Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  948/B

Obchodné meno: 
GASFIN, a.s. v likvidácii
  (od: 29.03.2006 do: 21.03.2007)
GASFIN, a.s.
  (od: 06.10.2005 do: 28.03.2006)
GASFIN, a.s., o.c.p.
  (od: 11.05.1998 do: 05.10.2005)
IB Austria Securities Bratislava a.s., o.c.p.
  (od: 07.11.1995 do: 10.05.1998)
Sídlo: 
Francisciho 4
Bratislava 811 08
  (od: 09.06.2004 do: 21.03.2007)
Kozia 17
Bratislava 815 37
  (od: 27.10.1999 do: 08.06.2004)
Rajská 15
Bratislava 811 08
  (od: 07.11.1995 do: 26.10.1999)
IČO: 
31 405 011
  (od: 07.11.1995)
Deň zápisu: 
07.11.1995
  (od: 07.11.1995)
Deň výmazu: 
22.03.2007
  (od: 22.03.2007)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 22.03.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.11.1995)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj cenných papierov
  (od: 07.11.1995 do: 18.05.2004)
obstarávanie kúpy alebo predaja cenných papierov
  (od: 07.11.1995 do: 18.05.2004)
obstarávanie vydávania cenných papierov pre eminenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (od: 07.11.1995 do: 18.05.2004)
vykonávanie činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov
  (od: 07.11.1995 do: 18.05.2004)
obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich
  (od: 07.11.1995 do: 18.05.2004)
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (od: 07.11.1995 do: 18.05.2004)
poskytovanie ekonomického a organizačného poradenstva
  (od: 07.11.1995 do: 18.05.2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 30.09.1998 do: 18.05.2004)
faktoring, forfaiting vrátane odkupovania peňažných pohľadávok
  (od: 30.09.1998 do: 18.05.2004)
obstarávateľské služby spojené so správou majetku
  (od: 30.09.1998 do: 18.05.2004)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (od: 30.09.1998 do: 18.05.2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 30.09.1998 do: 18.05.2004)
vypracovávanie ekonomických analýz /okrem znaleckých posudkov/
  (od: 30.09.1998 do: 18.05.2004)
hlavné investičné služby: 1) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 2) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
  (od: 19.05.2004 do: 05.10.2005)
vedľajšie investičné služby: 1) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 2) poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru albo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 3) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch 4) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním a umiestňovaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 5) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástorjom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 6) prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytnutie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
  (od: 19.05.2004 do: 08.06.2004)
vedľajšie investičné služby: 1) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 2) poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru albo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 3) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch 4) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním a umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 5) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástorjom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 6) prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytnutie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
  (od: 09.06.2004 do: 05.10.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 06.10.2005 do: 21.03.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 06.10.2005 do: 21.03.2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.10.2005 do: 21.03.2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 06.10.2005 do: 21.03.2007)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľnosti
  (od: 06.10.2005 do: 21.03.2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.10.2005 do: 21.03.2007)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.10.2005 do: 21.03.2007)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.10.2005 do: 21.03.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.07.2003 do: 21.03.2007)
predstavenstvo
  (od: 07.11.1995 do: 15.07.2003)
Ing. Patrik Blechárž
Homolova 17
Bratislava
  (od: 07.11.1995 do: 29.02.1996)
Ing. Patrik Blechárž - podpredseda
Homolova 17
Bratislava
  (od: 12.04.1999 do: 16.04.2004)
Ing. Patrik Blechárž - podpredseda
Homolova 17
Bratislava
Skončenie funkcie: 14.06.2002
  (od: 17.04.2004 do: 16.04.2004)
Patrik Blechárž - predseda
Homolova 17
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 17.04.2004 do: 05.10.2005)
Patrik Blechárž - predseda
Homolova 17
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 14.06.2002 Skončenie funkcie: 31.08.2005
  (od: 06.10.2005 do: 05.10.2005)
Ing. Tomáš Bránecký
Bilíkova 6
Bratislava
  (od: 07.11.1995 do: 29.02.1996)
Ing. Denisa Drobuliaková
Tonkovce 672
Nový Život
  (od: 12.04.1999 do: 16.04.2004)
Ing. Denisa Drobuliaková
Tonkovce 672
Nový Život
Skončenie funkcie: 14.06.2002
  (od: 17.04.2004 do: 16.04.2004)
Denisa Drobuliaková - podpredseda
Špitálska 49
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 17.04.2004 do: 05.10.2005)
Denisa Drobuliaková - podpredseda
Špitálska 49
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 14.06.2002 Skončenie funkcie: 31.08.2005
  (od: 06.10.2005 do: 05.10.2005)
Ing. Juraj Horváth
Legionárska 1
Bratislava
  (od: 01.03.1996 do: 09.02.1998)
Ing. Juraj Horváth - podpredseda
Legionárska 1
Bratislava
  (od: 11.05.1998 do: 11.04.1999)
Ing. Juraj Horváth - predseda
Legionárska 1
Bratislava
  (od: 10.02.1998 do: 10.05.1998)
Ing. Miroslav Chyla - predseda
Riadok 13
Ružomberok
  (od: 11.05.1998 do: 11.04.1999)
Ing. Peter Sádovský
Jamnického 6
Bratislava
  (od: 07.11.1995 do: 29.02.1996)
Ing. Peter Sádovský
Tichá 4
Bratislava
  (od: 01.03.1996 do: 10.05.1998)
Pavol Trenka - člen
A. Hlinku 445/37
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 09.06.2004 do: 15.06.2004)
Pavel Trenka - člen
A. Hlinku 445/37
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 16.06.2004 do: 05.10.2005)
Pavel Trenka - člen
A. Hlinku 445/37
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 14.06.2002 Skončenie funkcie: 31.08.2005
  (od: 06.10.2005 do: 05.10.2005)
Pavol Trnka - člen
A. Hlinku 445/37
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 17.04.2004 do: 08.06.2004)
Ing. Stanislav Vlkovič
Hlaváčikova 3163/33
Bratislava
  (od: 11.05.1998 do: 11.04.1999)
Ing. Stanislav Vlkovič - predseda
Hlaváčikova 3163/33
Bratislava
  (od: 12.04.1999 do: 16.04.2004)
Ing. Stanislav Vlkovič - predseda
Hlaváčikova 3163/33
Bratislava
Skončenie funkcie: 14.06.2002
  (od: 17.04.2004 do: 16.04.2004)
Ing. Václav Vocílka
Rajská 15
Bratislava
  (od: 10.02.1998 do: 10.05.1998)
Ing. Pavol Krajč - člen
Ružova 50
Košice-Západ 040 11
Vznik funkcie: 31.08.2005
  (od: 06.10.2005 do: 21.03.2007)
Mag. Roland Karl Haas
Saileräckergasse 43
Viedeň
Rakúska republika
  (od: 01.03.1996 do: 09.02.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je člen predstavenstva oprávnený konať a podpisovať samostatne.
  (od: 06.10.2005 do: 21.03.2007)
Za spoločnosť koná a je oprávnený podpisovať len predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis predseda predstavenstva.
  (od: 16.07.2003 do: 05.10.2005)
Za spoločnosť je oprávnený konať každý člen predstavenstva spoločne s iným členom predstavenstva alebo prokuristom ak je tento ustanovený. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis jeden člen predstavenstva spoločne s iným členom predstavenstva alebo s prokuristom spoločnosti ak je tento ustanovený.
  (od: 07.11.1995 do: 15.07.2003)
Základné imanie: 
16 000 000 Sk Rozsah splatenia: 16 000 000 Sk
  (od: 16.07.2003 do: 21.03.2007)
16 000 000 Sk
  (od: 01.03.1996 do: 15.07.2003)
8 000 000 Sk
  (od: 07.11.1995 do: 29.02.1996)
Akcie: 
Počet: 160
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 16.07.2003 do: 21.03.2007)
Počet: 160
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 21.08.2000 do: 15.07.2003)
Počet: 160
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 01.03.1996 do: 20.08.2000)
Počet: 80
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 07.11.1995 do: 29.02.1996)
Akcionár: 
Energia - Investa, a.s.
Vansovej 2
Bratislava
  (od: 16.07.2003 do: 18.05.2004)
LEAS, s.r.o.
Keltská 728/1
Bratislava 851 10
  (od: 19.05.2004 do: 12.11.2004)
AGATHA, a.s.
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (od: 13.11.2004 do: 26.01.2007)
Ing. Pavol Krajč
Ružova 50
Košice-Západ 040 11
  (od: 27.01.2007 do: 21.03.2007)
Dozorná rada: 
Ing. Günther Furín
Komárnická 22
Bratislava
  (od: 07.11.1995 do: 29.02.1996)
Ing. Juraj Horváth
Legionárska 1
Bratislava
  (od: 07.11.1995 do: 29.02.1996)
Ing. Juraj Horváth - podpredseda
Legionárska 1
Bratislava
  (od: 12.04.1999 do: 15.07.2003)
RNDr. Vladimír Kukliš
Ševčenkova 29
Bratislava
  (od: 12.04.1999 do: 15.07.2003)
RNDr. Vladimír Kukliš
Ševčenkova 29
Bratislava
Vznik funkcie: 02.02.1999
  (od: 16.07.2003 do: 18.05.2004)
RNDr. Vladimír Kukliš
Ševčenkova 29
Bratislava
Vznik funkcie: 02.02.1999 Skončenie funkcie: 28.04.2003
  (od: 19.05.2004 do: 18.05.2004)
Ing. Ivan Mišík
Donská 9
Bratislava
  (od: 11.05.1998 do: 11.04.1999)
Ing. Michal Němec - podpredseda
Pavla Horova 26
Bratislava
  (od: 11.05.1998 do: 11.04.1999)
Ing. Miroslav Paulen
Martinengova 22
Bratislava
  (od: 01.03.1996 do: 09.02.1998)
Ing. Oľga Reptová
259
Dunajská Lužná
  (od: 07.11.1995 do: 29.02.1996)
Anton Siekel
Šustekova 21
Bratislava
  (od: 10.02.1998 do: 10.05.1998)
Ing. Peter Sokol
Ružová 6
Stupava
  (od: 01.03.1996 do: 09.02.1998)
Ing. Ladislav Szentkereszty - predseda
Borinská 10
Bratislava
  (od: 11.05.1998 do: 11.04.1999)
Mgr. Ivan Weiss - predseda
Rumančekova 861/44
Bratislava
Skončenie funkcie: 14.06.2002
  (od: 12.04.1999 do: 15.07.2003)
JUDr. Ivan Piterka
Bratislavská 173
Horná Streda
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 16.07.2003 do: 21.03.2007)
Rudolf Sihlovec
M. Schneidera Trnavského 20
Bratislava
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 16.07.2003 do: 21.03.2007)
Mgr. Adrián Iványi
Krásna 1089/43
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 30.06.2003
  (od: 19.05.2004 do: 21.03.2007)
Mag. Roland Haas
Blindengasse 30/23
Wiedeň
Rakúska republika
  (od: 07.11.1995 do: 29.02.1996)
Dkfm. Dr. Erich Höllerl
Wienerstrasse 57
Gumpoldskirchen
Rakúsko
  (od: 01.03.1996 do: 09.02.1998)
Dkfm. Dr. Erich Höllerl - podpredseda
Wienerstrasse 57
Gumpoldskirchen
Rakúsko
  (od: 10.02.1998 do: 10.05.1998)
Mag. Helmut Horvath - predseda
Guntramsdorferstr. 41
Mödling
Rakúska republika
  (od: 10.02.1998 do: 10.05.1998)
Peter Nowak
Spargelfeldgasse 7
Bisamberg
Rakúsko
  (od: 01.03.1996 do: 09.02.1998)
Joachim Reitmeier
Marschalplatz 23
Viedeň 1120
Rakúska republika
  (od: 10.02.1998 do: 10.05.1998)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 23.3.2006
  (od: 22.03.2007)
Dátum vstupu do likvidácie: 23.3.2006
  (od: 29.03.2006 do: 21.03.2007)
 Likvidátor:
JUDr. Ivan Piterka
Bratislavská 173
Horná Streda 916 24
Vznik funkcie: 23.03.2006
  (od: 29.03.2006)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor je oprávnený pri výkone svojej pôsobnosti samostatne konať a podpisovať za Spoločnosť.
  (od: 29.03.2006)
Dátum ukončenia konania: 28.12.2006
  (od: 22.03.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť GASFIN, a.s. v likvidácii, so sídlom Francisciho 4, 811 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 948/B, IČO: 31 405 011, bola zrušená a vstúpila do likvidácie dňom 23.03.2006. Na základe správy likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 31.12.2006, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a účtovnej závierky schválených jediným akcionárom dňa 31.12.2006 a na základe súhlasu príslušného správcu dane zo dňa 05.03.2007, bola ukončená likvidácia ku dňu 28.12.2006. Obchodná spoločnosť GASFIN, a.s. v likvidácii sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 22.03.2007.
  (od: 22.03.2007)
Spoločnosť bola založená premenou spoločnosti ISTROINVEST SECURITIES spol. s r.o. na akciovú spoločnosť IB Austria Securities Bratislava a.s., o.c.p., po ktorej preberá všetky práva, povinnosti ako aj záväzky a pohľadávky. Stanovy prijaté v zmysle z.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1529
  (od: 07.11.1995 do: 21.03.2007)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.11.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 492/95 napísanej dňa 14.11.1995 notárom JUDr. Kováčom v Bratislave bola schválená zmena stanov. Na 2. mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.01.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 25/96, Nz 21/96 napísanej dňa 29.01.1996 notárom JUDr. Bukovčákovou boli schválelné zmeny v orgánoch spoločnosti. Stary spis: Sa 1529
  (od: 01.03.1996 do: 21.03.2007)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 3.4.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 70/97, Nz 58/97 a 14.1.1998 - notárska zápisnica N 12/98, Nz 10/98. Stary spis: Sa 1529
  (od: 10.02.1998 do: 21.03.2007)
Notárska zápisnica č. N 37/98, Nz 30/98 zo dňa 3.2.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.2.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z IB Austria Securities Bratislava a.s., o.c.p. na GASFIN, a.s., o.c.p. Stary spis: Sa 1529
  (od: 11.05.1998 do: 21.03.2007)
Notárska zápisnica N 374/98, Nz 302/98 spísaná dňa 17.8.1998 notárkou JUDr.Miriam Bukovčákovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov.
  (od: 30.09.1998 do: 21.03.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 2.2.1999. Zápis č. 1 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 2.2.1999. Protokol č. 1/99 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 3.2.1999.
  (od: 12.04.1999 do: 21.03.2007)
Valné zhromaždenie dňa 20.5.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 99/99, Nz 99/99 schválilo zmenu stanov.
  (od: 27.10.1999 do: 21.03.2007)
Notárska zápisnica Nz 477/02 spísaná dňa 14.6.2002 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským, notára JUDr. Vlhu osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Notárska zápisnica N 256/02, Nz 256/02 spísaná dňa 28.6.2002 notárom JUDr. Ravlukovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Funkcia členov dozornej rady. Mgr. Ivana Wiesa a Ing. Juraja Horvátha sa končí dňom 14.6.2002.
  (od: 16.07.2003 do: 21.03.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.6.2002.
  (od: 17.04.2004 do: 21.03.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia - 30. 6. 2003. Notárska zápisnica N 415/02, Nz 415/02 - 30. 9. 2002 a stanovy spoločnosti.
  (od: 19.05.2004 do: 21.03.2007)
Na základe rozhodnutia Úradu pre finančný trh zo dňa 17.08.2005, právoplatného a vykonateľného dňa 19.08.2005, bol udelený predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb. Na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 31.08.2005 vo forme notárskej zápisnice N 248/2005, Nz40514/2005, NCRls 39962/2005, sa mení obchodné meno z pôvodného "GASFIN, a.s., o.c.p." na nové "GASFIN, a.s.".
  (od: 06.10.2005 do: 21.03.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.03.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 61/2006, Nz 11003/2006 - vstup do likvidácie ku dňu 23.03.2006, vymenovanie likvidátora spoločnosti.
  (od: 29.03.2006 do: 21.03.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  22.10.2020
Dátum výpisu:  25.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR