Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  587/B

Obchodné meno: 
Slovenská národná agentúra pre zahraničné investície a rozvoj a.s. v likvidácii
  (od: 29.04.2003 do: 21.04.2005)
SARIO, a.s.
  (od: 31.07.2000 do: 28.04.2003)
SNAZIR, a.s.
  (od: 03.01.1994 do: 30.07.2000)
Sídlo: 
Drieňová 3
Bratislava 821 02
  (od: 18.10.1999 do: 21.04.2005)
Sladkovičova 7
Bratislava 811 06
  (od: 09.02.1996 do: 17.10.1999)
Viedenská cesta 5
Bratislava 851 01
  (od: 03.01.1994 do: 08.02.1996)
IČO: 
31 365 388
  (od: 03.01.1994)
Deň zápisu: 
03.01.1994
  (od: 03.01.1994)
Deň výmazu: 
22.04.2005
  (od: 22.04.2005)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 22.04.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 03.01.1994)
Predmet činnosti: 
sprostredkovateľské služby v organizačnej a ekonomickej činnosti
  (od: 03.01.1994 do: 30.07.2000)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (od: 03.01.1994 do: 30.07.2000)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.01.1994 do: 30.07.2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 03.01.1994 do: 21.04.2005)
vydavateľská činnosť
  (od: 03.01.1994 do: 21.04.2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.07.2000 do: 21.04.2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 31.07.2000 do: 21.04.2005)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.07.2000 do: 21.04.2005)
organizovanie odborných školení a seminárov
  (od: 31.07.2000 do: 21.04.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.04.2003 do: 21.04.2005)
predstavenstvo
  (od: 03.01.1994 do: 28.04.2003)
RNDr. Otto Čechovič
Landauova 4
Bratislava
  (od: 03.01.1994 do: 07.12.1997)
RNDr. Otto Čechovič
Landauova 4
Bratislava
  (od: 08.12.1997 do: 11.04.1999)
Ing. Jozef Čerňák
Radarova 10
Bratislava
  (od: 03.01.1994 do: 07.12.1997)
Ing. Jozef Čerňák
Radarova 10
Bratislava
  (od: 08.12.1997 do: 11.04.1999)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava
  (od: 12.04.1999 do: 30.07.2000)
Ing. Martin Kapko
Kudlovská 73
Humenné
  (od: 31.07.2000 do: 28.04.2003)
PhDr. Peter Martinek
Bučinova 18
Bratislava
  (od: 08.12.1997 do: 11.04.1999)
Ing. Roman Minarovič
Ružová 9
Stupava
  (od: 12.04.1999 do: 28.04.2003)
Ing. Alan Sitár
Pekná cesta 9
Bratislava
  (od: 31.07.2000 do: 28.04.2003)
Doc.Ing. Rudolf Sivák , CSc.
Znievska 10
Bratislava
  (od: 12.04.1999 do: 30.07.2000)
Ing. Rastislav Zbořil
Hošťáky 688/14
Myjava
  (od: 03.01.1994 do: 07.12.1997)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo veciach likvidácie koná a podpisuje za spoločnosť likvidátor.
  (od: 29.04.2003 do: 21.04.2005)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Spo- ločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle naj- menej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 03.01.1994 do: 28.04.2003)
Základné imanie: 
1 534 000 Sk
  (od: 03.01.1994 do: 21.04.2005)
Akcie: 
Počet: 1534
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.07.2000 do: 21.04.2005)
Počet: 1534
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.01.1994 do: 30.07.2000)
Dozorná rada: 
RNDr. Mária Alexandrová , CSc.
Pustá 5
Bratislava 841 04
  (od: 09.02.1996 do: 11.04.1999)
Ing. Ivan Horvat
Karloveská 16
Bratislava
  (od: 03.01.1994 do: 07.12.1997)
Ing. Ivan Horvat
Karloveská 16
Bratislava
  (od: 08.12.1997 do: 11.04.1999)
RNDr. Ján Kato
Mlynská 5
Krompachy
  (od: 03.01.1994 do: 08.02.1996)
Ing. Juraj Kerekeš
Rovníková 14
Bratislava
  (od: 03.01.1994 do: 07.12.1997)
Ing. Juraj Kerekeš
Rovníková 14
Bratislava
  (od: 08.12.1997 do: 11.04.1999)
Ing. Jozef Nemcsics
Havlíčkova 38
Bratislava 811 04
  (od: 09.02.1996 do: 11.04.1999)
Ing. Ladislav Očko
Budatínska 47
Bratislava
  (od: 12.04.1999 do: 30.07.2000)
Ing. Peter Slunčík
Čajkovského 14
Trnava
  (od: 03.01.1994 do: 08.02.1996)
Ing. Ľuboslava Sosenková
Medzilaborecká 25
Bratislava
  (od: 12.04.1999 do: 30.07.2000)
Ing. Jozef Straško
Česká 7
Bratislava
  (od: 03.01.1994 do: 07.12.1997)
JUDr. Eduard Šimko
Vihorlatská 5
Prešov
  (od: 08.12.1997 do: 11.04.1999)
Ing. Danica Dvořáková
Plackova 3
Bratislava
  (od: 12.04.1999 do: 21.04.2005)
Ing. Anna Joštiaková
Karola Adlera 6
Bratislava
  (od: 31.07.2000 do: 21.04.2005)
Ing.arch. Peter Kovačik
Trenčianska 41
Bratislava
  (od: 31.07.2000 do: 21.04.2005)
Ing. Mária Janušová , CSc.
Budatínska 43
Bratislava
  (od: 31.07.2000 do: 21.04.2005)
Ing. Pavol Námešny
Rázusova 9/37
Martin
  (od: 31.07.2000 do: 21.04.2005)
Mgr. László Flórián
Hlaváčikova 7
Bratislava
  (od: 31.07.2000 do: 21.04.2005)
Ing. Vladimír Tvaroška
Gajova 11
Bratislava
  (od: 31.07.2000 do: 21.04.2005)
Ing. Katarína Kováčová
Zámoyského 15
Stará Ľubovňa
  (od: 31.07.2000 do: 21.04.2005)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Ján Bartek
Vyšehradská 19
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 27.02.2004
  (od: 29.06.2017)
 Likvidátor:
Ing. Ján Bartek
Vyšehradská 19
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 27.02.2004
  (od: 23.04.2004 do: 28.06.2017)
 Likvidátor:
Ing. Bc. Peter Halász
Jána Stanislava 43
Bratislava
  (od: 29.04.2003 do: 22.04.2004)
 Likvidátor:
Ing. Bc. Peter Halász
Jána Stanislava 43
Bratislava 841 05
Skončenie funkcie: 27.02.2004
  (od: 23.04.2004 do: 22.04.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 11K 58/04 - 39 zo dňa 21.03.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.04.2005 súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku dlžníka a spoločnosť Slovenská národná agentúra pre zahraničné investície a rozvoj, a.s. v likvidácii sa týmto rozhodnutím zrušuje. Vymazuje sa z obchodného registra spoločnosť Slovenská národná agentúra pre zahraničné investície a rozvoj, a.s. v likvidácii , so sídlom Drieňová 3, 821 02 Bratislava, IČO: 31 365 388, zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 587/B v celom rozsahu.
  (od: 22.04.2005)
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 23.12.1993, v Bratislave, notárkou JUDr. Helenou Hrušov- skou, pod č. N 509/93, Nz 500/93 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zá- konníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1160
  (od: 03.01.1994 do: 21.04.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.09.1995, ktorého priebeh osvedčuje notár- ska zápisnica N 242/95, Nz 236/95 napísaná dňa 07.09.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.02.1996 do: 21.04.2005)
Zasadnutie valného zhromaždenia dňa 12.6.1997 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 307/97, Nz 305/97.
  (od: 08.12.1997 do: 21.04.2005)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia dňa 8,7,1998 vo forme notárskej zápisnice N 433/98, Nz 432/98 napísanej dňa 8,7,1998 notárom JUDr.Šikutovou v Bratislave na ktorom bola schvlálená zmena stanov a v orgánoch spoločnosti. Osvedčenie o valnom zhromaždení dňa 24,11,1998 vo forme notárskej zápisnice N 1182/98, Nz 1177/98 napísanej dňa 24,11,1998 notárom JUDr. Šikutovou v Bratislave na ktorom bola schvlálená zmena stanov a zmena v dozornej rade, zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej radz dňa 4,12,1998 a 26,2,1999.
  (od: 12.04.1999 do: 21.04.2005)
Notárska zápisnica č. N 718/99, Nz 705/99 zo dňa 30.6.1999.
  (od: 18.10.1999 do: 21.04.2005)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 26.6.2000 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 817/2000, Nz 810/2000 spísaná notárom JUDr. Helenou Hrušovskou. Zmena obchodného mena,pôvodné SNAZIR, a.s.
  (od: 31.07.2000 do: 21.04.2005)
Notárska zápisnica č. N 368/2001, Nz 358/2001 zo dňa 28.8.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, Notárska zápisnica č. N 433/2001, Nz 421/2001 zo dňa 8.10.2001 osvedčujúca priebeh náhradného valného zhromaždeniana ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti s likvidáciou, menovanie likvidátora a zmena obchodného mena zo SARIO, a.s. na Slovenská národná agentúra pre zahraničné investície a rozvoj a.s. Notárska zápisnica č. N 532/2001, Nz 517/2001 zo dňa 30.11.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 29.04.2003 do: 21.04.2005)
Zápisnica z Valného zhromaždenia - 27.02.2004.
  (od: 23.04.2004 do: 21.04.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  16.07.2018
Dátum výpisu:  18.07.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR