Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2002/B

Obchodné meno: 
NOPE a.s.
  (od: 22.12.1998)
Sídlo: 
Kazanská 48
Bratislava 821 06
  (od: 01.07.2004)
Jókaiho 47
Bratislava 821 06
  (od: 24.11.2000 do: 30.06.2004)
Rezedová 1
Bratislava 821 01
  (od: 22.12.1998 do: 23.11.2000)
IČO: 
35 758 805
  (od: 22.12.1998)
Deň zápisu: 
01.01.1999
  (od: 22.12.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 22.12.1998)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrát. vybavenia sídlištných celkov/
  (od: 22.12.1998)
vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (od: 22.12.1998)
staviteľ, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 22.12.1998)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
  (od: 24.11.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.12.1998)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.12.1998)
demolačné a zemné práce, okrem trhacích prác a činností vykonávaných banským spôsobom
  (od: 22.12.1998)
projektovanie stavieb, dopravné stavby, dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo
  (od: 22.12.1998)
montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete /ďalej JTS/
  (od: 22.12.1998)
montáž,údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (od: 06.02.2001)
poskytovanie technických služieb - predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (od: 27.04.2001)
vedenie účtovníctva
  (od: 06.03.2003)
činnisť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 06.03.2003)
prieskum trhu
  (od: 06.03.2003)
upratovacie práce
  (od: 06.03.2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 28.01.2005)
prevádzkovanie technickej služby podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu - projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a sýstémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 11.07.2012)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 22.12.1998 do: 05.02.2001)
zriaďovanie poplašných zariadení
  (od: 22.12.1998 do: 05.02.2001)
elektroinštalácie
  (od: 22.12.1998 do: 23.11.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.12.1998)
Peter Novák - predseda
Hruškový sad 9004/2
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 01.01.1999
  (od: 30.06.2020)
Ľudovít Kukan
J. G. Tajovského 78
Dvory nad Žitavou 941 31
Vznik funkcie: 01.01.1999
  (od: 06.03.2003)
Ing. Renáta Gelingerová - člen
Trávna 6900/13
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 15.03.2012
  (od: 17.03.2012)
Simona Čederlová
Sibírska 5
Bratislava 831 02
  (od: 06.02.2002 do: 05.03.2003)
Simona Čederlová
Martákovej 3155/1
Bratislava
Vznik funkcie: 18.01.2002
  (od: 06.03.2003 do: 16.03.2012)
Simona Čederlová
Martákovej 3155/1
Bratislava
Vznik funkcie: 18.01.2002 Skončenie funkcie: 15.03.2012
  (od: 17.03.2012 do: 16.03.2012)
Ľudovít Kukan
J. G. Tajovského 78
Dvory nad Žitavou 941 31
  (od: 22.12.1998 do: 05.03.2003)
Peter Novák - predseda
100
Černík 941 05
  (od: 22.12.1998 do: 05.03.2003)
Peter Pavelka
Dopravná 10
Bratislava 831 06
  (od: 24.11.2000 do: 05.02.2002)
Ľubica Pavelková
Dopravná 10
Bratislava 831 06
  (od: 25.11.1999 do: 23.11.2000)
Ing. Dagmar Žideková
Pri Šajbách 24
Bratislava 831 06
  (od: 22.12.1998 do: 24.11.1999)
Peter Novák - predseda
100
Černík 941 05
Vznik funkcie: 01.01.1999
  (od: 06.03.2003 do: 29.06.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo koná za spoločnosť tak, že k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 22.12.1998)
Základné imanie: 
895 072 EUR Rozsah splatenia: 895 072 EUR
  (od: 04.12.2018)
894 576,114355 EUR Rozsah splatenia: 894 576,114355 EUR
  (od: 28.01.2009 do: 03.12.2018)
26 950 000 Sk Rozsah splatenia: 26 950 000 Sk
  (od: 28.04.2007 do: 27.01.2009)
10 500 000 Sk Rozsah splatenia: 10 500 000 Sk
  (od: 03.06.2003 do: 27.04.2007)
1 050 000 Sk Rozsah splatenia: 1 050 000 Sk
  (od: 06.03.2003 do: 02.06.2003)
1 050 000 Sk
  (od: 22.12.1998 do: 05.03.2003)
Akcie: 
Počet: 2696
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 04.12.2018)
Počet: 2695
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,939189 EUR
  (od: 28.01.2009 do: 03.12.2018)
Počet: 2695
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 28.04.2007 do: 27.01.2009)
Počet: 1050
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 03.06.2003 do: 27.04.2007)
Počet: 105
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 20.12.1999 do: 02.06.2003)
Počet: 105
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 22.12.1998 do: 19.12.1999)
Akcionár: 
Peter Novák
Hruškový sad 9004/2
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
  (od: 30.06.2020)
Dozorná rada: 
Ing. Jaroslav Formánek
409
Černík 941 05
Vznik funkcie: 01.01.1999
  (od: 06.03.2003)
Marián Novák
Hliníky 67
Úľany nad Žitavou 941 03
Vznik funkcie: 01.01.1999
  (od: 06.03.2003)
Matej Novák
100
Černík 941 05
Vznik funkcie: 12.06.2020
  (od: 30.06.2020)
Ing. Jaroslav Formánek
409
Černík 941 05
  (od: 22.12.1998 do: 05.03.2003)
Marián Novák
Hliníky 67
Úľany nad Žitavou 941 03
  (od: 22.12.1998 do: 05.03.2003)
Roman Novák
MDŽ 32
Šurany 940 02
  (od: 06.02.2002 do: 05.03.2003)
Peter Pavelka
Dopravná 10
Bratislava 831 06
  (od: 22.12.1998 do: 23.11.2000)
Ľubica Pavelková
Dopravná 10
Bratislava 831 06
  (od: 24.11.2000 do: 05.02.2002)
Roman Novák
Mierová 13
Šurany 942 01
Vznik funkcie: 18.01.2002 Skončenie funkcie: 12.06.2020
  (od: 30.06.2020 do: 29.06.2020)
Roman Novák
Mierová 13
Šurany 942 01
Vznik funkcie: 18.01.2002
  (od: 06.03.2003 do: 29.06.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť vznikla premenou spoločnosti NOPE s.r.o., IČO 35680962, Rezedova 1, Bratislava, dtorá sa zrušuje ku dňu 1. 1. 1999 v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov, po ktorej preberá všetky práva, povinnosti, záväzky i neznáme. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 1241/98, Nz 1235/98 dňa 9. 12. 1998, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 22.12.1998)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11.1999.
  (od: 25.11.1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 1486/99, Nz 1466/99 napísanej dňa 14.12.1999 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena stanov.
  (od: 20.12.1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.11.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 1297/00, Nz 1287/00 napísanej dňa 20.11.2000 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti a zmena stanov - zmena sídla s účinnosťou od 1.1.2001.
  (od: 24.11.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.1.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 74/01, Nz 71/01 napísanej dňa 30.1.01 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.02.2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 18.1.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady. Deň vzniku funkcie člena predastavenstva Simona Čederlová: 18.1.2002. Deň vzniku funkcie člena dozornej rady Roman Novák: 18.1.2002.
  (od: 06.02.2002)
Notárska zápisnica N 910/2002, Nz 904/2002 zo dňa 16.12.2002 osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.03.2003)
Notárska zápisnica č, N 134/2003, Nz 32467/2003 zo dňa 30.4.2003.
  (od: 03.06.2003)
Notárska zápisnica N 34/2005, Nz 2224/2005, NCRIs 2223/2005 napísaná dňa 19.01.2005 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 28.01.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2007. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 101/2007, Nz 15508/2007, NCRls 15476/2007 zo dňa 24.04.2007.
  (od: 28.04.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2020
Dátum výpisu:  27.09.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR