Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1010/S

Obchodné meno: 
Metrostav Asfalt a.s.
  (od: 02.02.2019)
Doprastav Asfalt, a.s.
  (od: 01.04.2011 do: 01.02.2019)
Sídlo: 
Stráž 223
Zvolen 960 01
  (od: 14.04.2015)
Hronská 1
Zvolen 960 93
  (od: 05.06.2012 do: 13.04.2015)
Zvolenská cesta 39
Banská Bystrica 974 01
  (od: 01.04.2011 do: 04.06.2012)
IČO: 
46 120 602
  (od: 01.04.2011)
Deň zápisu: 
01.04.2011
  (od: 01.04.2011)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.04.2011)
Predmet činnosti: 
výroba stavebných hmôt, polotovarov
  (od: 01.04.2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja komerčnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.04.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 01.04.2011)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 01.04.2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.04.2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.04.2011)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 19.04.2013)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 19.04.2013)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 19.04.2013)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 19.04.2013)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 19.04.2013)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 19.04.2013)
Výroba a spracovanie asfaltových zmesí
  (od: 19.04.2013)
Oprava výtlkov
  (od: 19.04.2013)
Asfaltérske práce
  (od: 19.04.2013)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton
  (od: 14.04.2015)
zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia lomov
  (od: 14.04.2015)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 14.04.2015)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
  (od: 14.04.2015)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov
  (od: 14.04.2015)
prevádzkovateľ nákladnej cestnej dopravy
  (od: 15.05.2019)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 23.05.2018)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (od: 15.05.2019)
prevádzkovateľ nákladnej cestnej dopravy v celkovom počte motorových vozidiel: 1 (jedno) nákladné motorové vozidlo na neobmedzený počet prepravných výkonov
  (od: 18.03.2016 do: 16.05.2017)
prevádzkovateľ nákladnej cestnej dopravy so zvýšeným počtom motorových vozidiel o : 8 (osem) s celkovým počtom : 9 (deväť) nákladných motorových vozidiel na neobmedzený počet prepravných výkonov
  (od: 17.05.2017 do: 14.05.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.04.2011)
Ing. Rastislav Löffler - predseda predstavenstva
Stromová 471/9
Budča 962 33
Vznik funkcie: 14.03.2018
  (od: 12.04.2018)
Ing. Jan Dostál - člen predstavenstva
Pobřežní 315
Kolín 280 02
Česká republika
Vznik funkcie: 14.03.2018
  (od: 12.04.2018)
Monika Fízeľová - člen predstavenstva
165
Tuhár 985 12
Vznik funkcie: 14.03.2018
  (od: 12.04.2018)
Monika Fízeľová - člen predstavenstva
165
Tuhár 985 12
Vznik funkcie: 12.04.2014
  (od: 23.04.2014 do: 11.04.2018)
Monika Fízeľová - člen predstavenstva
165
Tuhár 985 12
Vznik funkcie: 12.04.2014 Skončenie funkcie: 13.03.2018
  (od: 12.04.2018 do: 11.04.2018)
František Juha - člen predstavenstva
Křimická 512E
Plzeň 322 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.03.2013
  (od: 19.04.2013 do: 11.04.2018)
František Juha - člen predstavenstva
Křimická 512E
Plzeň 322 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.03.2013 Skončenie funkcie: 13.03.2018
  (od: 12.04.2018 do: 11.04.2018)
Ing. Rastislav Löffler - člen predstavenstva
Stromová 9
Budča 962 33
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 01.04.2011 do: 18.04.2013)
Ing. Rastislav Löffler - člen predstavenstva
Stromová 9
Budča 962 33
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 12.03.2013
  (od: 19.04.2013 do: 18.04.2013)
Ing. Rastislav Löffler - predseda predstavenstva
Stromová 9
Budča 962 33
Vznik funkcie: 13.03.2013
  (od: 19.04.2013 do: 11.04.2018)
Ing. Rastislav Löffler - predseda predstavenstva
Stromová 9
Budča 962 33
Vznik funkcie: 13.03.2013 Skončenie funkcie: 13.03.2018
  (od: 12.04.2018 do: 11.04.2018)
Ing. Alexander Menyhárt - člen predstavenstva
Černyševského 21
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 01.04.2011 do: 18.04.2013)
Ing. Alexander Menyhárt - člen predstavenstva
Černyševského 21
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 12.03.2013
  (od: 19.04.2013 do: 18.04.2013)
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
1. mája 3
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 13.03.2013
  (od: 19.04.2013 do: 22.04.2014)
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
1. mája 3
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 13.03.2013 Skončenie funkcie: 11.04.2014
  (od: 23.04.2014 do: 22.04.2014)
Ing. Dušan Mráz - predseda predstavenstva
Ul. 1. mája 3
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 01.04.2011 do: 18.04.2013)
Ing. Dušan Mráz - predseda predstavenstva
Ul. 1. mája 3
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 12.03.2013
  (od: 19.04.2013 do: 18.04.2013)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti v obchodných záležitostiach je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. V záležitostiach týkajúcich sa nadobúdania a scudzovania majetku spoločnosti, uzatvárania úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, leasingových zmlúv a nájomných zmlúv vrátane ich zmien, zriaďovania záložných práv, uzatvárania dohôd o ručení, prevzatí ručiteľských záväzkov, vystavovaní zmeniek alebo dlhopisov, vrátane zriaďovania iných foriem zabezpečenia záväzkov spoločnosti, ako aj uzatvárania zmlúv o postúpení pohľadávok, konajú v mene spoločnosti vždy spoločne ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva. V mene spoločnosti sú oprávnení vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva. V prípade, ak má spoločnosť len jedného člena predstavenstva, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konajúci k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a funkcii, pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 19.04.2013)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a uvedú svoje funkcie.
  (od: 01.04.2011 do: 18.04.2013)
Základné imanie: 
10 000 000 EUR Rozsah splatenia: 10 000 000 EUR
  (od: 27.06.2012)
10 000 000 EUR Rozsah splatenia: 9 572 563,3 EUR
  (od: 27.07.2011 do: 26.06.2012)
500 000 EUR Rozsah splatenia: 500 000 EUR
  (od: 01.04.2011 do: 26.07.2011)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom dozornej rady spoločnosti a splnením podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (od: 23.04.2014)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  (od: 19.04.2013 do: 22.04.2014)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  (od: 27.07.2011 do: 18.04.2013)
Počet: 5
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  (od: 01.04.2011 do: 26.07.2011)
Akcionár: 
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
Praha 8 - Libeň 180 00
Česká republika
  (od: 01.01.2019)
Doprastav, a.s.
Drieňová 27
Bratislava 826 56
  (od: 01.04.2011 do: 23.11.2012)
Dozorná rada: 
Ing. Jiří Bělohlav
Na Vyhlídce 827/52
Praha 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.03.2018
  (od: 12.04.2018)
Ing. František Kočí
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.03.2018
  (od: 12.04.2018)
Ing. Nina Remišová
200
Slatinské Lazy 962 25
Vznik funkcie: 14.03.2018
  (od: 12.04.2018)
Ing. Juraj Androvič
Hrnčiarska 159
Varín 013 03
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 01.04.2011 do: 18.04.2013)
Ing. Juraj Androvič
Hrnčiarska 159
Varín 013 03
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 12.03.2013
  (od: 19.04.2013 do: 18.04.2013)
Ing. Marcela Cerulíková
Bulíkova 15
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 10.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 18.04.2013)
Ing. Marcela Cerulíková
Bulíkova 15
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 10.05.2012 Skončenie funkcie: 12.03.2013
  (od: 19.04.2013 do: 18.04.2013)
Ing. Tomáš Klepetko
Košická 56
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 01.04.2011 do: 18.04.2013)
Ing. Tomáš Klepetko
Košická 56
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 12.03.2013
  (od: 19.04.2013 do: 18.04.2013)
Ing. Dušan Šamudovský
Hlavná 18
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 01.04.2011 do: 04.06.2012)
Ing. Dušan Šamudovský
Hlavná 18
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 09.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Jiří Bělohlav
Na Vyhlídce 827/52
Praha 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.03.2013 Skončenie funkcie: 13.03.2018
  (od: 12.04.2018 do: 11.04.2018)
Ing. Jiří Bělohlav
Na Vyhlídce 827/52
Praha 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.03.2013
  (od: 19.04.2013 do: 11.04.2018)
Ing. František Kočí
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.03.2013 Skončenie funkcie: 13.03.2018
  (od: 12.04.2018 do: 11.04.2018)
Ing. František Kočí
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.03.2013
  (od: 19.04.2013 do: 11.04.2018)
Ing. Nina Remišová
200
Slatinské Lazy 962 25
Vznik funkcie: 13.03.2013 Skončenie funkcie: 13.03.2018
  (od: 12.04.2018 do: 11.04.2018)
Ing. Nina Remišová
200
Slatinské Lazy 962 25
Vznik funkcie: 13.03.2013
  (od: 19.04.2013 do: 11.04.2018)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 30.04.2019)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
PRO Asfalt, s. r. o.
Stráž 223
Zvolen 960 01
  (od: 30.04.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  11.11.2019
Dátum výpisu:  12.11.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR