Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1223/B

Obchodné meno: 
MONTOSTROJ a.s.
  (od: 24.04.1992)
Sídlo: 
Poľná 4
Senec 903 01
  (od: 24.04.1992)
IČO: 
31 411 916
  (od: 24.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 24.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba systémového debnenia
  (od: 13.12.1994)
výroba formovacej techniky
  (od: 13.12.1994)
výroba žeriavov
  (od: 13.12.1994)
výroba oceľových konštrukcií vrátane externých montáží
  (od: 13.12.1994)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.12.1994)
sprostredkovanie obchodu hlavnej činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 13.12.1994)
verejná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu
  (od: 11.03.1997)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 19.07.2006)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 19.07.2006)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (od: 30.06.2008)
výroba systémového debnenia, formovanej techniky, žeriavov, oceľových konštrukcií, vrátane externých montáží
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1994)
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1994)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.05.2002)
predstavenstvo
  (od: 13.12.1994 do: 19.05.2002)
predstavenstvo
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1994)
Mgr. Peter Zrnčík - podpredseda
Šustová 2973/24
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 30.04.2019
  (od: 17.05.2019)
Ing. Ján Pažitný - predseda
Cintorínska 278
Viničné
Vznik funkcie: 30.04.2019
  (od: 17.05.2019)
JUDr. Rudolf Adamčík - člen
Bárdošova 12
Bratislava
  (od: 13.12.1994 do: 24.07.1996)
Mgr. Viera Földesová - člen
Jaskový rad 163
Bratislava
  (od: 25.07.1996 do: 05.04.1999)
Mgr. Viera Földesová - členka
Jaskový rad 163
Bratislava
  (od: 06.04.1999 do: 19.05.2002)
Ernest Hideghéty - člen
Kvetná 13
Senec
Vznik funkcie: 07.03.2002
  (od: 20.05.2002 do: 29.06.2007)
Ernest Hideghéty - člen
Kvetná 13
Senec
Vznik funkcie: 07.03.2002 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 30.06.2007 do: 29.06.2007)
Ing. Štefan Hricišin
Košická 26
Senec
Vznik funkcie: 07.03.2002
  (od: 20.05.2002 do: 29.06.2007)
Ing. Štefan Hricišin
Košická 26
Senec
Vznik funkcie: 07.03.2002 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 30.06.2007 do: 29.06.2007)
Ing. Miroslav Minárik - člen
Jesenského 4
Senec
  (od: 24.04.1992 do: 04.10.1993)
Ing. Ján Oršuliak - člen
Ľubovnianska 1
Bratislava
  (od: 13.12.1994 do: 24.07.1996)
Ing. Ján Oršuliak - člen
Ľubovnianska 1
Bratislava
  (od: 25.07.1996 do: 05.04.1999)
Ing. Milan Pašek - podpredseda
Svidnická 9
Bratislava
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1994)
Ing. Ján Pažitný - podpredseda
Cintorínska 278
Viničné
  (od: 13.12.1994 do: 24.07.1996)
Ing. Ján Pažitný - podpredseda
Cintorínska 278
Viničné
  (od: 25.07.1996 do: 05.04.1999)
Ing. Ján Pažitný - podpredseda
Cintorínska 278
Viničné
  (od: 06.04.1999 do: 29.06.2007)
Ing. Ján Pažitný - podpredseda
Cintorínska 278
Viničné
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 30.06.2007 do: 16.05.2019)
Ing. Ján Pažitný - podpredseda
Cintorínska 278
Viničné
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 30.04.2019
  (od: 17.05.2019 do: 16.05.2019)
Ing. Rudolf Poór - člen
Letná 3
Senec
  (od: 05.10.1993 do: 12.12.1994)
Ing. Anton Porubský - člen
Ľudové nám. 24
Bratislava
  (od: 13.12.1994 do: 24.07.1996)
Ing. Anton Porubský - člen
Ľudové nám. 24
Bratislava
  (od: 25.07.1996 do: 05.04.1999)
Ing. Anton Purubský - člen
Ľudové nám. 24
Bratislava
  (od: 06.04.1999 do: 19.05.2002)
JUDr. Ivan Steiner - člen
Budišínska 6
Bratislava
  (od: 24.04.1992 do: 04.10.1993)
Doc.Ing. Peter Závodný - člen
Sabinovská 11
Bratislava
  (od: 06.04.1999 do: 19.05.2002)
Ing. Anton Zrnčík - člen
Poľná 15
Bernolákovo
  (od: 05.10.1993 do: 12.12.1994)
Ing. Anton Zrnčík - predseda
Poľná 15
Bernolákovo
  (od: 13.12.1994 do: 24.07.1996)
Ing. Anton Zrnčík - predseda
Poľná 15
Bernolákovo
  (od: 25.07.1996 do: 05.04.1999)
Ing. Anton Zrnčík - predseda
Severná 1529/60
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 06.04.1999
  (od: 01.02.2006 do: 29.06.2007)
Ing. Anton Zrnčík - predseda
Severná 1529/60
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 30.06.2007 do: 16.05.2019)
Ing. Anton Zrnčík - predseda
Severná 1529/60
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 30.04.2019
  (od: 17.05.2019 do: 16.05.2019)
Ing. Anton Zrnčík - predseda
Stredná ul. č. 1716/5
Bernolákovo 900 27
  (od: 06.04.1999 do: 31.01.2006)
Mgr. Peter Zrnčík - člen
Stredná 1716/5
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 07.03.2002
  (od: 20.05.2002 do: 29.06.2007)
Mgr. Peter Zrnčík - člen
Stredná 1716/5
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 07.03.2002 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 30.06.2007 do: 29.06.2007)
Mgr. Peter Zrnčík - člen predstavenstva
Šustová 2973/24
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 11.08.2017
  (od: 22.08.2017 do: 16.05.2019)
Mgr. Peter Zrnčík - člen predstavenstva
Šustová 2973/24
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 11.08.2017 Skončenie funkcie: 30.04.2019
  (od: 17.05.2019 do: 16.05.2019)
JUDr. Peter Florián - člen
Limuzská 528
Praha
Česká republika
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1994)
Dipl.Ing. Vladimír Vrbata - predseda
Na Vápence 34/1324
Praha 5
Česká republika
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1994)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva, každý samostatne
  (od: 17.05.2019)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva, každý samostatne
  (od: 22.08.2017 do: 16.05.2019)
Menom spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva samostatne.
  (od: 20.05.2002 do: 21.08.2017)
Menom spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, ktorý je takto zapísaný v obchodnom registri.
  (od: 13.12.1994 do: 19.05.2002)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnený všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1994)
Prokúra: 
Ing. Jozef Hollósy
Bélu Bartóka 1103/10
Senec 903 01
Vznik funkcie: 24.10.2008
  (od: 24.10.2008)
Mgr. Peter Zrnčík
Stredná 1716/5
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 24.10.2008
  (od: 24.10.2008 do: 26.07.2016)
Mgr. Peter Zrnčík
Šustová 2973/24
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 24.10.2008
  (od: 27.07.2016 do: 21.08.2017)
Mgr. Peter Zrnčík
Šustová 2973/24
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 24.10.2008 Skončenie funkcie: 11.08.2017
  (od: 22.08.2017 do: 21.08.2017)
Zastupovať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený každý prokurista samostatne. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 24.10.2008)
Základné imanie: 
2 701 088 EUR Rozsah splatenia: 2 701 088 EUR
  (od: 12.10.2016)
4 034 750,2 EUR Rozsah splatenia: 4 034 750,2 EUR
  (od: 16.07.2009 do: 11.10.2016)
121 548 960 Sk Rozsah splatenia: 121 548 960 Sk
  (od: 30.06.2007 do: 15.07.2009)
168 818 000 Sk
  (od: 20.05.2002 do: 29.06.2007)
168 818 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 19.05.2002)
Akcie: 
Počet: 168818
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 16 EUR
  (od: 12.10.2016)
Počet: 168818
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 23,9 EUR
  (od: 16.07.2009 do: 11.10.2016)
Počet: 168818
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 720 Sk
  (od: 30.06.2007 do: 15.07.2009)
Počet: 168818
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 12.09.2006 do: 29.06.2007)
Počet: 168818
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.07.2006 do: 11.09.2006)
Počet: 168818
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.07.1996 do: 18.07.2006)
Počet: 168818
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.03.1994 do: 24.07.1996)
Počet: 5065
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 27.03.1994)
Počet: 163755
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 27.03.1994)
Dozorná rada: 
Mgr. Marek Zrnčík - predseda
Dlhá 521/30,
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 21.06.2016
  (od: 11.04.2019)
JUDr. Pavol Rohutný
Nová 524/37
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 11.03.2019
  (od: 11.04.2019)
Anna Belačičová - člen
Záhradnícka 29
Ivanka pri Dunaji
  (od: 24.04.1992 do: 04.10.1993)
Ing. Matej Biskupič - podpredseda
Družstevná 18
Bernolákovo
  (od: 24.04.1992 do: 04.10.1993)
Vlasta Bittnerová
Pribinová 17
Senec
  (od: 05.10.1993 do: 12.12.1994)
Valéria Blahová - člen
Sokolská 1624/23
Senec 903 01
Vznik funkcie: 26.09.2007
  (od: 16.10.2007 do: 02.08.2010)
Valéria Blahová - člen
Sokolská 1624/23
Senec 903 01
Vznik funkcie: 26.09.2007 Skončenie funkcie: 26.07.2010
  (od: 03.08.2010 do: 02.08.2010)
Ing. Anežka Duranková
Robotnícka 16
Bratislava
  (od: 13.12.1994 do: 24.07.1996)
Ing. Anežka Duranková
Robotnícka 16
Bratislava
  (od: 25.07.1996 do: 05.04.1999)
Ing. Anežka Duranková - členka
Robotnícka 16
Bratislava
  (od: 06.04.1999 do: 19.05.2002)
Ing. Jozef Hollósy - člen
Bélu Bartóka 1103/10
Senec 903 01
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 12.09.2007 do: 15.10.2007)
Ing. Jozef Hollósy - člen
Nám. 1 mája č. 30
Senec 903 01
Vznik funkcie: 16.04.2003
  (od: 16.09.2003 do: 29.06.2007)
Ing. Jozef Hollósy - člen
Nám. 1 mája č. 30
Senec 903 01
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 30.06.2007 do: 11.09.2007)
Ing. Jozef Hollósy - predseda
Bélu Bartóka 1103/10
Senec 903 01
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 16.10.2007 do: 23.10.2008)
Ing. Jozef Hollósy - predseda
Bélu Bartóka 1103/10
Senec 903 01
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 10.10.2008
  (od: 24.10.2008 do: 23.10.2008)
Ján Janko
Sokolská 9
Senec 903 01
Vznik funkcie: 26.07.2010
  (od: 03.08.2010 do: 14.05.2019)
Ján Janko
Sokolská 9
Senec 903 01
Vznik funkcie: 26.07.2010 Skončenie funkcie: 29.03.2019
  (od: 15.05.2019 do: 14.05.2019)
Ema Ježovičová
Svätoplukova 53
Senec
  (od: 25.07.1996 do: 05.04.1999)
Ing. Ferdinand Kazička
Liptovská 4
Bratislava
  (od: 13.12.1994 do: 24.07.1996)
Ing. Ferdinand Kazička
Liptovská 4
Bratislava
  (od: 25.07.1996 do: 05.04.1999)
Ing. Ferdinand Kazička - predseda
Liptovská 4
Bratislava
  (od: 06.04.1999 do: 29.06.2007)
Ing. Ferdinand Kazička - predseda
Liptovská 4
Bratislava
Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 30.06.2007 do: 29.06.2007)
Gabriela Neuschlová - členka
Inovecká 6
Senec 903 01
  (od: 06.04.1999 do: 29.06.2007)
Gabriela Neuschlová - členka
Inovecká 6
Senec 903 01
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 30.06.2007 do: 15.10.2007)
Gabriela Neuschlová - členka
Inovecká 6
Senec 903 01
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 15.09.2007
  (od: 16.10.2007 do: 15.10.2007)
Nina Pažitná
Cintorínska 278/1
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 30.06.2007 do: 15.10.2007)
JUDr. Nina Pažitná - člen
Cintorínska 278/1
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 16.10.2007 do: 23.10.2008)
Margita Poórová
Letná 3
Senec
  (od: 05.10.1993 do: 24.07.1996)
JUDr. Nina Rohutná - predseda
Nová 524/37
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 24.10.2008 do: 10.04.2019)
JUDr. Nina Rohutná - predseda
Nová 524/37
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 11.03.2019
  (od: 11.04.2019 do: 10.04.2019)
JUDr. Vladimír Zachar - člen
Chočská 1526/6
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 07.03.2002
  (od: 20.05.2002 do: 15.09.2003)
Ivan Zrnčík
Ružová 607/7
Pusté Úľany 925 28
Vznik funkcie: 26.07.2010
  (od: 03.08.2010 do: 30.06.2016)
Ivan Zrnčík
Ružová 607/7
Pusté Úľany 925 28
Vznik funkcie: 26.07.2010 Skončenie funkcie: 21.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 30.06.2016)
Mgr. Marek Zrnčík
Dlhá 521/30
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 10.10.2008
  (od: 24.10.2008 do: 02.08.2010)
Mgr. Marek Zrnčík
Dlhá 521/30
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 10.10.2008 Skončenie funkcie: 26.07.2010
  (od: 03.08.2010 do: 02.08.2010)
Mgr. Marek Zrnčík
Dlhá 521/30,
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 21.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 10.04.2019)
Ing. Štefan Hricišin
Košická 3616/26
Senec 903 01
Vznik funkcie: 29.03.2019 Skončenie funkcie: 02.07.2019
  (od: 16.07.2019 do: 15.07.2019)
Ing. Štefan Hricišin
Košická 3616/26
Senec 903 01
Vznik funkcie: 29.03.2019
  (od: 15.05.2019 do: 15.07.2019)
Dipl.Ing. Vladimír Bříza - predseda
Vokrojová 337/6
Praha
Česká republika
  (od: 24.04.1992 do: 12.12.1994)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31. 5. 1993. Starý spis: Sa 19 Starý spis: Sa 1810
  (od: 05.10.1993)
Zmena č. III. bod 3 uvedená v stanovách akciovej spoločnosti, schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 11. 2. 1993, spísaná notárska zápisnica N 220/93, Nz 219/93. Starý spis: Sa 19 Starý spis: Sa 1810
  (od: 28.03.1994)
Zmena stanov akciovej spoločnosti zo dňa 29.10.1994 spísaná formou notárskej zápisnice č. N 204/94, Nz 184/94. Starý spis: Sa 19 Starý spis: Sa 1810
  (od: 13.12.1994)
Na valnom zhromaždení bola dňa 18.04.1996 prijatá zmena stanov spoločnosti. Starý spis: Sa 19 Starý spis: Sa 1810
  (od: 25.07.1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.4.1998. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.9.1998.
  (od: 06.04.1999)
Notárska zápisnica N 56/02, Nz 56/02 spísaná dňa 7. 3. 2002 notárom JUDr. Chovancovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva Mgr. V. Főldesovej, Ing. A. Purubského, Doc. Ing. P. Závodného sa končí dňom 7. 3. 2002. Funkcia člena dozornej rady Ing. A. Durankovej sa končí dňom 7. 3. 2002.
  (od: 20.05.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.04.2003 osvedčená v notárskej zápisnici N 115/03, Nz 28805/03 napísanej notárom JUDr. Baričičovou - zmena v dozornej rade, funkcie člena dozornej rady JUDr. V. Bachara zanikli dňa 16.04.2003.
  (od: 16.09.2003)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 26.9.2007. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.10.2007.
  (od: 16.10.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.05.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 58/2008 Nz 22196/2008 o zlúčení so spoločnosťou MTS spol. s r.o., so sídlom Poľná 4, 903 01 Senec, IČO: 31 443 702, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 12376/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 59/2008, Nz 22229/2008 notárkou JUDr. Janou Chovancovou dňa 27.05.2008. Spoločnosť MONTOSTROJ a.s. je právnym nástupcom spoločnosti MTS spol. s r.o., so sídlom Poľná 4, 903 01 Senec, IČO: 31 443 702, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 12376/B, a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (od: 30.06.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.10.2008, z dozornej rady 20.10.2008 a rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.10.2008.
  (od: 24.10.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.7.2010; zápisnica z volebnej komisie zo dňa 26.7.2010.
  (od: 03.08.2010)
Zápisnica z MVZ zo dňa 15.07.2016.
  (od: 27.07.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 183/2016, Nz 17647/2016, NCRls 18147/2016 zo dňa 18.05.2016.
  (od: 12.10.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 257/2017, Nz 28701/2017, NCRls 28389/2017 zo dňa 11.08.2017.
  (od: 22.08.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.03.2019.
  (od: 11.04.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 30.06.2008)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
MTS spol. s r.o.
Poľná 4
Senec 903 01
  (od: 30.06.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  14.11.2019
Dátum výpisu:  17.11.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR