Andreja Hlinku 3672/30
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 17.05.2014 Skončenie funkcie: 30.04.2018
  (od: 02.06.2018 do: 01.06.2018)
Ing. Vojtech Valent , MBA - člen predstavenstva
Ulica Andreja Hlinku 3672/30
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.05.2018
  (od: 02.06.2018 do: 06.11.2018)
Ing. Vojtech Valent , MBA - člen predstavenstva
Ulica Andreja Hlinku 3672/30
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.05.2018 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 07.11.2018 do: 06.11.2018)
Ing. Štefan Wenchich - člen
Gercenova 3
Bratislava
  (od: 17.09.1999 do: 05.03.2001)
Ing. Eva Zimanová - člen
Lomnická 12
Nitra
  (od: 06.08.1997 do: 13.10.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím.
  (od: 02.06.2018)
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Ak predseda, ani podpredseda predstavenstva nie sú zvolení, konajú spoločne aspoň traja členovia predstavenstva. Pri scudzovaní kapitálových účastí spoločnosti alebo ich častí konajú v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva na základe plnej moci, ktorá mu je v tejto veci udelená všetkými ostatnými členmi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku oprávnení konať v mene spoločnosti, pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku.
  (od: 13.08.2010 do: 01.06.2018)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 06.08.1997 do: 12.08.2010)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia pred- stavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- nosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 24.09.1993 do: 05.08.1997)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlas- ným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo k napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúci svoj podpis.
  (od: 23.04.1992 do: 23.09.1993)
Základné imanie: 
2 826 570 EUR Rozsah splatenia: 2 826 570 EUR
  (od: 11.06.2016)
3 015 008 EUR Rozsah splatenia: 3 015 008 EUR
  (od: 27.10.2015 do: 10.06.2016)
3 768 760 EUR Rozsah splatenia: 3 768 760 EUR
  (od: 13.08.2010 do: 26.10.2015)
4 377 414,74 EUR Rozsah splatenia: 4 377 414,74 EUR
  (od: 07.05.2009 do: 12.08.2010)
131 906 600 Sk
  (od: 27.08.2002 do: 06.05.2009)
188 438 000 Sk
  (od: 01.06.1993 do: 26.08.2002)
145 098 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 31.05.1993)
Akcie: 
Počet: 188438
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 15 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva (s výnimkou nadobúdania vlastných akcií emitentom, kedy súhlas nie je potrebný).
  (od: 11.06.2016)
Počet: 188438
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 16 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva (s výnimkou nadobúdania vlastných akcií emitentom, kedy súhlas nie je potrebný).
  (od: 27.10.2015 do: 10.06.2016)
Počet: 188438
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva (s výnimkou nadobúdania vlastných akcií emitentom, kedy súhlas nie je potrebný).
  (od: 13.08.2010 do: 26.10.2015)
Počet: 188438
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 23,23 EUR
  (od: 07.05.2009 do: 12.08.2010)
Počet: 188438
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 700 Sk
  (od: 15.02.2008 do: 06.05.2009)
Počet: 188438
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 700 Sk
  (od: 27.08.2002 do: 14.02.2008)
Počet: 188438
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.03.2000 do: 26.08.2002)
Počet: 188438
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.06.1993 do: 23.03.2000)
Počet: 140745
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 31.05.1993)
Počet: 4353
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 31.05.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Zuzana Sýkorová
Lužná 2351/32
Šaľa - Veča 927 05
Vznik funkcie: 26.10.2015
  (od: 17.02.2016)
Ing. Roman Protuš - podpredseda
Kráľová nad Váhom 774
Kráľová nad Váhom 925 91
Vznik funkcie: 23.05.2018
  (od: 25.06.2020)
Ing. Kvetoslava Trenčianska - predseda
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
Vznik funkcie: 23.05.2018
  (od: 02.06.2018)
Ing. Klára Borsová
P.Pázmáňa 28
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 18.01.2005
  (od: 15.02.2005 do: 13.09.2005)
Ing. Klára Borsová
P.Pázmáňa 28
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 18.01.2005 Skončenie funkcie: 14.06.2005
  (od: 14.09.2005 do: 13.09.2005)
Ing. Ján Galúsek - podpredseda
Topoľčianska 16
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 23.09.1993)
Ing. Daniela Glausová - člen
Gajova 7
Bratislava
  (od: 06.08.1997 do: 13.12.1998)
Ing. Daniela Glausová - podpredseda
Gajova 7
Bratislava
  (od: 14.12.1998 do: 14.02.2005)
Ing. Daniela Glausová - podpredseda
Gajova 7
Bratislava
Skončenie funkcie: 18.01.2005
  (od: 15.02.2005 do: 14.02.2005)
Ing. Ľuboš Harmata - člen
Wolkrova 11
Bratislava
  (od: 24.09.1993 do: 05.08.1997)
Ing. Mária Hlinová
Kalinčiaka 2
Palárikovo 941 11
Vznik funkcie: 18.01.2005
  (od: 15.02.2005 do: 13.09.2005)
Ing. Mária Hlinová
Kalinčiaka 2
Palárikovo 941 11
Vznik funkcie: 18.01.2005 Skončenie funkcie: 14.06.2005
  (od: 14.09.2005 do: 13.09.2005)
Ing. Alois Jaroš , CSc. - člen
Vrútocká 24
Bratislava
  (od: 10.02.1998 do: 13.10.1998)
Ing. Marián Ježek , CSc. - predseda
Jankolova 3
Bratislava
  (od: 24.09.1993 do: 05.08.1997)
Ing. Roman Karlubík , MBA
J.Hronca 17
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 14.06.2005
  (od: 14.09.2005 do: 17.12.2008)
Ing. Roman Karlubík , MBA
J.Hronca 17
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 14.06.2005 Skončenie funkcie: 27.11.2008
  (od: 18.12.2008 do: 17.12.2008)
Ing. Robert Konopka
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.05.2013
  (od: 30.05.2013 do: 01.06.2018)
Ing. Robert Konopka
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.05.2013 Skončenie funkcie: 30.04.2018
  (od: 02.06.2018 do: 01.06.2018)
Ing. Július Kozma - člen
Palkovičova 5
Bratislava
  (od: 06.08.1997 do: 09.02.1998)
Ing. Juraj Križáni - člen
Nám. 1. mája 1
Prešov
  (od: 24.09.1993 do: 05.08.1997)
Ing. František Kuľko - podpredseda
Beňadická 9
Bratislava
  (od: 06.08.1997 do: 13.10.1998)
Ing. Magda Kurucová - člen
Tehelná 25
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 23.09.1993)
Ing. Iveta Michalová - člen
Bukovčana 18
Bratislava
  (od: 16.11.2000 do: 16.02.2016)
Ing. Iveta Michalová - člen
Bukovčana 18
Bratislava
Skončenie funkcie: 28.09.2015
  (od: 17.02.2016 do: 16.02.2016)
Ing. Jana Mosná - predseda
Nejedlého 27
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 23.09.1993)
RNDr. Karel Novák - Predseda
Podhaltýřská 809
Lázně Bohdaneč 533 41
Česká republika
Vznik funkcie: 17.09.2013
  (od: 22.10.2013 do: 01.06.2018)
RNDr. Karel Novák - Predseda
Podhaltýřská 809
Lázně Bohdaneč 533 41
Česká republika
Vznik funkcie: 17.09.2013 Skončenie funkcie: 23.05.2018
  (od: 02.06.2018 do: 01.06.2018)
Ing. Jozef Pintér , CSc.
Pod Zlatým brehom 48
Nitra 949 01
  (od: 06.08.1997 do: 13.10.1998)
Darina Šťastná - člen
Školská 7
Vinosady
  (od: 06.08.1997 do: 15.11.2000)
Mgr. Ing. Marek Štrpka
Pod agátmi 14663/1
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 19.05.2011
  (od: 03.06.2011 do: 29.05.2013)
Mgr. Ing. Marek Štrpka
Pod agátmi 14663/1
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 19.05.2011 Skončenie funkcie: 30.04.2013
  (od: 30.05.2013 do: 29.05.2013)
Mgr.Ing. Marek Štrpka
Pod agátmi 14663/1
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 14.06.2005
  (od: 15.02.2008 do: 02.06.2011)
Mgr.Ing. Marek Štrpka
Pod agátmi 14663/1
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 14.06.2005 Skončenie funkcie: 19.05.2011
  (od: 03.06.2011 do: 02.06.2011)
Mgr.Ing. Marek Štrpka
Podlučinského 3186/9
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 14.06.2005
  (od: 14.09.2005 do: 14.02.2008)
Mgr. Jaroslava Zajarná - predseda
Osuského 3/A
Bratislava
  (od: 06.08.1997 do: 13.10.1998)
Ing. Ľubomír Zatlukaj
Turnianska 7
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 28.11.2008
  (od: 18.12.2008 do: 21.10.2013)
Ing. Ľubomír Zatlukaj
Turnianska 7
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 28.11.2008 Skončenie funkcie: 17.09.2013
  (od: 22.10.2013 do: 21.10.2013)
Ing. Eva Zimanová - člen
Lomnická 12
Nitra
  (od: 14.10.1998 do: 13.12.1998)
Ing. Eva Zimanová - predseda
Lomnická 12
Nitra
  (od: 14.12.1998 do: 14.02.2005)
Ing. Eva Zimanová - predseda
Lomnická 12
Nitra
Skončenie funkcie: 18.01.2005
  (od: 15.02.2005 do: 14.02.2005)
Ing. Roman Protuš - podpredseda
Nitrianska 12
Šaľa 5 927 05
Vznik funkcie: 23.05.2018
  (od: 02.06.2018 do: 24.06.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady 1.7.1996. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady 22.5.1996. Stary spis: Sa 736
  (od: 20.09.1996)
Notárska zápisnica N 183/95, Nz 182/95 zo dňa 23.6.1995, notárska zápisnica N 96/97, Nz 95/97 zo dňa 14.5.1997, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.6.1997 a stanovy spoločnosti, zápisnica z doplňujúcich volieb dozornej rady zo dňa 22.6.1995, zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.7.1996, zápisnica z dozornej rady zo dňa 9.8.1996, zápisnica z dozornej rady zo dňa 13.11.1996. Stary spis: Sa 736
  (od: 06.08.1997)
Zápisnica č. 21 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 22.8.1997. Stary spis: Sa 736
  (od: 22.10.1997)
Zápisnica z doplňujúcich volieb člena Dozornej rady konaných dňa 9.1.1998. Stary spis: Sa 736
  (od: 10.02.1998)
Notárska zápisnica N 115/98, Nz 103/98 zo dňa 20,5,1998 a stanovy spoločnosti, zápisnica asociácie zamestnancov zo dňa 22.5.1998.
  (od: 14.10.1998)
Zápisnica č. 1/98 z dozornej rady zo dňa 19.8.1998.
  (od: 14.12.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.5.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (od: 17.09.1999)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 24.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 272/99, Nz 246/99
  (od: 24.03.2000)
Zápisnica č. 52 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.5.2000.
  (od: 04.09.2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia dozornej rady konaných dňa 3.7.2000 zamestnancami spoločnosti.
  (od: 16.11.2000)
Zmena stanov schválená dňa 16.1.2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 13/2001, Nz 13/2001.
  (od: 06.03.2001)
Zmena stanov a zníženie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 30.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 194/2002, Nz 184/2002.
  (od: 27.08.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.1.2005.
  (od: 15.02.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2005.
  (od: 14.09.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.5.2007.
  (od: 26.06.2007)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 317/2008 Nz 52376/2008 zo dňa 27.11.2008.
  (od: 18.12.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 357/2010, Nz 21392/2010, NCRls 21720/2010 zo dňa 15.06.2010.
  (od: 13.08.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.04.2011. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2011.
  (od: 03.06.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 23.05.2012.
  (od: 21.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.04.2013. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2013.
  (od: 30.05.2013)
Čestné vyhlásenie zo dňa 04.07.2013.
  (od: 07.08.2013)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 2272/2013 Nz 31559/2013 zo dňa 17.09.2013.
  (od: 22.10.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 23.09.2013.
  (od: 22.10.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.05.2014.
  (od: 27.05.2014)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.11.2014.
  (od: 13.12.2014)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.12. 2015.
  (od: 25.03.2015)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2015
  (od: 27.10.2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.10.2015
  (od: 17.02.2016)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2016.
  (od: 11.06.2016)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2018, spísaná vo forme notárskej zápisnice N 805/2018, Nz 16552/2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.04.2018.
  (od: 02.06.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  18.01.2021
Dátum výpisu:  19.01.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR