Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5627/B

Obchodné meno: 
PN Trading, a.s.
  (od: 24.05.2007 do: 10.01.2019)
CHIRANA - PREMA Trading, a.s.
  (od: 04.06.1998 do: 23.05.2007)
Sídlo: 
Jelenia 2
Bratislava 811 05
  (od: 22.09.2012 do: 10.01.2019)
Rekreačná 11/4403
Piešťany 921 01
  (od: 24.05.2007 do: 21.09.2012)
Krajinská 1
Piešťany 921 75
  (od: 04.06.1998 do: 23.05.2007)
IČO: 
35 723 599
  (od: 04.06.1998)
Deň zápisu: 
23.07.1997
  (od: 04.06.1998)
Deň výmazu: 
11.01.2019
  (od: 11.01.2019)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 11.01.2019)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 04.06.1998)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (od: 04.06.1998 do: 10.01.2019)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (od: 04.06.1998 do: 10.01.2019)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.06.1998 do: 10.01.2019)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 04.06.1998 do: 10.01.2019)
reklamné činnosti
  (od: 04.06.1998 do: 10.01.2019)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 04.06.1998 do: 10.01.2019)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu ( realitná činnosť )
  (od: 24.05.2007 do: 10.01.2019)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s pokytovaním doplnkových služieb alebo s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (čistiace a upratovacie práce)
  (od: 24.05.2007 do: 10.01.2019)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, bytového a nebytového fondu
  (od: 24.05.2007 do: 10.01.2019)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 24.05.2007 do: 10.01.2019)
faktoring a forfaiting - inkasné služby nebankového charakteru
  (od: 24.05.2007 do: 10.01.2019)
pilčícke práce
  (od: 18.07.2007 do: 10.01.2019)
služby v rámci lesníctva ťažby dreva
  (od: 18.07.2007 do: 10.01.2019)
pílenie, hobľovanie a impregnácia
  (od: 18.07.2007 do: 10.01.2019)
výroba, oprava a okovávanie - palety, drevené obklady, sudy a debny, násady a šindle
  (od: 18.07.2007 do: 10.01.2019)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 18.07.2007 do: 10.01.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.07.1999 do: 10.01.2019)
predstavenstvo
  (od: 04.06.1998 do: 08.07.1999)
Mgr. Marián Jančošek
L. Sáru 4
Bratislava
  (od: 04.06.1998 do: 14.02.1999)
Ing. Jozef Laurinec
A. Hlinku 18/34
Piešťany
  (od: 15.02.1999 do: 02.05.2000)
Ing. Juraj Mati
Jilemnického 841/15
Leopoldov
  (od: 03.05.2000 do: 23.05.2007)
Ing. Juraj Mati
Jilemnického 841/15
Leopoldov
Skončenie funkcie: 30.03.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Ing. Peter Murin - predseda
Líščie Nivy 238/6
Bratislava
  (od: 25.03.2002 do: 23.05.2007)
Ing. Peter Murin - predseda
Líščie Nivy 238/6
Bratislava
Skončenie funkcie: 30.03.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Ing. Peter Murín - predseda
Palkovičova 245/15
Bratislava
  (od: 15.02.1999 do: 24.03.2002)
Ing. Jaromír Pavlák - predseda
Čkalova 20
Piešťany
  (od: 04.06.1998 do: 14.02.1999)
Ing. Emil Sedlák
Ružová 29
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 15.02.1999 do: 02.05.2000)
Ing. Peter Sivák
Oravská 3
Bratislava
  (od: 03.05.2000 do: 23.05.2007)
Ing. Peter Sivák
Oravská 3
Bratislava
Skončenie funkcie: 30.03.2007
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Vojtech Bittó - člen
Matúškovo 801
Matúškovo 925 01
Vznik funkcie: 30.03.2007
  (od: 24.05.2007 do: 10.01.2019)
Ing. Vladimír Kačeňuk
dlhodobý pobyt na území SR :
Makovického 497/20
Prievidza
  (od: 04.06.1998 do: 14.02.1999)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 24.05.2007 do: 10.01.2019)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 09.07.1999 do: 23.05.2007)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločnosti tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis. Jeden z podpisov musí byť obligatórne podpis predsedu predstavenstva spoločnosti.
  (od: 04.06.1998 do: 08.07.1999)
Základné imanie: 
2 323 574,3216 EUR
  (od: 06.03.2010 do: 10.01.2019)
70 000 000 Sk
  (od: 04.06.1998 do: 05.03.2010)
Akcie: 
Počet: 700
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR
  (od: 06.03.2010 do: 10.01.2019)
Počet: 700
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 24.05.2007 do: 05.03.2010)
Počet: 700
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 05.04.2000 do: 23.05.2007)
Počet: 700
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 04.06.1998 do: 04.04.2000)
Akcionár: 
CHIRANA-PREMA TRADE, s.r.o.
Krajinská 1
Piešťany 921 75
  (od: 13.07.2006 do: 23.05.2007)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 29.12.2012
  (od: 20.08.2013)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 29.12.2012
  (od: 16.01.2013 do: 19.08.2013)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Peter Podolský
Nám. SNP 13
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 20.08.2013)
Mgr. Peter Starinský
Námestie SNP 21
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 29.12.2012
  (od: 16.01.2013 do: 19.08.2013)
Mgr. Peter Starinský
Námestie SNP 21
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 29.12.2012 Skončenie funkcie: 30.04.2013
  (od: 20.08.2013 do: 19.08.2013)
Dozorná rada: 
Ing. Andrea Martáková - predseda
M.R.Štefánika 365/58
Stará Turá
  (od: 15.02.1999 do: 27.05.2002)
Ing. Milan Brezovský , CSc.
Húščavova 3
Bratislava
  (od: 15.02.1999 do: 10.01.2019)
RNDr. Jiřina Koprivňanská
Hurbanova 156/70
Stará Turá
  (od: 15.02.1999 do: 10.01.2019)
Silvio Vogt
Vaduz
Lichtenštajnské kniežatstvo
  (od: 04.06.1998 do: 14.02.1999)
Erina Frick
Vaduz
Lichtenštajnské kniežatstvo
  (od: 04.06.1998 do: 14.02.1999)
Andrej Nikolajevič Chovanov
Žukovského 2
Moskva
Ruská federácia
  (od: 04.06.1998 do: 14.02.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k. 32Exre/674/2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2018 súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť PN Trading, s.r.o., Jelenia 2, 811 05 Bratislava, IČO: 35 723 599 dňom 31.12.2018.
  (od: 11.01.2019)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou z rozhodnutím zakladateľov zo dňa 2.7.1997, osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 88/97, Nz 76/97, doplnenou dňa 22.7.1997 na základe rozhodnutia zakladateľov osvedčeného do notárskej zápisnice č. N 168/97, Nz 168/97, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. zákona číslo 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica Nz 44/98, N 51/98 zo dňa 8.4.1998 a stanovy spoločnosti, prijaté mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 8.4.1998. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 8.4.1998.
  (od: 04.06.1998 do: 10.01.2019)
Valné zhromaždenie konané dňa 12.04.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 61/99, N 66/99 schválilo zmenu stanov.
  (od: 09.07.1999 do: 10.01.2019)
Uznesením OS BAI, zo dňa 19.12.2012, ktoré nadobudlo ppl. 29.12.2012, č.k.: 3K/59/2012 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka PN Trading, a.s..
  (od: 16.01.2013 do: 10.01.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  21.08.2019
Dátum výpisu:  22.08.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR