Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1388/B

Obchodné meno: 
CHELYS a.s., v likvidácii
  (od: 01.10.2005)
CHELYS a.s.
  (od: 15.04.1997 do: 30.09.2005)
Sídlo: 
Hatalova 12/c
Bratislava 831 03
  (od: 09.03.2005)
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (od: 08.03.1999 do: 08.03.2005)
Sabinovská 10
Bratislava 821 02
  (od: 15.04.1997 do: 07.03.1999)
IČO: 
35 716 398
  (od: 15.04.1997)
Deň zápisu: 
15.04.1997
  (od: 15.04.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 15.04.1997)
Predmet činnosti: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod a maloobchod
  (od: 15.04.1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 15.04.1997)
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.04.1997)
usporadúvanie školení, seminárov a iných vzdelávacích podujatí
  (od: 15.04.1997)
sprostredkovanie nákupu, a prenájmu nehnuteľností
  (od: 15.04.1997)
reklamné činnosti
  (od: 15.04.1997)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s nájmom
  (od: 16.07.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.06.2004)
predstavenstvo
  (od: 15.04.1997 do: 01.06.2004)
Juraj Šujanský - člen predstavenstva
Drotárska 7
Bratislava
Vznik funkcie: 14.10.1999
  (od: 28.02.2003)
Mário Hoffmann - člen
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 15.04.1997 Skončenie funkcie: 18.12.2003
  (od: 28.02.2003 do: 15.01.2004)
Mário Hoffmann - člen
Hraničná 61
Bratislava 821 03
  (od: 15.04.1997 do: 27.02.2003)
Ing. Eva Chudícová - predseda
Fedáková 42
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 19.08.2004
  (od: 09.10.2004 do: 17.01.2005)
Ing. Eva Chudícová - predseda
Fedáková 42
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 19.08.2004 Skončenie funkcie: 22.12.2004
  (od: 18.01.2005 do: 17.01.2005)
JUDr. Zoroslav Kollár - člen
Nad Lúčkami 45
Bratislava
  (od: 15.04.1997 do: 07.03.1999)
Mgr. Braňo Prieložný - predseda
Stropkovská 19
Bratislava 821 03
  (od: 15.04.1997 do: 27.02.2003)
Mgr. Braňo Prieložný - predseda
Stropkovská 19
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 15.04.1997 Skončenie funkcie: 18.12.2003
  (od: 28.02.2003 do: 15.01.2004)
Juraj Šujanský - člen predstavenstva
Drotárska 7
Bratislava
  (od: 13.12.1999 do: 27.02.2003)
Juraj Šumichrast - člen
V Jertáši 8
Záhorská Ves
  (od: 08.03.1999 do: 12.12.1999)
Jaroslav Wieger - predseda
Špitálska 20
Bratislava
Vznik funkcie: 18.12.2003
  (od: 16.01.2004 do: 08.10.2004)
Jaroslav Wieger - predseda
Špitálska 20
Bratislava
Vznik funkcie: 18.12.2003 Skončenie funkcie: 19.08.2004
  (od: 09.10.2004 do: 08.10.2004)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva.
  (od: 18.01.2005)
Za spoločnosť konajú aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 02.06.2004 do: 17.01.2005)
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne v celom rozsahu.
  (od: 15.04.1997 do: 01.06.2004)
Základné imanie: 
70 000 000 Sk Rozsah splatenia: 70 000 000 Sk
  (od: 28.02.2003)
70 000 000 Sk
  (od: 15.04.1997 do: 27.02.2003)
Akcie: 
Počet: 700
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 13.12.1999)
Počet: 700
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 15.04.1997 do: 12.12.1999)
Dozorná rada: 
Ing. Dušan Ševčovič
J. Stanislava 15
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 24.06.2004
  (od: 16.07.2004)
Tomáš Jelínek
Bučinová 16
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 14.09.2004
  (od: 09.10.2004)
Mgr. Tomáš Sury
Bjőrnsonova 1
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 22.12.2004
  (od: 18.01.2005)
Ing. Tomáš Pivarči - predseda
Kolískova 6
Bratislava 841 05
  (od: 15.04.1997 do: 27.02.2003)
Ing. Tomáš Pivarči - predseda
Kolískova 6
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.04.1997 Skončenie funkcie: 18.12.2003
  (od: 28.02.2003 do: 15.01.2004)
Ing. Miloslav Seruga - člen
Bystrého 1
Bratislava 821 03
  (od: 15.04.1997 do: 27.02.2003)
Ing. Miloslav Seruga - člen
Špitálska 49
Bratislava
Vznik funkcie: 15.04.1997 Skončenie funkcie: 18.12.2003
  (od: 28.02.2003 do: 15.01.2004)
Ing. Jaroslav Schott - člen
Kysucká 20
Košice
Vznik funkcie: 18.12.2003
  (od: 16.01.2004 do: 15.07.2004)
Ing. Jaroslav Schott - člen
Kysucká 20
Košice
Vznik funkcie: 18.12.2003 Skončenie funkcie: 24.06.2004
  (od: 16.07.2004 do: 15.07.2004)
Michal Velebný - člen
Plášťovce 94
Plášťovce 935 82
Vznik funkcie: 18.12.2003
  (od: 16.01.2004 do: 08.10.2004)
Michal Velebný - člen
Plášťovce 94
Plášťovce 935 82
Vznik funkcie: 18.12.2003 Skončenie funkcie: 14.09.2004
  (od: 09.10.2004 do: 08.10.2004)
Jaroslav Wieger - člen
Mamateyová 26
Bratislava
  (od: 15.04.1997 do: 27.02.2003)
Jaroslav Wieger - člen
Špitalska 20
Bratislava
Vznik funkcie: 15.07.1997 Skončenie funkcie: 18.12.2003
  (od: 28.02.2003 do: 15.01.2004)
Ladislav Petrežil - predseda
Veľké Túrovce 346
Veľké Túrovce 935 81
Vznik funkcie: 18.12.2003 Skončenie funkcie: 22.12.2004
  (od: 18.01.2005 do: 17.01.2005)
Ladislav Petrežil - predseda
Veľké Túrovce 346
Veľké Túrovce 935 81
Vznik funkcie: 18.12.2003
  (od: 16.01.2004 do: 17.01.2005)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.9.2005
  (od: 01.10.2005)
 Likvidátor:
INVEST-KAPITAL, a.s.
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.09.2005
  (od: 01.10.2005)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Osoba vykonávajúca pôsobnosť likvidátora je oprávnená konať a podpisovať samostatne v mene a na účet likvidátora - právnickej osoby.
  (od: 01.10.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodný spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.3.1997 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Stary spis: Sa 1977
  (od: 15.04.1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.9.1998. Zmena stanov v časti sídlo spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.11.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 501/98, Nz 482/98.
  (od: 08.03.1999)
Zmena stanov s účinnosťou k 30.12.1999 odsúhlasená na riadnom valnom zhromažení dňa 14.10.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 371/99 spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou.
  (od: 13.12.1999)
Notárska zápisnica č. Nz 573/2002 zo dňa 20.12.2002.
  (od: 28.02.2003)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.12.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 662/2003, Nz 124140/2003. Zápisnica z dozornej rady z 18.12.2003.
  (od: 16.01.2004)
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená podľa § 476 Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou CHELYS, a.s., IČO: 35 716 398 ako predávajúcim a spoločnosťou TURUL, spol. s r.o., IČO: 34 134 085, so sídlom Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy ako kupujúcim dňa 29.12.2003.
  (od: 28.05.2004)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.08.2004.
  (od: 09.10.2004)
Notárska zápisnica č.N 795/2004, Nz 94297/2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.2004. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.12.2004. Funkcia predsedkyne predstavenstva Ing.E.Chudícovej skončila 22.12.2004.
  (od: 18.01.2005)
Notárska zápisnica č. N 436/2005, Nz 38460/2005, NCRLs 37995/2005 zo dňa 19.08.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola spoločnosť zrušená s likvidáciou k 01.09.2005.
  (od: 01.10.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  24.01.2020
Dátum výpisu:  27.01.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR