Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  29396/N

Obchodné meno: 
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
  (od: 27.06.2012)
BEL/NOVAMANN International s.r.o.
  (od: 30.01.1996 do: 26.06.2012)
BEL, spol. s r.o.
  (od: 28.07.1992 do: 29.01.1996)
Sídlo: 
Komjatická 73
Nové Zámky 940 02
  (od: 12.07.2011)
Komjatická 73
Nové Zámky 940 01
  (od: 04.06.2011 do: 11.07.2011)
Továrenská 14
Bratislava 811 09
  (od: 23.08.2006 do: 03.06.2011)
Továrenská 14
Bratislava 815 71
  (od: 06.02.1995 do: 22.08.2006)
Továrenská 12
Bratislava 811 09
  (od: 28.07.1992 do: 05.02.1995)
IČO: 
31 329 209
  (od: 28.07.1992)
Deň zápisu: 
28.07.1992
  (od: 28.07.1992)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 28.07.1992)
Predmet činnosti: 
služby pre tvorbu a ochranu životného prostredia /TOŽP/
  (od: 28.07.1992)
prieskum a charakteristika zložiek prírodného prostredia
  (od: 28.07.1992)
terénne merania a laboratórne práce súvisiace s TOŽP
  (od: 28.07.1992)
poradenstvo a prognostická činnosť v oblasti TOŽP
  (od: 28.07.1992)
projekčné práce súvisiace s TOŽP
  (od: 28.07.1992)
kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
  (od: 19.01.1995)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (od: 19.01.1995)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chémie a príbuzných odborných disciplín
  (od: 30.01.1996)
inžinierská a výskumná činnosť-vzorkovanie v oblasti živnotného prostredia
  (od: 30.01.1996)
analytická činnosť v oblasti zložiek živnotného prostredia
  (od: 30.01.1996)
agrolaboratórne služby: kontrola kvality a kvantity poľnohospodárskeho a potravinárskeho tovaru z chemického a mikrobiologického hľadiska
  (od: 10.03.1998)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-laboratórny rozbor a úprava odpadov podľa schválených technológií a predpisov
  (od: 10.03.1998)
výskum, štúdie a analytický servis v oblasti farmácie
  (od: 29.10.1999)
technicko - organizačné zabezpečenie fyzikálneho a chemického testovania palív, mazív, olejov a príslušných materiálov a výrobkov
  (od: 29.10.1999)
výskum a analýza chemických látok a materiálov, kozmetických výrobkov a produktov
  (od: 29.10.1999)
činnosť autorizovanej osoby
  (od: 09.09.2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality a ich kontrola
  (od: 09.09.2004)
vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti prvovýroby, spracovania, skladovania, prepravy a predaja tovaru na základe zmluvných vzťahov ( okrem zák. č. 264/99 Z. z. )
  (od: 09.09.2004)
konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti technických riadiacích systémov ( TQM )
  (od: 09.09.2004)
analýzy rizík pomocou kritických kontrolných bodov ( HACCP )a závádzania systémov riadenia kvality
  (od: 09.09.2004)
prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a kondíciu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.09.2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.09.2004)
vykonávanie laboratórnych prác pre geologický výskum a prieskum
  (od: 31.05.2005)
posudzovanie súladu vlastností výrobkov s požiadavkami stanovenými v platných normách s výnimkou činnosti autorizovanej osoby podľa § 11 zákona č. 264/1999 Z. z.
  (od: 23.09.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.12.2005)
vedenie účtovníctva
  (od: 15.12.2005)
administratívne práce
  (od: 15.12.2005)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.10.2006)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - meranie hluku a osvetlenia v životnom a pracovnom prostredí
  (od: 07.12.2007)
vykonávanie chemických, fyzikálno - chemických, fyzikálno - mechanických a iných laboratórnych rozborov a látok kontaminujúcich životné prostredie anorganického a organického pôvodu, materiálov fyto a zoogénneho pôvodu, potravín a odpadov
  (od: 16.10.2008)
servisné laboratórne práce
  (od: 16.10.2008)
spracovanie nerastných surovín
  (od: 16.10.2008)
výroba jednoúčelových laboratórnych prístrojov, resp. súčastí analytickej prístrojovej techniky
  (od: 16.10.2008)
prenájom nehnuteľností a investičného majetku
  (od: 16.10.2008)
konzultačné, poradenské a sprostredkovateľské služby, súvisiace s predmetom činnosti
  (od: 16.10.2008)
prieskum trhu
  (od: 16.10.2008)
vykonávanie laboratórnych a technologických prác pre geologický výskum a prieskum
  (od: 16.10.2008)
vykonávanie certifikácie osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie
  (od: 04.01.2014)
vykonávanie certifikácie výrobkov v rozsahu akreditácie
  (od: 04.01.2014)
činnosť autorizovanej osoby
  (od: 01.07.2002 do: 08.09.2004)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.01.1995 do: 30.06.2002)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.01.1995 do: 30.06.2002)
Spoločníci: 
Eurofins Food Testing LUX Holding Sarl
Val Fleuri 23
Luxembourg L-1526
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 22.08.2012)
Eurofins International Holdings Lux Sarl
Val Fleuri 23
Luxembourg L-1526
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 22.08.2012)
Eurofins Food Testing LUX Holding
Rue Henri M. Schnadt 10A
Luxembourg 2530
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 27.06.2012 do: 21.08.2012)
Eurofins International Holdings LUX
Rue Henri M. Schnadt 10A
Luxembourg 2530
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 27.06.2012 do: 21.08.2012)
Eurofins Ventures B.V.
Bergschot 71
Breda NL-4817PA
Holandské kráľovstvo
  (od: 04.06.2011 do: 26.06.2012)
Eurofins Eastern Ventures B.V.
Bergschot 69-71
Breda NL-4817PA
Holandské kráľovstvo
  (od: 23.10.2007 do: 26.06.2012)
Maxxam Analytics International Corporation
5540 McAdam Road, Mississauga
Provincia Ontario
Kanada
  (od: 01.07.2002 do: 08.09.2004)
NOVAMANN INTERNATIONAL INC. IČO: 03 009 742
5540 McAdam Road MISSISSAUGA
Ontario
Canada
  (od: 30.01.1996 do: 30.06.2002)
Alena Balogová
Cintorínska 31
Ivánka pri Dunaji
  (od: 23.12.1993 do: 29.01.1996)
Marian Mach
178
Lokca 029 51
  (od: 29.10.1999 do: 30.06.2002)
Marián Mach
178
Lokca
  (od: 30.01.1996 do: 28.10.1999)
Marián Mach
178
Lokca 029 51
  (od: 23.12.1993 do: 29.01.1996)
Marián Mach
178
Lokca 029 51
  (od: 28.07.1992 do: 22.12.1993)
Viera Parkániová
Tr. L. Novomeského 14
Bratislava
  (od: 23.12.1993 do: 29.01.1996)
Viera Parkániová
Tr. L. Novomeského 14
Bratislava
  (od: 28.07.1992 do: 22.12.1993)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Pod záhradami 2455/62
Bratislava 841 02
  (od: 23.10.2007 do: 03.06.2011)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Pod záhradami 2455/62
Bratislava 841 02
  (od: 09.09.2004 do: 22.10.2007)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Pod Záhradami 62
Bratislava
  (od: 01.07.2002 do: 08.09.2004)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Pod záhradami 62
Bratislava
  (od: 30.01.1996 do: 30.06.2002)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Topoľčianska 20
Bratislava
  (od: 23.12.1993 do: 29.01.1996)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Topoľčianska 20
Bratislava
  (od: 28.07.1992 do: 22.12.1993)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Eurofins Food Testing LUX Holding
  (od: 27.06.2012 do: 21.08.2012)
Eurofins Food Testing LUX Holding Sarl
Vklad: 164 311 EUR Splatené: 164 311 EUR
  (od: 22.08.2012)
Eurofins International Holdings LUX
  (od: 27.06.2012 do: 21.08.2012)
Eurofins International Holdings Lux Sarl
Vklad: 1 660 EUR Splatené: 1 660 EUR
  (od: 22.08.2012)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 17 500 Sk
  (od: 28.07.1992 do: 22.12.1993)
Marián Mach
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 17 500 Sk
  (od: 28.07.1992 do: 22.12.1993)
Viera Parkániová
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 17 500 Sk
  (od: 28.07.1992 do: 22.12.1993)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 140 000 Sk Splatené: 140 000 Sk
  (od: 23.12.1993 do: 29.01.1996)
Marián Mach
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 23.12.1993 do: 29.01.1996)
Viera Parkániová
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 23.12.1993 do: 29.01.1996)
Alena Balogová
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 23.12.1993 do: 29.01.1996)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 90 000 Sk Splatené: 90 000 Sk
  (od: 30.01.1996 do: 30.06.2002)
NOVAMANN INTERNATIONAL INC.
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 30.01.1996 do: 30.06.2002)
Marián Mach
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 30.01.1996 do: 28.10.1999)
Marian Mach
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 29.10.1999 do: 30.06.2002)
Maxxam Analytics International Corporation
Vklad: 275 000 Sk Splatené: 275 000 Sk
  (od: 01.07.2002 do: 08.09.2004)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 225 000 Sk Splatené: 225 000 Sk
  (od: 01.07.2002 do: 08.09.2004)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
  (od: 09.09.2004 do: 22.08.2006)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 5 000 000 Sk Splatené: 5 000 000 Sk
  (od: 23.08.2006 do: 22.10.2007)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 2 450 000 Sk Splatené: 2 450 000 Sk
  (od: 23.10.2007 do: 27.01.2009)
Eurofins Eastern Ventures B.V.
Vklad: 2 550 000 Sk Splatené: 2 550 000 Sk
  (od: 23.10.2007 do: 27.01.2009)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 81 326 EUR Splatené: 81 326 EUR
  (od: 28.01.2009 do: 03.06.2011)
Eurofins Eastern Ventures B.V.
Vklad: 84 645 EUR Splatené: 84 645 EUR
  (od: 28.01.2009 do: 03.06.2011)
Eurofins Eastern Ventures B.V.
Vklad: 164 311 EUR Splatené: 164 311 EUR
  (od: 04.06.2011 do: 26.06.2012)
Eurofins Ventures B.V.
Vklad: 1 660 EUR Splatené: 1 660 EUR
  (od: 04.06.2011 do: 26.06.2012)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 04.08.2017)
konateľ
  (od: 23.12.1993 do: 03.08.2017)
konatelia
  (od: 28.07.1992 do: 22.12.1993)
Rastislav Fabiny
Poľovnícka 1039/76
Špačince 919 51
Vznik funkcie: 16.07.2020
  (od: 24.07.2020)
Klaus Peter Konrad Fuchs
Bachstrasse 81
Suhr 5034
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 03.07.2012
  (od: 17.07.2012 do: 01.04.2014)
Klaus Peter Konrad Fuchs
Bachstrasse 81
Suhr 5034
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 03.07.2012 Skončenie funkcie: 18.03.2014
  (od: 02.04.2014 do: 01.04.2014)
Gabriel Jérôme Julia
Avenue des Hetres 24
Rhode-Saint-Genese 1640
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 10.02.2015
  (od: 17.02.2015 do: 04.05.2016)
Gabriel Jérôme Julia
Avenue des Hetres 24
Rhode-Saint-Genese 1640
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 10.02.2015 Skončenie funkcie: 15.03.2016
  (od: 05.05.2016 do: 04.05.2016)
Adrian Kis
Calarasilor 4
Arad
Rumunsko
Vznik funkcie: 29.06.2017
  (od: 04.08.2017 do: 23.07.2019)
Adrian Kis
Calarasilor 4
Arad
Rumunsko
Vznik funkcie: 29.06.2017 Skončenie funkcie: 01.07.2019
  (od: 24.07.2019 do: 23.07.2019)
Marián Mach
178
Lokca 029 51
  (od: 28.07.1992 do: 22.12.1993)
Yvoine Sophie McCort
Rue Henri Wafelaerts 1
St. Gilles, Brusel 1060
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 15.03.2016
  (od: 05.05.2016 do: 03.08.2017)
Yvoine Sophie McCort
Rue Henri Wafelaerts 1
St. Gilles, Brusel 1060
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 15.03.2016 Skončenie funkcie: 29.06.2017
  (od: 04.08.2017 do: 03.08.2017)
Viera Parkániová
Tr. L. Novomeského 14
Bratislava
  (od: 28.07.1992 do: 22.12.1993)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Pod záhradami 62
Bratislava
  (od: 30.01.1996 do: 30.06.2002)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Pod Záhradami 62
Bratislava
Vznik funkcie: 28.07.1992
  (od: 01.07.2002 do: 08.09.2004)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Topoľčianska 20
Bratislava
  (od: 28.07.1992 do: 29.01.1996)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Pod záhradami 2455/62
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 28.07.1992 Skončenie funkcie: 16.07.2020
  (od: 24.07.2020 do: 23.07.2020)
Michal Brylinski
Jenischstraße 7
Hamburg 226 09
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2019 Skončenie funkcie: 16.07.2020
  (od: 24.07.2020 do: 23.07.2020)
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Pod záhradami 2455/62
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 28.07.1992
  (od: 09.09.2004 do: 23.07.2020)
Michal Brylinski
Jenischstraße 7
Hamburg 226 09
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2019
  (od: 24.07.2019 do: 23.07.2020)
Máté Szombathelyi
Pap Karoly utca 22/c
Budapest 1139
Maďarsko
Vznik funkcie: 16.07.2020
  (od: 24.07.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná konateľ. Ak má spoločnosť viacej konateľov, konajú v mene spoločnosti samostatne.
  (od: 07.12.2012)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (od: 23.12.1993 do: 06.12.2012)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú jednatelia Ing. Štefan Vodný CSc., Marián Mach, Viera Parkániová.
  (od: 28.07.1992 do: 22.12.1993)
Základné imanie: 
165 971 EUR Rozsah splatenia: 165 971 EUR
  (od: 28.01.2009)
5 000 000 Sk Rozsah splatenia: 5 000 000 Sk
  (od: 23.08.2006 do: 27.01.2009)
500 000 Sk Rozsah splatenia: 500 000 Sk
  (od: 01.07.2002 do: 22.08.2006)
200 000 Sk
  (od: 23.12.1993 do: 30.06.2002)
105 000 Sk
  (od: 28.07.1992 do: 22.12.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Ladislav Nagy
Rázusova 4033/9
Nové Zámky 940 65
Vznik funkcie: 01.10.2006
  (od: 24.10.2006 do: 06.12.2007)
Ing. Ladislav Nagy
Rázusova 4033/9
Nové Zámky 940 65
Vznik funkcie: 01.10.2006 Skončenie funkcie: 22.11.2007
  (od: 07.12.2007 do: 06.12.2007)
Ing. Magdaléna Rosinová
Magurská 5/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.10.2006
  (od: 24.10.2006 do: 06.12.2007)
Ing. Magdaléna Rosinová
Magurská 5/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.10.2006 Skončenie funkcie: 22.11.2007
  (od: 07.12.2007 do: 06.12.2007)
Ing. Miroslav Veverka
J. Smreka 26
Bratislava 847 01
Vznik funkcie: 01.10.2006
  (od: 24.10.2006 do: 06.12.2007)
Ing. Miroslav Veverka
J. Smreka 26
Bratislava 847 01
Vznik funkcie: 01.10.2006 Skončenie funkcie: 22.11.2007
  (od: 07.12.2007 do: 06.12.2007)
Dr. Markus Brandmeier
Großmoorring 4
Hamburg D-21079
Spoloková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.11.2007 Skončenie funkcie: 13.04.2012
  (od: 27.06.2012 do: 26.06.2012)
Ing. Miroslav Veverka , CSc.
J. Smreka 26
Bratislava 847 01
Vznik funkcie: 23.11.2007 Skončenie funkcie: 13.04.2012
  (od: 27.06.2012 do: 26.06.2012)
Dr. Markus Brandmeier
Großmoorring 4
Hamburg D-21079
Spoloková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.11.2007
  (od: 07.12.2007 do: 26.06.2012)
Ing. Miroslav Veverka , CSc.
J. Smreka 26
Bratislava 847 01
Vznik funkcie: 23.11.2007
  (od: 07.12.2007 do: 26.06.2012)
Fabien Christian Marcel Martins
Brehmstrasse 14a
Viedeň A-1110
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.11.2007 Skončenie funkcie: 13.04.2012
  (od: 27.06.2012 do: 26.06.2012)
Fabien Christian Marcel Martins
Brehmstrasse 14a
Viedeň A-1110
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.11.2007
  (od: 07.12.2007 do: 26.06.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Dodatok č. 1 zo dňa 6.11.1993 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6546
  (od: 23.12.1993)
Notárska zápisnica N 165/94, Nz 135/94 napísaná Mgr. Miroslavom Adámkom dňa 29.6.1994 o priebehu riadneho valného zhromaždenia, Dodatok č. 2/94 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.1.1995. Stary spis: S.r.o. 6546
  (od: 19.01.1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.1.1995. Stary spis: S.r.o. 6546
  (od: 06.02.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.7.1995 a 13.7.1995 na ktorých boli schválené prevody obchodných podielov, Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve z 18.1.1996. Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve z 18.1.1996. Stary spis: S.r.o. 6546
  (od: 30.01.1996)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 4.3.1997 o rozšírení predmetu činnosti. Stary spis: S.r.o. 6546
  (od: 10.03.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.5.2002. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.5.2002.
  (od: 01.07.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2004, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.08.2004.
  (od: 09.09.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.05.2005 a opravné rozhodnutie zo dňa 24.05.2005.
  (od: 31.05.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30. 11. 2005 o zlúčení so spoločnosťou EPG, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava, IČO: 35 734 418, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 16156/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 136/2005, Nz 58347/2005, NCRIs 57605/ 2005 JUDr. Ruženou Bayerovou dňa 30. 11. 2005. Spoločnosť BEL/ NOVAMANN International s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti EPG, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava, IČO: 35 734 418, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 16156/B, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 15. 12. 2005.
  (od: 15.12.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.8.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (od: 23.08.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2006.
  (od: 24.10.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2007.
  (od: 23.10.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2007.
  (od: 07.12.2007)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.09.2008 o zlúčení so spoločnosťou GEL s.r.o., so sídlom Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 377 091, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 10 839/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť BEL/NOVAMANN International s.r.o., so sídlom Továrenská 14, 811 09 Bratislava, IČO: 31 329 209, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 3214/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 228/2008, Nz 37734/2008 notárkou JUDr. Ruženou Bayerovou zo dňa 10.09.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti GEL s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 16.10.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2008.
  (od: 28.01.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2011.
  (od: 04.06.2011)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 16.10.2008)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
EPG, s.r.o.
Ružová dolina 6
Bratislava 821 09
  (od: 15.12.2005)
GEL s. r. o.
Robotnícka 820/36
Turčianske Teplice 039 01
  (od: 16.10.2008)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku, ktorú predstavuje samostatná organizačná zložka BEL/NOVAMANN International s.r.o., organizační složka, so sídlom Panenské Břežany 50, PSČ 250 70, Česká republika, IČ: 276 32 288, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56076, spoločnosti EUROFINS CZ, s.r.o., so sídlom Panenské Břežany, Hlavní 50, PSČ 250 70, Česká republika, IČ: 27449408, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 113538, a to s účinnosťou ku dňu 1.1.2009 na základe zmluvy zo dňa 18.12.2008.
  (od: 28.01.2009)
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 26.11.2019 prišlo s účinnosťou ku dňu 01.01.2020 k predaju časti podniku spoločnosti EUROFINS BEL/NOVAMANN s.ro., IČO: 31 329 209, so sídlom Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, v prospech kupujúceho, ktorým je spoločnosť Eurofins Food Testing Slovakia s.r.o., IČO: 52 601 714, so sídlom Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č.: 49226/N.
  (od: 23.01.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  24.11.2020
Dátum výpisu:  25.11.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR