Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  4601/B

Obchodné meno: 
ISS Facility Services spol. s r.o.
  (od: 07.09.2004)
ISS Servisystem spol. s r.o.
  (od: 08.11.1995 do: 06.09.2004)
ISS Marischka, spol. s r.o.
  (od: 27.07.1994 do: 07.11.1995)
ISS SERVISYSTEM, spol. s r.o.
  (od: 18.03.1993 do: 26.07.1994)
Sídlo: 
Dúbravská cesta 14
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (od: 09.08.2017)
Dúbravská cesta 14
Bratislava 841 04
  (od: 01.08.2015 do: 08.08.2017)
Mokráň Záhon 2
Bratislava 821 04
  (od: 13.11.2007 do: 31.07.2015)
Pluhová 50/A
Bratislava 831 03
  (od: 30.06.2003 do: 12.11.2007)
Lýcejná 4
Bratislava 811 03
  (od: 25.07.2001 do: 29.06.2003)
Lýcejná 1
Bratislava 811 03
  (od: 23.05.2000 do: 24.07.2001)
Trnavská cesta 3
Bratislava 831 04
  (od: 08.11.1995 do: 22.05.2000)
Továrenská 14
Bratislava 815 71
  (od: 03.03.1994 do: 07.11.1995)
Továrenská 14
Bratislava 811 09
  (od: 30.08.1993 do: 02.03.1994)
Ventúrska 18
Bratislava 815 48
  (od: 18.03.1993 do: 29.08.1993)
IČO: 
31 345 212
  (od: 18.03.1993)
Deň zápisu: 
18.03.1993
  (od: 18.03.1993)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 18.03.1993)
Predmet činnosti: 
čistiace a upratovacie práce
  (od: 18.03.1993)
úprava parkov, zelene a záhrad
  (od: 18.03.1993)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 18.03.1993)
technik požiarnej ochrany
  (od: 16.07.1996)
špecialista požiarnej ochrany
  (od: 16.07.1996)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
  (od: 30.09.1997)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 31.03.1999)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 31.03.1999)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (od: 31.05.2001)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál, obvyklých príloh a nápojov
  (od: 31.05.2001)
technická údržba mechanických častí výrobných liniek a zariadení
  (od: 19.09.2002)
čistenie komunikácii a odpratávanie snehu
  (od: 19.09.2002)
pranie, žehlenie a mangľovanie prádla
  (od: 19.09.2002)
logistika
  (od: 19.09.2002)
poskytovanie informačných služieb /vrátnik, recepčný a informátor/
  (od: 19.09.2002)
verejné a závodné stravovanie
  (od: 19.09.2002)
organizovanie a usporadúvanie kurzov a školení
  (od: 14.10.2003)
sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  (od: 17.09.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 15.06.2006)
činnosť technických poradcov v oblasti strojárstva, hutníctva a energetiky
  (od: 15.06.2006)
povrchová úprava kovov
  (od: 15.06.2006)
technickú údržba výrobných liniek
  (od: 15.06.2006)
zámočníctvo - /zámočnícke a zváračské práce/
  (od: 15.06.2006)
klampiarstvo
  (od: 15.06.2006)
vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
  (od: 15.06.2006)
sústružníctvo
  (od: 15.06.2006)
frézovanie
  (od: 15.06.2006)
výroba, oprava a údržba strojov a zariadení s mechanickým pohonom
  (od: 15.06.2006)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (od: 15.06.2006)
poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
  (od: 28.12.2006)
vydávanie periodických e neperiodických publikácií
  (od: 28.12.2006)
pohostinská činnosť - prevádzkovanie závodnej kuchyne
  (od: 23.02.2008)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná kancelária)
  (od: 08.05.2008)
montáž, opravy, údržba vzduchotechnických zariadení, ventilátorov
  (od: 08.05.2008)
montáž, opravy, údržba elektrických strojov a prístrojov
  (od: 08.05.2008)
elektroinštalácie
  (od: 08.05.2008)
výroba, inštalácia, opravy chladiacich zariadení - rozsah oprávnenia sa nevzťahuje na plyny podľa zákona 76/98 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme
  (od: 08.05.2008)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (od: 08.05.2008)
vkonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (od: 08.05.2008)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 08.05.2008)
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (od: 08.05.2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 08.05.2008)
obchodné, ekonomické a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.05.2008)
prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžadujú osobitné povolenia
  (od: 08.05.2008)
administratívne a kancelárske práce
  (od: 08.05.2008)
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.05.2008)
zaobchádzanie so zvlášť nebezpečnými jedmi
  (od: 08.05.2008)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (od: 08.05.2008)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 08.05.2008)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 08.05.2008)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 08.05.2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 08.05.2008)
faktoring a forfaiting
  (od: 08.05.2008)
tepelná úprava pekárenských výrobkov z mrazeného kysnutého cesta a jeho predaj
  (od: 08.05.2008)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (od: 08.05.2008)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 08.05.2008)
demolácia a zemné práce
  (od: 08.05.2008)
zváračské práce
  (od: 08.05.2008)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (od: 08.05.2008)
izolácie proti vode
  (od: 08.05.2008)
čistenie budov
  (od: 08.05.2008)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (od: 08.05.2008)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
  (od: 08.05.2008)
preklad nákladov a skladovanie
  (od: 08.05.2008)
baliace činnosti
  (od: 08.05.2008)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (od: 08.05.2008)
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 08.05.2008)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, prenájom motorových vozidiel, počítačových strojov a zariadení, stavebných strojov, kancelárskych strojov a zariadení, vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 08.05.2008)
poskytovanie dátových služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete - internetová čitáreň
  (od: 08.05.2008)
výroba, požičiavanie, distribúcia videa, natáčanie videokamerou
  (od: 08.05.2008)
prevádzkovanie a prenájom nevýherných hracích automatov, automatov obsluhovaných zákazníkom na predaj tovaru
  (od: 08.05.2008)
povolenie na poskytovanie servisných služieb pre lietadlá (vnútorné a vonkajšie čistenie lietadiel a zásobovanie čistiacimi prostriedkami)
  (od: 05.11.2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.04.2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.04.2010)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 29.04.2010)
maliarke, natieračské, stierkovacie, tapetárske práce a montáž sadrokartónu
  (od: 29.04.2010)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, reklamy, stavebníctva a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.04.2010)
kovoobrábanie
  (od: 29.04.2010)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov
  (od: 11.03.2011)
oprava (oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky) vyhradených technických zariadení elektrických s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov
  (od: 11.03.2011)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových skupina A na znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa, a na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní
  (od: 11.03.2011)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových skupiny B na znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa, na rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, a na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (od: 11.03.2011)
oprava (orpava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky) vyhradených technických zariadení plynových skupiny A na znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa, a na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní
  (od: 11.03.2011)
oprava (oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky) vyhradených technických zariadení plynových skupiny B na znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa, na rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, a na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (od: 11.03.2011)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových skupiny A - tlakové nádobe stabilné III. triedy a IV. triedy
  (od: 11.03.2011)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových skupiny B - kotly parné a kvapalinové V. triedy, tlakové nádoby stabilné I. triedy a II. triedy
  (od: 11.03.2011)
oprava (montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky) vyhradených technických zariadení tlakových skupiny A - tlakové nádoby stabilné III. triedy a IV. triedy
  (od: 11.03.2011)
oprava (montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky) vyhradených technických zariadení tlakových skupiny B - kotly parné a kvapalinové V. triedy, tlakové nádoby stabilné I. triedy a II. triedy
  (od: 11.03.2011)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích skupiny A - žeriavy a zdvíhadlá, pohyblivé pracovné plošiny, regálové zakladače
  (od: 11.03.2011)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích skupiny B - žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg, s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg a vrtáky s motorovým pohonom, zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov, prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena, zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel, zvislé posuvné brány, regálové zakladače bez stanovišťa obsluhy
  (od: 11.03.2011)
výkon činností energetického auditora
  (od: 17.06.2015)
Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov
  (od: 25.11.2015)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 29.11.2017)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 29.11.2017)
Výroba nápojov
  (od: 29.11.2017)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (od: 29.11.2017)
Marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 29.11.2017)
Vedenie účtovníctva
  (od: 29.11.2017)
Bezpečnostnotechnické služby
  (od: 29.11.2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.06.2006 do: 07.05.2008)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.06.2006 do: 07.05.2008)
poskytovanie technických služieb - predaj, montáž a opravy zabezpečovacích zariadení slúžiacich na ochranu majetku osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí vrátane inštalovania autoalarmov
  (od: 15.06.2006 do: 12.01.2018)
činnosť agentúry dočasného zamestnávania
  (od: 17.09.2005 do: 05.03.2015)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - nebezpečnými, zvlášnymi a ostatnými
  (od: 23.08.1999 do: 14.06.2006)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 18.03.1993 do: 14.06.2006)
pátracie a ochranné služby
  (od: 03.03.1994 do: 12.11.1998)
služby súkromných detektívov
  (od: 03.03.1994 do: 12.11.1998)
zriaďovanie poplašných zariadení
  (od: 03.03.1994 do: 12.11.1998)
strážna služba
  (od: 01.03.2012 do: 12.01.2018)
reklamné a propagačné činnosti
  (od: 28.12.2006 do: 07.05.2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 15.06.2006 do: 07.05.2008)
Spoločníci: 
ISS Global A/S
Buddingevej 197
Soborg DK - 2860
Dánske kráľovstvo
  (od: 01.07.2005)
ISS Central Europe Holding G.m.b.H.
Brünner Str. 85
Viedeň
Rakúsko
  (od: 31.03.1999 do: 24.07.2001)
ISS Central Europe Holding G.m.b.H.
Brúnner Str. 85
Viedeň
Rakúska republika
  (od: 30.09.1997 do: 30.03.1999)
ISS Central Europe Holding G.m.b.H.
Brúnner Str. 85
Viedeň
Rakúska republika
  (od: 08.11.1995 do: 29.09.1997)
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H.
Brunner Strasse 85
Wien
Rakúska republika
  (od: 07.11.1995 do: 07.11.1995)
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H.
Brunner Strasse 85
Wien
Rakúska republika
  (od: 06.11.1995 do: 06.11.1995)
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H.
Brunner Strasse 85
Wien
Rakúska republika
  (od: 25.07.1995 do: 05.11.1995)
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H.
Brunner Strasse 85
Wien
Rakúska republika
  (od: 27.07.1994 do: 24.07.1995)
FIMM Consult, s.r.o.
Ventúrska 18
Bratislava 815 48
  (od: 27.07.1994 do: 30.10.1994)
FIMM Consult, spol. s r.o.
Ventúrska 18
Bratislava 815 48
  (od: 09.11.1993 do: 26.07.1994)
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H.
Brunner Strasse 85
Wien
Rakúska republika
  (od: 09.11.1993 do: 26.07.1994)
FIMM Consult, spol. s r.o.
Ventúrska 18
Bratislava 815 48
  (od: 18.03.1993 do: 08.11.1993)
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H.
Brunner Strasse 85
Wien
Rakúska republika
  (od: 18.03.1993 do: 08.11.1993)
ISS Central Europe Holding G.m.b.H.
Brünner Str. 85
Viedeň
Rakúsko
  (od: 25.07.2001 do: 30.06.2005)
Mag. Friedrich Neubauer
Waldstrasse 39
A-2564 Fahrafeld
Rakúsko
  (od: 30.09.1997 do: 30.03.1999)
Ing. Friedrich Neubauer
Waldstrasse 39
A-2564 Fahrafeld
Rakúsko
  (od: 08.11.1995 do: 29.09.1997)
Mag. Friedrich Neubauer
Waldstrasse 39
A-2564 Fahrafeld
Rakúsko
  (od: 07.11.1995 do: 07.11.1995)
Mag. Friedrich Neubauer
Waldstrasse 39
A-2564 Fahrafeld
Rakúsko
  (od: 06.11.1995 do: 06.11.1995)
Mag. Friedrich Neubauer
Waldstrasse 39
A-2564 Fahrafeld
Rakúsko
  (od: 25.07.1995 do: 05.11.1995)
Mag. Friedrich Neubauer
Waldstrasse 39
A-2564 Fahrafeld
Rakúsko
  (od: 31.10.1994 do: 24.07.1995)
Výška vkladu každého spoločníka: 
ISS Global A/S
Vklad: 5 920 567 EUR Splatené: 5 920 567 EUR
  (od: 18.01.2014)
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H.
Vklad: 37 500 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 112 500 Sk
  (od: 18.03.1993 do: 08.11.1993)
FIMM Consult, spol. s r.o.
Vklad: 125 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 37 500 Sk
  (od: 18.03.1993 do: 08.11.1993)
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H.
Vklad: 750 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 750 000 Sk
  (od: 09.11.1993 do: 26.07.1994)
FIMM Consult, spol. s r.o.
Vklad: 250 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 250 000 Sk
  (od: 09.11.1993 do: 26.07.1994)
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H.
Vklad: 1 125 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 125 000 Sk
  (od: 27.07.1994 do: 24.07.1995)
FIMM Consult, s.r.o.
Vklad: 375 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 375 000 Sk
  (od: 27.07.1994 do: 30.10.1994)
Mag. Friedrich Neubauer
Vklad: 375 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 375 000 Sk
  (od: 31.10.1994 do: 24.07.1995)
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H.
Vklad: 1 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 500 000 Sk
  (od: 25.07.1995 do: 05.11.1995)
Mag. Friedrich Neubauer
Vklad: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 500 000 Sk
  (od: 25.07.1995 do: 05.11.1995)
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H.
Vklad: 2 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 2 100 000 Sk
  (od: 06.11.1995 do: 06.11.1995)
Mag. Friedrich Neubauer
Vklad: 700 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 700 000 Sk
  (od: 06.11.1995 do: 06.11.1995)
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H.
Vklad: 3 600 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 3 600 000 Sk
  (od: 07.11.1995 do: 07.11.1995)
Mag. Friedrich Neubauer
Vklad: 1 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 200 000 Sk
  (od: 07.11.1995 do: 07.11.1995)
ISS Central Europe Holding G.m.b.H.
Vklad: 4 320 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 4 320 000 Sk
  (od: 08.11.1995 do: 29.09.1997)
Ing. Friedrich Neubauer
Vklad: 480 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 480 000 Sk
  (od: 08.11.1995 do: 29.09.1997)
ISS Central Europe Holding G.m.b.H.
Vklad: 9 603 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 9 603 000 Sk
  (od: 30.09.1997 do: 30.03.1999)
Mag. Friedrich Neubauer
Vklad: 1 067 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 067 000 Sk
  (od: 30.09.1997 do: 30.03.1999)
ISS Central Europe Holding G.m.b.H.
Vklad: 10 670 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 10 670 000 Sk
  (od: 31.03.1999 do: 24.07.2001)
ISS Central Europe Holding G.m.b.H.
Vklad: 12 670 000 Sk Splatené: 12 670 000 Sk
  (od: 25.07.2001 do: 30.06.2005)
ISS Global A/S
Vklad: 12 670 000 Sk Splatené: 12 670 000 Sk
  (od: 01.07.2005 do: 31.12.2008)
ISS Global A/S
Vklad: 420 567 EUR Splatené: 420 567 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 10.02.2011)
ISS Global A/S
Vklad: 4 420 567 EUR Splatené: 4 420 567 EUR
  (od: 11.02.2011 do: 17.01.2014)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 15.10.2010)
konatelia
  (od: 15.02.2000 do: 14.10.2010)
konatelia
  (od: 17.05.1999 do: 14.02.2000)
konatelia
  (od: 31.03.1999 do: 16.05.1999)
konatelia
  (od: 06.11.1995 do: 30.03.1999)
konatelia
  (od: 18.03.1993 do: 05.11.1995)
Ing. Jan Boháček
Korunní 810/104
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.03.2010
  (od: 14.04.2010 do: 09.03.2017)
Ing. Jan Boháček
Korunní 810/104
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.03.2010 Skončenie funkcie: 28.02.2017
  (od: 10.03.2017 do: 09.03.2017)
Ing. Beáta Futáková
J. Smreka 22
Bratislava 841 07
  (od: 31.10.1994 do: 29.09.1997)
Ing. Vojtech Hauer
Pribišova 11
Bratislava 841 04
  (od: 18.03.1993 do: 30.10.1994)
Ing. Honor Ilavský
Poštová 6
Bratislava 811 06
  (od: 30.09.1997 do: 08.04.1998)
Ing. Honor Ilavský
Poštová 6
Bratislava 811 06
  (od: 09.04.1998 do: 12.08.2002)
Ing. Honor Ilavský
Poštová 6
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 06.05.1997
  (od: 13.08.2002 do: 12.04.2010)
Ing. Honor Ilavský
Poštová 6
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 06.05.1997 Skončenie funkcie: 29.03.2010
  (od: 13.04.2010 do: 12.04.2010)
Tomáš Malik
Vranovičova 4616/22
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 30.03.2010
  (od: 14.04.2010 do: 14.10.2010)
Tomáš Malik
Vranovičova 4616/22
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 30.03.2010 Skončenie funkcie: 14.09.2010
  (od: 15.10.2010 do: 14.10.2010)
Péter Szabó - konateľ
Üdülők útja 2961/1
Csobánka 2014
Maďarsko
Vznik funkcie: 28.02.2017
  (od: 10.03.2017 do: 19.02.2018)
Priit Paiste
Kiuru 9
Tallin 113 11
Estónska republika
Vznik funkcie: 01.02.2018
  (od: 20.02.2018)
Troels Bjerg
Kongeleddet 10
Charlottenlund 2920
Dánske kráľovstvo
Vznik funkcie: 29.03.2010
  (od: 13.04.2010 do: 13.04.2010)
Troels Bjerg
Kongeleddet 10
Charlottenlund 2920
Dánske kráľovstvo
Vznik funkcie: 29.03.2010 Skončenie funkcie: 30.03.2010
  (od: 14.04.2010 do: 13.04.2010)
Mag. Friedrich Neubauer
Waldstrasse 39
A-2564 Fahrafeld
Rakúsko
trvalý pobyt na území SR :
Astrova 20
Bratislava
  (od: 31.10.1994 do: 29.09.1997)
Gerald Thalmaier
Maria Trosterstrasse 43
Graz
Rakúska republika
trvalý pobyt na území SR :
Poštová 6
Bratislava 811 06
  (od: 09.04.1998 do: 12.08.2002)
Gerald Thalmaier
Maria Trosterstrasse 43
Graz
Rakúska republika
trvalý pobyt na území SR :
Poštová 6
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 17.03.1998
  (od: 13.08.2002 do: 21.03.2005)
Gerald Thalmaier
Maria Trosterstrasse 43
Graz
Rakúska republika
trvalý pobyt na území SR :
Poštová 6
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 17.03.1998 Skončenie funkcie: 23.02.2005
  (od: 22.03.2005 do: 21.03.2005)
Péter Szabó - konateľ
Üdülők útja 2961/1
Csobánka 2014
Maďarsko
Vznik funkcie: 28.02.2017 Skončenie funkcie: 01.02.2018
  (od: 20.02.2018 do: 19.02.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť má jedného konateľa. Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti konajúci pripojí svoj podpis.
  (od: 18.04.2015)
Spoločnosť má jedného konateľa a jedného prokuristu. Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti konajúci pripoja svoje podpisy a dodatky označujúce ich funkciu.
  (od: 15.10.2010 do: 17.04.2015)
Spoločnosť má dvoch konateľov a jedného prokuristu. V mene spoločnosti sú oprávnení konať v mene spoločnosti dvaja konatelia alebo konateľ a prokurista spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy a dodatky označujúce ich funkciu.
  (od: 14.04.2010 do: 14.10.2010)
Snoločnosť má jedného konateľa. V mene spoločnosti je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis a dodatok označujúci ich funkciu.
  (od: 13.04.2010 do: 13.04.2010)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a za spoločnosť podpisovať spoločne konateľ a jeden prokurista spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja osoby oprávnené konať za spoločnosť svoj podpis a dodatok označujúci ich funkciu.
  (od: 22.03.2005 do: 12.04.2010)
Za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne.
  (od: 15.02.2000 do: 21.03.2005)
Za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne, alebo jeden konateľ spolu s prokuristom.
  (od: 17.05.1999 do: 14.02.2000)
Za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne.
  (od: 31.03.1999 do: 16.05.1999)
Za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne, alebo jeden konateľ spolu s prokuristom.
  (od: 06.11.1995 do: 30.03.1999)
Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.
  (od: 18.03.1993 do: 05.11.1995)
Prokúra: 
Ladislav Bacigál
Saratovská 3424/6C
Bratislava-Dúbravka 841 02
  (od: 16.06.2009 do: 17.04.2015)
Ladislav Bacigál
Saratovská 3424/6C
Bratislava-Dúbravka 841 02
Skončenie funkcie: 31.03.2015
  (od: 18.04.2015 do: 17.04.2015)
Ladislav Bacigál
Slatinská 34
Bratislava 821 07
  (od: 14.10.2003 do: 15.06.2009)
Ing. Zoltán Fröhlich
Janka Kráľa 33
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 15.02.2014
  (od: 15.02.2014 do: 28.03.2014)
Ing. Zoltán Fröhlich
Janka Kráľa 33
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 15.02.2014 Skončenie funkcie: 04.03.2014
  (od: 29.03.2014 do: 28.03.2014)
Jozef Kozák
Pifflová 4
Bratislava 851 01
  (od: 06.11.1995 do: 29.09.1997)
Jozef Kozák
Pifflová 4
Bratislava 851 01
  (od: 30.09.1997 do: 30.03.1999)
Ing. Ľuboš Matis
Šalviová 38
Bratislava 821 01
  (od: 30.09.1997 do: 12.11.1998)
Ing. František Verdenšteter
Šinkovské 10069/36
Bratislava - Vajnory 831 07
  (od: 14.10.2003 do: 29.06.2005)
Ing. František Verdenšteter
Šinkovské 10069/36
Bratislava - Vajnory 831 07
Skončenie funkcie: 11.04.2005
  (od: 30.06.2005 do: 29.06.2005)
Ing. Marek Voľný
Čsl. parašutistov 31
Bratislava 831 03
  (od: 17.05.1999 do: 14.02.2000)
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s konateľom spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti konajúci pripoja svoje podpisy a dodatky označujúce ich funkciu. Ak je vymenovaných viac prokuristov spoločnosti, každý z nich je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s konateľom spoločnosti.
  (od: 15.02.2014 do: 17.04.2015)
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s konateľom spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti konajúci pripoja svoje podpisy a dodatky označujúce ich funkciu.
  (od: 15.10.2010 do: 14.02.2014)
Každý z ustanovených prokuristov spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti len spoločne s jedným z konateľov spoločnosti. Prokurista podpisuje v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti a podpisu konateľa spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru. Prokurista nie je oprávnený samostatne konať a podpisovať v mene spoločnosti a samostatne zaväzovať spoločnosť.
  (od: 14.10.2003 do: 14.10.2010)
Základné imanie: 
5 920 567 EUR Rozsah splatenia: 5 920 567 EUR
  (od: 18.01.2014)
4 420 567 EUR Rozsah splatenia: 4 420 567 EUR
  (od: 11.02.2011 do: 17.01.2014)
420 567 EUR Rozsah splatenia: 420 567 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 10.02.2011)
12 670 000 Sk
  (od: 25.07.2001 do: 31.12.2008)
10 670 000 Sk
  (od: 30.09.1997 do: 24.07.2001)
4 800 000 Sk
  (od: 07.11.1995 do: 29.09.1997)
2 800 000 Sk
  (od: 06.11.1995 do: 06.11.1995)
2 000 000 Sk
  (od: 25.07.1995 do: 05.11.1995)
1 500 000 Sk
  (od: 27.07.1994 do: 24.07.1995)
1 000 000 Sk
  (od: 09.11.1993 do: 26.07.1994)
500 000 Sk
  (od: 18.03.1993 do: 08.11.1993)
Dozorná rada: 
JUDr. Miroslav Šimkovič
Hradištná 33
Bratislava 841 07
  (od: 31.05.2001 do: 24.07.2001)
JUDr. Miloslav Šimkovič
Hradištná 33
Bratislava 841 07
  (od: 25.07.2001 do: 12.08.2002)
Beate Nowak
Mayerweckstrasse 2 - 8/97/1
Wien
Rakúska republika
  (od: 30.09.1997 do: 30.05.2001)
Peter Schauer
Spital 19
Michalhausen
Rakúsko
  (od: 06.11.1995 do: 30.05.2001)
Gerald Thalmaier
Maria Trosterstr. 43
Graz
Rakúska republika
  (od: 06.11.1995 do: 29.09.1997)
Michael Zoratti
Leopold Schledererg 6
2201 Gerasdorf
Rakúsko
  (od: 07.11.1995 do: 29.09.1997)
Gerhard Marischka
Rosenbühelgasse 28
Klosterneuburg
Rakúska republika
  (od: 06.11.1995 do: 12.08.2002)
Florian Eisenmagen
Gerasdorfer Strasse 55-168
Viedeň
Rakúsko
  (od: 31.05.2001 do: 12.08.2002)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.1.1993 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9436
  (od: 18.03.1993)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.6.1993.
  (od: 30.08.1993)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 27.7.1993.
  (od: 09.11.1993)
Koncesná listina zo dňa 27.9.1993 pod č.j. ŽO 3456/1993 Eb vydaná Obvodným úradom Bratislava 1. Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 23.10.1993.
  (od: 03.03.1994)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.1.1994. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.2.1994. Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 21.1.1994.
  (od: 27.07.1994)
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 19.5.1994, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.5.1994.
  (od: 31.10.1994)
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 5.12.1994, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.1.1995.
  (od: 25.07.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.1.1995. Dodatok č. 7 zo dňa 7.7.1995.
  (od: 06.11.1995)
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 7.7.1995. Dodatok č. 8 zo dňa 7.7.1995 k spoločenskej zmluve.
  (od: 07.11.1995)
Prevod časti obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 4.8.1995. Spoločnosť ISS Central Europe Holding G.m.b.H. je právnym nástupcom ISS Servisystem Marischka G.m.b.H. a vznikla jej rozdelením. Dodatok č. 9 zo dňa 4.8.1995 k spoločenskej zmluve zmena obchodného mena - pôvodné ISS Marischka, spol. s r.o.
  (od: 08.11.1995)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 20.9.1995. Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.9.1995.
  (od: 16.07.1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.11.1996. Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.12.1996.
  (od: 30.09.1997)
Uznesenie z valného zhromaždenia spôsobom per rollam zo dňa 4.11.1997, na ktorom bol vymenovaný ďalší konateľ.
  (od: 09.04.1998)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.5.1998. Dodatkom č. 12 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.5.1998 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (od: 13.11.1998)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 1.11.1998. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 618/98, Nz 605/98 zo dňa 11.8.1998. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 849/98, Nz 827/98 zo dňa 3.11.1998.
  (od: 31.03.1999)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 38/99, Nz 34/99 zo dňa 26.1.1999.
  (od: 17.05.1999)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 205/99, Nz 192/99 zo dňa 12.3.1999.
  (od: 23.08.1999)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 19.11.1999 v odvolaní prokuristu. Notárska zápisnica N 1076/99, Nz 1017/99 spísaná dňa 20.12.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom.
  (od: 15.02.2000)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 3.4.2000 o zmene sídla.
  (od: 23.05.2000)
Notárska zápisnica N 158/01, Nz 148/01 zo dňa 8.3.2001 obsahujúca dodatok k zakladateľskej listine.
  (od: 31.05.2001)
Notárska zápisnica N 454/01, Nz 433/01 zo dňa 12.6.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zlúčení so spoločnosťou Piepenbrock Servis, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 17 323 177 ku dňu 30.6.2001, ktorá zaniká bez likvidácie a ktorej celé imanie, práva, záväzky a pohľadávky spoločnosť ISS Servisystem, spol. s r.o. preberá.
  (od: 25.07.2001)
Zmena spoločenskej zmluvy spísaná do notárskej zápisnice č. N 437/2002, Nz 417/2002 dňa 6.6.2002.
  (od: 13.08.2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. N 606/02, Nz 571/02 dňa 27.6.2002.
  (od: 19.09.2002)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 929/02, Nz 877/02 dňa 8.10.2002.
  (od: 30.06.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 2116/03 zo dňa 8.7.2003. Rozhodnutie spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 2116/03, Nz 58442/03 zo dňa 11.7.2003.
  (od: 14.10.2003)
Notárska zápisnica N 530/2004, Nz 65715/2004 spísaná dňa 19.8.2004 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene obchodného mena z ISS Servisystem spol. s r.o. na ISS Facility Services spol. s r.o.
  (od: 07.09.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.02.2005.
  (od: 22.03.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.05.2005.
  (od: 01.07.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.3.2006 o zlúčení s obchodnými spoločnosťami TOP servis, s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO: 36 009 539 a ISS Automotive Services s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 824 450 zrušenými bez likvidácie a schválení zmluvy o zlúčení zanikajúcich spoločnosti TOP servis, s.r.o. a ISS Automotive Services s.r.o. s nástupníckou spoločnosťou ISS Facility Services spol. s r.o. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 10/2006, Nz 7899/20036, NCRls 7863/2006 zo dňa 1.3.2006. Na základe zmluvy o zlúčení schválenej valnými zhromaždenia všetkých spoločností preberá spoločnosť ISS Facility Services spol. s r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO: 31 345 212 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcich spoločností: TOP servis, s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO 36 009 539 a ISS Automotive Services s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03, IČO: 35 824 450.
  (od: 08.03.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti ISS Facility Services spol. s r.o. zo dňa 14.08.2006 o zlúčení so spoločnosťou RAYPATH - CLEAN s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 810 394, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41204/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 76/2006, Nz 31601/2006, NCRls 31574/2006 Mgr. Jankou Kopčákovou dňa 14.08.2006. Spoločnosť ISS Facility Services spol. s r.o. je právnym nástupcom spoločnosti RAYPATH - CLEAN s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 810 394, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41204/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 08.09.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.10.2007.
  (od: 13.11.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 22.10.2007 o zlúčení so spoločnosťami ISS Optimal spol. s r.o., so sídlom 831 01 Bratislava, Ambrová 8, IČO: 35 724 269, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 15247/B, JJJ – DDD, s.r.o., so sídlom 919 23 Vlčkovce 217, IČO: 36 273 244, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 17289/T, ktoré boli zrušené bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 191/2007, Nz 54932/2007 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou dňa 11.12.2007. Spoločnosť ISS Facility Services spol. s r.o. je právnym nástupcom spoločností spoločnosťami ISS Optimal spol. s r.o., so sídlom 831 01 Bratislava, Ambrová 8, IČO: 35 724 269, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 15247/B, JJJ – DDD, s.r.o., so sídlom 919 23 Vlčkovce 217, IČO: 36 273 244, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 17289/T, a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (od: 01.01.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2007.
  (od: 23.02.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou J.P.S. servis, s.r.o, Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36 207 179 zrušenej bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 18/2008, Nz 6621/2008, NCRls 6581/2008 zo dňa 18.2.2008, na základe ktorej preberá spoločnosť ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, IČO: 31 345 212 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti J.P.S. servis, s.r.o, Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36 207 179.
  (od: 01.03.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.4.2008.
  (od: 08.05.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2009.
  (od: 05.11.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 01.03.2010 o zlúčení so spoločnosťou RYVOLA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 173, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 23897/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť ISS Facility Services spol. s r.o., so sídlom Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, IČO: 31 345 212, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4601/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 20/2010, Nz 8855/2010 dňa 16.03.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti RYVOLA SLOVAKIA s.r.o. a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (od: 31.03.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.03.2010.
  (od: 13.04.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.3.2010.
  (od: 29.04.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.12.2010 zo dňa 17.01.2011.
  (od: 11.02.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2012 o zlúčení spoločnosti ISS Facility Services spol. s r.o. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou ISS Security, spol. s r.o., so sídlom Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, IČO : 35 748 532 (zanikajúca spoločnosť). Nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 21.02.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 89/2012, Nz 6082/2012, NCRls 6245/2012.
  (od: 01.03.2012)
Rozhodnutie jedného spoločníka zo dňa 05.12.2013.
  (od: 18.01.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.01.2014.
  (od: 15.02.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.03.2014.
  (od: 29.03.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.02.2015.
  (od: 06.03.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.10.2015.
  (od: 25.11.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.10.2017.
  (od: 29.11.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2017.
  (od: 13.01.2018)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2008)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
ISS Optimal spol. s r.o.
Ambrová 8
Bratislava 831 01
  (od: 01.01.2008)
ISS Security, spol. s r.o.
Mokráň Záhon 2
Bratislava 821 04
  (od: 01.03.2012)
J.P.S. servis, s.r.o.
Werferova 1
Košice 040 11
  (od: 01.03.2008)
JJJ - DDD, s.r.o.
Vlčkovce 217
Vlčkovce 919 23
  (od: 01.01.2008)
RAYPATH - CLEAN s.r.o.
Pluhová 50/A
Bratislava 831 03
  (od: 08.09.2006)
RYVOLA SLOVAKIA s.r.o.
Mokráň Záhon 2
Bratislava 821 04
  (od: 31.03.2010)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 26.07.2016 predávajúci – spoločnosť ISS Facility Services spol. s r.o., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 31 345 212 predal kupujúcemu – spoločnosti PESTISS, s.r.o., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 50 413 473, časť podniku s názvom Pest Control, ktorého činnosť spočíva v službách likvidácie škodcov tak, ako sú detailne definované v prílohách Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 26.07.2016.
  (od: 25.08.2016)
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi predávajúcim – spoločnosťou ISS Facility Services spol. s r.o., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 31 345 212, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4601/B a kupujúcim - spoločnosťou ISS Security Services spol. s r.o., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 50 831 542, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 119523/B, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (od: 09.11.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  19.11.2019
Dátum výpisu:  21.11.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR