Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1132/B

Obchodné meno: 
AWACS a.s., v likvidácii
  (od: 01.09.2005 do: 07.02.2008)
AWACS a.s.
  (od: 01.08.1996 do: 31.08.2005)
Sídlo: 
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
  (od: 20.09.2005 do: 07.02.2008)
Hattalova 12/C
Bratislava 831 02
  (od: 01.09.2005 do: 19.09.2005)
Hattalova 12/A
Bratislava 831 02
  (od: 28.01.1999 do: 31.08.2005)
Sabinovská 10
Bratislava 821 03
  (od: 01.08.1996 do: 27.01.1999)
IČO: 
35 695 978
  (od: 01.08.1996)
Deň zápisu: 
01.08.1996
  (od: 01.08.1996)
Deň výmazu: 
08.02.2008
  (od: 08.02.2008)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 08.02.2008)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.08.1996)
Predmet činnosti: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod, maloobchod
  (od: 01.08.1996 do: 07.02.2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 01.08.1996 do: 07.02.2008)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 18.01.2000 do: 07.02.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.12.2004 do: 07.02.2008)
predstavenstvo
  (od: 18.12.1997 do: 01.12.2004)
predstavenstvo
  (od: 01.08.1996 do: 17.12.1997)
Ing. Peter Kažimír - člen predstavenstva
Javorová 34
Piešťany 921 01
  (od: 01.08.1996 do: 17.12.1997)
Ing. Tomáš Pivarči - predseda predstavenstva
Kolískova 6
Bratislava 841 05
  (od: 01.08.1996 do: 27.01.1999)
Ing. Miroslav Remeta - člen
Vihorlatská 3
Prešov
  (od: 18.12.1997 do: 24.04.2001)
Ing. Róbert Sedlák - člen
Štefánikova 5
Bratislava
  (od: 28.01.1999 do: 19.08.1999)
Miloslav Seruga - člen predstavenstva
Bystrého 1
Bratislava 821 03
  (od: 01.08.1996 do: 27.01.1999)
Ing. Miloslav Seruga - predseda
Bystrého 1
Bratislava
  (od: 28.01.1999 do: 24.04.2001)
Sven Szokolay - člen
Dobrovičova 3
Bratislava
  (od: 25.04.2001 do: 29.06.2003)
Sven Szokolay - člen
Dobrovičova 3
Bratislava
Vznik funkcie: 18.12.2000
  (od: 30.06.2003 do: 07.02.2008)
Juraj Šujanský - člen
Drotárska 7
Bratislava
  (od: 20.08.1999 do: 24.04.2001)
Peter Vojtko - predseda
Fraňa Kráľa 18
Bratislava
  (od: 25.04.2001 do: 29.06.2003)
Peter Vojtko - predseda
Fraňa Kráľa 18
Bratislava
Vznik funkcie: 18.12.2000
  (od: 30.06.2003 do: 07.02.2008)
Jaroslav Wieger - člen
Mamateyova 26
Bratislava
  (od: 18.12.1997 do: 27.01.1999)
Jaroslav Wieger - člen
Špitálska 20
Bratislava
  (od: 28.01.1999 do: 24.04.2001)
Peter Zajac - člen
Kuzmányho 12
Bratislava
  (od: 25.04.2001 do: 29.06.2003)
Peter Zajac - člen
Kuzmányho 12
Bratislava
Vznik funkcie: 18.12.2000
  (od: 30.06.2003 do: 07.02.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný súhlas aspoň dvoch šlenov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 02.12.2004 do: 07.02.2008)
Menom spoločnosti konajú aspoň traja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 18.12.1997 do: 01.12.2004)
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne v celom rozsahu.
  (od: 01.08.1996 do: 17.12.1997)
Základné imanie: 
88 735 000 Sk
  (od: 03.12.1996 do: 07.02.2008)
1 000 000 Sk
  (od: 01.08.1996 do: 02.12.1996)
Akcie: 
Počet: 88735
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.01.2000 do: 07.02.2008)
Počet: 88735
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.12.1996 do: 17.01.2000)
Počet: 1000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.08.1996 do: 02.12.1996)
Dozorná rada: 
Mário Hoffmann - člen
Sabinovská 11
Bratislava
  (od: 01.08.1996 do: 28.05.2001)
Miroslav Jaroščák
Nemocničná 1947/43-51
Dolný Kubín
  (od: 29.05.2001 do: 29.06.2003)
JUDr. Zoroslav Kollár - člen
Nad Lúčkami 45
Bratislava 841 02
  (od: 01.08.1996 do: 17.12.1997)
Vojtech Märtz
Svitavská 18/61
Žiar nad Hronom
  (od: 29.05.2001 do: 29.06.2003)
Mgr. Braňo Prieložný - predseda
Stropkovská 19
Bratislava 821 03
  (od: 01.08.1996 do: 28.05.2001)
Luboš Tesař
Čiližská Radvaň 284
Dunajská Streda
  (od: 29.05.2001 do: 29.06.2003)
Miroslav Jaroščák - predseda
Nemocničná 1947/43-51
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 19.12.2000
  (od: 30.06.2003 do: 07.02.2008)
Luboš Tesař - člen
Čiližská Radvaň 284
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 19.12.2000
  (od: 30.06.2003 do: 07.02.2008)
Vojtech Märtz - člen
Svitavská 18/61
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 19.12.2000
  (od: 30.06.2003 do: 07.02.2008)
Radek Vítek - člen
Minská 41
Brno
Česká republika
  (od: 18.12.1997 do: 28.05.2001)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.9.2005
  (od: 01.09.2005)
 Likvidátor:
INVEST- KAPITAL, a.s.
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.09.2005
  (od: 30.05.2007)
 Likvidátor:
INVEST- KAPITAL, a.s.
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.09.2005
  (od: 22.10.2005 do: 29.05.2007)
 Likvidátor:
INVEST- KAPITAL, a.s.
Kukuričná 8
Bratislava 831 03
  (od: 01.09.2005 do: 19.09.2005)
 Likvidátor:
INVEST- KAPITAL, a.s.
Kukuričná 8
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.09.2005
  (od: 20.09.2005 do: 21.10.2005)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Osoba vykonávajúca pôsobnosť likvidátora je oprávnená konať a podpisovať samostatne v mene a na účet likvidátora - právnickej osoby.
  (od: 20.09.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica č. N 362/2007, Nz 58765/2007, NCRls 58287/2007 zo dňa 18.12.2007, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2007, na ktorom bola schválená účtovná zvierka ku dňu skončenia likvidácie t.j. k 31.10.2007 a konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava III s výmazom podľa § 33 ods. 2 zák.č. 511/1992 Zb. zo dňa 16.01.2008 pod č. 602/230/3298/2008. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť AWACS a.s. v likvidácii, so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO : 35 695 978, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 1132/B.
  (od: 08.02.2008)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 9.7.1996 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1718
  (od: 01.08.1996 do: 07.02.2008)
Zmluva o zlúčení uzavretá dňa 25.11.1996 medzi spoločnosťou Investičný fond ESDE a.s. a spoločnosťou AWACS a.s. schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení priebeh ktorého je osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 26.11.1996 pod č. Nz 522/96. Spoločnosť Investičný fond ESDE a.s. bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou AWACS a.s. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti preberá spoločnosť AWACS, a.s. Na mimoriadnom valnom zhromaždení bol schválený dodatok k stanovám. Stary spis: Sa 1718
  (od: 03.12.1996 do: 07.02.2008)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 12.12.1997, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 407/97, Nz 407/97. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 10.11.1997. Stary spis: Sa 1718
  (od: 18.12.1997 do: 07.02.2008)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 482/98, Nz 465/98
  (od: 28.01.1999 do: 07.02.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.7.1999.
  (od: 20.08.1999 do: 07.02.2008)
Notárska zápisnica Nz 472/99 spísaná dňa 10.12.1999 notárkou JUDr gátou Potančokovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené nové znenie stanov.
  (od: 18.01.2000 do: 07.02.2008)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.12.2000 na ktorej boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (od: 25.04.2001 do: 07.02.2008)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 11.5.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 189/2001 spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou.
  (od: 29.05.2001 do: 07.02.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 542/2002 dňa 12.12.2002.
  (od: 30.06.2003 do: 07.02.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 377/2005, Nz 32149/2005 zo dňa 30.6.2005- rozhodnutie valného zhromaždenia o vstupe spoločnosti do likvidácie a vymenovaní likvidátora.
  (od: 01.09.2005 do: 07.02.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  19.09.2019
Dátum výpisu:  23.09.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR