Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  953/B

Obchodné meno: 
Poštová poisťovňa, a. s.
  (od: 18.05.2015)
Poisťovňa Poštovej banky, a. s.
  (od: 14.06.2008 do: 17.05.2015)
Poisťovňa TATRA a.s.
  (od: 23.10.1995 do: 13.06.2008)
Sídlo: 
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava 811 02
  (od: 01.08.2011)
Prievozská 2/B
Bratislava 824 64
  (od: 14.06.2008 do: 31.07.2011)
Prešovská 38
Bratislava 821 02
  (od: 18.09.2003 do: 13.06.2008)
Košická 37
Bratislava 820 07
  (od: 17.08.1999 do: 17.09.2003)
Niťová 3
Bratislava 821 08
  (od: 18.06.1996 do: 16.08.1999)
Radničné nám. 4
Bratislava 821 05
  (od: 23.10.1995 do: 17.06.1996)
IČO: 
31 405 410
  (od: 23.10.1995)
Deň zápisu: 
23.10.1995
  (od: 23.10.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.10.1995)
Predmet činnosti: 
Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopraných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby.
  (od: 15.03.2016)
Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi.
  (od: 15.03.2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 23.10.1995 do: 16.03.2000)
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (od: 23.10.1995 do: 16.03.2000)
kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (od: 23.10.1995 do: 16.03.2000)
poisťovacia činnosť
  (od: 06.08.1996 do: 28.01.2003)
zaisťovacia činnosť
  (od: 06.08.1996 do: 28.01.2003)
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
  (od: 06.08.1996 do: 28.01.2003)
zábrannú činnosť
  (od: 06.08.1996 do: 28.01.2003)
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
  (od: 06.08.1996 do: 28.01.2003)
poisťovacia činnosť v rozsahu rozhodnutia Ministerstva financií SR č.j. 9390/96/52 zo dňa 25.6.1996
  (od: 29.01.2003 do: 17.02.2016)
poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát.
  (od: 14.06.2008 do: 17.02.2016)
poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
  (od: 14.06.2008 do: 17.02.2016)
poistenie podľa bodu 1 časti A klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov spojené s investičným fondom
  (od: 01.07.2010 do: 17.02.2016)
Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie.
  (od: 14.05.2013 do: 17.02.2016)
Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Poistenie škôd na lietadlách.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Poistenie zodpovednosti b) dopravcu.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Asistenčné služby.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi.
  (od: 18.02.2016 do: 14.03.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.03.2000)
predstavenstvo
  (od: 18.06.1996 do: 16.03.2000)
predstavenstvo
  (od: 23.10.1995 do: 17.06.1996)
Ing. Zuzana Adamová - predseda predstavenstva
Laténska 26
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 21.05.2016)
Mgr. Jozef Kiss , MA - podpredseda predstavenstva
Krásna 427/3
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 07.08.2019)
Mgr. Michal Knap
M. R. Štefánika 716/29
Most pri Bratislave 900 46
Vznik funkcie: 09.07.2019
  (od: 07.08.2019)
Ing. Božena Balušíková - člen
Námestie hraničiarov 13
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 05.01.2006
  (od: 10.01.2006 do: 04.12.2007)
Ing. Božena Balušíková - člen
Námestie hraničiarov 13
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 05.01.2006 Skončenie funkcie: 13.11.2007
  (od: 05.12.2007 do: 04.12.2007)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
Rovinka 427
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 14.10.2014
  (od: 22.10.2014 do: 20.05.2016)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
Rovinka 427
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 14.10.2014 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 21.05.2016 do: 20.05.2016)
Ing. Roman Goldberger - člen predstavenstva
362
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 04.01.2008
  (od: 16.01.2008 do: 12.01.2010)
Ing. Roman Goldberger - člen predstavenstva
Brestová 362/19
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 04.01.2008
  (od: 13.01.2010 do: 13.05.2013)
Ing. Roman Goldberger - člen predstavenstva
Brestová 362/19
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 04.01.2008 Skončenie funkcie: 04.01.2013
  (od: 14.05.2013 do: 13.05.2013)
Ing. Roman Goldberger - člen predstavenstva
Brestová 362/19
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 05.01.2013
  (od: 14.05.2013 do: 22.11.2016)
Ing. Roman Goldberger - člen predstavenstva
Brestová 362/19
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 05.01.2013 Skončenie funkcie: 03.11.2016
  (od: 23.11.2016 do: 22.11.2016)
Ing. Jozef Hudák - predseda predstavenstva
Kamene 2864/9
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 18.02.2004
  (od: 03.03.2004 do: 29.06.2005)
Ing. Jozef Hudák - predseda predstavenstva
Mierová 125
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 18.02.2004
  (od: 30.06.2005 do: 13.01.2006)
Ing. Jozef Hudák - predseda predstavenstva
Mierová 125
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 18.02.2004 Skončenie funkcie: 12.01.2006
  (od: 14.01.2006 do: 13.01.2006)
Ing. Zdeněk Jurica , CSc.
Ševčenkova 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.11.2004
  (od: 19.11.2004 do: 13.01.2006)
Ing. Zdeněk Jurica , Csc. - člen predstavenstva
Ševčenkova 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 27.02.2006
  (od: 09.03.2006 do: 04.12.2007)
Ing. Zdeněk Jurica , Csc. - člen predstavenstva
Ševčenkova 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 27.02.2006 Skončenie funkcie: 13.11.2007
  (od: 05.12.2007 do: 04.12.2007)
Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - predseda predstavenstva
Ševčenkova 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.11.2004
  (od: 14.01.2006 do: 08.03.2006)
Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - predseda predstavenstva
Ševčenkova 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.11.2004 Skončenie funkcie: 27.02.2006
  (od: 09.03.2006 do: 08.03.2006)
Bc. Jozef Kiss , MA - podpredseda predstavenstva
Krásna 427/3
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 28.12.2018 do: 06.08.2019)
Ing. Miroslav Kňažik - člen predstavenstva
Škultétyho 2328/7
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 27.02.2006
  (od: 05.12.2007 do: 21.02.2008)
Ing. Miroslav Kňažik - člen predstavenstva
Škultétyho 2328/7
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 27.02.2006 Skončenie funkcie: 15.02.2008
  (od: 22.02.2008 do: 21.02.2008)
Ing. Miroslav Kňažik - predseda predstavenstva
M.R.Štefánika 34/28
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 27.02.2006
  (od: 09.03.2006 do: 16.10.2006)
Ing. Miroslav Kňažik - predseda predstavenstva
Škultétyho 2328/7
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 27.02.2006
  (od: 17.10.2006 do: 04.12.2007)
JUDr. Ladislav Kružlík - člen predstavenstva
Znievska 6
Bratislava
  (od: 18.06.1996 do: 16.08.1999)
JUDr. Ladislav Kružlík - predseda predstavenstva
Znievska 6
Bratislava
  (od: 23.10.1995 do: 17.06.1996)
JUDr. Daniela Lopezová - člen predstavenstva
Martinská dol. 101
Nitra
  (od: 23.10.1995 do: 17.06.1996)
Ing. Štefan Máčovský - člen predstavenstva
Eisnerova 11
Bratislava
  (od: 18.06.1996 do: 28.01.2003)
Ing. Štefan Máčovský - člen predstavenstva
Eisnerova 11
Bratislava
Vznik funkcie: 04.04.1996
  (od: 29.01.2003 do: 18.11.2004)
Ing. Štefan Máčovský - člen predstavenstva
Eisnerova 11
Bratislava
Vznik funkcie: 04.04.1996 Skončenie funkcie: 03.11.2004
  (od: 19.11.2004 do: 18.11.2004)
Ing. Daniel Mako - člen predstavenstva
Rázusova 6
Nitra
Vznik funkcie: 25.04.2003 Skončenie funkcie: 18.02.2004
  (od: 16.09.2003 do: 02.03.2004)
Ing. Stanislav Mateja - predseda predstavenstva
Wolkrova 5
Bratislava
  (od: 18.06.1996 do: 28.01.2003)
Ing. Stanislav Mateja - predseda predstavenstva
Wolkrova 5
Bratislava
Vznik funkcie: 04.04.1996 Skončenie funkcie: 18.02.2004
  (od: 29.01.2003 do: 02.03.2004)
Ing. Daniela Pápaiová - člen predstavenstva
Toryská 5053/1
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.01.2008
  (od: 24.01.2008 do: 21.02.2008)
Ing. Daniela Pápaiová - člen predstavenstva
Toryská 5053/1
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.01.2008 Skončenie funkcie: 15.02.2008
  (od: 22.02.2008 do: 21.02.2008)
Ing. Daniela Pápaiová - člen predstavenstva
Toryská 5053/1
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 15.02.2008
  (od: 22.02.2008 do: 13.06.2008)
Ing. Daniela Pápaiová - člen predstavenstva
Záhradnícka 74
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 15.02.2008
  (od: 14.06.2008 do: 14.05.2009)
Ing. Daniela Pápaiová - člen predstavenstva
Záhradnícka 74
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 15.02.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2009
  (od: 15.05.2009 do: 14.05.2009)
Ing. Daniela Pápaiová - člen predtsvanstva
Toryská 5053/1
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 13.11.2007
  (od: 05.12.2007 do: 14.01.2008)
Ing. Daniela Pápaiová - člen predtsvanstva
Toryská 5053/1
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 13.11.2007 Skončenie funkcie: 01.01.2008
  (od: 15.01.2008 do: 14.01.2008)
Ing. Daniela Pápaiová - predseda predstavenstva
Toryská 5053/1
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.01.2008
  (od: 15.01.2008 do: 23.01.2008)
Ing. Alexandra Pavlovičová - predseda predstavenstva
Hany Meličkovej 3448/37
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.02.2008
  (od: 22.02.2008 do: 13.05.2013)
Ing. Alexandra Pavlovičová - predseda predstavenstva
Hany Meličkovej 3448/37
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.02.2008 Skončenie funkcie: 15.02.2013
  (od: 14.05.2013 do: 13.05.2013)
Ing. Alexandra Pavlovičová - predseda predstavenstva
Hany Meličkovej 3448/37
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.02.2013
  (od: 14.05.2013 do: 22.08.2014)
Ing. Alexandra Pavlovičová - predseda predstavenstva
Hany Meličkovej 3448/37
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.02.2013 Skončenie funkcie: 19.08.2014
  (od: 23.08.2014 do: 22.08.2014)
Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva
Rudník 342
Senica
  (od: 23.10.1995 do: 17.06.1996)
Ing. Mgr. Martin Petruľák
Fedákova 1940/2
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 19.08.2014
  (od: 23.08.2014 do: 16.09.2014)
Ing. Mgr. Martin Petruľák - člen predstavenstva
Fedákova 1940/2
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 14.10.2014
  (od: 22.10.2014 do: 17.05.2015)
Ing. Mgr. Martin Petruľák - člen predstavenstva
Fedákova 1940/2
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 14.10.2014 Skončenie funkcie: 28.04.2015
  (od: 18.05.2015 do: 17.05.2015)
Ing. Mgr. Martin Petruľák - podpredseda predstavenstva
Fedákova 1940/2
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 28.04.2015
  (od: 18.05.2015 do: 24.10.2017)
Ing. Mgr. Martin Petruľák - podpredseda predstavenstva
Fedákova 1940/2
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 28.04.2015 Skončenie funkcie: 15.10.2017
  (od: 25.10.2017 do: 24.10.2017)
Ing. Mgr. Martin Petruľák - predseda predstavenstva
Fedákova 1940/2
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 19.08.2014
  (od: 17.09.2014 do: 21.10.2014)
Ing. Mgr. Martin Petruľák - predseda predstavenstva
Fedákova 1940/2
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 19.08.2014 Skončenie funkcie: 14.10.2014
  (od: 22.10.2014 do: 21.10.2014)
Ing. Pavol Pitoňák , MBA - člen predstavenstva
Krížna 11
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 01.01.2008
  (od: 15.01.2008 do: 15.01.2008)
Ing. Pavol Pitoňák , MBA - člen predstavenstva
Krížna 11
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 01.01.2008 Skončenie funkcie: 04.01.2008
  (od: 16.01.2008 do: 15.01.2008)
Ing. Pavol Pitoňák , MBA - predseda predstavenstva
Krížna 11
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 13.11.2007
  (od: 05.12.2007 do: 14.01.2008)
Ing. Pavol Pitoňák , MBA - predseda predstavenstva
Krížna 11
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 13.11.2007 Skončenie funkcie: 01.01.2008
  (od: 15.01.2008 do: 14.01.2008)
Ing. Gabriela Pyteľová
Švermova 149/10
Stakčín
Skončenie funkcie: 14.10.2002
  (od: 17.08.1999 do: 04.12.2002)
Ing. Mario Schrenkel - člen predstavenstva
Topoľčianska 5
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 14.10.2002
  (od: 05.12.2002 do: 14.07.2004)
Ing. Mario Schrenkel - člen predstavenstva
Topoľčianska 5
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 14.10.2002 Skončenie funkcie: 23.06.2004
  (od: 15.07.2004 do: 14.07.2004)
Mgr. Emil Skirkanič
Kláštorská 27
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 23.06.2004
  (od: 15.07.2004 do: 09.01.2006)
Mgr. Emil Skirkanič
Kláštorská 27
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 23.06.2004 Skončenie funkcie: 05.01.2006
  (od: 10.01.2006 do: 09.01.2006)
Ing. Jozef Šimovčík - člen predstavenstva
Sekulská 670/5
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 19.10.2017
  (od: 25.10.2017 do: 29.11.2017)
Ing. Jozef Šimovčík - člen predstavenstva
Sekulská 670/5
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.11.2017
  (od: 30.11.2017 do: 27.12.2018)
Ing. Jozef Šimovčík - člen predstavenstva
Sekulská 670/5
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.11.2017 Skončenie funkcie: 10.12.2018
  (od: 28.12.2018 do: 27.12.2018)
Mgr. Daniel Vida - člen predstavenstva
Wolkrova 39
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.11.2016
  (od: 23.11.2016 do: 24.10.2017)
Mgr. Daniel Vida - člen predstavenstva
Wolkrova 39
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.11.2016 Skončenie funkcie: 19.10.2017
  (od: 25.10.2017 do: 24.10.2017)
Mgr. Daniel Vida - člen predstavenstva
Wolkrova 39
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 28.12.2018 do: 27.05.2019)
Mgr. Daniel Vida - člen predstavenstva
Wolkrova 39
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 20.12.2018 Skončenie funkcie: 29.04.2019
  (od: 28.05.2019 do: 27.05.2019)
Mgr. Daniel Vida - podpredseda predstavenstva
Wolkrova 39
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 19.10.2017
  (od: 25.10.2017 do: 29.11.2017)
Mgr. Daniel Vida - podpredseda predstavenstva
Wolkrova 39
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.11.2017
  (od: 30.11.2017 do: 27.12.2018)
Mgr. Daniel Vida - podpredseda predstavenstva
Wolkrova 39
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.11.2017 Skončenie funkcie: 20.12.2018
  (od: 28.12.2018 do: 27.12.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (od: 14.06.2008)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva, v ostatných veciach je oprávnený konať menom spoločnosti každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (od: 30.06.2005 do: 13.06.2008)
Konať menom spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 17.03.2000 do: 29.06.2005)
Konať menom spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcichspoločnosť, sú oprávení podpisovať traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosťsa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripoja svojpodpis.
  (od: 18.06.1996 do: 16.03.2000)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení vždy len dvaja členovania predstavenstva, z ktorých jeden jevždy predseda. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať dvaja členovia predstavenstva,z ktorých je vždy jeden predseda. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnémumenu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 23.10.1995 do: 17.06.1996)
Základné imanie: 
11 560 077 EUR Rozsah splatenia: 11 560 077 EUR
  (od: 27.01.2009)
348 300 000 Sk Rozsah splatenia: 348 300 000 Sk
  (od: 16.03.2007 do: 26.01.2009)
188 300 000 Sk Rozsah splatenia: 188 300 000 Sk
  (od: 18.12.2004 do: 15.03.2007)
153 300 000 Sk Rozsah splatenia: 153 300 000 Sk
  (od: 10.09.2004 do: 17.12.2004)
188 300 000 Sk Rozsah splatenia: 188 300 000 Sk
  (od: 29.01.2003 do: 09.09.2004)
153 300 000 Sk Rozsah splatenia: 153 300 000 Sk
  (od: 07.06.2002 do: 28.01.2003)
140 000 000 Sk
  (od: 19.09.2000 do: 06.06.2002)
91 000 000 Sk
  (od: 18.06.1996 do: 18.09.2000)
1 000 000 Sk
  (od: 23.10.1995 do: 17.06.1996)
Akcie: 
Počet: 348300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií spoločnosti sa s výnimkou prevodu akcií medzi akcionármi spoločnosti vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 03.01.2015)
Počet: 348300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 27.01.2009 do: 02.01.2015)
Počet: 348300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.06.2008 do: 26.01.2009)
Počet: 348300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti na meno je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti a súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (od: 16.03.2007 do: 13.06.2008)
Počet: 188300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti na meno je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti a súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (od: 18.12.2004 do: 15.03.2007)
Počet: 153300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 10.09.2004 do: 17.12.2004)
Počet: 188300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.01.2003 do: 09.09.2004)
Počet: 153300
Druh: kmeňové akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.06.2002 do: 28.01.2003)
Počet: 140000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.10.2000 do: 06.06.2002)
Počet: 140000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.09.2000 do: 16.10.2000)
Počet: 91000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.03.2000 do: 18.09.2000)
Počet: 91000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.12.1997 do: 16.03.2000)
Počet: 91000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.06.1996 do: 14.12.1997)
Počet: 1000
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.10.1995 do: 17.06.1996)
Akcionár: 
CI HOLDING, akciová spoločnosť
Poľná 1
Bratislava 811 08
  (od: 05.12.2007 do: 16.05.2008)
Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava 811 02
  (od: 17.05.2008 do: 03.06.2015)
Dozorná rada: 
Ing. Andrej Zaťko
Holubyho 1311/38
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 29.09.2015
  (od: 21.10.2015)
Ing. Peter Hajko
Štefánikova 4649/25B
Senec 903 01
Vznik funkcie: 12.06.2017
  (od: 23.06.2017)
Mgr. Peter Helexa
Štúrova 655/64
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 03.09.2018
  (od: 08.09.2018)
Igor Barát
Hany Meličkovej 12
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 08.12.2009
  (od: 13.01.2010 do: 04.01.2013)
Igor Barát
Hany Meličkovej 12
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 08.12.2009 Skončenie funkcie: 17.12.2012
  (od: 05.01.2013 do: 04.01.2013)
Ing. Libor Červenka
Starobystrická 267
Zálesie
Vznik funkcie: 02.12.2002
  (od: 29.01.2003 do: 09.09.2004)
Ing. Libor Červenka
Starobystrická 67
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 02.11.2004
  (od: 19.11.2004 do: 13.06.2008)
Ing. Libor Červenka
Starobystrická 67
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 02.11.2004 Skončenie funkcie: 06.06.2008
  (od: 14.06.2008 do: 13.06.2008)
Ing. Peter Dravecký
Za Sedriou 36
Levoča
  (od: 23.10.1995 do: 17.06.1996)
Bc. Martin Dzúr , MBA
Na viničních horách 17
Praha 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2008
  (od: 14.06.2008 do: 19.10.2010)
Bc. Martin Dzúr , MBA
Na viničních horách 17
Praha 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2008 Skončenie funkcie: 13.10.2010
  (od: 20.10.2010 do: 19.10.2010)
Ing. Roman Fečík
Ferienčíkova 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 06.06.2008
  (od: 14.06.2008 do: 04.01.2013)
Ing. Roman Fečík
Ferienčíkova 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 06.06.2008 Skončenie funkcie: 17.12.2012
  (od: 05.01.2013 do: 04.01.2013)
Ing. Peter Gregor
ul.Fr.Hečku 904/26
Žarnovica
  (od: 18.06.1996 do: 16.08.1999)
Ing. Ľubica Halmová
Škultétyho 16
Nitra
  (od: 23.10.1995 do: 17.06.1996)
Dr.Ing. Michal Hirjak
Klenova 5
Bratislava
Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 19.09.2000 do: 28.01.2003)
Ing. Igor Ivácek
Robotnícka 194
Topoľčany
  (od: 15.12.1997 do: 18.09.2000)
Ing. Dana Kondrótová
Páričkova 19
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 17.12.2012
  (od: 05.01.2013 do: 17.05.2015)
Ing. Dana Kondrótová
Páričkova 19
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 17.12.2012 Skončenie funkcie: 28.04.2015
  (od: 18.05.2015 do: 17.05.2015)
Ing. Ivan Kytka
Javorová 1000/12
Bytča
  (od: 18.06.1996 do: 14.12.1997)
Ing. Pavol Lipovský
Gercenova 2/3640
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 13.10.2010
  (od: 20.10.2010 do: 04.01.2013)
Ing. Pavol Lipovský
Gercenova 2/3640
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 13.10.2010 Skončenie funkcie: 17.12.2012
  (od: 05.01.2013 do: 04.01.2013)
PhDr. Benjamín Luknár
Rustaveliho 3
Bratislava
Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 19.09.2000 do: 28.01.2003)
Ing. Milan Malátek
Meličkovej 23
Bratislava
  (od: 18.06.1996 do: 18.09.2000)
Ing. Peter Nemec
Drotárska cesta 92
Bratislava
Vznik funkcie: 02.12.2002
  (od: 29.01.2003 do: 15.04.2004)
Ing. Peter Nemec
Drotárska cesta 92
Bratislava
Vznik funkcie: 02.12.2002 Skončenie funkcie: 25.03.2004
  (od: 16.04.2004 do: 15.04.2004)
Ing. Peter Nosál
Za hradbami 13
Pezinok
Vznik funkcie: 02.12.2002
  (od: 29.01.2003 do: 09.09.2004)
Ing. Peter Nosáľ
Za hradbami 13
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 02.12.2004
  (od: 19.11.2004 do: 13.06.2008)
Ing. Peter Nosáľ
Za hradbami 13
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 02.12.2004 Skončenie funkcie: 06.06.2008
  (od: 14.06.2008 do: 13.06.2008)
JUDr. Ján Nosko
Horská 13029/9
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 17.12.2012
  (od: 05.01.2013 do: 17.05.2015)
JUDr. Ján Nosko
Horská 13029/9
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 17.12.2012 Skončenie funkcie: 28.04.2015
  (od: 18.05.2015 do: 17.05.2015)
Ing. Vladimír Ohlídal , CSc.
Dudíkova 440
Rajhrad 664 61
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2008
  (od: 14.06.2008 do: 04.01.2013)
Ing. Vladimír Ohlídal , CSc.
Dudíkova 440
Rajhrad 664 61
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2008 Skončenie funkcie: 17.12.2012
  (od: 05.01.2013 do: 04.01.2013)
Ing. Peter Ondro
Jurkovičova 2362
Topoľčany
  (od: 18.06.1996 do: 18.09.2000)
Ing. Daniela Pápaiová
Záhradnícka 74
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 17.12.2012
  (od: 05.01.2013 do: 17.05.2015)
Ing. Daniela Pápaiová
Záhradnícka 74
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 17.12.2012 Skončenie funkcie: 28.04.2015
  (od: 18.05.2015 do: 17.05.2015)
Ing. Daniela Pápaiová
Záhradnícka 74
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 28.04.2015
  (od: 18.05.2015 do: 20.10.2015)
Ing. Daniela Pápaiová
Záhradnícka 74
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 28.04.2015 Skončenie funkcie: 29.09.2015
  (od: 21.10.2015 do: 20.10.2015)
Ing. Daniela Pápaiová
Záhradnícka 74
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 07.09.2016
  (od: 24.09.2016 do: 22.06.2017)
Ing. Daniela Pápaiová
Záhradnícka 74
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 07.09.2016 Skončenie funkcie: 12.06.2017
  (od: 23.06.2017 do: 22.06.2017)
Ing. Marek Pariči
Tehelná 35
Prešov
Vznik funkcie: 17.07.2003
  (od: 18.09.2003 do: 13.06.2008)
Ing. Marek Pariči
Tehelná 35
Prešov
Vznik funkcie: 17.07.2003 Skončenie funkcie: 06.06.2008
  (od: 14.06.2008 do: 13.06.2008)
Ing. Vladimíra Račková
Dukly 422
Liptovský Hrádok
  (od: 23.10.1995 do: 17.06.1996)
Ing. Vladimír Sako
343/50
Veľké Rovné 013 62
  (od: 17.08.1999 do: 18.09.2000)
Mgr. Jozef Salaj
Ul. 29 augusta 2263/15
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 06.06.2008
  (od: 14.06.2008 do: 04.01.2013)
Mgr. Jozef Salaj
Ul. 29 augusta 2263/15
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 06.06.2008 Skončenie funkcie: 17.12.2012
  (od: 05.01.2013 do: 04.01.2013)
Ing. Roman Sivák
Jaseňová 4
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 06.06.2008
  (od: 14.06.2008 do: 12.01.2010)
Ing. Roman Sivák
Jaseňová 4
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 06.06.2008 Skončenie funkcie: 08.12.2009
  (od: 13.01.2010 do: 12.01.2010)
Ing. Ladislav Štica
Jadrova 9
Bratislava
Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 19.09.2000 do: 28.01.2003)
Ingeborg Tanczerová
Stavbárska 34
Bratislava
  (od: 19.09.2000 do: 28.01.2003)
Ingeborg Tanczerová
Stavbárska 34
Bratislava
Vznik funkcie: 20.12.1999
  (od: 29.01.2003 do: 15.04.2004)
Ingeborg Tanczerová
Stavbárska 34
Bratislava
Vznik funkcie: 20.12.1999 Skončenie funkcie: 25.03.2004
  (od: 16.04.2004 do: 15.04.2004)
JUDr. Marek Tarda
Rubínová 4/12755
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 06.06.2008
  (od: 03.03.2010 do: 04.01.2013)
JUDr. Marek Tarda
Rubínová 4/12755
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 06.06.2008 Skončenie funkcie: 17.12.2012
  (od: 05.01.2013 do: 04.01.2013)
Mgr. Marek Tarda
Hlohovecká 169
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 06.06.2008
  (od: 14.06.2008 do: 02.03.2010)
Mgr. Karol Till
Tolstého 25
Košice
  (od: 19.09.2000 do: 28.01.2003)
Mgr. Karol Till
Tolstého 25
Košice
Vznik funkcie: 20.12.1999
  (od: 29.01.2003 do: 15.04.2004)
Mgr. Karol Till
Tolstého 25
Košice
Vznik funkcie: 20.12.1999 Skončenie funkcie: 25.03.2004
  (od: 16.04.2004 do: 15.04.2004)
Ing. Slavomír Varcholík
Záporožská 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 28.04.2015
  (od: 18.05.2015 do: 23.09.2016)
Ing. Slavomír Varcholík
Záporožská 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 28.04.2015 Skončenie funkcie: 07.09.2016
  (od: 24.09.2016 do: 23.09.2016)
Ing. Ivona Vavrová
Jasovská 9
Bratislava
Skončenie funkcie: 17.10.2002
  (od: 19.09.2000 do: 28.01.2003)
JUDr. Peter Zelenay
Hrobákova 13
Bratislava
  (od: 18.06.1996 do: 18.09.2000)
Ing. Peter Zvarík
Krížkova 6
Bratislava
Vznik funkcie: 02.12.2002 Skončenie funkcie: 17.07.2003
  (od: 29.01.2003 do: 17.09.2003)
Ing. Róbert Gálik , MBA
Hlaváčiková 35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 28.04.2015 Skončenie funkcie: 03.09.2018
  (od: 08.09.2018 do: 07.09.2018)
Ing. Róbert Gálik , MBA
Hlaváčiková 35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 28.04.2015
  (od: 18.05.2015 do: 07.09.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.9.1995 v súlade s §§ 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1534
  (od: 23.10.1995)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 4.4.1996 pod č.N 62/96, Nz 62/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1534
  (od: 18.06.1996)
Rozhodnutie Ministerstva financií č.j. 9390/96/52 zo dňa 25.6.1996. Stary spis: Sa 1534
  (od: 06.08.1996)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.6.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 155/97, Nz 154/97. Stary spis: Sa 1534
  (od: 15.12.1997)
Osvedčenie o priebehu VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.5.1998 č. N 222/98, Nz 221/98 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.08.1999)
Zmena stanov schválená dňa 30.11.1999 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 704/99, Nz 704/99
  (od: 17.03.2000)
Zasadnutie mimoriadného valného zhromaždenia dňa 31.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 825/99, Nz 825/99.
  (od: 19.09.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.9.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 495/00, Nz 494/00 schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 17.10.2000)
Notárska zápisnica N 696/00 Nz 695/00 zo dňa 19. 12. 2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (od: 07.06.2002)
Ing. Gabriela Pyteľová, deň zániku funkcie: 14.10.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2002.
  (od: 05.12.2002)
Notárska zápisnica č. N 820/2002, Nz 820/2002 zo dňa 2.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady.
  (od: 29.01.2003)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 25.4.2003.
  (od: 16.09.2003)
Ing. Peter Zvarík, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 17.7.2003. Notárska zápisnica č. N 99/2003, Nz 60489/2003 zo dňa 17.7.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 18.09.2003)
Zápisnica z 18. rokovania dozornej rady zo dňa 18.02.2004. Funkcia člena predstavenstva Ing. S. Mateja sa končí dňom 18.02.2004. Funkcia člena predstavenstva Ing. D. Maka sa končí dňom 18.02.2004.
  (od: 03.03.2004)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.3.2004. Notárska zápisnica N 137/2004, Nz 26762/2004 spísaná dňa 25.3.2004 notárom JUDr. Polakovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady I. Tanczerovej, Mgr. K. Tilla a Ing. P. Nemca sa končí dňom 25.3.2004.
  (od: 16.04.2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.06.2004. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 16.06.2004, č. GRUFT - 069/2004/STPO.
  (od: 15.07.2004)
Rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k.: 7 Obo 235/03 zo dňa 29. 4. 2004 právoplatné dňom 31. 5. 2004 boli uznesenia č. 1 až 5 prijaté na riadnom valnom zhromaždení dňa 2. 12. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 820/2002, Nz 820/2002 vyhlásené za neplatné.
  (od: 10.09.2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.01.2006.
  (od: 10.01.2006)
Notárska zápisnica N 937/2007, Nz 6718/2007, NCRls 6755/2007 z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.02.2007 - zvýšenie základného imania spoločnosti upísaním nových akcií.
  (od: 16.03.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.12.2007.
  (od: 15.01.2008)
Ing. Daniela Pápaiová, bytom Toryská 5053/1, Bratislava, vykonávala funkciu predsedu predstavenstva od 1.1.2008 do 15.2.2008.
  (od: 27.02.2008)
Notárska zápisnica N 164/2008, Nz 24132/2008, NCRls 23956/2008 napísaná dňa 6.6.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zmena obchodného mena z Poisťovňa TATRA a. s. na nové Poisťovňa Poštovej banky, a. s..
  (od: 14.06.2008)
Notárska zápisnica N 283/2009, Nz 14092/2009 zo dňa 30.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 15.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 8.12.2009.
  (od: 13.01.2010)
Notárska zápisnica č. N 704/2010, Nz 21738/2010, NCRls 22057/2010 zo dňa 17.06.2010.
  (od: 01.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.10.2010.
  (od: 20.10.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.07.2011 vo forma notárskej zápisnice N 1105/2011 Nz 25394/2011.
  (od: 01.08.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1354/2012, Nz 58049/2012, NCRls 58940/2012 zo dňa 17.12.2012.
  (od: 05.01.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.12.2012 a 30.04.2013.
  (od: 14.05.2013)
Notárska zápisnica N 1088/2014, NZ 30639/2014, NCRls 31250/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.08.2014.
  (od: 23.08.2014)
Notárska zápisnica - N 1325/2014, NZ 37851/2014, NCRls 38602/2014 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2014.
  (od: 22.10.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára v forme notárskej zápisnice N 1779/2014, Nz 58941/2014, NCRls 59897/2014 zo dňa 16.12.2014.
  (od: 03.01.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2015.
  (od: 18.05.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.09. 2015.
  (od: 21.10.2015)
Notárska zápisnica N 156/2016, Nz 2398/2016, NCRls 2449/2016 napísaná dňa 26.1.2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenie konaného dňa 26.1.2016.
  (od: 18.02.2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.05.2016.
  (od: 21.05.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  24.11.2020
Dátum výpisu:  26.11.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR