Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1269/B

Obchodné meno: 
I. slovenská tehliarska a.s.
  (od: 15.12.1997 do: 11.01.2013)
Západoslovenské tehelne, a.s.
  (od: 25.01.1994 do: 14.12.1997)
Západoslovenské tehelne Pezinok a.s.
  (od: 29.04.1992 do: 24.01.1994)
Sídlo: 
Moyzesova 2
Pezinok 902 15
  (od: 29.04.1992 do: 11.01.2013)
IČO: 
31 412 556
  (od: 29.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 29.04.1992)
Deň výmazu: 
12.01.2013
  (od: 12.01.2013)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave z dňa 1.10.2012 č.k. 1K 124/1999-1092., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.11.2012 ktorým súd v konkurznej veci úpadcu I. slovenská tehliarska a.s., Moyzesova 2, Pezinok, IČO : 31 412 556 zrušil konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.10.1999 č.k. 1K 124/1999-46 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu.
  (od: 12.01.2013)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.04.1992)
Predmet činnosti: 
Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výroby a odbytu týchto výrobných odborov:
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
tehliarske a hrnčiarske výrobky
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
výrobky keramickej prefabrikácie
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
účelových manipulátorov, robotov a strojov pre zabezpečenie tehliarskej výroby
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Pre zabezpečovanie základného predmetu činnosťi vykonáva podnik ďaľšie činnosti, ktoré majú k nemu priemy vzťah alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku, úplného znenia Hospodárskeho zákonníka a ďaľší h právnych predpisov
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Spracováva druhotné suroviny s cieľom ich využitia v tehliarskom materiáli
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
zámočníctvo
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
kovoobrábanie
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
výroba nástrojov, brúsenie kovov, výroba kovových výrobkov
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
stavebníctvo-vodoinštalatérstvo
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. n. nap.
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
revízia elektrických zariadení
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
výroba, inštal. a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxislužba/
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
vykonávanie nepravidelnej hromadnej dopravy osôb pre cudzie potr.
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
ubytovacie a reštauračné služby
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
výkon geologických prác
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
spracovanie zemín, keramika
  (od: 29.11.1993 do: 11.01.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.08.1996 do: 11.01.2013)
predstavenstvo
  (od: 31.07.1995 do: 07.08.1996)
predstavenstvo
  (od: 25.01.1994 do: 30.07.1995)
predstavenstvo
  (od: 29.11.1993 do: 24.01.1994)
predstavenstvo
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Ján Bokroš - člen
Veternicová 27
Bratislava
  (od: 08.08.1996 do: 14.12.1997)
Jozef Czilling - člen
Sovietskej armády
Čata
  (od: 09.03.1993 do: 28.11.1993)
Jozef Czilling - člen
Sovietskej armády
Levice
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Martin Fedor - predseda
Budovateľská 12
Bratislava
  (od: 08.08.1996 do: 14.12.1997)
Ing. Kazimír Hanusek - člen
Sládkovičova 39
Pezinok
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Kazimír Hanusek - člen
Sládkovičova 39
Pezinok
  (od: 09.03.1993 do: 28.11.1993)
Ing. Miroslav Hanuš - člen
Kosatcova 12
Bratislava
  (od: 25.07.1994 do: 30.07.1995)
Ing. Miroslav Hanuš - člen
Kosatcová 12
Bratislava - Devínska Nová Ves
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Miroslav Hanuš - člen
Kosatcová 12
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
  (od: 09.03.1993 do: 28.11.1993)
Ing. Miroslav Hanuš - predseda
Kosatcova 12
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 24.07.1994)
Ing. Pavel Hollý - podpredseda
Rovniakova 4
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 24.07.1994)
Ing. Pavol Hollý - podpredseda
Rovniakova 4
Bratislava
  (od: 25.07.1994 do: 30.07.1995)
Ing. Pavol Hollý - predseda
Rovniakova 4
Bratislava
  (od: 31.07.1995 do: 07.08.1996)
Otto Ivanič - člen
Topoľová 37
Nové Zámky
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Otto Ivanič - člen
Topoľová 37
Nové Zámky
  (od: 09.03.1993 do: 28.11.1993)
Ing. Karol Juran - člen
Cpínova 21
Modra
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Karol Juran - člen
Cpínova 21
Modra
  (od: 09.03.1993 do: 28.11.1993)
Ing. Peter Korbačka - člen
Hronská 49
Valaská
  (od: 08.08.1996 do: 26.08.1998)
Ing. František Kostka - člen
gen. Peknika 9
Pezinok
  (od: 29.11.1993 do: 24.07.1994)
Ing. František Kostka - podpredseda
gen. Pekníka 9
Pezinok
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Ing. František Kostka - podpredseda
Gen. Pekníka 9
Pezinok
  (od: 31.07.1995 do: 07.08.1996)
Ing. František Kostka - podpredseda
Gen. Pekníka 9
Pezinok
  (od: 08.08.1996 do: 19.05.1999)
Severín Krátky - člen
Červenej armády 496
Borský Svätý Jur
  (od: 09.03.1993 do: 28.11.1993)
Severín Krátky - člen
ul. Červenej armády 496
Borský Jur
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Róbert Kukučka - člen
Rozkvet 2015/37-23
Považská Bystrica
  (od: 15.12.1997 do: 26.08.1998)
Ing. Vladimír Kvassay - člen
Medveďovej 17
Bratislava
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Vladimír Kvassay - člen
Medveďovej 17
Bratislava
  (od: 09.03.1993 do: 28.11.1993)
Ing. Ivan Majerčák - člen
Prešovská 30
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 07.08.1996)
Ing. Igor Rattaj - člen
111
Mengusovce
  (od: 08.08.1996 do: 26.08.1998)
Ing. Rudolf Šeliga - člen
Uhrovecká 2
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 24.07.1994)
Ing. Rudolf Šeliga - predseda
Uhrovecká 2
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Ján Tuna - člen
L. Novomeského 40
Pezinok
  (od: 31.07.1995 do: 07.08.1996)
Ing. Ján Tuna - člen
Poľovnícka 50
Trenčín
  (od: 29.11.1993 do: 24.07.1994)
Ing. Ján Tuna - predseda
Poľovnícka 50
Trenčín
  (od: 25.07.1994 do: 30.07.1995)
Ing. Juraj Vlasák - člen
Mamateyova 8
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 07.08.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 08.08.1996 do: 11.01.2013)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, spôsobom uvedeným v Stanovách a v Štatúte predstavenstva a.s.
  (od: 31.07.1995 do: 07.08.1996)
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému aleboŠtatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia pred- stavenstva, spôsobom uvedeným v čl. XXI. Sta- nov a.s. a podľa bodu II. Štatútu predstaven- stva a.s. napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 25.01.1994 do: 30.07.1995)
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému aleboŠtatutárnym orgánom spoločnosti je predsta- venstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia pred- stavenstva, spôsobom uvedeným v čl. XXI. Sta- nov a.s. a podľa bodu II. Štatútu predstaven- stva a.s. napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 29.11.1993 do: 24.01.1994)
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Základné imanie: 
368 420 000 Sk
  (od: 09.03.1993 do: 11.01.2013)
332 920 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 08.03.1993)
Akcie: 
Počet: 368402
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.03.1993 do: 11.01.2013)
Počet: 319554
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 08.03.1993)
Počet: 13366
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 08.03.1993)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 19.1.2000
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.10.1999, sp.zn. 1K 124/99 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.1.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka I. slovenská tehliarska a.s. a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Róbert Sedlák, Družstevnýá 2, Bratislava. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 25.11.2008, sp.zn. 1K 124/99, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2008, vykonateľnosť dňa 16.1.2009 súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Róberta Sedláka a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty Pospíšil & Partners, k.s. so sídlom Šoltésovej 20, Bratislava, IČO: 44 342 004.
  (od: 01.05.2009)
Správca konkurznej podstaty: 
Pospíšil & Partners, k.s.
Šoltésovej 20
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 11.12.2008
  (od: 01.05.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Ľubor Boris - člen
Zoborská 31
Košice
  (od: 31.07.1995 do: 07.08.1996)
Ing. Dagmar Guľová - člen
J. Holčeka 302
Budmerice
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Mgr. Ladislav Holaza - člen
Kapicova 15
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 24.07.1994)
Mgr. Ladislav Holaza - predseda
Kapicova 15
Bratislava
  (od: 25.07.1994 do: 07.08.1996)
Ing. Vladimír Kvassay - člen
Medveďovej 17
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 07.08.1996)
Ing. Mária Máchová - členka
Heydukova 23
Bratislava
  (od: 25.07.1994 do: 07.08.1996)
Ing. Adriana Matysová - predsedkyňa
Líščie Nivy 2
Bratislava
  (od: 29.11.1993 do: 24.07.1994)
Ing. Juraj Rudík - člen
Pod záhradami 15
Bratislava
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Eva Sokolovičová - členka
J. Holčeka 85
Budmerice
  (od: 29.11.1993 do: 07.08.1996)
Eva Sokolovičová - predseda
J. Holčeka 85
Budmerice
  (od: 29.04.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Martin Šalamún - člen
1. mája 903
Púchov
  (od: 29.11.1993 do: 07.08.1996)
Ing. Mária Šebová - členka
Jilemnického 6
Pezinok
  (od: 29.11.1993 do: 30.07.1995)
Patrik Tkáč - predseda
Na Revíne 13
Bratislava
  (od: 08.08.1996 do: 19.04.1999)
Ivan Jakabovič - člen
Donnerova 15
Bratislava
  (od: 08.08.1996 do: 19.04.1999)
Ján Mravec - člen
Obrancov mieru 44
Pezinok
  (od: 08.08.1996 do: 19.04.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.12.2012, sp. zn. 34 Exre/419/2012 -3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.1.2013.
  (od: 12.01.2013)
Valné zhromaždenie konané dňa 3.12.1992, ktorého priebeh bol overený v notárskej zápisnici Nz 652/92 schválilo zmenu stanov a zvýšenie základného imania. Stary spis: Sa 93 Stary spis: Sa 1857
  (od: 09.03.1993 do: 11.01.2013)
Notárska zápisnica Nz 30/93 zo dňa 8.6.1993. Stary spis: Sa 93 Stary spis: Sa 1857
  (od: 25.01.1994 do: 11.01.2013)
Valné zhromaždenie konané dňa 24.5.1994, ktorého priebeh bol overený v notárskej zápisnici č. N 83/94, NZ 84/94 zo dňa 24.5.1994 schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 93 Stary spis: Sa 1857
  (od: 25.07.1994 do: 11.01.2013)
Valné zhromaždenie dňa 24.05.1995, ktorého priebeh bol overený do notárskej zápisnice č. N 78/95, Nz 80/95 schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 93 Stary spis: Sa 1857
  (od: 31.07.1995 do: 11.01.2013)
Valné zhromaždenie konané dňa 15.04.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 53/96, Nz 59/96 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 93 Stary spis: Sa 1857
  (od: 08.08.1996 do: 11.01.2013)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 13.8.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 6/97, Nz. 5/97 - zmena obchodného mena zo Západoslovenské tehelne, a.s. Stary spis: Sa 1857
  (od: 15.12.1997 do: 11.01.2013)
Oznámenia o vzdaní sa funkcie člen predstavenstva v zmysle ust. §§ 66 ods. 1 Obchodného zákonníka členov Ing. Korbačka, Ing. Rattaja, Kukučka, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 28.4.1998.
  (od: 27.08.1998 do: 11.01.2013)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 18.6.1998 a zo dňa 9.2.1999, na ktorých došlo k prerokovaniu abdikácie členov dozornej rady v zmysle § 66 ods. 1 veta tretia Z.č. 513/91 Zb. v súlade s čl. XII ods. 15 stanov spoločnosti.
  (od: 20.04.1999 do: 11.01.2013)
Zápis zo zasadnutia dozorne rady konanej dňa 8.8.1996 na ktorej bol odvolaný člen predstavenstva Ing. Kostka.
  (od: 20.05.1999 do: 11.01.2013)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1K 124/99 vydaným dňa 18.10.1999, právoplatným dňa 19.1.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka 1. slovenská tehliarska a.s., Moyzesova 2, Pezinokl Za správcu podstaty bol ustanovený Ing. Robert Sedlák, Štefánikova 5, Bratislava.
  (od: 07.02.2000 do: 11.01.2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.3.2009, č.k. 34Exre/109/2009, právoplatné dňa 20.4.2009.
  (od: 01.05.2009 do: 11.01.2013)
Notárska zápisnica Nz 30/93, N 30/93 zo dňa 8. 6. 1993 Stary spis: Sa 93 Stary spis: Sa 1857
  (od: 29.11.1993 do: 24.01.1994)
Dátum aktualizácie údajov:  17.09.2020
Dátum výpisu:  19.09.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR