Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1330/B

Obchodné meno: 
KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  (od: 26.05.2007 do: 30.09.2009)
KONTINUITA poisťovňa, a.s.
  (od: 03.03.2004 do: 25.05.2007)
KONTINUITA - Slovenská životná poisťovňa, a.s.
  (od: 21.10.1999 do: 02.03.2004)
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ poisťovňa, a.s.
  (od: 19.07.1999 do: 20.10.1999)
Slovenská životná poisťovňa a.s.
  (od: 17.02.1997 do: 18.07.1999)
Sídlo: 
Rajská 15/A
Bratislava 811 08
  (od: 05.06.2004 do: 30.09.2009)
Nám.1.mája 14
Bratislava 814 99
  (od: 15.08.2001 do: 04.06.2004)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava 826 02
  (od: 17.02.1997 do: 14.08.2001)
IČO: 
35 709 600
  (od: 17.02.1997)
Deň zápisu: 
17.02.1997
  (od: 17.02.1997)
Deň výmazu: 
01.10.2009
  (od: 01.10.2009)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.10.2009)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.02.1997)
Predmet činnosti: 
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou podľa §7 ods. 3) Zák. č. 24/91 Zb. v znení jeho zmien a doplnkov
  (od: 17.02.1997 do: 04.06.2004)
poisťovacia činnosť
  (od: 17.02.1997 do: 30.09.2009)
zábranná činnosť
  (od: 17.02.1997 do: 30.09.2009)
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území SR pri dojednávaní v jej prospech pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
  (od: 17.02.1997 do: 30.09.2009)
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou podľa platného rozhodnutia MF SR č. 23167/96/52 z 14.2.1997
  (od: 05.06.2004 do: 30.09.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.03.2004 do: 30.09.2009)
predstavenstvo
  (od: 06.04.1999 do: 29.02.2004)
predstavenstvo
  (od: 15.03.1999 do: 05.04.1999)
predstavenstvo
  (od: 17.02.1997 do: 14.03.1999)
Ing. Andrei Bartolomei - predseda predstavenstva
Pribinova 17
Senec
  (od: 17.02.1997 do: 14.03.1999)
Peter Brezáni - člen predstavenstva
Karpatská 10
Bratislava
  (od: 21.10.1999 do: 14.08.2001)
JUDr. Jozef Csáky - predseda predstavenstva
Michalská č. 23
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2003
  (od: 05.02.2004 do: 30.04.2008)
JUDr. Jozef Csáky - predseda predstavenstva
Michalská č. 23
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 11.06.2003
  (od: 01.05.2008 do: 08.07.2008)
JUDr. Jozef Csáky - predseda predstavenstva
Michalská č. 23
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 11.06.2003 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 08.07.2008)
Mgr. Jozef Dučák - člen predstavenstva
Laurinská 18
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.06.2003
  (od: 15.08.2001 do: 04.02.2004)
Mgr. Zdeno Gossányi
J. Murgaša 14
Senec 903 01
Vznik funkcie: 05.03.2004
  (od: 14.04.2004 do: 30.04.2008)
Mgr. Zdeno Gossányi - člen
J. Murgaša 14
Senec 903 01
Vznik funkcie: 05.03.2004
  (od: 01.05.2008 do: 08.07.2008)
Mgr. Zdeno Gossányi - člen
J. Murgaša 14
Senec 903 01
Vznik funkcie: 05.03.2004 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 08.07.2008)
Mgr. Zdeno Gossányi - člen
J. Murgaša 14
Senec 903 01
Vznik funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 15.04.2009)
Mgr. Zdeno Gossányi - člen
J. Murgaša 14
Senec 903 01
Vznik funkcie: 18.04.2008 Skončenie funkcie: 31.03.2009
  (od: 16.04.2009 do: 15.04.2009)
Andrej Kollár - člen predstavenstva
Púpavova 10
Bratislava
  (od: 17.02.1997 do: 14.03.1999)
Andrej Kollár - člen predstavenstva
Púpavova 10
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.06.2003
  (od: 21.10.1999 do: 04.02.2004)
Andrej Kollár - predseda predstavenstva
Púpavova 10
Bratislava
  (od: 15.03.1999 do: 20.10.1999)
Ing. Peter Kubala - člen predstavenstva
Tupolevova 10
Bratislava
  (od: 15.03.1999 do: 05.04.1999)
Ing. Jozef Mička - člen predstavenstva
Adámiho 26
Bratislava
  (od: 17.02.1997 do: 14.03.1999)
Ing. Marián Mojžiš - podpredseda predstavenstva
Budyšínska 18
Bratislava
  (od: 17.02.1997 do: 14.03.1999)
JUDr. Ivan Mojžiš - člen predstavenstva
Sklenárova 44
Bratislava
  (od: 17.02.1997 do: 18.07.1999)
Ing. Peter Poisel - člen predstavenstva
Lachova č. 13
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2003
  (od: 05.02.2004 do: 24.11.2006)
Ing. Peter Poisel - člen predstavenstva
Lachova č. 13
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2003 Skončenie funkcie: 13.10.2006
  (od: 25.11.2006 do: 24.11.2006)
Karol Prochotský - predseda predstavenstva
L. Dérera 4
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.06.2003
  (od: 15.08.2001 do: 04.02.2004)
Karol Prochotský - predseda predstavenstva
Laca Dérera 4
Bratislava
  (od: 21.10.1999 do: 14.08.2001)
Ing. Marcel Schwarz - člen predstavenstva
Narcisova 8
Bratislava
  (od: 15.03.1999 do: 14.08.2001)
Ing. Elena Trenčianska - podpredseda predstavenstva
Račianska 1511/39
Bratislava
  (od: 15.03.1999 do: 05.04.1999)
Ing. Maroš Wirth - člen predstavenstva
Medzilaborecká 21
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.06.2003
  (od: 15.08.2001 do: 04.02.2004)
JUDr. Peter Zelenay - člen predstavenstva
Americká č. 1
Bratislava
Vznik funkcie: 21.06.2003
  (od: 05.02.2004 do: 13.04.2004)
JUDr. Peter Zelenay - člen predstavenstva
Americká č. 1
Bratislava
Vznik funkcie: 21.06.2003 Skončenie funkcie: 30.01.2004
  (od: 14.04.2004 do: 13.04.2004)
JUDr. Jozef Csáky - predseda
Michalská 23
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 30.09.2009)
Peter Stempel - člen
Grossmannstrasse 32
Wien 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 30.09.2009)
Ing. Alois Pichler - člen predstavenstva
Denisgasse 4/10
Wien 1200
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.06.2003
  (od: 05.02.2004 do: 14.01.2005)
Ing. Alois Pichler - člen predstavenstva
Denisgasse 4/10
Wien 1200
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.06.2003 Skončenie funkcie: 06.10.2004
  (od: 15.01.2005 do: 14.01.2005)
Peter Stempel
Grossmannstrasse 32
Wien 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 06.10.2004
  (od: 15.01.2005 do: 08.07.2008)
Peter Stempel
Grossmannstrasse 32
Wien 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 06.10.2004 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 08.07.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samostatnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti spoločnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja konajúce osoby v potrebnom počte svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
  (od: 01.03.2004 do: 30.09.2009)
Menom spoločnosti konajú a zároveň v jej mene podpisujú spoločne a nerozdielne členovia predstavenstva tak, že k názvu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripoja svoj podpis aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 06.04.1999 do: 29.02.2004)
Menom spoločnosti konajú a zároveň v jej mene podpisujú spoločne a nerozdielne členovia predstavenstva tak, že k názvu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripoja svoj podpis aspoň dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z konajúcich a podpisujúcich členov predstavenstva musí byť Ing. Elena Trenčianska alebo Ing. Peter Kubala a druhý z konajúcich a podpisujúcich členov predstavenstva musí byť Ing. Marcel Schwarz alebo Andrej Kollár alebo JUDr. Ivan Mojžiš.
  (od: 15.03.1999 do: 05.04.1999)
Menom spoločnosti konajú a zároveň v jej mene podpisujú spoločne a nerozdielne členovia predstavenstva tak, že k názvu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripoja svoj podpis aspoň traja členovia predstavenstva, pričom aspoň jeden z konajúcich a podpisujúcich členov predstavenstva musí byť Ing. Marián Mojžiš alebo Ing. Jozef Mička.
  (od: 17.02.1997 do: 14.03.1999)
Základné imanie: 
9 958 200 EUR Rozsah splatenia: 9 958 200 EUR
  (od: 17.03.2009 do: 30.09.2009)
300 000 000 Sk
  (od: 19.07.1999 do: 16.03.2009)
80 000 000 Sk
  (od: 17.02.1997 do: 18.07.1999)
Akcie: 
Počet: 300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 17.03.2009 do: 30.09.2009)
Počet: 300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 01.05.2008 do: 16.03.2009)
Počet: 300
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 02.11.2001 do: 30.04.2008)
Počet: 300
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 07.03.2000 do: 01.11.2001)
Počet: 300
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 19.07.1999 do: 06.03.2000)
Počet: 80
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 17.02.1997 do: 18.07.1999)
Akcionár: 
Wiener Städtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft
Schottenring 30
Wien 1010
Rakúska republika
  (od: 15.01.2005 do: 30.09.2005)
WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft
Schottering 30
Wien 1010
Rakúska republika
  (od: 14.04.2004 do: 14.01.2005)
Dozorná rada: 
Ing. Konštantín Alexejenko
Koprivnická 14/B
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2003
  (od: 05.02.2004 do: 30.04.2008)
Ing. Konštantín Alexejenko - člen
Koprivnická 14/B
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 11.06.2003
  (od: 01.05.2008 do: 08.07.2008)
Ing. Konštantín Alexejenko - člen
Koprivnická 14/B
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 11.06.2003 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 08.07.2008)
Mgr. Oľga Beláňová - člen dozornej rady
Krížna 32
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.06.2003
  (od: 06.04.1999 do: 04.02.2004)
Mgr. Jaroslav Čelechovský - člen dozornej rady
Komárnicka 18
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.06.2003
  (od: 06.04.1999 do: 04.02.2004)
Ing. Pavel Gašpar
Obilná 1572/54
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 21.09.2004
  (od: 15.01.2005 do: 30.04.2008)
Ing. Pavel Gašpar - člen
Obilná 1572/54
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 21.09.2004
  (od: 01.05.2008 do: 08.07.2008)
Ing. Pavel Gašpar - člen
Obilná 1572/54
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 21.09.2004 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 08.07.2008)
Mgr. Ivan Gažík - člen dozornej rady
Sládkovičova 38
Šaľa
  (od: 17.02.1997 do: 05.04.1999)
Mgr. Ing. Zoltán Gyurcsovics
Robotnícka 2/A
Hurbanovo
Vznik funkcie: 21.01.2004
  (od: 03.03.2004 do: 01.02.2007)
Mgr. Ing. Zoltán Gyurcsovics
Robotnícka 2/A
Hurbanovo
Vznik funkcie: 21.01.2004 Skončenie funkcie: 31.12.2006
  (od: 02.02.2007 do: 01.02.2007)
Tatiana Harsová
Kašmírska 4583/21
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 01.08.2003
  (od: 03.03.2004 do: 14.01.2005)
Tatiana Harsová
Kašmírska 4583/21
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 01.08.2003 Skončenie funkcie: 30.06.2004
  (od: 15.01.2005 do: 14.01.2005)
Franz Höller
Schubertweg 14
St. Valentin 4300
Rakúska republika
Vznik funkcie: 06.10.2005
  (od: 05.09.2006 do: 08.07.2008)
Franz Höller
Schubertweg 14
St. Valentin 4300
Rakúska republika
Vznik funkcie: 06.10.2005 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 08.07.2008)
Mag. Dr. Heinz Jirez
Rosentalgasse 13a
Wien 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 05.03.2004
  (od: 14.04.2004 do: 08.07.2008)
Mag. Dr. Heinz Jirez
Rosentalgasse 13a
Wien 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 05.03.2004 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 08.07.2008)
JUDr. Vladimír Kán - predseda dozornej rady
nám. 1. mája 8
Bratislava
  (od: 15.03.1999 do: 05.04.1999)
Andrej Kollár
Púpavova č. 10
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2003
  (od: 05.02.2004 do: 13.04.2004)
Andrej Kollár
Púpavova č. 10
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2003 Skončenie funkcie: 30.01.2004
  (od: 14.04.2004 do: 13.04.2004)
Ing. Martin Kosterec
Družstevná 583/5
Brezová pod Bradlom
Skončenie funkcie: 11.06.2003
  (od: 15.08.2001 do: 04.02.2004)
Ing. Robert Lauko - podpredseda dozornej rady
SNP 74/2
Nová Dubnica
  (od: 17.02.1997 do: 05.04.1999)
Ing. Robert Lauko - predseda dozornej rady
SNP 74/2
Nová Dubnica
Skončenie funkcie: 11.06.2003
  (od: 06.04.1999 do: 04.02.2004)
Ing. Juraj Lelkes - predseda dozornej rady
Obchodná 561/41
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 03.05.2004
  (od: 05.06.2004 do: 30.04.2008)
Ing. Juraj Lelkes - predseda dozornej rady
Obchodná 561/41
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 03.05.2004
  (od: 01.05.2008 do: 08.07.2008)
Ing. Juraj Lelkes - predseda dozornej rady
Obchodná 561/41
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 03.05.2004 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 08.07.2008)
Ing. Vladimír Páleník - predseda dozornej rady
Záhradnícka 87
Bratislava
  (od: 17.02.1997 do: 14.03.1999)
Ing. Štefan Petkanič - člen dozornej rady
Pod Záhradami 41
Bratislava
  (od: 17.02.1997 do: 14.03.1999)
Ing. Eugen Prejsa - člen dozornej rady
Čertižné 88
Habura
  (od: 17.02.1997 do: 14.08.2001)
Ing. Andrej Šušoliak
Björnsonova 14
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 15.01.2007
  (od: 02.02.2007 do: 08.07.2008)
Ing. Andrej Šušoliak
Björnsonova 14
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 15.01.2007 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 08.07.2008)
Mgr. Ivan Švec - člen dozornej rady
Budatínska 21
Bratislava
  (od: 15.03.1999 do: 05.04.1999)
JUDr. Peter Zelenay - podpredseda dozornej rady
Americka 1
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.06.2003
  (od: 06.04.1999 do: 04.02.2004)
František Lednický
Bieloruská 35
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 18.04.2008 Skončenie funkcie: 31.03.2009
  (od: 16.04.2009 do: 15.04.2009)
Ing. Andrej Šušoliak
Björnsonova 14
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 18.04.2008 Skončenie funkcie: 31.03.2009
  (od: 16.04.2009 do: 15.04.2009)
Ing. Juraj Lelkes
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 30.09.2009)
Gerhard Ernst
Maderspergerstrasse 1/7/13
Wien 1160
Rakúska republika
Vznik funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 30.09.2009)
Gábor Lehel
Lagergasse 3
Wien 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 30.09.2009)
Franz Höller
Schubertweg 14
St. Valentin 4300
Rakúska republika
Vznik funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 30.09.2009)
Dkfm. Hans Raumauf
Borromaeumstrasse 38
Biedermannsdorf 2362
Rakúska republika
Vznik funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 30.09.2009)
František Lednický
Bieloruská 35
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 15.04.2009)
Ing. Andrej Šušoliak
Björnsonova 14
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 15.04.2009)
Eva Malecká
Žabotova 6
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 16.04.2009 do: 30.09.2009)
Mgr. Patrik Benko
Bošániho 13
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 16.04.2009 do: 30.09.2009)
Gerhard Ernst
Maderspergerstrasse 1/7/13
Wien 1160
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.05.2005
  (od: 01.10.2005 do: 08.07.2008)
Gerhard Ernst
Maderspergerstrasse 1/7/13
Wien 1160
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.05.2005 Skončenie funkcie: 18.04.2008
  (od: 09.07.2008 do: 08.07.2008)
Dr. Günter Geyer - predseda dozornej rady
Viktorgasse 12/10
Wien 1040
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2004 Skončenie funkcie: 03.05.2004
  (od: 05.06.2004 do: 04.06.2004)
Dr. Günter Geyer - predseda dozornej rady
Viktorgasse 12/10
Wien 1040
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2004
  (od: 03.03.2004 do: 04.06.2004)
Dr. Franz Kosyna - predseda dozornej rady
Weimarer Str. 93/1
Wien 1190
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Štefanovičova č. 4
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2003 Skončenie funkcie: 27.01.2004
  (od: 05.02.2004 do: 02.03.2004)
Franz Meingast
Nico Dostal-Strasse 37
Wels 4600
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2004
  (od: 03.03.2004 do: 04.09.2006)
Franz Meingast
Nico Dostal-Strasse 37
Wels 4600
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.01.2004 Skončenie funkcie: 05.07.2005
  (od: 05.09.2006 do: 02.03.2007)
Ing. Michael Ondraschek
Šakvická 96
Praha 5
Česká republika
Vznik funkcie: 11.06.2003 Skončenie funkcie: 27.01.2004
  (od: 05.02.2004 do: 02.03.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 160/2009 Nz 22541/2009 dňa 02.07.2009 o zrušení spoločnosti KONTINUITA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO : 35 709 600, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo vložke č. 1330/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO : 31 595 545, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3345/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 232/2009, Nz 28991/2009 dňa 27.08.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti KONTINUITA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.10.2009)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.9.1996 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1918
  (od: 17.02.1997 do: 30.09.2009)
Notárska zápisnica č. N 929/98, Nz 903/98 zo dňa 2.12.1998, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.12.1998. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.12.1998.
  (od: 15.03.1999 do: 30.09.2009)
Notárska zápisnica N 119/99, Nz 118/99 spísaná dňa 12.2.1999 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.2.1999, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 4, 23, 25, 31 a personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 12.2.1999, na ktorom bol schválený predseda a podpredseda dozornej rady a boli odvolaní členovia predstavenstva.
  (od: 06.04.1999 do: 30.09.2009)
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia N 94/99, Nz 93/99 zo dňa 25.5.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.5.1999.
  (od: 19.07.1999 do: 30.09.2009)
Notárska zápisnica N 200/99, Nz 194/99 zo dňa 5.10.1999 so zmenou stanov.
  (od: 21.10.1999 do: 30.09.2009)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.12.1999 pod č. N 1538/99, Nz 1517/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.03.2000 do: 30.09.2009)
Notárska zápisnica č. N 69/01, Nz 71/01 spísaná dňa 27.4.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov v časti sídlo spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.3.2001. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 23.7.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
  (od: 15.08.2001 do: 30.09.2009)
Notárska zápisnica N 182/01, Nz 187/01 zo dňa 26.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 02.11.2001 do: 30.09.2009)
Notárska zápisnica č. N 222/2003, NZ 46640/2003 zo dňa 11.6.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.6.2003. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Andrej Kollár: 11.6.2003, Ing. Maroš Nirth: 11.6.2003, Karol Prochotský: 11.6.2003, Mgr. Jozef Dučák: 11.6.2003 Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Ing. Robert Lauko: 11.6.2003, JUDr. Peter Zelenay: 11.6.2003, Mgr. Oľga Beláňová: 11.6.2003, Mgr. Jaroslav Čelechovský: 11.6.2003, Ing. Martin Kosterec: 11.6.2003.
  (od: 05.02.2004 do: 30.09.2009)
Notárska zápisnica č. N 261/2003, Nz 54066/2003 zo dňa 30.6.2003. Notárska zápisnica č. N 336/2003, Nz 67194/2003 zo dňa 5.8.2003.
  (od: 01.03.2004 do: 30.09.2009)
Ing. Peter Zlejší, deň vzniku funkcie: 1.8.2003 deň zániku funkcie: 31.12.2003. Dr. Franz Kosyna, deň zániku funkcie: 27.1.2004. Ing. Michael Ondraschek, deň zániku funkcie: 27.1.2004. Notárska zápisnica č. N 34/2004, Nz 6779/2004 zo dňa 27.1.2004.
  (od: 03.03.2004 do: 30.09.2009)
Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.3.2004. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.3.2004.
  (od: 14.04.2004 do: 30.09.2009)
Notárska zápisnica N 476/2004 Nz 37875/2004 zo zasadnutia valného zhromaždenia napísaná dňa 03.05.2004 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (od: 05.06.2004 do: 30.09.2009)
Protokol zo 7. zasadnutia dozornej rady dňa 06.08.2004. Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 21.09.2004.
  (od: 15.01.2005 do: 30.09.2009)
Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.10.2005.
  (od: 05.09.2006 do: 30.09.2009)
Protokol z výboru dozornej rady zo dňa 13.10.2006.
  (od: 25.11.2006 do: 30.09.2009)
Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 16.01.2007.
  (od: 02.02.2007 do: 30.09.2009)
Notárska zápisnica č. N 99/2007, Nz 17325/2007, NCRls 17284/2007 zo dňa 04.05.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného KONTINUITA poisťovňa, a.s. na KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.
  (od: 26.05.2007 do: 30.09.2009)
Protokol zo 6. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2008. Protokol z 23. zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.04.2008. Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestnancami.
  (od: 09.07.2008 do: 30.09.2009)
Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 17.02.2009.
  (od: 16.04.2009 do: 30.09.2009)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.10.2009)
Právny nástupca: 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 8
Bratislava 811 05
  (od: 01.10.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  19.01.2021
Dátum výpisu:  21.01.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR