Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  469/B

Obchodné meno: 
Petrimex a.s.
  (od: 16.02.1998 do: 12.09.2006)
Petrimex akciová spoločnosť
  (od: 29.03.1996 do: 15.02.1998)
Petrimex akciová spoločnosť pre zahraničný obchod a.s.
  (od: 02.02.1993 do: 28.03.1996)
Petrimex, účastinná spoločnosť pre zahranič- ný obchod
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Sídlo: 
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava
  (od: 01.01.1969 do: 12.09.2006)
IČO: 
00 000 655
  (od: 01.01.1969)
Deň zápisu: 
01.01.1969
  (od: 01.01.1969)
Deň výmazu: 
13.09.2006
  (od: 13.09.2006)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 13.09.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.1969)
Predmet činnosti: 
Predmetom podnikania spoločnosti je zahranično-obchodná činnosť, najma:
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
vývoz a dovoz chemikálií, surovín, polotovarov a pomocných prostriedkov potrebných pre chemickú výrobu, priemysel gumárenský, plastikársky a pre poľnohospodársku výrobu včítane hnnojív, ďalej transportné pásy, drevené uhlie a fólie z plastických materiálov pre priemyselnú a obchodnú spotrebu, farmaceutické produkty, ďalej ropa a produkty jej ďalšieho spracovania
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
vývoz a dovoz strojov a ostatných zariadení pre využitie v chemickom priemysle.
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Predmetom podnikania je ďalej poskytovanie a prenajímanie všetkých druhov v tuzemsku i zahraničí služieb súvisiacich s vykonávaním zahranično-obchodnej činnosti.
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj vrátane obchodovania s chemickými výrobkami a jedmi, žieravinami zvlášť nebezpečnými jedmi, odpadmi, liečivami, liečivými látkami, farmaceutickými substanciami a surovinami, omamnými a psychotropnými látkami, pre farmaceutickú výrobu.
  (od: 02.02.1993 do: 01.07.1993)
Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb a poradenská činnosť v oblasti obchodu.
  (od: 02.02.1993 do: 01.07.1993)
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj vrátane obchodovania s chemickými výrobkami a jedmi, žieravinami zvlášť nebezpečnými jedmi, odpadmi, liečivami, liečivými látkami, farmaceutickými substanciami a surovinami, omamnými a psychotropnými látkami, pre farmaceutickú výrobu
  (od: 02.07.1993 do: 12.09.2006)
sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb a poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 02.07.1993 do: 12.09.2006)
zasielateľstvo
  (od: 16.05.1994 do: 12.09.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.02.1998 do: 12.09.2006)
predstavenstvo
  (od: 02.02.1993 do: 15.02.1998)
predstavenstvo
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Ing. Andrej Babiš
Dunajská 38
Bratislava
  (od: 02.02.1993 do: 10.07.1995)
Ing. Zoltán Černák - člen
Miletičova 26
Bratislava
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Ing. Vladimír Čierny
Osus-kého 34
Bratislava
  (od: 19.06.1995 do: 28.03.1996)
Ing. Vladimír Čierny
Osus-kého 34
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 15.02.1998)
Ing. Jozef Čimbora - predseda
Slatin- ská 6
Bratislava
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
RNDr. Jozef Kollár - člen
Zápotockého 1
Šaľa
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Ing. Ján Krajniak - člen
Bratislava
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Mgr. Marek Kráľ - člen predstavenstva
Klincová 237/21
Bratislava
  (od: 16.02.1998 do: 12.09.2006)
Ing. Ján Marônek - I. námestník generálneho riaditeľa
Dzerdžinského 5
Bratislava
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Ing. Jozef Mička , CSc. - podpredseda
Adámiho 26
Bratislava
  (od: 27.06.1997 do: 15.02.1998)
Ing. Marián Mojžiš - predseda
Budyšínska 18
Bratislava
  (od: 11.07.1995 do: 28.03.1996)
Ing. Marián Mojžiš - predseda
Budyšínska 18
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 15.02.1998)
Ing. Marián Mojžiš - člen predstavenstva
Budyšínska 18
Bratislava
  (od: 16.02.1998 do: 12.09.2006)
Ing. Vladimír Páleník
Záhradnícka 87
Bratislava
  (od: 02.02.1993 do: 28.03.1996)
Ing. Vladimír Páleník
Záhradnícka 87
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 15.02.1998)
Ing. Štefan Petkanič - podpredseda
Pod Záhradami 41
Bratislava
  (od: 11.07.1995 do: 28.03.1996)
Ing. Štefan Petkanič - podpredseda
Pod Záhradami 41
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 26.06.1997)
Ing. Anton Rakický - člen a gener. riaditeľ
Hradné údolie 12
Bratislava
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Ing. Anton Rakický - generálny riaditeľ
Hradné údolie 13
Bratislava
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Ing. Anton Rakický - predseda
Hradné údolie 13
Bratislava
  (od: 02.02.1993 do: 10.07.1995)
Ing. Ľubomír Remák - člen predstavenstva
Landauova 1814/34
Bratislava
  (od: 16.02.1998 do: 12.09.2006)
Ing. Ľubomír Rybanský
Narcisova 46
Bratislava
  (od: 11.07.1995 do: 28.03.1996)
Ing. Ľubomír Rybanský
Narcisova 46
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 15.02.1998)
Elena Trenčianska , CSc. - II. námestník generál- neho riaditeľa
Račianska 39
Bratislava
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Elena Trenčianska , CSc. - podpredseda
Račianska 39
Bratislava
  (od: 02.02.1993 do: 10.07.1995)
Ing. Elena Trenčianska , CSc - člen predstavenstva
Račianska 39
Bratislava
  (od: 16.02.1998 do: 12.09.2006)
Ing. Elena Trenčianská , CSc.
Račianska 39
Bratislava
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
RNDr. Alojz Uherec - člen predstavenstva
Slatinská 28
Bratislava
  (od: 16.02.1998 do: 12.09.2006)
Ing. Albert Valčák - člen
L. Sáru 8
Bratislava
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Ing. Juraj Vozárik
Rovniakova 9
Bratislava
  (od: 02.07.1993 do: 18.06.1995)
Ing. Alois Herman - člen
J. Fučíka 3624
Zlín
Česká republika
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Ing. Ladislav Holada - podpredseda
Čapkova 2031
Litvínov
Česká republika
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Václav Pitra - člen
20
Čečelice
Česká republika
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Ing. Ján Šáral - člen
Mařatkova 916
Praha 4
Česká republika
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predsta- venstva, pričom za spoločnosť podpisujú naj- menej dvaja členovia predstavenstva, ak právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- nosti k menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 16.02.1998 do: 12.09.2006)
Podpisovanie sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek člen predstavenstva, alebo prokurista so samostatnou prokúrou, alebo dvaja prokuristi spoločne, ktorí podpisujú vždy s dodatkom per procuram.
  (od: 02.02.1993 do: 15.02.1998)
Podpisovanie sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, poprípade predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva, alebo niektorý jeho námestník, alebo prokurista so samostatnou prokúrou alebo spoločne dvaja prokuristi, ktorí podpisujú vždy s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 01.01.1969 do: 01.02.1993)
Základné imanie: 
22 000 000 Sk
  (od: 01.01.1969 do: 12.09.2006)
Akcie: 
Počet: 200
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 01.01.1969 do: 12.09.2006)
Počet: 2000
Druh: zamestnanecké
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.01.1969 do: 12.09.2006)
Dozorná rada: 
JUDr. Ivan Bartek
Havlíčkova 1
Bratislava
  (od: 15.11.1996 do: 12.09.2006)
Katarína Čapošová
Romanova 32
Bratislava
  (od: 02.02.1993 do: 28.03.1996)
Katarína Čapošová
Romanova 32
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 12.09.2006)
Ing. Jozef Futrikanič
Komárnická 16
Bratislava
  (od: 11.07.1995 do: 28.03.1996)
Ing. Jozef Futrikanič
Komárnická 16
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 12.09.2006)
Doc. Ing. Štefan Gavorník
Majerníkova 3
Bratislava
  (od: 16.02.1998 do: 12.09.2006)
Ing. Dušan Graus
Exnárova 28
Bratislava
  (od: 27.06.1997 do: 12.09.2006)
Ing. Vladimír Harminc
Riazanská 20
Bratislava
  (od: 02.02.1993 do: 28.03.1996)
Ing. Vladimír Harminc
Riazanská 20
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 15.02.1998)
Ing. Slavomír Hatina
Ipeľ-ská 9
Bratislava
  (od: 19.06.1995 do: 28.03.1996)
Ing. Slavomír Hatina
Ipeľ-ská 9
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 12.09.2006)
Ing. Jozef Horváth
Exnárova 10
Bratislava
  (od: 02.02.1993 do: 18.06.1995)
RNDr. Jozef Kollár
Hliník 44
Šaľa
  (od: 19.06.1995 do: 28.03.1996)
RNDr. Jozef Kollár
Hliník 44
Šaľa
  (od: 29.03.1996 do: 15.02.1998)
Ing. Ondrej Kresan
Čmelíkova 13
Bratislava
  (od: 11.07.1995 do: 28.03.1996)
Ing. Ondrej Kresan
Čmelíkova 13
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 12.09.2006)
Ing. Jozef Mička , CSc.
Adámiho 26
Bratislava
  (od: 15.11.1996 do: 26.06.1997)
Ing. Jozef Mlynár
Chúťkovej 4
Bratislava
  (od: 02.02.1993 do: 18.06.1995)
Ing. Peter Novanský
Jána Stanislava 5
Bratislava
  (od: 19.06.1995 do: 28.03.1996)
Ing. Mikuláš Rakovský
Klemensova 7
Bratislava
  (od: 02.02.1993 do: 18.06.1995)
Ing. Štefan Rosina
Vodárska 1243
Púchov
  (od: 02.02.1993 do: 28.03.1996)
Ing. Štefan Rosina
Vodárska 1243
Púchov
  (od: 29.03.1996 do: 15.02.1998)
Ing. Juraj Sirotný
Partizánska 82
Trenčianske Teplice
  (od: 16.02.1998 do: 12.09.2006)
Ing. Beáta Šolárová
Ra- čianska 65
Bratislava
  (od: 02.07.1993 do: 18.06.1995)
Ing. Eva Štalmašková
Znievska 12
Bratislava
  (od: 02.02.1993 do: 12.09.2006)
Ing. Marián Trandžík
Martinengova 36
Bratislava
  (od: 16.02.1998 do: 12.09.2006)
Ing. Ján Udič
Bukovčana 24
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 12.09.2006)
Ing. Juraj Vozárik
Rovniankova 9
Bratislava
  (od: 02.02.1993 do: 01.07.1993)
Ing. Juraj Vozárik
Rovniankova 9
Bratislava
  (od: 15.11.1996 do: 12.09.2006)
Ing. Jozef Waller
Tabakova 8
Bratislava
  (od: 02.02.1993 do: 10.07.1995)
Ing. Jozef Waller
Tabakova 8
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 14.11.1996)
Ing. Jozef Žák
Rovniakova 4
Bratislava
  (od: 19.06.1995 do: 28.03.1996)
Ing. Jozef Žák
Rovniakova 4
Bratislava
  (od: 29.03.1996 do: 12.09.2006)
Ing. Ladislav Holada
Čapkova 2031
Litvínov
Česká republika
  (od: 02.02.1993 do: 18.06.1995)
Ing. Josef Kasper
Pokratická 92
Litoměrice
Česká republika
  (od: 02.02.1993 do: 12.09.2006)
Ing. Ľuboš Kyselo
Valdštejn- ská 821
Litvínov
Česká republika
  (od: 19.06.1995 do: 28.03.1996)
Ing. Ľuboš Kyselo
Valdštejn- ská 821
Litvínov
Česká republika
  (od: 29.03.1996 do: 14.11.1996)
Ing. Jan Šáral
Mařatkova 916
Praha 4
Česká republika
  (od: 02.02.1993 do: 12.09.2006)
Ing. Boris Vostrý , CSc.
Sartoriova 28/13
Praha 6
Česká republika
  (od: 11.07.1995 do: 28.03.1996)
Ing. Boris Vostrý , CSc.
Sartoriova 28/13
Praha 6
Česká republika
  (od: 29.03.1996 do: 14.11.1996)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 8. 8. 2005 pod č. k.: 7L 267/97 - 902, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 9. 2006, bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti Petrimex a.s. po splnení rozvrhového uznesenia. JUDr. Vladimír Kán, sídlom Nám. M. Benku 9-C, 811 07 Bratislava bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 9. 2005. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 36Exre/2011/2005 zo dňa 9. 8. 2006 súd začal konanie o výmaz spoločnosti Petrimex a.s. z obchodného registra. V y m a z u j e s a : z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Petrimex a.s., so sídlom Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava, IČO: 00 000 655, zapísaná v odd. Sa, vo vložke č. 469/B.
  (od: 13.09.2006)
Akciová spoločnosť bola zriadená podľa zák.č. 243/49 Zb. Povolenie ku vzniku dal minister zahraničného obchodu výnosom č.j. 2043/68-SM zo dňa 14.11.1968. Stanovy spoločnosti boli schválené pod tým istým číslom. Priebeh a uznesenie zakladajúceho valného zhromaždenia sú pojaté do Notárskej zápisnice Štátneho notárstva Bratislava-mesto pod č. N 623/68, NZ 624/68 zo dňa 15.11.1968. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu v Prahe schválilo túto zmenu svojim prípisom zo dňa 6. augusta 1979, č.j. 857/79/Žk. Nové stanovy spoločnosti boli schválené na valnom zhromaždení dňa 19. júla 1990. Priebeh a uznesenia tohto valného zhromaždenia sú pojaté do notárskej zápisnice Štátneho notárstva Bratislava 2 v Bratislave pod č. N 122/90, Nz 108/90. Ďalšie zmeny stanov boli schválené na valnom zhromaždení dňa 21. novembra 1991, ktorého priebeh a uznesenia sú pojaté do zápisnice z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 21.novembra 1991. Stary spis: Sa 926
  (od: 01.01.1969 do: 12.09.2006)
Na valnom zhromaždení dňa 22.4.1992 boli prijaté nové stanovy spoločnosti. Priebeh a uznesenia tohoto valného zhromaždenia ako aj znenie nových stanov sú pojaté do notárskej zápisnice Štátneho notárstva Bratisla- va 2 v Bratislave zo dňa 22.4.1992 pod č. N 227/92, Nz 206/92. Stary spis: Sa 926
  (od: 02.02.1993 do: 12.09.2006)
Notárskou zápisnicou č. N 216/93, Nz 205/93 z mimoriadneho valného zhromaždenia schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 926
  (od: 16.05.1994 do: 12.09.2006)
Zápisnica zo schôdze OÚ členov odboru pre- vádzkových činností z úsek. porady pracovníkov OS 33 a z OÚ sekcie organizácie a automa- tizácie z 20.9.1993. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.1993 a 4.7.1994. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.4.1994. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady z 29.4.1994. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.11.1994. Stary spis: Sa 926
  (od: 19.06.1995 do: 12.09.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.4.1995. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 27.4.1995. Stary spis: Sa 926
  (od: 11.07.1995 do: 12.09.2006)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.11.1995 pod č. N 103/95, Nz 99/95 na ktorom bola schválená zmenou stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 926
  (od: 29.03.1996 do: 12.09.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.05.1996. Zápisnica zo schôdze pracovníkov z 16.09.96, 18.09.96, 12.09.96, 23.09.96. Stary spis: Sa 926
  (od: 15.11.1996 do: 12.09.2006)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.2.1997, zápisnica zo schôdze pracovníkov zo dňa 31.1.1997. Stary spis: Sa 926
  (od: 27.06.1997 do: 12.09.2006)
Na základe uznesenia Krajského súdu Bratislava, č.k. 7K 267/97-274 zo dňa 17.12.1997 bolo v zmysle zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní , v znení neskorších predpisov, začaté dohadovacie konanie. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 267/97-338 zo dňa 7.4.1998 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka - Petrimex a.s. Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Vladimír Kán, advokát, so sídlom AK, Záhradnícka 36, Bratislava. Stary spis: Sa 926
  (od: 20.04.1998 do: 12.09.2006)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 8.8.2005 č.k. 7K 267/97-902, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.9.2005 bol konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 7.4.2005 pod č.k. 7 K 267/97-274 zrušený po splnení rozvrhového uznesenia.Súd zbavuje JUDr.Vladiníra Kána funfcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 20.10.2005 do: 12.09.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  21.06.2018
Dátum výpisu:  22.06.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR