Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  508/B

Obchodné meno: 
HTC INVESTMENTS a.s.
  (od: 17.01.2018)
Sídlo: 
Lamačská cesta 3/B
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (od: 30.09.2020)
IČO: 
31 342 141
  (od: 11.02.1993)
Deň zápisu: 
10.02.1993
  (od: 11.02.1993)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 11.02.1993)
Predmet činnosti: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.12.1993)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 23.12.1993)
poskytovanie softwaru
  (od: 23.12.1993)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 13.08.1997)
vedenie účtovníctva
  (od: 13.08.1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 13.08.1997)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.05.2002)
sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.05.2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 20.05.2002)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (od: 20.05.2002)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 20.05.2002)
prenájom lietadiel
  (od: 20.05.2002)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 20.05.2002)
prenájom potrieb pre domácnosť
  (od: 20.05.2002)
administratívne práce
  (od: 20.05.2002)
preklady a tlmočenie z a do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho a talianskeho
  (od: 20.05.2002)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (od: 20.05.2002)
faktoring a forfaiting
  (od: 20.05.2002)
leasingová činnosť
  (od: 20.05.2002)
organizovanie kurzov a školení
  (od: 20.05.2002)
ložisková výroba
  (od: 19.11.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.12.2001)
Martin Blaškovič - predseda predstavenstva
Fialkové údolie 7221/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 26.06.2017
  (od: 25.08.2017)
Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc. - podpredseda predstavenstva
Kĺzavá 10905/5A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 26.06.2017
  (od: 25.08.2017)
Mgr. Filip Šoka
Rozvodná 3197/15
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 17.04.2020
  (od: 22.05.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť musia vždy konať a podpisovať buď predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda a člen predstavenstva spoločne.
  (od: 03.12.2001)
Základné imanie: 
15 096 936,4 EUR Rozsah splatenia: 15 096 936,4 EUR
  (od: 01.01.2009)
Akcie: 
Počet: 454727
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená
  (od: 01.01.2009)
Dozorná rada: 
Elena Hirjak
Čmelíkova 7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 16.06.2017
  (od: 25.08.2017)
Mgr. Alena Blaškovičová
Fialkové údolie 7221/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 16.06.2017
  (od: 25.08.2017)
Natália Haughey
Fialkové údolie 7221/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 16.06.2017
  (od: 22.09.2020)
Marta Tkáčová
Veltlínska 12472/5
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 16.06.2017
  (od: 25.08.2017)
Ing. Bohuš Kaliarik
Dolnočermánska 99
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 21.09.2018
  (od: 29.09.2018)
Ing. Ivona Vavrová
Fláviovská 1140/16
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 21.06.2019
  (od: 01.08.2019)
Ing. Dušan Miškolci
Pod lipami 38/4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.06.2019
  (od: 01.08.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená Zakladateľskou zmluvou dňa 22.12.1992 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1002
  (od: 11.02.1993)
Zmeny vykonané v súlade so živnostenským lis- tom a rozhodnutím valného zhromaždenia spo- ločnosti a doplnkov k stanovám zo dňa 6. 9. 1993 Stary spis: Sa 1002
  (od: 23.12.1993)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.7.1995 pod č. N 194/95, Nz 193/95 na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1002
  (od: 16.10.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.06.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 114/96, Nz 108/96 spísaná dňa 04.06.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.06.1996. Stary spis: Sa 1002
  (od: 28.10.1996)
Notárska zápisnica N 303/97, Nz 301/97 spísaná dňa 12.6.1997 notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1002
  (od: 13.08.1997)
Osvedčenie s priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28. 11. 1997 pod č. N 615/97, Nz 614/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 1. 12. 1997. Stary spis: Sa 1002
  (od: 13.01.1998)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.12.1999 pod č. N 762/99, Nz 762/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.03.2000)
Notárska zápisnica zo dňa 6.11.2000 č. N 414/00 Nz 413/00, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (od: 29.11.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 14.6.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 35/01, Nz 35/01 napísanej dňa 14.6.01 notárom JUDr. Imrišovou bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 14.6.01 a 10.7.01.
  (od: 12.09.2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.11.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 739/01, Nz 739/01.
  (od: 03.12.2001)
Notárska zápisnica č. N 214/2002, Nz 214/2002 zo dňa 25. 3. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou.
  (od: 20.05.2002)
Zápisnica z rokovania predstavestva zo dňa 24.9.2002.
  (od: 09.10.2002)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 3.6.2003, ktoré rozhodlo o zmene vedúceho odštepného závodu. Deň zániku funkcie vedúceho odštepného závodu Ing. Tibora Ďurajka 3.6.2003. Deň vzniku funkcie vedúceho odštepného závodu Ing. Miloša Raffaja 3.6.2003.
  (od: 17.09.2003)
Notárska zápisnica č. N 127/2003, Nz 71714/2003 zo dňa 18.8.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Deň zániku funkcie členov dozornej rady: JUDr. Ladislav Kružlík: 18.8.2003 Ing. Vladimír Blaškovič: 18.8.2003 Ing. Ivona Vavrová: 18.8.2003 Mgr. Marta Tkáčová: 18.8.2003 PhDr. Benjamín Luknár: 18.8.2003. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 20.8.2003. Deň zániku funkcie členov predstavenstva: Dr. Martin Blaškovič: 20.8.2003 Dr. Ing. Michal Hirjak CSc.: 20.8.2003 Dr. Eduard Horváth: 20.8.2003 Ing. Peter Ondro: 20.8.2003 Ing. Ladislav Štica: 20.8.2003 Ing. Juraj Paľko: 20.8.2003 Ing. Teodor Lysák: 20.8.2003 Ing. Viktor Birnstein: 20.8.2003. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 3.9.2003.
  (od: 19.11.2003)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 3.9.2003. Notárska zápisnica č. N 622/2003, Nz 84735/2003 zo dňa 25.9.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania vydaním nových akcií a schválená zmena stanov spoločnosti. Poverenie predstavenstva na rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti o 77.303.000,- Sk, udelené valným zhromaždením spoločnosti dňa 25.9.2003, notárska zápisnica N 622/2003, Nz 84735/2003 zo dňa 25.9.2003, na dobu 15 mesiacov odo dňa jeho udelenia.
  (od: 20.11.2003)
Rozhodnutie dozornej rady z 26. 11. 2003.
  (od: 26.05.2004)
Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 19.5.2004.
  (od: 09.06.2004)
Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 26.7.2004.
  (od: 20.08.2004)
Notárska zápisnica N 793/2003, Nz 125003/2003 spísaná dňa 19.12.2003 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva spoločnosti, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti v zmysle poverenia udeleného valným zhromaždením dňa 25.9.2003.
  (od: 30.09.2004)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 6.4.2005.
  (od: 05.05.2005)
Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 17.6.2005.
  (od: 12.07.2005)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2005.
  (od: 24.08.2005)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.09.2006.
  (od: 24.10.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2007.
  (od: 11.07.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.05.2007.
  (od: 11.07.2007)
Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 22.04.2008.
  (od: 16.05.2008)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 7.11.2008.
  (od: 27.11.2008)
Notárska zápisnica N 1002/2008, Nz 62496/2008 zo dňa 18.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.12.2008.
  (od: 13.02.2009)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.07.2009.
  (od: 08.08.2009)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 06.08.2009.
  (od: 26.08.2009)
Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 08.11.2010. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.010.
  (od: 31.12.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2012.
  (od: 18.08.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 14.12.2012 a Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 14.12.2012.
  (od: 16.01.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04. 2015.
  (od: 28.04.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.06.2017. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.06.2017.
  (od: 25.08.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  27.10.2020
Dátum výpisu:  29.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR