Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  384/B

Obchodné meno: 
Penta REALITY, a. s. v likvidácii
  (od: 19.01.2011)
Penta REALITY, a.s.
  (od: 15.10.2001 do: 18.01.2011)
EAST REAL, a.s.
  (od: 19.12.1997 do: 14.10.2001)
PRÍRODA a.s.
  (od: 01.05.1992 do: 18.12.1997)
Sídlo: 
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (od: 19.01.2011)
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (od: 13.08.1996 do: 18.01.2011)
Krížkova 9
Bratislava 815 34
  (od: 01.05.1992 do: 12.08.1996)
IČO: 
31 322 069
  (od: 01.05.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 01.05.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.05.1992)
Predmet činnosti: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
  (od: 17.11.1992)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 30.09.1998)
činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom /prenájom nehnuteľností, obstarávateľské služby so správou nehnuteľností/
  (od: 30.09.1998)
sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/
  (od: 02.03.2001)
geodetické a kartografické práce
  (od: 02.03.2001 do: 09.06.2006)
vydavateľská činnosť, organizovanie vzdelávacích kurzov
  (od: 17.11.1992 do: 29.09.1998)
organizovanie výstav /s výnimkou umeleckých/
  (od: 17.11.1992 do: 29.09.1998)
polygrafické práce
  (od: 17.11.1992 do: 29.09.1998)
Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
  (od: 01.05.1992 do: 16.11.1992)
Polygrafická výroba
  (od: 01.05.1992 do: 16.11.1992)
vykonávanie dražieb /mimo výkonu rozhodnutia/
  (od: 17.11.1992 do: 29.09.1998)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.06.2002)
predstavenstvo
  (od: 23.02.2001 do: 09.06.2002)
predstavenstvo
  (od: 25.10.1999 do: 22.02.2001)
predstavenstvo
  (od: 19.12.1997 do: 24.10.1999)
predstavenstvo
  (od: 01.05.1992 do: 18.12.1997)
Mgr. Lucia Toperczerová - predseda
Koprivnická 3401/9G
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 16.12.2002
  (od: 19.07.2008)
Pavol Bachár - člen
Wolkrova 13
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 17.05.2004
  (od: 29.06.2017)
Ing. Samuel Babjak - člen
Šrobárova 2664
Poprad
  (od: 20.09.1993 do: 08.04.1997)
JUDr. Oľga Brodňanová - č l e n
Tokajícka 6
Bratislava
  (od: 01.05.1992 do: 19.09.1993)
Mgr. Marek Dospiva - predseda predstavenstva
Križkova 9
Bratislava
  (od: 11.02.1999 do: 24.10.1999)
Mgr. Marek Dospiva - predseda predstavenstva
Rovinka 118
Rovinka
  (od: 19.12.1997 do: 10.02.1999)
Ing. Márius Gašparík - člen
J. Rumana 7
Liptovský Mikuláš
  (od: 28.11.1994 do: 08.04.1997)
Ing. Márius Gašparík - člen
J. Rumana 7
Liptovský Mikuláš
  (od: 09.04.1997 do: 18.12.1997)
Mgr. Ingrid Hoferová
Šancová 3563/100
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 02.05.2005
  (od: 06.05.2005 do: 24.04.2009)
Mgr. Ingrid Hoferová
Šancová 3563/100
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 02.05.2005 Skončenie funkcie: 16.04.2009
  (od: 25.04.2009 do: 24.04.2009)
Ing. Emília Jankovitsová
Beniakova 20
Bratislava 841 05
  (od: 13.04.1995 do: 08.04.1997)
Ing. Emília Jankovitsová
Vlčkova 41
Bratislava
  (od: 09.04.1997 do: 18.12.1997)
Ing. Ladislav Janyík
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr 941 07
  (od: 25.10.1999 do: 22.02.2001)
Ing. Ladislav Janyík - predseda
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr 941 07
  (od: 23.02.2001 do: 09.06.2002)
Ing. Ladislav Janyík - predseda
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr 941 07
Vznik funkcie: 08.10.1999 Skončenie funkcie: 16.12.2002
  (od: 10.06.2002 do: 12.02.2003)
Ing. Miroslav Kadvolt
Hurbanova Ves 14
Hrubý Šúr 925 25
  (od: 13.04.1995 do: 08.04.1997)
Ing. Miroslav Kadvolt
Hurbanova Ves 14
Hrubý Šúr 925 25
  (od: 09.04.1997 do: 18.12.1997)
Josef Karbula
Bernolákova 19
Pezinok 902 01
  (od: 14.05.2001 do: 09.06.2002)
Josef Karbula
Bernolákova 19
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 10.05.2001
  (od: 10.06.2002 do: 31.05.2004)
Josef Karbula
Bernolákova 19
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 10.05.2001 Skončenie funkcie: 17.05.2004
  (od: 01.06.2004 do: 31.05.2004)
Josef Karbula - predseda
Bernolákova 19
Pezinok 902 01
  (od: 25.10.1999 do: 22.02.2001)
Mgr. Dušan Krahulec
Botanická 1
Trnava 917 08
  (od: 25.10.1999 do: 09.06.2002)
Mgr. Dušan Krahulec
Zelenečská 3
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 08.10.1999
  (od: 10.06.2002 do: 05.05.2005)
Mgr. Dušan Krahulec
Zelenečská 3
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 08.10.1999 Skončenie funkcie: 02.05.2005
  (od: 06.05.2005 do: 05.05.2005)
Ing. Vladimír Kristl
Ľanová 2
Bratislava 821 01
  (od: 23.02.2001 do: 13.05.2001)
Mária Laurincová - člen
Komárnická 40
Bratislava
  (od: 01.05.1992 do: 19.09.1993)
Ing. Vladimír Machaj
Pod Dielom 83
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 13.04.1995 do: 08.04.1997)
Ing. Vladimír Machaj
Pod Dielom 83
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 09.04.1997 do: 18.12.1997)
Ing. Július Medveď , CSc. - člen
Timravina 11
Bratislava
  (od: 20.09.1993 do: 12.04.1995)
Ing. Ján Odzgan - p r e d s e d a
Gunduličova 1
Bratislava
  (od: 01.05.1992 do: 19.09.1993)
Ing. Ján Odzgan - predseda
Gunduličova 1
Bratislava
  (od: 20.09.1993 do: 12.04.1995)
Ing. Táňa Pastorková - č l e n
Belinského 16
Bratislava
  (od: 01.05.1992 do: 19.09.1993)
Ing. Táňa Pastorková - podpredseda
Belinského 16
Bratislava
  (od: 20.09.1993 do: 08.04.1997)
Ing. Táňa Pastorková - podpredseda
Belinského 16
Bratislava
  (od: 09.04.1997 do: 18.12.1997)
Juraj Šaštinský - člen
Vlčkova 37/B
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 16.04.2009
  (od: 25.04.2009 do: 13.01.2012)
Juraj Šaštinský - člen
Vlčkova 37/B
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 16.04.2009 Skončenie funkcie: 29.11.2011
  (od: 14.01.2012 do: 13.01.2012)
Ing. Jozef Špirko
Stred 50/29
Považská Bystrica
  (od: 19.12.1997 do: 24.10.1999)
Ing. Ján Tokár - člen
Lachova 18
Bratislava
  (od: 20.09.1993 do: 27.11.1994)
Ing. Ján Tokár - p o d p r e d s e d a
Lachova 18
Bratislava
  (od: 01.05.1992 do: 19.09.1993)
Mgr. Juraj Tomášek
Sklenárova 12
Bratislava
  (od: 19.12.1997 do: 24.10.1999)
Mgr. Lucia Toperczerová - predseda
Veternicova 1
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.12.2002
  (od: 13.02.2003 do: 18.07.2008)
Pavol Bachár - člen
Wolkrova 13
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 17.05.2004
  (od: 01.06.2004 do: 28.06.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať za spoločnosť sú opravnení všetci členovia predstavenstva a to vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Pri prevodoch a zaťažovaní nehnuteľností konajú všetci traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcii podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 10.06.2002)
Konať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda predstavenstva. Pri prevodoch a zaťažovaní nehnuteľností konajú všetci traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podis.
  (od: 23.02.2001 do: 09.06.2002)
Konať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Pri prevodoch a zaťažovaní nehnuteľností konajú všetci traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcii podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 25.10.1999 do: 22.02.2001)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže predseda predstavenstva sám, alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcie podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 19.12.1997 do: 24.10.1999)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich, pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 01.05.1992 do: 18.12.1997)
Základné imanie: 
1 328 000 EUR Rozsah splatenia: 1 328 000 EUR
  (od: 01.01.2009)
40 000 000 Sk
  (od: 24.11.2000 do: 31.12.2008)
46 525 000 Sk
  (od: 08.12.1999 do: 23.11.2000)
20 000 000 Sk
  (od: 11.02.1999 do: 07.12.1999)
10 000 000 Sk
  (od: 30.09.1998 do: 10.02.1999)
6 525 000 Sk
  (od: 01.05.1992 do: 29.09.1998)
Akcie: 
Počet: 1600
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 830 EUR
  (od: 01.01.2009)
Počet: 1600
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 25 000 Sk
  (od: 24.11.2000 do: 31.12.2008)
Počet: 6525
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 08.12.1999 do: 23.11.2000)
Počet: 1600
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 25 000 Sk
  (od: 08.12.1999 do: 23.11.2000)
Počet: 6525
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.10.1999 do: 07.12.1999)
Počet: 539
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 25 000 Sk
  (od: 25.10.1999 do: 07.12.1999)
Počet: 20000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.02.1999 do: 24.10.1999)
Počet: 10000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.09.1998 do: 10.02.1999)
Počet: 6525
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 10.07.1998 do: 29.09.1998)
Počet: 6525
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.11.1994 do: 09.07.1998)
Počet: 6329
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.05.1992 do: 27.11.1994)
Počet: 196
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.05.1992 do: 27.11.1994)
Akcionár: 
PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED
Old Street 5-7 Osprey House 3rd floor
St. Helier JE2 3RG
Jersey
  (od: 26.05.2016)
Penta Holding Limited
Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER 2nd floor
Limassol P.C. 3803
Cyprus
  (od: 25.04.2009 do: 29.06.2009)
PENTA HOLDING LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER 2nd floor
Limassol P.C. 3803
Cyprus
  (od: 30.06.2009 do: 25.05.2016)
Penta Holding Limited
Griva Digeni Avenue, Salamis House, 3rd floor 44
Paphos 8020
Cyprus
  (od: 01.01.2009 do: 24.04.2009)
Dozorná rada: 
JUDr. Martin Kúšik - predseda
Nová 118
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 06.06.2007
  (od: 30.06.2007)
Ing. Vladimír Škrovan
Na Holom Vrchu 2
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 10.05.2001
  (od: 25.04.2009)
JUDr. Ján Malovec
J. Slottu 21
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 15.06.2009
  (od: 30.06.2009)
Ing. Anna Cenigová - podpredseda
Gesayova 13
Bratislava
  (od: 28.11.1994 do: 12.04.1995)
Ing. Štefan Čarný - člen
Jadrova 13
Bratislava
  (od: 28.11.1994 do: 12.04.1995)
Ing. Juraj Čisár - p r e d s e d a
Dukelská 7
Svätý Jur
  (od: 01.05.1992 do: 27.11.1994)
Mária Gschillová
Poľná 4
Stupava 900 31
  (od: 25.10.1999 do: 22.02.2001)
Marián Gucký - č l e n
Tematínska 4
Bratislava
  (od: 01.05.1992 do: 27.11.1994)
Mgr. Juraj Herko - predseda dozornej rady
Plzenská 4
Bratislava
  (od: 19.12.1997 do: 10.02.1999)
Mgr. Juraj Herko - predseda dozornej rady
Šulekova 38
Bratislava
  (od: 11.02.1999 do: 24.10.1999)
Pavol Horňáček - člen
Za traťou 606/2
Liptovský Mikuláš
  (od: 28.11.1994 do: 08.04.1997)
Pavol Horňáček - člen
Za traťou 606/2
Liptovský Mikuláš
  (od: 09.04.1997 do: 18.12.1997)
PhDr. Zuzana Hudecová - členka
Gelnická 16
Bratislava
  (od: 28.11.1994 do: 12.04.1995)
Mikuláš Jankovits
Beniakova 20
Bratislava
  (od: 13.04.1995 do: 08.04.1997)
Mikuláš Jankovits
Vlčkova 41
Bratislava
  (od: 09.04.1997 do: 18.12.1997)
Josef Karbula
Bernolákova 19
Pezinok 902 01
  (od: 23.02.2001 do: 13.05.2001)
Veronika Kenderessyová
Haanova 3
Bratislava
  (od: 19.12.1997 do: 29.09.1998)
JUDr. Martin Kúšik
Nová 118
Rovinka 900 41
  (od: 23.02.2001 do: 09.06.2002)
JUDr. Martin Kúšik - predseda
Nová 118
Rovinka 900 41
  (od: 25.10.1999 do: 22.02.2001)
JUDr. Martin Kúšik
Nová 118
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 08.10.1999
  (od: 10.06.2002 do: 29.06.2007)
Ing. Vladimír Machaj - člen
Pod Dielov 83
Liptovský Mikuláš
  (od: 28.11.1994 do: 12.04.1995)
Ing. Ján Odzgan
Guduličova 1
Bratislava
  (od: 13.04.1995 do: 12.08.1996)
Ing. Richard Schultz - predseda
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (od: 23.02.2001 do: 09.06.2002)
Ing. Richard Schultz - predseda
Križkova 9
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 05.02.2001
  (od: 10.06.2002 do: 29.06.2007)
Ing. Richard Schultz - predseda
Križkova 9
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 05.02.2001 Skončenie funkcie: 06.06.2007
  (od: 30.06.2007 do: 29.06.2007)
Ing. Vladimír Škrovan
Zochova 16
Bratislava 811 03
  (od: 14.05.2001 do: 09.06.2002)
Ing. Vladimír Škrovan
Zochova 16
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 10.05.2001
  (od: 10.06.2002 do: 24.04.2009)
Ing. Vincent Šugár - p o d p r e d s e d a
Kpt. Rašu 1
Bratislava
  (od: 01.05.1992 do: 27.11.1994)
Ing. Juraj Švec , CSc.
M. Marečka 8
Bratislava
  (od: 13.08.1996 do: 18.12.1997)
Lucia Toperczerová
Ševčenkova 14
Bratislava 851 01
  (od: 30.09.1998 do: 22.02.2001)
JUDr. Pavel Trubač - predseda
Belinského 16
Bratislava
  (od: 28.11.1994 do: 12.04.1995)
Emília Zatkalíková - členka
Robotnícka 5
Bratislava
  (od: 28.11.1994 do: 12.04.1995)
Zuzana Zimančoková
Sládkovičova 18
Žiar nad Hronom
  (od: 19.12.1997 do: 24.10.1999)
Ing. Adriana Vagingerová
Ľudovíta Štúra 10
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 06.06.2007 Skončenie funkcie: 15.06.2009
  (od: 30.06.2009 do: 29.06.2009)
Ing. Adriana Vagingerová
Ľudovíta Štúra 10
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 06.06.2007
  (od: 30.06.2007 do: 29.06.2009)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.1.2011
  (od: 19.01.2011)
 Likvidátor:
Advokátska kancelária Krahulec, s.r.o.
Hlavná 25
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 05.05.2016
  (od: 26.05.2016)
 Likvidátor:
Mgr. Dušan Krahulec
Zelenečská 3
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 14.07.2011
  (od: 12.08.2011 do: 25.05.2016)
 Likvidátor:
Mgr. Dušan Krahulec
Zelenečská 3
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 14.07.2011 Skončenie funkcie: 05.05.2016
  (od: 26.05.2016 do: 25.05.2016)
 Likvidátor:
Mgr. Michal Vrzgula
Pečnianska 3
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 19.01.2011 do: 11.08.2011)
 Likvidátor:
Mgr. Michal Vrzgula
Pečnianska 3
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 14.07.2011
  (od: 12.08.2011 do: 11.08.2011)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor je oprávnený konať samostatne vo veciach smerujúcich k likvidácii spoločnosti.
  (od: 19.01.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 25.06.1994.
  (od: 28.11.1994)
Notárska zápisnica N 170/97, Nz 165/97 zo dňa 19.11.1997 a stanovy spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.1997, zápisnica z dozornej rady zo dňa 21.11.1997, zápisnica z predstavenstva zo dňa 21.11.1997. Notárska zápisnica zo dňa 12.12.1997, N 136/97, Nz 121/97 a dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti.
  (od: 19.12.1997)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 21.8.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 197/98, Nz 183/98 spísanou notárkou JUDr.Soňou Böhmovou.
  (od: 30.09.1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.1.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 66/99, Nz 62/99 napísanej notárom JUDr.Macákom, bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.02.1999)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 8.10.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 809/99, Nz 758/99 spísaná notárom JUDr Ivanom Macákom. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.10.1999, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 8.10.1999.
  (od: 25.10.1999)
Notárska zápisnica N 960/99, Nz 905/99 zo dňa 19.11.1999.
  (od: 08.12.1999)
Na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 371/00, Nz 356/00 zo dňa 24.5.2000 bolo rozhodnuté o znížení základného imania spoločnosti na sumu 40 000 000,-Sk, t.j. o 6 525 000,-Sk vzatím 6 525 kusov akcií v menovitej hodnote 1 000,-Sk z obehu.
  (od: 30.05.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 24.5.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 371/00, Nz 356/00, notárom JUDr. Macákom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 24.11.2000)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 80/01, Nz 77/01 na ktorom bolo schválené nové znenie stanov.
  (od: 23.02.2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.5.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.5.2001.
  (od: 14.05.2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 4.10.2001, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 818/01, Nz 778/01 bola schválená zmena stanov spoločnosti - dodatok č. 1. Zmena obchodného mena z pôvodného EAST REAL, a.s.
  (od: 15.10.2001)
Nové úplné znenie stanov schválené dňa 13. 5. 2002 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 417/02, Nz 399/02. Jediný akcionár spoločnosti: PENTA HOLDING LIMITED 319, 28 th October Street, Kanika Business Center, 2 nd Floor, 3105, Limassol, Cyprus.
  (od: 10.06.2002)
Ing. Ladislav Janyík, zánik funkcie člena predstavenstva: 16.12.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2002.
  (od: 13.02.2003)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.5.2004. Funkcia člena dozornej rady J. Karbulu sa končí dňom 17.5.2004.
  (od: 01.06.2004)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 02.05.2005. Mgr. Dušan Krahulec, funkcia člena predstavenstva od 08.10.1999 do 02.05.2005.
  (od: 06.05.2005)
Notárska zápisnica N 1472/2008, Nz 60725/2008 zo dňa 15.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 01.01.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.04.2009.
  (od: 25.04.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06.2009.
  (od: 30.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 637/2010, Nz 58093/2010 zo dňa 21.12.2010.
  (od: 19.01.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.07.2011.
  (od: 12.08.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.11.2011.
  (od: 14.01.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.05.2016.
  (od: 26.05.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  19.07.2018
Dátum výpisu:  20.07.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR