Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1552/B

Obchodné meno: 
LikoSpol, a.s.
  (od: 13.10.1997)
Sídlo: 
Miletičova 23
Bratislava 821 09
  (od: 18.01.2008)
Miletičova 23
Bratislava 824 62
  (od: 09.02.2000 do: 17.01.2008)
Miletičova 23
Bratislava 820 06
  (od: 17.06.1998 do: 08.02.2000)
Miletičova 23
Bratislava 821 06
  (od: 13.10.1997 do: 16.06.1998)
IČO: 
35 730 234
  (od: 13.10.1997)
Deň zápisu: 
13.10.1997
  (od: 13.10.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 13.10.1997)
Predmet činnosti: 
výkony vedy a technického rozvoja
  (od: 13.10.1997)
výskumná a poradenská činnosť v oblasti biotechnológií
  (od: 13.10.1997)
vývoj technológií, výroba a predaj potravinárskych kyselín a enzymatických preparátov
  (od: 13.10.1997)
výroba strojov plniacich a baliacich strojov na úpravu obalov
  (od: 13.10.1997)
polotovary a výrobky z plastov
  (od: 13.10.1997)
výroba potravinárskych výrobkov a polotovarov
  (od: 13.10.1997)
opravy a údržba strojov pre potravinárskych priemysel
  (od: 13.10.1997)
obchodná činnosť pre tuzemsko a zahraničie
  (od: 13.10.1997)
prevádzkovanie parkoviska s organizovaným parkovaním - s umietsnením viac ako 5 vozidiel patriachich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi parkoviska
  (od: 17.06.1998)
výskum a poradenská činnosť v oblasti potravinárskych technológií a ekológie
  (od: 10.08.1999)
prenájom nebytových priestorov max. na 1 rok s poskytovaním len základných služieb
  (od: 10.08.1999)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.10.2004)
predstavenstvo
  (od: 13.10.1997 do: 25.10.2004)
Ivan Pokorný
Bazovského 7
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 04.02.2016
  (od: 27.07.2018)
JUDr. Mário Bednárik
Jahodová 7
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 30.07.2004
  (od: 20.01.2005 do: 17.01.2008)
JUDr. Mário Bednárik
Jahodová 7
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 30.07.2004 Skončenie funkcie: 12.06.2007
  (od: 18.01.2008 do: 17.01.2008)
Ing. Hana Blažeková - podpredseda
Holíčska 4
Bratislava
  (od: 13.10.1997 do: 16.06.1998)
JUDr. Martin Bognár - predseda
Jesenského 10
Senec
Vznik funkcie: 02.04.2003
  (od: 26.10.2004 do: 19.01.2005)
JUDr. Martin Bognár - predseda
Jesenského 10
Senec
Vznik funkcie: 02.04.2003 Skončenie funkcie: 30.07.2004
  (od: 20.01.2005 do: 19.01.2005)
Ing. Robert Kohút - člen
ul. 8 mája
Bratislava 821 06
Skončenie funkcie: 02.04.2003
  (od: 15.03.2002 do: 25.10.2004)
Ing. Peter Michalík - predseda
Palkovičova 13
Bratislava
  (od: 13.10.1997 do: 16.06.1998)
Ing. Martin Minárik - člen
Tománkova 2
Bratislava
  (od: 13.10.1997 do: 16.06.1998)
Ing. Martin Minárik - podpredseda
Tománkova 2
Bratislava
  (od: 17.06.1998 do: 14.03.2002)
Ing. Martin Minárik - predseda
Tománkova 2
Bratislava
Skončenie funkcie: 02.04.2003
  (od: 15.03.2002 do: 25.10.2004)
Ing. Igor Mráz, , CSc. - člen
Karadžičova 55
Bratislava
  (od: 17.06.1998 do: 14.03.2002)
Ivan Pokorný - člen
Bazovského 7
Bratislava
Skončenie funkcie: 02.04.2003
  (od: 15.03.2002 do: 25.10.2004)
Ivan Pokorný
kpt.Jána Rašu 39
Bratislava
Vznik funkcie: 05.12.2003
  (od: 11.01.2005 do: 26.07.2018)
Ivan Pokorný
kpt.Jána Rašu 39
Bratislava
Vznik funkcie: 05.12.2003 Skončenie funkcie: 04.02.2016
  (od: 27.07.2018 do: 26.07.2018)
Ing. Jozef Schenkmayer - člen
Smolenická 3/8
Bratislava
Vznik funkcie: 02.04.2003
  (od: 26.10.2004 do: 19.01.2005)
Ing. Jozef Schenkmayer - člen
Smolenická 3/8
Bratislava
Vznik funkcie: 02.04.2003 Skončenie funkcie: 30.07.2004
  (od: 20.01.2005 do: 19.01.2005)
Ing. Jozef Schenkmayer , Csc. - predseda
Smolenická 3/8
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 30.07.2004
  (od: 20.01.2005 do: 07.05.2013)
Ing. Jozef Schenkmayer , Csc. - predseda
Smolenická 3/8
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 30.07.2004 Skončenie funkcie: 03.07.2008
  (od: 08.05.2013 do: 07.05.2013)
Ing. Vladimír Sitkey , CSc. - člen
Račianska 5
Bratislava
  (od: 13.10.1997 do: 16.06.1998)
Ing. Vladimír Sitkey , CSc. - podpredseda
Račianska 7
Bratislava
Skončenie funkcie: 02.04.2003
  (od: 15.03.2002 do: 25.10.2004)
Ing. Vladimír Sitkey, , CSc. - predseda
Račianska 7
Bratislava
  (od: 17.06.1998 do: 14.03.2002)
František Šimeček - člen
Narcisová 10
Bratislava
  (od: 17.06.1998 do: 14.03.2002)
Peter Šimeček - člen
Farská 1
Pezinok 902 01
Skončenie funkcie: 02.04.2003
  (od: 15.03.2002 do: 25.10.2004)
Peter Šimeček - člen
Farská 1
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 02.04.2003
  (od: 26.10.2004 do: 10.01.2005)
Ing. Dušan Škvarenina - člen
Trnavská 1030
Leopoldov
  (od: 13.10.1997 do: 16.06.1998)
Ing. Viliam Višacký, , CSc. - člen
Krásnohorská 5
Bratislava
  (od: 17.06.1998 do: 14.03.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti je vo všetkých veciach spoločnosti oprávnený každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 18.01.2008)
Konať menom spoločnosti je vo všetkých veciach oprávnené predstavenstvo, za ktoré sú oprávnení konať predseda a ďalší člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojej funkcii a k svojmu menu podpisujúci pripojí vlastnoručný podpis.
  (od: 26.10.2004 do: 17.01.2008)
Menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Na platnosť úkonov je potrebný súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predseda alebo podpredseda predsta- venstva a druhý je ďalší člen predstavenstva. Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať vo všetkých veciach všetci členovia predsta- venstva, pričom sú vždy potrebné podpisy aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva a druhý je ďalší člen pred- stavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k uvedeniu funkcií podpi- sujúcich, pripoja podpisujúci členovia predstavenstva svoje podpisy.
  (od: 13.10.1997 do: 25.10.2004)
Základné imanie: 
40 000 EUR Rozsah splatenia: 40 000 EUR
  (od: 24.09.2009)
1 189 000 Sk Rozsah splatenia: 1 189 000 Sk
  (od: 14.04.2006 do: 23.09.2009)
1 000 000 Sk
  (od: 13.10.1997 do: 13.04.2006)
Akcie: 
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 40 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií spoločnosti je potrebné, aby s takýmto prevodom vyslovilo súhlas predstavenstvo spoločnosti po tom, ako budú splené podmienky stanovené zákonom a stanovami. Predstavenstvo svoje rozhodnutie oznámi písomne predávajúcemu akcionárovi najneskôr v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vyslovenie súhlasu.
  (od: 24.09.2009)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 189 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií spoločnosti je potrebné, aby s takýmto prevodom vyslovilo súhlas predstavenstvo spoločnosti po tom, ako budú splené podmienky stanovené zákonom a stanovami. Predstavenstvo svoje rozhodnutie oznámi písomne predávajúcemu akcionárovi najneskôr v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vyslovenie súhlasu.
  (od: 14.04.2006 do: 23.09.2009)
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií spoločnosti je potrebné, aby s takýmto prevodom vyslovilo súhlas predstavenstvo spoločnosti po tom, ako budú splené podmienky stanovené zákonom a stanovami. Predstavenstvo svoje rozhodnutie oznámi písomne predávajúcemu akcionárovi najneskôr v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vyslovenie súhlasu.
  (od: 15.03.2005 do: 13.04.2006)
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.02.2000 do: 14.03.2005)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.10.1997 do: 08.02.2000)
Dozorná rada: 
Marián Mach
Nové Osady 97
Veľké Úľany 925 22
Vznik funkcie: 04.02.2016
  (od: 27.07.2018)
Ing. Mgr. Jozef Vejčík
Ardanovce 117
Ardanovce 956 06
Vznik funkcie: 04.02.2016
  (od: 27.07.2018)
JUDr. Mario Bednárik
Korytnícka 12
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 04.02.2016
  (od: 27.07.2018)
Doc. Ing. Vladimír Báleš , DrSc.
Vígľašská 6
Bratislava
  (od: 13.10.1997 do: 16.06.1998)
Prof.Ing. Vladimír Báleš , DrSc.
Vígľašská 6
Bratislava
  (od: 17.06.1998 do: 08.02.2000)
JUDr. Martin Bognár - podpredseda
Jesenského 10
Senec
Skončenie funkcie: 04.03.2003
  (od: 15.03.2002 do: 25.10.2004)
Ing. Jozef Foltýn
396
Láb
  (od: 17.06.1998 do: 08.02.2000)
Ing. Július Forsthoffer , CSc.
Gercenova 5
Bratislava 851 01
  (od: 09.02.2000 do: 14.03.2002)
Ing. Pavel Hoffmann
Záhorácka 79
Malacky 901 01
  (od: 09.02.2000 do: 14.03.2002)
Ing. Mikuláš Janovský - člen
Pod Rovnicami 3
Bratislava
Skončenie funkcie: 04.03.2003
  (od: 15.03.2002 do: 25.10.2004)
Ing. Mikuláš Janovský - člen
Pod Rovnicami 3
Bratislava
Vznik funkcie: 04.03.2003
  (od: 26.10.2004 do: 17.01.2008)
Ing. Mikuláš Janovský - člen
Pod Rovnicami 3
Bratislava
Vznik funkcie: 04.03.2003 Skončenie funkcie: 12.06.2007
  (od: 18.01.2008 do: 17.01.2008)
Ing. Mikuláš Janovský , CSc.
Pod Rovnicami 3
Bratislava
  (od: 13.10.1997 do: 16.06.1998)
Ing. Martin Minárik - predseda
Tománkova 2
Bratislava
Vznik funkcie: 04.03.2003
  (od: 26.10.2004 do: 17.01.2008)
Ing. Martin Minárik - predseda
Tománkova 2
Bratislava
Vznik funkcie: 04.03.2003 Skončenie funkcie: 12.06.2007
  (od: 18.01.2008 do: 17.01.2008)
Robert Škvarenina - predseda
Azalkova 2
Bratislava
Skončenie funkcie: 04.03.2003
  (od: 15.03.2002 do: 25.10.2004)
Ing. Dušan Švarenina
Trnavská cesta 1030
Leopoldov
  (od: 17.06.1998 do: 08.02.2000)
Ing. Mária Tomová
Hraničná 15
Bratislava
  (od: 13.10.1997 do: 16.06.1998)
Ing. Jozef Trangoš
Osuského 3a
Bratislava 851 03
  (od: 09.02.2000 do: 14.03.2002)
František Šimeček - člen
Narcisová 10
Bratislava
Vznik funkcie: 04.03.2003 Skončenie funkcie: 03.02.2011
  (od: 27.07.2018 do: 26.07.2018)
JUDr. Mario Bednárik
Jahodová 7
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 12.06.2007 Skončenie funkcie: 03.02.2016
  (od: 27.07.2018 do: 26.07.2018)
JUDr. Mario Bednárik
Jahodová 7
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 12.06.2007
  (od: 18.01.2008 do: 26.07.2018)
Ľudovít Šándor
Bazovského 19
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 12.06.2007 Skončenie funkcie: 03.02.2011
  (od: 27.07.2018 do: 26.07.2018)
Ľudovít Šándor
Bazovského 19
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 12.06.2007
  (od: 18.01.2008 do: 26.07.2018)
František Šimeček - člen
Narcisová 10
Bratislava
Vznik funkcie: 04.03.2003
  (od: 26.10.2004 do: 26.07.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou zmluvou zo dňa 9. 9. 1996. Vznikla premenou LikoSpol, s.r.o., ktorá bola zrušená bez likvidácie. Všetky práva, záväzky a maje- tok zrušenej LikoSpol, s.r.o. IČO: 31378862 preberá právny nástupca LikoSpol a.s. Stary spis: Sa 2142
  (od: 13.10.1997)
Notárska zápisnica Nz 304/97 zo dňa 29.9. 1997 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápis z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 24.11.1997. Zápis z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.1997. Zápis z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 11.5.1998.
  (od: 17.06.1998)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 31.5.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 70/99, Nz 68/99 spísaná notárkou JUDr. Máriou Cintavou.
  (od: 10.08.1999)
Notárska zápisnica N 145/9 Nz 141/99 spísaná dňa 8.11.1999 notárkou JUDR Máriou Cintavou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.11.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
  (od: 09.02.2000)
Zápisnica z náhradného valného zhromaždenia zo dňa 4. 1. 2002.
  (od: 15.03.2002)
Notárska zápisnica č. N 219/2003, Nz 22351/2003 zo dňa 4.3.2003, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.3.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2003.
  (od: 26.10.2004)
Peter Šimeček, deň zániku funkcie je 5.12.2003 zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.12.2003.
  (od: 11.01.2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 169/2007 Nz 31088/2007 zo dňa 12.06.2007.
  (od: 18.01.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  19.10.2020
Dátum výpisu:  20.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR