Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  679/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
  (od: 16.07.2003)
Metrostav Praha, a.s. - organizačná zložka Bratislava
  (od: 19.12.1997 do: 15.07.2003)
Sídlo organizačnej zložky: 
Mlynské Nivy 68
Bratislava 821 05
  (od: 18.04.2014)
Košická 56
Bratislava 821 08
  (od: 21.12.2007 do: 17.04.2014)
Mlynské Nivy 68
Bratislava 821 05
  (od: 16.03.2005 do: 20.12.2007)
Košická 52
Bratislava 821 08
  (od: 19.12.1997 do: 15.03.2005)
IČO: 
31 792 693
  (od: 19.12.1997)
Deň zápisu: 
19.12.1997
  (od: 19.12.1997)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 19.12.1997)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.12.1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.12.1997)
vykonávanie inžienierskych stavieb
  (od: 19.12.1997)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 19.12.1997)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 19.12.1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 19.12.1997)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 19.12.1997)
činnosť vykonávaná banským spôsobom-v rozsahu § 3 písm. d,e,g, zákona č. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v platnom znení
  (od: 19.12.1997)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 02.10.1998)
vedenie účtovníctva
  (od: 26.07.2006)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 26.07.2006)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 26.07.2006)
reklamná činnosť
  (od: 26.07.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.07.2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
  (od: 03.08.2012)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 03.08.2012)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
  (od: 03.08.2012)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu obstarávateľskej činnosti,
  (od: 03.08.2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 03.08.2012)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
  (od: 03.08.2012)
marketingové služby
  (od: 03.08.2012)
geologické práce v rozsahu: 1. hydrogeologický prieskum 2. geologický prieskum životného prostredia 3. terénne meračské práce 4. technické práce (vrtné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) 5. technologické práce 6. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia 7. sanácia geologického prostredia 8. sanácia environmentálnej záťaže 9. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže 10. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (od: 14.11.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 12.01.2017)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
  (od: 18.04.2018)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 24.05.2018)
Vedúci organizačnej zložky: 
Ing. Ivan Škripeň
Úzka 1818/25
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 30.06.2017)
Ing. Vladimír Kríž, deň vzniku funkcie: 1.4.2003
Opletalova 21
Bratislava 841 07
  (od: 16.07.2003 do: 25.10.2004)
Ing. Vladimír Kríž, deň vzniku funkcie: 1.4.2003
Opletalova 21
Bratislava 841 07
Skončenie funkcie: 30.09.2004
  (od: 26.10.2004 do: 25.10.2004)
Ing. Boris Šebesta
Košická 52
Bratislava 821 08
  (od: 19.12.1997 do: 01.10.1998)
Ing. Boris Šebesta
Košická 52
Bratislava 821 08
  (od: 02.10.1998 do: 09.04.2002)
Ing. Ivan Škripeň
Tekovská 7
Bratislava 821 09
  (od: 10.04.2002 do: 15.07.2003)
Ing. Ivan Škripeň
Úzka 1818/25
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 26.10.2004 do: 29.06.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Za organizačnú zložku jedná a podpisuje vedúci organizačnej zložky v plnom rozsahu. Podpisovanie sa deje tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu prevádzky pripojí svoj podpis vedúci organizačnej zložky.
  (od: 19.12.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 126/97, Nz 125/97 zo dňa 15.12.1997 v súlade s § 21 Zák. 513/91 Zb. Stary spis: Po 1099
  (od: 19.12.1997)
Notárska zápisnica N 480/98, Nz 456/98 zo dňa 24.8.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa o zmene zakladateľskej listiny.
  (od: 02.10.1998)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 13/02, Nz 13/02 zo dňa 21.1.2002.
  (od: 10.04.2002)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 5.3.2003. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená v notárskej zápisnice N 130/03, Nz 25395/03 spísanej dňa 7.4.2003 notárom JUDr. Ravlukovou. Funkcia vedúceho organizačnej zložky Ing. I. Škripeňa sa končí dňom 31.3.2003.
  (od: 16.07.2003)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 25.03.2014.
  (od: 18.04.2014)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 29.10.2014.
  (od: 14.11.2014)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 14.07.2015)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2246
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2246
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2246
Praha 8 180 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 16.07.2003 do: 28.06.2005)
Obchodné meno: Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2246
Praha 8 180 00
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 16.07.2003 do: 28.06.2005)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 14.07.2015)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 14.07.2015)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 14.07.2015)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 14.07.2015)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.05.2010
  (od: 14.07.2015)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 14.07.2015)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 14.07.2015)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 25.02.2014
  (od: 14.07.2015)
Ing. Jiří Bělohlav
K Brance 1011/17
Praha 5 155 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. Jiří Bělohlav
K Brance 1011/17
Praha 5 155 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Ing. Jiří Bělohlav
K Brance 1011/17
Praha 5 155 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Ing. Jiří Bělohlav
K Brance 1011/17
Praha 5 155 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004 Skončenie funkcie: 01.07.2009
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
K Brance 1011
Praha 5 155 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
K Brance 1011
Praha 5 155 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Na Vyhlídce 827/52
Prosek, Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Ing. Ján Dudáš
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. Ján Dudáš
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Ing. Ján Dudáš
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Ing. Ján Dudáš
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004 Skončenie funkcie: 07.05.2008
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2008
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Lužná 17
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Ing. Jindřich Hess
Dunovského 526
Praha 4 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2001
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. Jindřich Hess
Dunovského 526
Praha 4 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2001
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Ing. Jindřich Hess
Dunovského 526
Praha 4 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2001 Skončenie funkcie: 11.05.2007
  (od: 23.02.2008 do: 22.02.2008)
Ing. František Klepetko
Šimůnkova 1607
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. František Klepetko
Šimůnkova 1607
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Ing. František Klepetko
Šimůnkova 1607
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004 Skončenie funkcie: 11.05.2007
  (od: 23.02.2008 do: 22.02.2008)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.05.2007
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.05.2007
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Daniel Knotek
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.05.2010
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.05.2010
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. František Koči
K Rovinám 6
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.05.2010
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Ing. Dušan Mráz
K Rovinám 556/8
Praha 5, Jinonice 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Ing. Dušan Mráz
K Rovinám 556/8
Praha 5, Jinonice 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004 Skončenie funkcie: 07.05.2008
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Dušan Mráz
K zahradnictví 13
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. Dušan Mráz
K zahradnictví 13
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
K Rovinám 556/8
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2008
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
K Rovinám 556/8
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
K Rovinám 556/8
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
K Rovinám 556/8
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012 Skončenie funkcie: 04.02.2014
  (od: 28.06.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Pavel Pilát
Nad Okrouhlíkem 2290/3
Praha 8 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Pavel Pilát
Nad Okrouhlíkem 2290/3
Praha 8 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Ing. Pavel Pilát
Nad Okrouhlíkem 2290/3
Praha 8 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011 Skončenie funkcie: 06.05.2015
  (od: 14.07.2015 do: 13.07.2015)
Ing. Pavel Pilát
U Kříže 611/3
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.05.2007
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Ing. Pavel Pilát
U Kříže 611/3
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.05.2007
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Ing. Pavel Pilát
U Kříže 611/3
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. Ivan Šesták
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. Ivan Šesták
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Ing. Ivan Šesták
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Ing. Ivan Šesták
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2004 Skončenie funkcie: 01.07.2009
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2292/7
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Ing. Zdeněk Šinovský
Na Krocínce 447/45
Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2001
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Ing. Zdeněk Šinovský
Na Krocínce 447/45
Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2001
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Ing. Zdeněk Šinovský
Na Krocínce 447/45
Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.06.2001 Skončenie funkcie: 06.06.2005
  (od: 23.02.2008 do: 22.02.2008)
Ing. Zdeněk Šinovský
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.06.2005
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Ing. Zdeněk Šinovský
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.06.2005 Skončenie funkcie: 01.07.2009
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 25.02.2014
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 14.07.2015)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 28.06.2014 do: 13.07.2015)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 18.02.2014 do: 27.06.2014)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 11.02.2014 do: 17.02.2014)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 08.09.2009 do: 10.02.2014)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 23.02.2008 do: 07.09.2009)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 29.06.2005 do: 22.02.2008)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 05.04.2005 do: 28.06.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  15.08.2018
Dátum výpisu:  16.08.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR