Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5305/B

Obchodné meno: 
GETWAY MANAGEMENT a. s.
  (od: 02.10.2013)
AUPARK Holding a.s.
  (od: 01.01.2012 do: 01.10.2013)
GETWAY MANAGEMENT a. s.
  (od: 12.05.2011 do: 31.12.2011)
Sídlo: 
Karadžičova 12
Bratislava 821 08
  (od: 14.09.2012)
Prievozská 4
Bratislava 821 09
  (od: 12.05.2011 do: 13.09.2012)
IČO: 
47 234 113
  (od: 12.05.2011)
Deň zápisu: 
12.05.2011
  (od: 12.05.2011)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 12.05.2011)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2012)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2012)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2012)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2012)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2012)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (od: 01.01.2012)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2012)
prieskum trhu
  (od: 01.01.2012)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 01.01.2012)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 01.01.2012)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.01.2012)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (od: 01.01.2012)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2012)
inzertná činnosť
  (od: 01.01.2012)
zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2012)
faktoring a forfaiting
  (od: 15.12.2015)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 12.05.2011 do: 31.12.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 12.05.2011)
Ľubomír Jurčák - predseda predstavenstva
Mariánska 635/48
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 06.02.2017
  (od: 16.03.2017)
Jozef Strezenický - predseda predstavenstva
Za koníčkom 1/E
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 12.05.2011
  (od: 12.05.2011 do: 15.03.2017)
Jozef Strezenický - predseda predstavenstva
Za koníčkom 1/E
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 12.05.2011 Skončenie funkcie: 06.02.2017
  (od: 16.03.2017 do: 15.03.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 12.05.2011)
Základné imanie: 
25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR
  (od: 12.05.2011)
Akcie: 
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 25 000 EUR
  (od: 12.05.2011)
Akcionár: 
ED INVEST s. r. o.
Zelená 2
Bratislava 811 02
  (od: 16.03.2017)
Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r. o.
Karadžičova 12
Bratislava 821 08
  (od: 30.01.2015 do: 15.03.2017)
Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r. o.
Prievozská 4
Bratislava 821 09
  (od: 12.05.2011 do: 29.01.2015)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 3.6.2017
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.5.2017, č. k. 6K/28/2017-56, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 3.6.2017, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka GETWAY MANAGEMENT a. s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 47 234 113. Do funkcie správcu súd ustanovil: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, značka správcu S 1406.
  (od: 05.12.2017)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 3.6.2017
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.5.2017, č. k. 6K/28/2017-56, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 3.6.2017, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka GETWAY MANAGEMENT a. s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 47 234 113. Do funkcie správcu súd ustanovil: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, značka správcu S 1406.
  (od: 15.08.2017 do: 04.12.2017)
Správca konkurznej podstaty: 
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Nám. M. Benku 10
Bratislava 811 07
  (od: 05.12.2017)
JUDr. Štefan Dedák
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 03.06.2017
  (od: 15.08.2017 do: 04.12.2017)
Dozorná rada: 
Radoslav Hajdúch
498
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 16.03.2017
  (od: 05.04.2017)
Daniela Hajdúchová
498
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 16.03.2017
  (od: 05.04.2017)
Milan Trn
Topoľova 13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 16.03.2017
  (od: 05.04.2017)
Mgr. Peter Malovec
Kaštielska 10
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 25.11.2014
  (od: 30.01.2015 do: 09.08.2016)
Mgr. Tomáš Sallem
Gelnická 26
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 12.05.2011
  (od: 12.05.2011 do: 29.01.2015)
Mgr. Tomáš Sallem
Gelnická 26
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 12.05.2011 Skončenie funkcie: 24.11.2014
  (od: 30.01.2015 do: 29.01.2015)
JUDr. Ladislav Haladej
Vavrínová 2
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 12.05.2011 Skončenie funkcie: 16.03.2017
  (od: 05.04.2017 do: 04.04.2017)
JUDr. Ladislav Haladej
Vavrínová 2
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 12.05.2011
  (od: 12.05.2011 do: 04.04.2017)
JUDr. Marián Mikáči
Štefánikova 48
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 12.05.2011 Skončenie funkcie: 16.03.2017
  (od: 05.04.2017 do: 04.04.2017)
JUDr. Marián Mikáči
Štefánikova 48
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 12.05.2011
  (od: 12.05.2011 do: 04.04.2017)
Mgr. Peter Malovec
Výhonská 3
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 25.11.2014 Skončenie funkcie: 16.03.2017
  (od: 05.04.2017 do: 04.04.2017)
Mgr. Peter Malovec
Výhonská 3
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 25.11.2014
  (od: 10.08.2016 do: 04.04.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 777/2011, Nz 16076/2011 zo dňa 04.05.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (od: 12.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 1920/2011 Nz 56965/2011 zo dňa 14.12.2011 o zlúčení so spoločnosťou AUPARK Holding a.s., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO : 35 942 053, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3622/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť AUPARK Holding a.s. (GATWAY MANAGEMENT a.s.), so sídlom Prievozská 4, Bratislava 821 09, IČO : 47 234 113, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5305/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1921/2011, Nz 56967/2011 zo dňa 14.12.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti AUPARK Holding a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 2364/2012, Nz 29195/2012, NCR1s 29834/2012 zo dňa 15.08.2012.
  (od: 14.09.2012)
Notárska zápisnica č. N 2253/2013, Nz 31375/2013 zo dňa 16.09.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z AUPARK Holding a.s. na GETWAY MANAGEMENT a. s.
  (od: 02.10.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10. 2015.
  (od: 15.12.2015)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2012)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
AUPARK Holding a.s.
Prievozská 4
Bratislava 821 09
  (od: 01.01.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  26.11.2020
Dátum výpisu:  30.11.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR