Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  921/B

Obchodné meno: 
Pressburg Holding, a.s. v likvidácii
  (od: 19.03.2005 do: 08.02.2008)
Pressburg Holding, a.s.
  (od: 11.09.1995 do: 18.03.2005)
Sídlo: 
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (od: 18.06.1999 do: 08.02.2008)
Radlinského 47
Bratislava 811 07
  (od: 11.09.1995 do: 17.06.1999)
IČO: 
31 402 348
  (od: 11.09.1995)
Deň zápisu: 
11.09.1995
  (od: 11.09.1995)
Deň výmazu: 
09.02.2008
  (od: 09.02.2008)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 09.02.2008)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 11.09.1995)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.09.1995 do: 08.02.2008)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (od: 11.09.1995 do: 08.02.2008)
činnosť reklamnej agentúry
  (od: 11.09.1995 do: 08.02.2008)
konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
  (od: 11.09.1995 do: 08.02.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.09.1995 do: 08.02.2008)
Daniel Guspan
Vojenská 9
Košice 040 01
Skončenie funkcie: 17.05.2002
  (od: 04.03.1998 do: 30.07.2002)
Ing. Bohuslav Huraj
Sabinovská 5
Bratislava
  (od: 26.01.1996 do: 03.03.1998)
Katarína Chalmovská
Šustekova 21
Bratislava 851 04
Skončenie funkcie: 17.05.2002
  (od: 04.03.1998 do: 30.07.2002)
Mgr. Adrián Iványi - člen predstavenstva
Krásna 1089
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 21.10.2002
  (od: 21.01.2003 do: 08.02.2008)
Ing. Karel Neměc
Dobšinského 1
Ivánka pri Dunaji
  (od: 26.01.1996 do: 03.03.1998)
JUDr. Rastislav Opaterný
Školská 7
Tlmače
  (od: 11.09.1995 do: 25.01.1996)
RNDr. Branislav Opaterný - člen predstavenstva
Hargašova 23
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 17.05.2002 Skončenie funkcie: 21.10.2002
  (od: 31.07.2002 do: 20.01.2003)
JUDr. Ivan Piterka
173
Horná Streda
  (od: 11.09.1995 do: 20.01.2003)
JUDr. Ivan Piterka
173
Horná Streda
  (od: 21.01.2003 do: 08.02.2008)
JUDr. Stanislav Schubert
K. Adlera 7
Bratislava
  (od: 11.09.1995 do: 25.01.1996)
JUDr. Stanislav Schubert , CSc. - člen predstavenstva
Bellova 82/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 17.05.2002
  (od: 31.07.2002 do: 08.02.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje predstavenstvo. Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (od: 11.09.1995 do: 08.02.2008)
Základné imanie: 
32 050 000 Sk Rozsah splatenia: 27 465 000 Sk
  (od: 01.09.2004 do: 08.02.2008)
25 050 000 Sk Rozsah splatenia: 25 050 000 Sk
  (od: 19.08.2003 do: 31.08.2004)
1 050 000 Sk Rozsah splatenia: 1 050 000 Sk
  (od: 31.07.2002 do: 18.08.2003)
1 000 000 Sk
  (od: 11.09.1995 do: 30.07.2002)
Akcie: 
Počet: 24
Druh: prioritná akcia na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 19.08.2003 do: 08.02.2008)
Počet: 1
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 19.08.2003 do: 08.02.2008)
Počet: 80
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 01.09.2004 do: 08.02.2008)
Počet: 10
Druh: kmeňové akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 31.07.2002 do: 31.08.2004)
Počet: 1
Druh: prioritná akcia na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 31.07.2002 do: 18.08.2003)
Počet: 10
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 11.09.1995 do: 30.07.2002)
Dozorná rada: 
Ing. Peter Mestický
Líščie údolie 67
Bratislava
  (od: 11.09.1995 do: 08.09.2004)
Ing. Peter Mestický
Líščie údolie 67
Bratislava
Skončenie funkcie: 02.09.2004
  (od: 09.09.2004 do: 08.09.2004)
Mgr. Monika Novotná
Smetanov háj 292/32
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 29.02.2004
  (od: 09.09.2004 do: 08.02.2008)
Jean Charles Bemberg
60 Av. C.-F. Ramuz
1009 Pully
Švajčiarsko
  (od: 11.09.1995 do: 08.02.2008)
Jean-Luc Nugues
Le Bonnard
Frontonas 382 90
Francúzska republika
  (od: 11.09.1995 do: 08.02.2008)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 4.3.2005
Dňa 04.03.2005 rozhodlo valné zhomaždenie spoločnosti o jej zrušení a vstupe do likvidácie; notárska zápisnica N 50/2005, Nz 9578/2005, NCRIs 9462/2005.
  (od: 09.02.2008)
Dátum vstupu do likvidácie: 4.3.2005
Dňa 04.03.2005 rozhodlo valné zhomaždenie spoločnosti o jej zrušení a vstupe do likvidácie; notárska zápisnica N 50/2005, Nz 9578/2005, NCRIs 9462/2005.
  (od: 19.03.2005 do: 08.02.2008)
 Likvidátor:
CAMINO, s.r.o.
Keltská 1/728
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 04.03.2005
  (od: 19.03.2005)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor je oprávnený pri výkone svojej pôsobnosti samostatne konať a podpisovať za spoločnosť. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (od: 19.03.2005)
Dátum ukončenia konania: 31.5.2007
  (od: 09.02.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2007, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Akciová spoločnosť Pressburg Holding a. s. v likvidácii, so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 31 402 348, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 921/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (od: 09.02.2008)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.5.1995 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej zmluve zo dňa 31.8.1995 v súlade s ust. §§ 57, 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1502
  (od: 11.09.1995 do: 08.02.2008)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.5.1995. Stary spis: Sa 1502
  (od: 26.01.1996 do: 08.02.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.1997 na ktorom boli odsúhlasené personálne zmeny v predstavenstve. Stary spis: Sa 1502
  (od: 04.03.1998 do: 08.02.2008)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.12.1998 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 481/98, Nz 478/98 spísanou notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou.
  (od: 18.06.1999 do: 08.02.2008)
Notárska zápisnica č. N 172/02, Nz 172/02 zo dňa 17. 5. 2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo základné imanie zvýšené na 1 050 000,- Sk, schválené zmeny v predstavenstve a prijaté nové stanovy spoločnosti.
  (od: 31.07.2002 do: 08.02.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21. 10. 2002, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve.
  (od: 21.01.2003 do: 08.02.2008)
Notárska zápisnica č. N 222/2003, Nz 44836/2003 zo dňa 6.6. 2003.
  (od: 19.08.2003 do: 08.02.2008)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme not. zápisnice N 292/2004 Nz 41592/2004 napísané dňa 14.05.2004 notárom JUDr. Dagmar Ravlukovou.
  (od: 01.09.2004 do: 08.02.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.09.2004.
  (od: 09.09.2004 do: 08.02.2008)
Predaj: 
*
Predaj podniku v celosti na Základe zmluvy o predaji podniku zo dňa 19.04.2005. Nadobúdateľ podniku: Energia - Investa, a.s., Vansovej č. 2, 811 03 Bratislava, IČO: 30 840 813, Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, vložka : 299/B, Oddiel: Sa.
  (od: 22.04.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  16.11.2019
Dátum výpisu:  19.11.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR