Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1300/B

Obchodné meno: 
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
  (od: 01.10.2004)
Sídlo: 
Pribylinská 2/A
Bratislava 831 04
  (od: 07.12.2007)
IČO: 
34 142 941
  (od: 03.07.1996)
Deň zápisu: 
03.07.1996
  (od: 03.07.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 03.07.1996)
Predmet činnosti: 
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.07.1996)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 03.07.1996)
distribúcia /veľkoobchod/ liečiv, psychotropných a omamných látok
  (od: 27.08.1998)
poskytovanie pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (od: 14.07.2006)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 14.07.2006)
marketing
  (od: 14.07.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.07.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.07.2006)
školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.07.2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 14.07.2006)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (od: 14.07.2006)
prenájom hnuteľných vecí- leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.07.2006)
prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.07.2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 14.07.2006)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.07.2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 14.07.2006)
výroba a predaj reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.07.2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.07.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 14.07.2006)
organizovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí
  (od: 14.07.2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 31.12.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 14.08.2004)
Tomáš Slechan
Přemyslovská č.p. 2019/25
Praha - Vinohrady 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.12.2019
  (od: 26.03.2020)
Ing. Róbert Nemčický - člen predstavenstva
Vajnorská 10595/98E
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 17.08.2015
  (od: 19.09.2015)
Ľubica Kocianová - člen predstavenstva
Mládežnícka 948/3
Vysoká pri Morave 900 66
Vznik funkcie: 01.12.2018
  (od: 31.12.2018)
Michal Zelenka - člen predstavenstva
Planét 3244/14
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 31.12.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to vždy dvaja spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva alebo podpis jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu.
  (od: 14.08.2004)
Základné imanie: 
22 883 314,2 EUR Rozsah splatenia: 22 883 314,2 EUR
  (od: 08.11.2011)
Akcie: 
Počet: 7000
Druh: kneňové akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 331,93 EUR
  (od: 01.01.2009)
Počet: 3940
Druh: prioritné akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 331,93 EUR
  (od: 01.01.2009)
Počet: 7000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 000 EUR
  (od: 08.11.2011)
Počet: 2626
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 000 EUR
  (od: 08.11.2011)
Dozorná rada: 
Robert Horváth
Bosákova 3783/7
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 02.02.2020
  (od: 26.03.2020)
Helmut Fischer
Theodor-Heuss-Strasse 72
Sinsheim 748 89
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.03.2014
  (od: 15.04.2014)
Sven Seidel
Haigernstrasse 25
Talheim 743 88
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.11.2019
  (od: 20.12.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.04.1996 bez výzvy na upísanie akcií podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 565 Stary spis: Sa 1888
  (od: 03.07.1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 11.11.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 214/96, Nz 193/96 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Zdravotnícke zásobovanie, a.s. na: FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s.). Stary spis: Sa 565 Stary spis: Sa 1888
  (od: 02.12.1996)
Notárska zápisnica N 70/97, Nz 68/97 zo dňa 12.2.1997 a dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti. Stary spis: Sa 1888
  (od: 19.08.1997)
Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24.10.1997, priebeh osvedčený notárkou zápisnicou N 456/97, Nz 447/97. Stary spis: Sa 1888
  (od: 22.01.1998)
Notárska zápisnica zo dňa 6.2.1998 N 58/98, Nz 56/98, a N 226/98, Nz 220/98 zo dňa 29.5.1998, dodatok č. 5 k stanovám spoločnosti.
  (od: 27.08.1998)
Zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 6.11.1998 vo forme notárskej zápisnice N 573/98 Nz 567/98 spísanej JUDr M.Pavlovičom a Dodatok č. 6 /úplné znenie stanov/ zo dňa 6.11.1998 vo forme notárskej zápisnice N 573/98 Nz 567/98 k Stanovám spoločnosti.
  (od: 22.12.1998)
Notárska zápisnica č. N 292/99, Nz 288/99 zo dňa 11.6.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
  (od: 28.10.1999)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 17.11.2000, osvedčená do notárskej zápisnice č. N 381/2000, Nz 373/2000 Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 28.2.2001, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 70/2001, Nz 67/2001
  (od: 13.11.2001)
Vzdanie sa výkonu funkcie podpredsedu zo dňa 18.12.2001, oznámené predstavenstvu spoločnosti.
  (od: 30.01.2002)
Zápisnica č. 01/02 zo zasadnutia Predstavenstva dňa 24.1.2002.
  (od: 13.02.2002)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22. 3. 2002. Funkcie členov predstavenstva Ing. Jána Krampla a Ing. Dušana Kreta zanikajú dňa 23. 2. 2002.
  (od: 31.03.2003)
Na valnom zhromaždení dňa 31.5.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 276/02, Nz 267/02 napísanej dňa 31.5.2002 notárom JUDr. Pavlovičom boli schválené zmeny v predstavenstve, dozornej rade a zmena stanov - nové stanovy. Funkcie členov predstavenstva: P. Váleka, Ing. Ľ. Hermanna, Ing. S. Niku, JUDr. B. Malichovej, JUDr. D. Szabó zanikla dňom 31.5.2002. Funkcia členov dozornej rady: Ing. J. Krampla CSc., M. Krampla, Ing. I. Pohla, Ing. M. Kožucha, Ing. L. Zákopčaníka zanikla dňa 31.5.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.5.2002, Zápisnica z dozornej rady z 22.3.2002, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 31.5.2002, Zápisnica z voľby členov dozornej rady zamestnancami 2.5.2002.
  (od: 10.04.2003)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.7.2004 spísané do notárskej zápisnice N 206/2004, Nz 57416/2004 notárom JUDr. Oľgou Folbovou. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 12.7.2004. Nové znenie stanov zo dňa 12.7.2004.
  (od: 14.08.2004)
Zmena obchodného mena z FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s. na PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dna 12.7.2004, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 206/2004, Nz 57416/2004 spísaná dňa 12.7.2004.
  (od: 01.10.2004)
Zmluva o zlúčení zo dňa 15.06.2005 spísaná vo forme notárskej zápisnice č.N 177/2005, Nz 27346/2005, NCRls 26997/2005. V zmysle uvedenej zmluvy sa spoločnosť DRUGIMPEX Bratislava, a.s., so sídlom Tomášikova 30, 82101 Bratislava, IČO 31 392 491 a spoločnosť BIAMA, a.s., so sídlom Pri skladoch, Nové Zámky, IČO : 36 534 650 zlučujú s nástupníckou spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., so sídlom Vlárska 48, Bratislava, IČO : 34 142 941. Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcich spoločností.
  (od: 09.09.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.11.2005 o zlúčení so spoločnosťou HAMSTER a.s., so sídlom Pri Štadióne 26/B, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 788 585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 2444/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie; zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 57/2005, Nz 55347/2005 JUDr. Dagmar Hudecovou dňa 18.11.2005. Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Vlárska 48, 831 01 Bratislava, IČO: 34 142 941, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 1300/B je právnym nástupcom spoločnosti HAMSTER a.s., so sídlom Pri Štadióne 26/B, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 788 585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 2444/B, a preberá všetky jej práva a záväzky dňom 01.01.2006.
  (od: 01.01.2006)
Notárska zápisnica N 39/2007, Nz 45789/2007 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia.
  (od: 07.12.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.8.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.8.2009.
  (od: 25.09.2009)
Notárska zápisnica č. N 121/2010, Nz 33157/2010, NCRls 33710/2010 zo dňa 17.09.2010 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2010. Zápisnica zo zasadania dozornej rady konaného dňa 03.09.2010.
  (od: 01.10.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.03.2011.
  (od: 08.04.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.10.2011
  (od: 12.11.2011)
Zápis o odvolaní a voľbe člena dozornej rady za zamestnancov zo dňa 31.01.2012
  (od: 21.02.2012)
Notárska zápisnica č. N 346/2012, Nz 13906/2012, NCRls 14231/2012 zo dňa 20.04.2012. Zmluva o zlúčení zo dňa 20.04.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 348/2012, Nz 13929/2012, NCRls 14254/2012 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO : 34 142 941 (nástupnícka spoločnosť) a spoločnosťou PRO PHARMACY, a.s., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO : 45 484 007 (zanikajúca spoločnosť).
  (od: 23.05.2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 675/2013 Nz 39452/2013 NCRls 40170/2013 dňa 31.10.2013.
  (od: 12.12.2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 675/2013 Nz 39452/2013 NCRls 40170/2013 dňa 04.11.2013.
  (od: 23.01.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2014.
  (od: 14.03.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.03.2014.
  (od: 15.04.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.10.2014.
  (od: 22.10.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.08.2015.
  (od: 19.09.2015)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 23.05.2012)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
BIAMA ,a.s.
Pri skladoch 1
Nové Zámky 940 01
  (od: 09.09.2005)
DRUGIMPEX Bratislava, a.s.
Tomášikova 30
Bratislava 821 01
  (od: 09.09.2005)
PRO PHARMACY, a. s.
Podunajská 25
Bratislava 821 06
  (od: 23.05.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  27.03.2020
Dátum výpisu:  30.03.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR