Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  896/B

Obchodné meno: 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
  (od: 07.04.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.
  (od: 06.06.2003 do: 06.04.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť skrátene: PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.
  (od: 02.08.2000 do: 05.06.2003)
Prvá penzijná investičná spoločnosť a.s. skrátene: Prvá penzijná i.s.a.s.
  (od: 05.01.1996 do: 01.08.2000)
Prvá penzijná investičná a.s.
  (od: 17.08.1995 do: 04.01.1996)
Sídlo: 
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava 811 02
  (od: 01.08.2011)
Prievozská 2/B
Bratislava 821 09
  (od: 04.06.2005 do: 31.07.2011)
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (od: 19.01.1999 do: 03.06.2005)
Hviezdoslavovo nám. 14
Bratislava 800 00
  (od: 17.08.1995 do: 18.01.1999)
IČO: 
31 621 317
  (od: 17.08.1995)
Deň zápisu: 
03.01.1995
  (od: 17.08.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.08.1995)
Predmet činnosti: 
vytváranie a spravovanie a) štandardných fondov a európskych štandardných fondov, b) alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
  (od: 28.02.2017)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na podnikanie, podľa zák.č. 248/1992 Zb. v znení zák. NR SR č. 91/1994 Z.z.
  (od: 17.08.1995 do: 01.08.2000)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného zákonom č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy a vykonávať nútenú správu podielových fondov
  (od: 02.08.2000 do: 09.03.2005)
vytváranie a spravovanie podielových fondov na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udeleného Úradom pre finančný trh
  (od: 10.03.2005 do: 18.03.2015)
vytváranie a spravovanie a) štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov, b) alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
  (od: 19.03.2015 do: 27.02.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.08.1995)
Ing. Martin Kaňa - predseda
Slovanské nábrežie 1089/40
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 06.04.2018)
Mgr. Ivana Kubisová
Medveďovej 19
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 02.05.2019
  (od: 07.05.2019)
Ing. Vladimír Salkovič - Člen predstavenstva
Plickova 7474/14
Bratislava - Rača 831 06
Vznik funkcie: 17.09.2020
  (od: 23.10.2020)
Monika Čederlová
Krásnohorská 7
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 30.11.2004
  (od: 04.02.2005 do: 09.01.2013)
Monika Čederlová
Krásnohorská 7
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 30.11.2004 Skončenie funkcie: 17.12.2012
  (od: 10.01.2013 do: 09.01.2013)
Ing. Michal Hausner - člen
Koceľova 21
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 05.10.2016
  (od: 14.10.2016 do: 06.05.2019)
Ing. Michal Hausner - člen
Koceľova 21
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 05.10.2016 Skončenie funkcie: 02.05.2019
  (od: 07.05.2019 do: 06.05.2019)
Ing. Milan Klubal - predseda
Dostojevského rad 17
Bratislava
  (od: 17.08.1995 do: 04.01.1996)
Ing. Milan Klubal - predseda
Dostojevského rad 17
Bratislava
  (od: 05.01.1996 do: 08.06.1999)
RNDr. Mária Michalčíková
Starozagorská 9
Košice
  (od: 17.08.1995 do: 04.01.1996)
Ing. Pavol Peledňák
Alej Slobody 1887-40
Dolný Kubín
  (od: 05.01.1996 do: 03.10.1996)
Mgr. Jaroslav Pilát - člen
Mierová 316/2
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.12.2012
  (od: 10.01.2013 do: 13.10.2016)
Mgr. Jaroslav Pilát - predseda
Mierová 316/12
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.12.2012
  (od: 14.10.2016 do: 20.12.2017)
Mgr. Jaroslav Pilát - predseda
Mierová 316/12
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.12.2012 Skončenie funkcie: 17.12.2017
  (od: 21.12.2017 do: 20.12.2017)
Mgr. Jaroslav Pilát - predseda
Mierová 316/12
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 18.12.2017
  (od: 21.12.2017 do: 05.04.2018)
Mgr. Jaroslav Pilát - predseda
Mierová 316/12
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 18.12.2017 Skončenie funkcie: 31.03.2018
  (od: 06.04.2018 do: 05.04.2018)
Mgr. Vladimír Ravinger , PhD. - člen
Znievska 1
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 17.12.2012
  (od: 10.01.2013 do: 06.02.2014)
Mgr. Vladimír Ravinger , PhD. - člen
Znievska 1
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 17.12.2012 Skončenie funkcie: 22.01.2014
  (od: 07.02.2014 do: 06.02.2014)
Ing. Vladimír Salkovič
Plickova 7474/14
Bratislava
  (od: 09.06.1999 do: 05.06.2003)
Ing. Vladimír Salkovič
Plickova 7474/14
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.1999
  (od: 06.06.2003 do: 12.04.2013)
Ing. Vladimír Salkovič
Plickova 7474/14
Bratislava
Vznik funkcie: 01.12.2009
  (od: 13.04.2013 do: 06.02.2014)
Ing. Vladimír Salkovič
Plickova 7474/14
Bratislava
Vznik funkcie: 01.12.2009
  (od: 07.02.2014 do: 09.12.2014)
Ing. Vladimír Salkovič
Plickova 7474/14
Bratislava
Vznik funkcie: 01.12.2009 Skončenie funkcie: 01.12.2014
  (od: 10.12.2014 do: 09.12.2014)
Ing. Vladimír Salkovič
Plickova 7474/14
Bratislava
Vznik funkcie: 02.12.2014
  (od: 10.12.2014 do: 16.12.2016)
Ing. Vladimír Salkovič - člen
Plickova 7474/14
Bratislava
Vznik funkcie: 02.12.2014
  (od: 17.12.2016 do: 07.02.2020)
Ing. Vladimír Salkovič - člen
Plickova 7474/14
Bratislava
Vznik funkcie: 02.12.2014 Skončenie funkcie: 02.12.2019
  (od: 08.02.2020 do: 07.02.2020)
Anton Siekel - podpredseda
Šustekova 21
Bratislava
  (od: 17.08.1995 do: 04.01.1996)
Anton Siekel - podpredseda
Šustekova 21
Bratislava
  (od: 05.01.1996 do: 03.10.1996)
Ing. Ján Tušim
Gemerská 1
Bratislava
  (od: 05.01.1996 do: 05.06.2003)
Ing. Ján Tušim
Gemerská 1
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.1999
  (od: 06.06.2003 do: 03.02.2005)
Ing. Ján Tušim
Gemerská 1
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.1999 Skončenie funkcie: 30.11.2004
  (od: 04.02.2005 do: 03.02.2005)
JUDr. Ing. Martin Winkler , PhD. - Predseda
Šustekova 3621/6
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 20.05.2010
  (od: 28.05.2010 do: 09.01.2013)
JUDr. Ing. Martin Winkler , PhD. - Predseda
Šustekova 3621/6
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 20.05.2010 Skončenie funkcie: 17.12.2012
  (od: 10.01.2013 do: 09.01.2013)
Ing. Stanislav Žofčák
Hornádska 5120/30
Bratislava
  (od: 19.01.1999 do: 08.06.1999)
Ing. Stanislav Žofčák
Murgaša 3
Michalovce
  (od: 05.01.1996 do: 18.01.1999)
Ing. Stanislav Žofčák - predseda predstavenstva
Hornádska 5120/30
Bratislava
  (od: 09.06.1999 do: 05.06.2003)
Ing. Stanislav Žofčák - predseda
Hornádska 5120/30
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.12.2012
  (od: 10.01.2013 do: 13.10.2016)
Ing. Stanislav Žofčák - predseda
Hornádska 5120/30
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.12.2012 Skončenie funkcie: 05.10.2016
  (od: 14.10.2016 do: 13.10.2016)
Ing. Stanislav Žofčák - predseda predstavenstva
Hornádska 5120/30
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.1999
  (od: 06.06.2003 do: 27.05.2010)
Ing. Stanislav Žofčák - predseda predstavenstva
Hornádska 5120/30
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.1999 Skončenie funkcie: 20.05.2010
  (od: 28.05.2010 do: 27.05.2010)
Ing. Vladimír Salkovič - člen
Plickova 7474/14
Bratislava
Vznik funkcie: 03.12.2019 Skončenie funkcie: 16.09.2020
  (od: 23.10.2020 do: 22.10.2020)
Ing. Vladimír Salkovič - člen
Plickova 7474/14
Bratislava
Vznik funkcie: 03.12.2019
  (od: 08.02.2020 do: 22.10.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Členovia predstavenstva konajú samnostatne s výnimkou nasledujúcej vety. Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú oprávnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíšu vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 16.08.2014)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (od: 17.08.1995 do: 15.08.2014)
Základné imanie: 
1 700 000 EUR Rozsah splatenia: 1 700 000 EUR
  (od: 19.03.2009)
50 000 000 Sk Rozsah splatenia: 50 000 000 Sk
  (od: 06.06.2003 do: 18.03.2009)
50 000 000 Sk
  (od: 02.08.2000 do: 05.06.2003)
22 000 000 Sk
  (od: 25.08.1995 do: 01.08.2000)
1 000 000 Sk
  (od: 17.08.1995 do: 24.08.1995)
Akcie: 
Počet: 50000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 19.03.2009)
Počet: 50000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.06.2003 do: 18.03.2009)
Počet: 50000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.08.2000 do: 05.06.2003)
Počet: 22000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.01.2000 do: 01.08.2000)
Počet: 22000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.08.1995 do: 19.01.2000)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.08.1995 do: 24.08.1995)
Akcionár: 
Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava 811 02
  (od: 03.09.2011)
ASIC - asset strategic investment company, a.s.
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (od: 06.06.2003 do: 12.09.2005)
Poštová Banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava 811 02
  (od: 13.09.2005 do: 02.09.2011)
Dozorná rada: 
Ing. Dávid Lupták , PhD.
Karola Adlera 20
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 20.06.2019
  (od: 10.07.2019)
Ing. Peter Hajko
Štefániková 4649/25B
Senec 903 01
Vznik funkcie: 20.06.2019
  (od: 07.11.2019)
Ing. Andrej Zaťko
Holubyho 1311/38
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 23.09.2020
  (od: 23.10.2020)
Ing. Zuzana Adamová
Laténska 26
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 14.12.2016
  (od: 17.12.2016 do: 09.07.2019)
Ing. Zuzana Adamová
Laténska 26
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 14.12.2016 Skončenie funkcie: 20.06.2019
  (od: 10.07.2019 do: 09.07.2019)
Igor Barát
Hany Meličkovej 12
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.12.2009
  (od: 08.12.2009 do: 06.03.2013)
Igor Barát
Hany Meličkovej 12
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.12.2009 Skončenie funkcie: 12.02.2013
  (od: 07.03.2013 do: 06.03.2013)
JUDr. Ján Belej
Obrancov mieru 23
Košice
  (od: 17.08.1995 do: 04.01.1996)
JUDr. Ján Belej
Obrancov mieru 23
Košice
  (od: 05.01.1996 do: 08.06.1999)
Jiři Bunda
Mečislavova 4
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.01.2005
  (od: 10.03.2005 do: 03.06.2005)
Jiři Bunda
Mečislavova 4
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.01.2005 Skončenie funkcie: 18.05.2005
  (od: 04.06.2005 do: 03.06.2005)
Ing. Roman Dúbravský
Štefunkova 7
Bratislava
  (od: 17.08.1995 do: 04.01.1996)
Bc. Martin Dzúr , MBA
Na Viničných horách 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.12.2008
  (od: 05.12.2008 do: 09.11.2010)
Bc. Martin Dzúr , MBA
Na Viničných horách 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.12.2008 Skončenie funkcie: 29.10.2010
  (od: 10.11.2010 do: 09.11.2010)
Ing. Roman Fečík - člen
Ferienčíková 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 02.12.2008
  (od: 05.12.2008 do: 06.03.2013)
Ing. Roman Fečík - člen
Ferienčíková 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 02.12.2008 Skončenie funkcie: 12.02.2013
  (od: 07.03.2013 do: 06.03.2013)
MUDr. Mária Gazdová
Mišikova 28
Bratislava
  (od: 05.01.1996 do: 08.06.1999)
MUDr. Mária Gazdová
Mišíkova 28
Bratislava
  (od: 17.08.1995 do: 04.01.1996)
Ing. Dana Kondrótová
Páričková 19
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 12.02.2013
  (od: 07.03.2013 do: 25.06.2015)
Ing. Dana Kondrótová
Páričková 19
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 12.02.2013 Skončenie funkcie: 16.06.2015
  (od: 26.06.2015 do: 25.06.2015)
Ing. Pavol Lipovský
Gercenova 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.10.2010
  (od: 10.11.2010 do: 06.03.2013)
Ing. Pavol Lipovský
Gercenova 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.10.2010 Skončenie funkcie: 12.02.2013
  (od: 07.03.2013 do: 06.03.2013)
Ráduz Motáň
Janotova 14
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 27.01.2005
  (od: 11.08.2006 do: 04.12.2008)
Ráduz Motáň
Janotova 14
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 27.01.2005 Skončenie funkcie: 02.12.2008
  (od: 05.12.2008 do: 04.12.2008)
Ráduz Motáň
Ševčenkova 10
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 27.01.2005
  (od: 10.03.2005 do: 10.08.2006)
JUDr. Ján Nosko
Horská 13029/9
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 12.02.2013
  (od: 07.03.2013 do: 25.06.2015)
JUDr. Ján Nosko
Horská 13029/9
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 12.02.2013 Skončenie funkcie: 16.06.2015
  (od: 26.06.2015 do: 25.06.2015)
Prof. Dalibor Ondruš , CSc.
Jelačičova 24
Bratislava
  (od: 09.06.1999 do: 05.06.2003)
Prof. Dalibor Ondruš , CSc.
Jelačičova 24
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.1999
  (od: 06.06.2003 do: 09.03.2005)
Prof. Dalibor Ondruš , CSc.
Jelačičova 24
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.1999 Skončenie funkcie: 27.01.2005
  (od: 10.03.2005 do: 09.03.2005)
Ing. Daniela Pápaiová
Záhradnícka 74
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 17.12.2012
  (od: 07.03.2013 do: 12.04.2013)
Ing. Daniela Pápaiová
Záhradnícka 74
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 12.02.2013
  (od: 13.04.2013 do: 05.01.2017)
Ing. Daniela Pápaiová
Záhradnícka 74
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 12.02.2013 Skončenie funkcie: 14.12.2016
  (od: 06.01.2017 do: 05.01.2017)
Ing. Rastislav Pazdernatý
Varšavská 16
Bratislava
  (od: 05.01.1996 do: 05.06.2003)
Ing. Rastislav Pazdernatý
Varšavská 16
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.1999
  (od: 06.06.2003 do: 09.03.2005)
Ing. Rastislav Pazdernatý
Varšavská 16
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.1999 Skončenie funkcie: 27.01.2005
  (od: 10.03.2005 do: 09.03.2005)
Ing. Daša Polončáková
Juhoslovanská 5
Košice
  (od: 09.06.1999 do: 05.06.2003)
Ing. Daša Polončáková
Juhoslovanská 5
Košice
Vznik funkcie: 01.06.1999
  (od: 06.06.2003 do: 04.12.2008)
Ing. Daša Polončáková
Juhoslovanská 5
Košice
Vznik funkcie: 01.06.1999 Skončenie funkcie: 02.12.2008
  (od: 05.12.2008 do: 04.12.2008)
Mgr. Jozef Salaj - predseda
ul. 29. augusta 15/F
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 02.12.2008
  (od: 05.12.2008 do: 06.03.2013)
Mgr. Jozef Salaj - predseda
ul. 29. augusta 15/F
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 02.12.2008 Skončenie funkcie: 12.02.2013
  (od: 07.03.2013 do: 06.03.2013)
Roman Sivák
Bošániho 17
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 18.05.2005
  (od: 04.06.2005 do: 28.11.2006)
Roman Sivák
Jaseňová 4
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 18.05.2005
  (od: 29.11.2006 do: 07.12.2009)
Roman Sivák
Jaseňová 4
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 18.05.2005 Skončenie funkcie: 01.12.2009
  (od: 08.12.2009 do: 07.12.2009)
JUDr. Marek Tarda
Rubínova 4
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 16.06.2015
  (od: 26.06.2015 do: 08.10.2015)
JUDr. Marek Tarda
Rubínova 4
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 16.06.2015 Skončenie funkcie: 22.09.2015
  (od: 09.10.2015 do: 08.10.2015)
JUDr. Marek Tarda - člen
Rubínová 12755/4
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 02.12.2008
  (od: 27.03.2010 do: 06.03.2013)
JUDr. Marek Tarda - člen
Rubínová 12755/4
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 02.12.2008 Skončenie funkcie: 12.02.2013
  (od: 07.03.2013 do: 06.03.2013)
Mgr. Marek Tarda - člen
Hlohovecká 169
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 02.12.2008
  (od: 05.12.2008 do: 26.03.2010)
Ing. Slavomír Varcholík
Záporožská 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 16.06.2015
  (od: 26.06.2015 do: 13.10.2016)
Ing. Slavomír Varcholík
Záporožská 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 16.06.2015 Skončenie funkcie: 05.10.2016
  (od: 14.10.2016 do: 13.10.2016)
Ing. Stanislav Žofčák
Hornádska 5120/30
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 05.10.2016
  (od: 14.10.2016 do: 09.07.2019)
Ing. Stanislav Žofčák
Hornádska 5120/30
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 05.10.2016 Skončenie funkcie: 20.06.2019
  (od: 10.07.2019 do: 09.07.2019)
Ing. Andrej Zaťko
Holubyho 1311/38
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 22.09.2015 Skončenie funkcie: 22.09.2020
  (od: 23.10.2020 do: 22.10.2020)
Ing. Andrej Zaťko
Holubyho 1311/38
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 22.09.2015
  (od: 09.10.2015 do: 22.10.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutím MF SR č. 008/1998/IS zo dňa 14.októbra 1998 bola schválená zmena sídla spoločnosti.
  (od: 19.01.1999)
Zmena stanov schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 27.4.2000 osvedčenom notárskou zápisnicou č. N 221/, spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Rozhodnutie MF SR č. 004/2000/SS zo dňa 19.7.2000. Otvorené podielové fondy: BONUS o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s., v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu BONUS - OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND PRVEJ PENZIJNEJ, i.s.a.s. zo dňa 8.5.1996. EUROFOND o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s., v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu EUROFOND - OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND PRVEJ PENZIJNEJ i.s.a.s. zo dňa 31.3.1999. Uzavreté podielové fondy roku 2000: PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol. , a.s.- P 3 R - u.p.f. roku 2000 v znení zo dňa 19.5.2000 ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 3 - ročný uzavretý podielový fond pravidelného výnosu roku 2000 zo dňa 26.10.1999. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol. a.s. - J 5 R - u.p.f. roku 2000 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 5 - ročný podielový fond jednorázového výnosu roku 2000 zo dňa 26.10.1999. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 5 R - u.p.f. roku 2000 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 5 - ročný uzavretý podielový fond pravidelného výnosu roku 2000 zo dňa 26.10.1999. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J 10 R u.p.f. roku 2000 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZINÁ i.s.a.s. - 10 - ročný podielový fond jednorázového výnosu roku 2000 zo dňa 26.10.1999. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 10 R - u.p.f. roku 2000 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 10 - ročný uzavretý podielový fond pravidelného výnosu roku 2000 zo dňa 26.10.1999. Uzavreté podielové fondy roku 1999: PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 3 R - u.p.f. roku 1999 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 3 - ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1999 zo dňa 13.7.1998. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J 5 R - u.p.f. roku 1999 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 5 - ročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1999 zo dňa 13.7.1998. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol. , a.s. - P 5 R - u.p.f. roku 1999 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 5 - ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1999 zo dňa 13.7.1998. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J 10 R - u.p.f. roku 1999 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 10 - ročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1999 zo dňa 13.7.1998. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 10 R - u.p.f. roku 1999 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 10 - ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1999 zo dňa 13.7.1998. Uzavreté podielové fondy roku 1998: PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 3 R - u.p.f. roku 1998 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 3 - ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1998 zo dňa 30.9.1997. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J 5 R - u.p.f. roku 1998 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 5 - ročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1998 zo dňa 30.9.1997. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 5 R - u.p.f. roku 1998 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 5 - ročný podielový fond pravidelného výnosu 1998 zo dňa 30.9.1997. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J 10 R - u.p.f. roku 1998 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 10 - ročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1998 zo dňa 30.9.1997. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 10 R - u.p.f. roku 1998 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 10 - ročný podielový fond pravidelného výnosu 1998 zo dňa 30.9.1997. Uzavreté podielové fondy roku 1997: PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 3 R - u.p.f. roku 1997 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 3 - ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1997 zo dňa 30.9.1996. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 5 R - u.p.f. v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 5 - ročný fond pravidelného výnosu roku 1997 zo dňa 30.9.1996. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J 10 R - u.p.f. roku 1997 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 10 - ročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1997 zo dňa 30.9.1996. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 10 R - u.p.f. roku 1997 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fonud PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 10 - ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1997 zo dňa 30.9.1996. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J 15 R - u.p.f. roku 1997 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 15 - ročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1997 zo dňa 30.9.1996. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 15 R - u.p.f. roku 1997 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvoré prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 15 - ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1997 zo dňa 30.9.1996. Uzavreté podielové fondy roku 1996: PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 3 R - u.p.f. roku 1996 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 3 - ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1996 zo dňa 1.11.1995. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 5 R - u.p.f. roku 1996 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 5 - ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1996 zo dňa 1.11.1995. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J 10 R - u.p.f. roku 1996 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 10 - ročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1996 zo dňa 1.11.1995. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 10 R - u.p.f. roku 1996 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 10 - ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1996 zo dňa 1.11.1995. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 15 R - u.p.f. roku 1996 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 15 - ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1996 zo dňa 1.11.1995. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol. a.s. - J 20 R - u.p.f. roku 1996 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 20 - ročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1996 zo dňa 1.11.1995. PRVÁ PENZIJNÁ sprav. spol., a.s. - P 20 R - u.p.f. roku 1996 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - 20 - ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1996 zo dňa 1.11.1995. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - Detský - u.p.f. roku 1996 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. destký podielový fond pravidelného výnosu roku 1996 zo dňa 1.11.1995. Uzavreté podielové fondy roku 1995: PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - 3 - ročný u.p.f. rýchleho výnosu roku 1995 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - Podielový fond rýchleho výnosu roku 1995 zo dňa 1.12.1994. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J 10 R - u.p.f. roku 1995 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - Desaťročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1995 zo dňa 1.12.1994. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 10 R - u.p.f. roku 1995 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - Výnosový desťročný podielový penzijný fond roku 1995 zo dňa 1.12.1994. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J 15 R - u.p.f. roku 1995 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - Pätnásťročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1995 zo dňa 1.12.1994. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - P 15 R - u.p.f. roku 1995 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - Výnosový pätnásťročný podielový penzijný fond roku 1995 zo dňa 1.12.1994. PRVÁ PENZIJNÁ sprav. spol., a.s. - J 20 R - u.p.f. roku 1995 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - Dvadsaťročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1995 zo dňa 1.12.1994. PRVÁ PENZIJNÁ sprav. spol., a.s. - P 20 R - u.p.f. roku 1995 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - Výnosový dvadsaťročný podielový penzijný fond roku 1995 zo dňa 1.12.1994. PRVÁ PENZIJNÁ sprav. spol., a.s. - J 30 R - u.p.f. roku 1995 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - Tridsaťročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1995 zo dňa 1.12.1994. PRVÁ PENZIJNÁ sprav. spol., a.s. - P 30 R - u.p.f. roku 1995 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - Výnosový tridsaťročný podielový penzijný fond roku 1995 zo dňa 1.12.1994. PRVÁ PENZIJNÁ sprav. spol., a.s. - Detský - u.p.f. roku 1995 v znení zo dňa 19.5.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ktorý nahrádza štatút podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ i.s.a.s. - Detský podielový fond roku 1995 zo dňa 1.12.1994.
  (od: 02.08.2000)
Obchodné meno a sídlo depozitará: Poštová banka, a.s. Gorkého 3, 814 99 Bratislava, IČO: 313 408 90 Rozhodnutím MF SR č. 007 / 2000 / ZMSS zo dňa 31.8.2000 bola schválená zmena depozitára spoločnosti.
  (od: 21.11.2000)
1, PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol. a.s. - 3 ročný u.p.f. roku 2001 v znení zo dňa 12.10.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia. 2, PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - 5 ročný u.p.f.roku 2001 v znení zo dňa 12.10.2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 15.1.2001 číslo: UFT - 006/2001/KSPF.
  (od: 26.02.2001)
Otvorený podielový fond KREDIT o.p.f - PRVÁ PENZIJNÁ správ, spol., a.s. zo dňa 5.9.2001 /právoplatné 26.9.2001 /.
  (od: 18.10.2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 19.12.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 1145/02, Nz 1048/02. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 9.5.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 276/03, Nz 34976/03.
  (od: 06.06.2003)
KORUNA o.p.f. - PRVÁ PENZINJÁ správ.spol., a.s. RENTA o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s. - Renta I-10 u.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - Renta I-15 u.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s. - Renta I-20 u.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s. - Renta I-25 u.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s. - Renta I-30 u.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s. - Renta II-10 u.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s. - Renta II-15 u.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s. - Renta III-10 u.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s. - Biotech u.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s. - Eurotech u.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s. - Teletech u.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s. - Intech u.p.f.
  (od: 14.10.2003)
REŠTITUČNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.
  (od: 09.04.2004)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 703/2004, Nz 85551/2004 spísanej JUDr. Danielou Šikutovou, notárom.
  (od: 04.02.2005)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dajň 27.01.2005 vo forme notárskej zápisnice N 17/2005, Nzu 3708/2005, NCRIS 4053/2005, Spísanej JUDr. Danielou Šikutovou. Rozhodnutie úradu pre finančný trh č. GRUFT - 021/2004/KiPF o vydaní predchádzajúceho súhlasu na premenu uzavretých podielových fondov s označením %. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J5R - o.p.f. roku 1999 PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - 3 ročný u.p.f. roku 2001 na otvorené podielové fondy PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J5R - o.p.f. roku 1999 PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J3R - o.p.f. roku 2001
  (od: 10.03.2005)
Notárska zápisnica N 268/2005, Nz24331/2005 zo dňa 30.5.2005 ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia spoločnosti-schválenie zmeny stanov spoločnosti.
  (od: 04.06.2005)
Rozhodnutím ÚFT č.GRUFT-023/2005/KIPF zo dňa 12.8.2005 bol vydaný predchádzajúci súhlas na premenu uzavretného fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s.- Renta I-10 u.p.f. na otvorený podielový fond PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s.- Renta I-10 o.p.f.
  (od: 09.11.2005)
Rozhodnutím ÚFT č. GRUFT-024/2005/KIPF zo dňa 5.12.2005 bol vydaný predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J5R o.p.f. roku 1999 s otvoreným podielovým fondom PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J3R o.p.f. roku 2001. Rozhodnutím ÚFT č. GRUFT-025/2005/KIPF zo dňa 23.12.2005 bol vydaný predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - Renta I-10 o.p.f. s otvoreným podielovým fondom PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J3R o.p.f. roku 2001. Rozhodnutím ÚFT č. GRUFT-026/2005/KIPF zo dňa 23.12.2005 bol vydaný predchádzajúci súhlas na zlúčenie uzavretého podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J10R - u.p.f. roku 1995 s uzavretým podielovým fondom PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J5R - u.p.f. roku 2000. Rozhodnutím ÚFT č. GRUFT-027/2005/KIPF zo dňa 30.12.2005 bol vydaný predchádzajúci súhlas na premenu uzavretého podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J5R-u.p.f. roku 2000 na otvorený podielový fond PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J5R o.p.f. roku 2000.
  (od: 28.01.2006)
Rozhodnutím ÚFT č. GRUFT - 120/2005KISS zo dňa 19.7.2005 bol vydaný predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu RENTA o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s., v dôsledku ktorého došlo k zmene názvu fondu na Globálny akciový o.p.f. RENTA - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.. Rozhodnutím ÚFT č. GRUFT - 119/2005KISS zo dňa 19.7.2005 bol vydaný predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu KREDIT o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s., v dôsledku ktorého došlo k zmene názvu fondu na Korunový dlhopisový o.p.f. KREDIT - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.. Rozhodnutím ÚFT č. GRUFT - 118/2005KISS zo dňa 19.7.2005 bol vydaný predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu KORUNA o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s., v dôsledku ktorého došlo k zmene názvu fondu na Korunový peňažný o.p.f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s..
  (od: 11.08.2006)
Rozhodnutím NBS č. UDK-002/2006/KIPF zo dňa 27.09.2006 bol vydaný predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu BONUS o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. s otvoreným podielovým fondom PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.- J5R o.p.f. roku 2000. Rozhodnutím NBS č. UDK-003/2006/KIPF zo dňa 03.11.2006 bol vydaný predchádzajúci súhlas na zlúčenie uzavretých podielových fondov PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.- J10R - u.p.f. roku 1996 a PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.- 5-ročný u.p.f. roku 2001 s uzavretým podielovým fondom PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.- Renta II-10 u.p.f. Rozhodnutím NBS č. UDK-004/2006/KIPF zo dňa 09.11.2006 bol vydaný predchádzajúci súhlas na premenu uzavretého podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.- Renta II-10 o.p.f. na otvorený podielový fond PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.- Renta II-10 o.p.f. , pričom premena je účinná ku dňu 16.11.2006.
  (od: 29.11.2006)
Rozhodnutím č. UDK-065/2006/KISS zo dňa 13.12.2006, právoplatným dňa 20.12.2006 Národná banka Slovenska udelila povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom : NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.- PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s., ktorý je vytvorený ako špeciálny podielový fond nehnuteľností na dobu neurčitú. Tento fond je vytvorený ako otvorený podielový fond.
  (od: 05.01.2007)
Rozhodnutím č. OPK-445/2007-PLP zo dňa 1.3.2007, právoplatným dňa 8.3.2007 Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu REŠTITUČNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. s otvoreným podielovým fondom PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J5R o.p.f. roku 2000. Dňom 8.3.2007 sa podielnici otvoreného podielového fondu REŠTITUČNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. stali podielnikmi otvoreného podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J5R o.p.f. roku 2000.
  (od: 16.03.2007)
Rozhodnutím č. OPK-1242/2007-PLP zo dňa 14.11.2007, právoplatným dňa 15.11.2007 Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie uzavretých podielových fondov PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.-J10R-u.p.f. roku 1998 a PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.-J10R-u.p.f. roku 1997 do uzavretého podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.-Renta III-10 u.p.f. Dňom 15.11.2007 sa podielnici uzavretých podielových fondov PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol.,a.s.-J10R-u.p.f. roku 1998 a PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol.,a.s.-J10R-u.p.f. roku 1997 stali podielnikmi uzavretého podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s.-Renta III-10 u.p.f. Rozhodnutím č. OPK-1308/2007-PLP zo dňa 15.11.2007, právoplatným dňa 16.11.2007 Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na premenu uzavretého podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s.-Renta III-10 u.p.f. na otvorený podielový fond PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.-Renta III-10 o.p.f., pričom dátum premeny bol určený na 17.11.2007.
  (od: 24.11.2007)
Rozhodnutím č. OPK-2591/2007-PLP zo dňa 17.12.2007, právoplatným dňa 19.12.2007 Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J3R o.p.f. roku 2001, v dôsledku ktorej došlo k zmene názvu fondu na Konzervatívne portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s..
  (od: 28.12.2007)
Rozhodnutím č. OPK-2590/2007-PLP zo dňa 17.12.2007, právoplatným dňa 19.12.2007 Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - J5R o.p.f. roku 2000, v dôsledku ktorej došlo k zmene názvu fondu na Dynamické portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s..
  (od: 28.12.2007)
Rozhodnutím č. OPK-2589/2007-PLP zo dňa 17.12.2007, právoplatným dňa 19.12.2007 Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - Renta II-10 o.p.f., v dôsledku ktorej došlo k zmene názvu fondu na Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s..
  (od: 28.12.2007)
Rozhodnutím č. OPK-3422/2007-PLP z 22.1.2008, právoplatným dňa 1.2.2008, Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - Renta III-10 o.p.f. do otvoreného podielového fondu Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. Dňom 1.2.2008 sa podielnici otvoreného podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. - Renta III-10 o.p.f. stali podielnikmi otvoreného podielovéh fondu Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.
  (od: 13.02.2008)
Rozhodnutím č. OPK-1158/2008 zo dňa 3.4.2008, právoplatným dňa 11.4.2008, Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu Globálny akciový o.p.f. RENTA - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. do otvoreného podielového fondu Dynamické portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol, a.s. Dňom 11.4.2008 sa podielnici otvoreného podielového fondu Globálny akciový o.p.f. RENTA-PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. stali podielnikmi otvoreného podielového fondu Dynamické portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s.
  (od: 25.04.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N888/2008, Nz53568/2008 zo dňa 2.12.2008
  (od: 05.12.2008)
Notárska zápisnica N 210/2009, Nz 10598/2009, NCRls 10723/2009 zo dňa 2.4.2009. Zmena obchodného mena z PRVÁ PEJNZIJNÁ správ, spol., a.s. na PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
  (od: 07.04.2009)
Rozhodnutím č. OPK-3569-1/2009 zo dňa 27.3.2009, právoplatným dňa 30.4.2009 v znení Opravy rozhodnutia č. OPK-3569-2/2009 zo dňa 5.5.2009 udelila Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu špeciálneho podielového fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s., v dôsledku ktorej došlo aj k zmene názvu fondu na NÁŠ PRVÁ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
  (od: 23.05.2009)
Rozhodnutím č. OPK-3559-1/2009 zo dňa 27.3.2009, právoplatným dňa 30.4.2009 udelila Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu Korunový peňažný o.p.f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s., v dôsledku ktorej došlo aj k zmene názvu fondu na Peňažný o.p.f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
  (od: 23.05.2009)
Rozhodnutím č. OPK-3568-1/2009 zo dňa 27.3.2009, právoplatným dňa 30.4.2009, udelila Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu Korunový dlhopisový o.p.f. KREDIT - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s., v dôsledku ktorej došlo aj k zmene názvu fondu na Dlhopisový o.p.f. KREDIT - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
  (od: 23.05.2009)
Rozhodnutím č. OPK-3572-1/2009 zo dňa 27.3.2009, právoplatným dňa 30.4.2009 udelila Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu EUROFOND o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s., v dôsledku ktorej došlo aj k zmene názvu fondu EUROFOND o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Rozhodnutím č. OPK-3570-1/2009 zo dňa 27.3.2009, právoplatným dňa 30.4.2009 udelila Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu Vyvážené portfólio o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s, v dôsledku ktorej došlo aj k zmene názvu fondu na Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a.s.
  (od: 23.05.2009)
Rozhodnutím č. OPK-3571-1/2009 zo dňa 27.3.2009, právoplatným dňa 30.4.2009 udelila Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu Dynamické portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol., a.s, v dôsledku ktorej došlo aj k zmene názvu fondu na Dynamické portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a.s.
  (od: 23.05.2009)
Rozhodnutím č. OPK-3566-1/2009 zo dňa 27.3.2009, právoplatným dňa 30.4.2009 udelila Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu Konzervatívne portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s., v dôsledku ktorej došlo aj k zmene názvu fondu na Konzervatívne portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s.
  (od: 23.05.2009)
Rozhodnutiami č. OPK-3562-1/2009 až OPK-3562-41/2009 zo dňa 16.4.2009, právoplatnými dňa 30.4.2009 udelila Národná banka Slovenska predchádzajúce súhlasy na zmenu štatútov všetkých uzavretých podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s., v dôsledku ktorých došlo aj k zmene názvov podielových fondov, a to: PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. P10R - u.p.f. roku 2000
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - J10R - u.p.f. roku 2000
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P5R - u.p.f. roku 2000
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P3R - u.p.f. roku 2000
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P10R - u.p.f. roku 1999
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. J10R - u.p.f. roku 1999
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P5R - u.p.f. roku 1999
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a.s. - P3R - u.p.f. roku 1999
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P10R - u.p.f. roku 1998
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P5R - u.p.f. roku 1998
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P3R - u.p.f. roku 1998
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P15R - u.p.f. roku 1997
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - J15R - u.p.f. roku 1997
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P10R - u.p.f. roku 1997
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P5R - u.p.f. roku 1997
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P3R - u.p.f. roku 1997
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P20R - u.p.f. roku 1996
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - J20R - u.p.f. roku 1996
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P15R - u.p.f. roku 1996
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P10R - u.p.f. roku 1996
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P5R - u.p.f. roku 1996
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - Detský - u.p.f. roku 1996
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P3R - u.p.f. roku 1996
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P30R - u.p.f. roku 1995
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - J30R - u.p.f. roku 1995
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P20R - u.p.f. roku 1995
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P20R - u.p.f. roku 1995
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P15R - u.p.f. roku 1995
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - J15R - u.p.f. roku 1995
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P10R - u.p.f. roku 1995
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - Detský - u.p.f. roku 1995
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - 3- ročný u.p.f. rýchleho výnosu roku 1995
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - RENTA I-15 u.p.f.
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - RENTA I-20 u.p.f.
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - RENTA I-25 u.p.f.
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - RENTA I-30 u.p.f.
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - RENTA II-15 u.p.f.
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - Biotech u.p.f.
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - Eurotech u.p.f.
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - Intech u.p.f.
  (od: 23.05.2009)
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - Teletech u.p.f
  (od: 23.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1083/2009, Nz 45270/2009, NCRls 45906/2009 zo dňa 01.12.2009.
  (od: 08.12.2009)
Rozhodnutím č. OPK-8936-1/2009 zo dňa 14.12.2009, právoplatným dňa 14.12.2009, udelila Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas na premenu uzavretého podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P3R - u.p.f. roku 1997 na otvorený podielový fond P3R o.p.f. roku 1997 - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s., pričom dátum premeny bol určený na 18.12.2009. Rozhodnutím č. OPK-8935-1/2009 zo dňa 14.12.2009, právoplatným dňa 14.12.2009, udelila Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas na premenu uzavretého podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P3R - u.p.f. roku 1998 na otvorený podielový fond P3R o.p.f. roku 1998 - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s., pričom dátum premeny bol určený na 18.12.2009. Rozhodnutím č. OPK-8934-1/2009 zo dňa 14.12.2009, právoplatným dňa 14.12.2009, udelila Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas na premenu uzavretého podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P3R - u.p.f. roku 1999 na otvorený podielový fond P3R o.p.f. roku 1999 - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s., pričom dátum premeny bol určený na 18.12.2009. Rozhodnutím č. OPK-8933-1/2009 zo dňa 14.12.2009, právoplatným dňa 14.12.2009, udelila Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas na premenu uzavretého podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P3R - u.p.f. roku 2000 na otvorený podielový fond P3R o.p.f. roku 2000 - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s., pričom dátum premeny bol určený na 18.12.2009. Rozhodnutím č. OPK-8967-1/2009 zo dňa 18.11.2009, právoplatným dňa 24.11.2009, udelila Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas na zlúčenie uzavretých podielových fondov PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P15R - u.p.f. roku 1995, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P20R - u.p.f. roku 1995, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. P30R - u.p.f. roku 1995, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - J15R-u.p.f. roku 1995, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., J20R - u.p.f. roku 1995, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ správ, spol., a.s. - J30R - u.p.f. roku 1995, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ BANKY, správ, spol., Detský u.p.f. roku 1995, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P15R - u.p.f roku 1996, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P20R - u.p.f. roku 1996, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - J20R - u.p.f. roku 1996, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - Detský u.p.f. roku 1996 do uzavretého podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P3R - u.p.f. roku 2000, pričom dátum zlúčenia bol určený na 11.12.2009. Rozhodnutím č. OPK - 10899-3/2009 zo dňa 18.11.2009, právoplatným dňa 24.11.2009, udelila Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas na zlúčenie uzavretých podielových fondov PRVÁ PENZIJNÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P10R - u.p.f. roku 1995, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., P10R - u.p.f. roku 1996, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P10R - u.p.f. roku 1997, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ I SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P15R - u.p.f. roku 1997, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - J15R - u.p.f. roku 1997, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., P10R - u.p.f. roku 1998, PRVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P10R - u.p.f. roku 1999, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - J10R - u.p.f. roku 1999, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P10R - u.p.f. roku 2000, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, sprav, spol., a.s. - J10R - u.p.f. roku 2000, do uzavretého fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P3R -u.p.f. roku 1999, pričom dátum zlúčenia bol určený na 11.12.2009. Rozhodnutím č. OPK - 12214-2/2009 zo dňa 18.11.2009, právoplatným dňa 24.11.2009 udelila Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas na zlúčenie uzavretých podielových fondov PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - 3-ročný u.p.f. rýchleho výnosu roku 1995, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P3R - u.p.f. roku 1996, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P5R - u.p.f. roku 1996, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P5R - u.p.f. roku 1997, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P5R - u.p.f. roku 1998, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P5R - u.p.f. roku 1999, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spoL, a.s. - P5R - u.p.f. roku 2000 do uzavretého podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P3R - u.p.f. roku 1998, pričom dátum zlúčenia bol určený na 11.12.2009. Rozhodnutím č. OPK -13508-1/2009 zo dňa 18.11.2009, právoplatným dňa 24.11.2009 udelila Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas na zlúčenie uzavretých podielových fondov PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - Renta I-15 u.p.f., PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ , správ, spol., a.s. - Renta I-20 u.p.f., PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spoL, a.s. - Renta I-25 u.p.f., PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spoL, a.s. - Renta I-30 u.p.f., PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - Biotech u.p.f., PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - Eurotech u.p.f., PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spoL, a.s. - Teletech u.p.f., PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Intech u.p.f. do uzavretého podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. - P3R u.p.f. roku 1997, pričom dátum zlúčenia bol určený na 11.12.2009.
  (od: 08.01.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.5.2010 (N 563/2010, Nz 17867/2010).
  (od: 28.05.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 1329/2010, Nz 40453/2010 zo dňa 29.10.2010
  (od: 10.11.2010)
Rozhodnutím č. ODT-11839-1/2010 zo dňa 14.12.2010, právoplatným dňa 15.12.2010, Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu s názvom P3R o.p.f. roku 1999 – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. a otvoreného podielového fondu s názvom P3R o.p.f. roku 2000 – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. s otvoreným podielovým fondom s názvom Vyvážené portfólio o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol. a.s. Dňom 17.12.2010 sa podielnici otvoreného podielového fondu s názvom P3R o.p.f. roku 1999 – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. a otvoreného podielového fondu s názvom P3R o.p.f. roku 2000 – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol., a.s. stali podielnikmi otvoreného podielového fondu s názvom Vyvážené portfólio o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ, spol, a.s. Rozhodnutím č. ODT-8737-1/2010 zo dňa 15.12.2010, právoplatným dňa 29.12.2010, Národná banka Slovenska udelila povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom NAŠ DRUHÝ REALITNÝ š.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol, a.s.
  (od: 06.01.2011)
Notárska zápisnica N 1171/2011, Nz 27212/2011 zo dňa 25.7.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena sídla.
  (od: 01.08.2011)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 26.11.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2012, ktorým bolo udelené povolenie na spravovanie špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov FOND DLHODOBÝCH VÝNOSOV o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
  (od: 10.01.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1356/2012, Nz 58051/2012, NCRls 58942/2012 zo dňa 27.12.2012.
  (od: 10.01.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2013.
  (od: 07.03.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.12.2009 zo dňa N 1083/2009, Nz 45270/2009, NCRIs 45906/2009.
  (od: 13.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice - N 510/2014, NZ 15108/2014, NCRls 15442/2014 zo dňa 12.04.2014.
  (od: 16.08.2014)
Rozhodnutím č. ODT - 14132-1/2011 zo dňa 10.9.2012, právoplatným dňa 1.10.2012, Národná banka Slovenska schválila štatút podielového fondu s novým názvom : NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.- PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
  (od: 09.09.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.11. 2014.
  (od: 10.12.2014)
Povolenie NBS SR č. ODT - 6793/2014-3 zo dňa 26.02.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.02.2015, ktorým bolo udelené povolenie na spracovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov.
  (od: 19.03.2015)
Rozhodnutie akcionára zo dňa 16.06.2015.
  (od: 26.06.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.09.2015.
  (od: 09.10.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 14.12.2016
  (od: 06.01.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 14.03.2018.
  (od: 06.04.2018)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.10.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/ 91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175) prijatím stanov. Stary spis: Sa 1473
  (od: 17.08.1995)
Na valnom zhromaždení dňa 8.6.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 109/95, Nz 111/95 napísanej dňa 8.6.1995 notárkou JUDr. Tabačkovou v Žiline bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1473
  (od: 25.08.1995)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.10.1995 osvedčenom notárskou zápisnicou č. N 313/95 Nz 306/95 spísanou notárkou JUDr Danielou Šikutovou. Obchodné meno a sídlo depozitára: Československá obchodná banka a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava Stary spis: Sa 1473
  (od: 05.01.1996)
Názvy podielových fondov: Prvá penzijná, i.s.a.s. - 3-ročný podielový fond pravidelného výnosu pre rok 1996 Prvá penzijná, i.s.a.s. - 5-ročný podielový fond pravidelného výnosu pre rok 1996 Prvá penzijná, i.s.a.s. - 10-ročný podielový fond pravidelného výnosu pre rok 1996 Prvá penzijná, i.s.a.s. - 15-ročný podielový fond pravidelného výnosu pre rok 1996 Prvá penzijná, i.s.a.s. - 20-ročný podielový fond pravidelného výnosu pre rok 1996 Prvá penzijná, i.s.a.s. - 10-ročný podielový fond jednorázového výnosu pre rok 1996 Prvá penzijná, i.s.a.s. - 20-ročný podielový fond jednorázového výnosu pre rok 1996 Prvá penzijná, i.s.a.s. - Detský podielový fond pravidelného výnosu pre rok 1996 Stary spis: Sa 1473
  (od: 29.04.1996 do: 18.01.1999)
BONUS - otvorený podielový fond Prvej penzijnej investičnej spoločnosti. Rozhodnutie MF SR zo dňa 13.9.1996, číslo 071/1996/PF. Zápisnica z rokovania dozornej rady konanej dňa 22.4.1996. Stary spis: Sa 1473
  (od: 04.10.1996 do: 18.01.1999)
Rozhodnutím Ministerstva financií SR číslo 084/1996/PF zo dňa 28.10.1996 bol schválený vznik a štatúty uzavretých podielových fondov investičnej spoločnosti. Prvá penzijná investičná spoločnosť a.s. so sídlom v Bratislave: Prvá penzijná, i.s.a.s. - 3-ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1997 Prvá penzijná, i.s.a.a. - 5-ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1997 Prvá penzijná, i.s.a.s. - 10-ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1997 Prvá penzijná, i.s.a.s. - 15-ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1997 Prvá penzijná, i.s.a.s. - 10-ročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1997 Prvá penzijná, i.s.a.s. - 15 ročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1997 Stary spis: Sa 1473
  (od: 02.12.1996 do: 18.01.1999)
Prvá penzijná, i.s.a.s. - 3-ročný podielový fond pravidelného výnosku roku 1998 Prvá penzijná, i.s.a.s. - 5-ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1998 Prvá penzijná, i.s.a.s. - 10-ročný podielový fond pravidelného výnosu roku 1998 Prvá penzijná, i.s.a.s. - 5-ročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1998 Prvá penzijná, i.s.a.s. - 10-ročný podielový fond jednorázového výnosu roku 1998 Rozhodnutie Ministerstva financii SR č. 034/1997/PF zo dňa 12.12.1997. Stary spis: Sa 1473
  (od: 13.01.1998 do: 18.01.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  21.11.2020
Dátum výpisu:  24.11.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR