Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1228/B

Obchodné meno: 
ELV PRODUKT a.s.
  (od: 31.10.1994)
Sídlo: 
Nitrianska 3
Senec 903 12
  (od: 31.10.1994)
IČO: 
34 110 135
  (od: 31.10.1994)
Deň zápisu: 
01.11.1994
  (od: 31.10.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.10.1994)
Predmet činnosti: 
vývoj a výroba stožiarov z betónu, železobetónu;
  (od: 31.10.1994)
vývoj a výroba oceľových osvetľovacích stožiarov zinkovaných i s náterom;
  (od: 31.10.1994)
výroba iných oceľových výrobkov;
  (od: 31.10.1994)
výroba iných elektrotechnických výrobkov;
  (od: 31.10.1994)
vývoj, výroba hliníkových osvetľovacích stožiarov;
  (od: 31.10.1994)
výroba iných hliníkových výrobkov;
  (od: 31.10.1994)
dodávky a montáž osvetľ. a signal. celkov a technológií;
  (od: 31.10.1994)
poskytovanie software;
  (od: 31.10.1994)
poradenská, konzultačná, školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky;
  (od: 31.10.1994)
nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon ne- vyžaduje osobitné povolenie;
  (od: 31.10.1994)
vývoj, výroba a prevádzka špeciálnych za- riadení pre hlavnú výrobu;
  (od: 31.10.1994)
prevádzkovanie rekreačného zariadenia;
  (od: 31.10.1994)
cestná medzinárodná doprava tovaru;
  (od: 31.10.1994)
prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia;
  (od: 31.10.1994)
verejné stravovanie.
  (od: 31.10.1994)
vedenie účtovníctva
  (od: 22.01.1998)
ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
  (od: 22.01.1998)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.11.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.11.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.11.2001)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 05.11.2001)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (od: 05.11.2001)
skladovanie
  (od: 05.11.2001)
leasing strojov a zariadení
  (od: 05.11.2001)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 31.10.1994)
Ing. Gustáv Časnocha - predseda predstavenstva
Ľaliova 2786/22
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.01.2004
  (od: 30.03.2004)
Ing. Miroslav Tilinger
Veľký Grob 419
Veľký Grob 925 27
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 16.06.2016)
Ing. Zuzana Božiková
Jánovce 40
Jánovce 925 22
Vznik funkcie: 01.07.2017
  (od: 01.07.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 12.01.2010)
Základné imanie: 
4 603 008,18 EUR Rozsah splatenia: 4 603 008,18 EUR
  (od: 25.11.2009)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331 939,19 EUR
  (od: 25.11.2009)
Počet: 34
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,92 EUR
  (od: 25.11.2009)
Počet: 35
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,4 EUR
  (od: 25.11.2009)
Počet: 1166
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 25.11.2009)
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 16,6 EUR
  (od: 25.11.2009)
Dozorná rada: 
PhDr. Ing. Egon Vedrödy - člen
Cottagegasse 64A/11
Wien 1190
Rakúska republika
  (od: 22.08.2014)
Ing. Ján Majoroš
Gagarinova 855/20
Senec 903 01
Vznik funkcie: 01.07.2017
  (od: 01.07.2017)
Ing Štefan Gábel - predseda
Via Gismonda 11
Mendrisio
Švajčiarska konfederácia
  (od: 18.10.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 5.10.1994 a jej dodat- kom č. 1 zo dňa 27.10.1994 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s roz- hodnutím č. 6 o privatizácii podniku ELV.S Senec, štátny podnik, ktoré vydalo Minister- stvo pre správu a privatizáciu národného ma- jetku SR dňa 13.6.1994 pod sp. č. KM-168/94 na realizáciu privatizačného projektu vedené- ho v evidencii MSPNM SR pod č. 49. Stary spis: Sa 160 Stary spis: Sa 1815
  (od: 31.10.1994)
Zápisnica z voľby člena dozornej rady zo dňa 6. a 7.2.1997, notárska zápisnica N 98/97, Nz 98/97 spísaná dňa 17.5.1997 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a zmena stanou v čl. II, XII. Stary spis: Sa 1815
  (od: 22.01.1998)
Notárska zápisnica N 42/99 Nz 42/99 zo dňa 26.2.1999 s dodatkom k stanovám ,zápisnica z dozornej rady zo dňa 29.5.1999, zápisnica z predstavenstva zo dňa 29.5.1999.
  (od: 18.10.1999)
Zápis č.VII zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.10.1999. Notárska zápisnica N 465/99, Nz 465/99 spísaná dňa 22.11.1999 notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. VII a XII. Zápis č.VIII zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.12.1999. Zápisnica č. XI zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 2.12.1999.
  (od: 27.01.2000)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.6.2000 do notárskej zápisnice č. N 96/2000, Nz 96/2000.
  (od: 20.09.2000)
Zápisnica č. IV. zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.9.2000. Zápisnica č V. zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.9.2000.
  (od: 15.12.2000)
Zmena stanov schválená dňa 30.5.2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 333/2001, Nz 333/2001.
  (od: 05.11.2001)
Notárska zápisnica N 688/02, Nz 688/02 zo dňa 30.9.2002 z mimoriadného valného zhromaždenia so zmenou stanov spoločnosti.
  (od: 04.11.2002)
Notárska zápisnica N 310/2003, Nz 44844/2003 zo dňa 6.6.2003 z valného zhromaždenia spoločnosti, zápisnica č. VI z Dozornej rady spoločnosti, zápisnica z Dozornej rady zo dňa 8.8.2003, zápisnica č. VI z predstavenstva spoločnosti. Anton Michalka deň vzniku funkcie: 06.06.2003, deň zániku funkcie: 08.08.2003.
  (od: 23.09.2003)
Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2003.
  (od: 30.03.2004)
Notárska zápisnica N 213/2005, Nz 44444/2005, NCRls 43852/2005 zo dňa 23.09.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 30.09.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 97/2006, Nz 21655/2006, NCRls 21553/2006 zo dňa 01.06.2006, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou ELV.E, a.s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, IČO: 35 905 123, dňom 01.06.2006. Akciová spoločnosť ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, IČO: 34 110 135 sa stáva právnym nástupcom zanikajúcej akciovej spoločnosti ELV.E, a.s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, IČO: 35 905 123.
  (od: 08.07.2006)
Zápisnica č. XII. zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2008.
  (od: 12.01.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.08.2011.
  (od: 07.10.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015
  (od: 13.05.2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.05.2016.
  (od: 16.06.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  02.12.2020
Dátum výpisu:  03.12.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR