Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  588/B

Obchodné meno: 
OHL ŽS Slovakia, a.s.
  (od: 02.03.2018)
Sídlo: 
Tuhovská 10722/29
Bratislava 831 06
  (od: 26.09.2017)
IČO: 
31 365 701
  (od: 18.01.1994)
Deň zápisu: 
18.01.1994
  (od: 18.01.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 18.01.1994)
Predmet činnosti: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 18.01.1994)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 18.01.1994)
vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybav. sídl. celkov /
  (od: 18.01.1994)
pripravné práce pre stavbu
  (od: 18.01.1994)
realitná agentúra
  (od: 18.01.1994)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 18.01.1994)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov /prieskum trhu, marketint/
  (od: 07.12.1998)
prenájom stavebných strojov
  (od: 07.12.1998)
poradenstvo v oblasti stavebníctva
  (od: 07.12.1998)
nátery oceľových konštrukcií
  (od: 07.12.1998)
nákladná cestná doprava
  (od: 07.12.1998)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 02.06.1999)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 02.06.1999)
projektovanie stavieb
  (od: 02.06.1999)
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (od: 02.06.1999)
prevádzkovanie dopravy na celoštátnych dráhach a vlečkách
  (od: 06.10.2003)
prevádzkovanie dráhy, vlečky
  (od: 06.10.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
  (od: 29.07.2004)
demolácie, búracie práce, príprava staveniska, v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.06.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.07.2004)
Ing. Roman Veis - podpredseda predstavenstva od 22.12.2016
Cornovova 1058/30
Brno - Černovice 618 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.11.2014
  (od: 08.02.2017)
Hana Minaříková - člen predstavenstva
Kamínky 287/15
Brno 634 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.06.2019
  (od: 11.07.2019)
Ing. Jaromír Pelinka , MBA - predseda predstavenstva
Římská 885/13
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.06.2019
  (od: 11.07.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom aspoň jeden z nich musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za sapoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom aspoň jeden z nich musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (od: 06.06.2015)
Základné imanie: 
5 232 320 EUR Rozsah splatenia: 5 232 320 EUR
  (od: 21.07.2009)
Akcie: 
Počet: 15760
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 21.07.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Roman Kocúrek - predseda dozornej rady od 21.12.2016
Ondráčkova 190/51
Brno 628 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 08.02.2017)
Ing. Aleš Čizmár
Riazanská 34
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 20.04.2018
  (od: 21.06.2018)
Jozef Grivalský
Spišské Hanušovce 70
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 20.04.2018
  (od: 21.06.2018)
Paolo Bee , MBA
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2018
  (od: 21.06.2018)
Mgr. Daniela Musilová
Fibichova 9
Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 09.04.2016
  (od: 26.10.2016)
Jiří Procházka , MBA
Klánovická 285/10
Praha 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.04.2018
  (od: 21.06.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.12.1993 v súlade so zák. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1161
  (od: 18.01.1994)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.8.1995 pod č. N 228/95, Nz 222/95, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1161
  (od: 13.02.1996)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 192/97, Nz 191/97, zo dňa 15.4.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1161
  (od: 06.02.1998)
Notárska zápisnica N 164/98, Nz 161/98 zo dňa 16.7.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a rozhodnutie o znížení základného imania zo 105.320.000.- Sk na 63.600.000.- Sk.
  (od: 07.12.1998)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 16.7.1998.
  (od: 14.12.1998)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 27.4.1999 ,priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 91/99, Nz 91/99 spísanou notárkou JUDr Máriou Malíkovou.
  (od: 02.06.1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.9.1999 pod č. N 199/9, Nz 197/9 na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade so zák.č. 127/99 Z.z.
  (od: 22.11.1999)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov, osvedčené do notárskej zápisnice č. N 82/2000, Nz 82/2000 dňa 5.4.2000
  (od: 18.09.2000)
Notárska zápisnica č. N 153/2002 a Nz 152/2002 zo dňa 25.4.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a odvolaní členovia predstavenstva.
  (od: 10.07.2002)
Zmeny stanov schválené valnými zhromaždeniami, priebeh ktorých bol osvedčený do notárskej zápisnice zo dňa 24.4.2003 - číslo N 152/2003, Nz 30776/2003 a zo dňa 20.5.2003 - číslo N 47/2003, Nz 35395/2003.
  (od: 06.10.2003)
Notárska zápisnica N 172/2004, Nz 50280/2004 spísaná dňa 10.6.2004 notárom JUDr. Valovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov, zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva Ing. P. Hubacza, Ing. M. Štefla, Ing. F. Klepetka, Ing. M. Doboša, Ing. I. Šestáka, V. Bartoněka, Ing. D. Mráza sa končí dňom 10.6.2004. Funkcia členov dozornej rady J. Kovačku, Ing. K. Hlaváča sa končí dňom 10.6.2004.
  (od: 29.07.2004)
Notárska zápisnica N 33/2005, Nz 16721/2005, NCRls 16513/2005 spísaná dňa 20.04.2005 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou o priebehu riadneho Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti dňa 14.04.2005. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva obchodnej spoločnosti zo dňa 14.04.2005. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady obchodnej spoločnosti zo dňa 14.04.2005. Zápisnica volebnej komisie obchodnej spoločnosti zo dňa 14.05.2005.
  (od: 15.06.2005)
Notárska zápisnica N 81/2005, Nz 32262/2005, NCRls 31831/2005 napísaná dňa 04.07.2005 notárkou JUDr. Máriou Malíkovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 16.06.2005 (zmena stanov spoločnosti).
  (od: 30.07.2005)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 14.12.2006.
  (od: 10.01.2007)
Notárska zápisnica N 50/2007, Nz 15368/2007 spísaná dňa 12.04.2007.
  (od: 30.06.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.04.2007.
  (od: 30.06.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2008.
  (od: 03.06.2008)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutie Dozornej rady zo dňa 16.04.2009.
  (od: 21.07.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.4.2010, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 22.4.2010.
  (od: 11.09.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2012.
  (od: 27.06.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.10.2012.
  (od: 22.12.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2013.
  (od: 12.06.2013)
Výpis uznesení z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.09.2014 a zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2014.
  (od: 08.10.2014)
Notárska zápisnica N 141/2015, Nz 14740/2015, NCRls 15075/2015 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.04.2015.
  (od: 06.06.2015)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2015.
  (od: 08.10.2015)
Zmena obchodného mena z Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s. na OHL ŽS Slovakia, a.s. je účinná od 1.3.2018.
  (od: 02.03.2018)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.03.2018)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
OHL ŽS SK, a.s.
Tuhovská 29/10722
Bratislava 831 06
  (od: 01.03.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  05.12.2019
Dátum výpisu:  07.12.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR