Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  210/B

Obchodné meno: 
STRATÉGIA Invest, investičný fond, a.s.
  (od: 23.07.1997 do: 24.08.1997)
VÚB KUPÓN, investičný fond, a.s.
  (od: 15.09.1993 do: 22.07.1997)
VÚB KUPÓN a.s.
  (od: 29.11.1991 do: 14.09.1993)
Sídlo: 
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (od: 23.07.1997 do: 24.08.1997)
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (od: 20.02.1995 do: 22.07.1997)
nám. SNP č. 19
Bratislava 818 56
  (od: 15.09.1993 do: 19.02.1995)
Gorkého 4
Bratislava
  (od: 29.11.1991 do: 14.09.1993)
IČO: 
17 333 377
  (od: 29.11.1991)
Deň zápisu: 
29.11.1991
  (od: 29.11.1991)
Deň výmazu: 
25.08.1997
  (od: 25.08.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.11.1991)
Predmet činnosti: 
zhromažďovanie investičných kuponov občanov ČSFR podľa Zákona č. 92/1991 Zb. a nariadenia vlády ČSFR o vydávaní a použití investičných kuponov z 5.9.1991 a ich fransfer na akcie podnikov a organizácii zaradených do veľkej privatizácie, obchodovanie s nakúpenými akciami s cieľom zvýšenia výnosu akcionárov a obchodné zabezpečenie služieb a činností spojených s uvedeným predmetom podnikania
  (od: 29.11.1991 do: 14.09.1993)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov vydávaním akcií
  (od: 15.09.1993 do: 24.08.1997)
nakladanie s takto získanými peňažnými prostriedkami formou nákupu cenných papierov do portfólia investičného fondu, nehnuteľností, hnuteľných vecí, ich vkladov podľa zmluvy o tichom spoločenstve alebo formou ich uloženia na zvláštny účet v banke
  (od: 15.09.1993 do: 24.08.1997)
vykonávanie činností bezprostredne súvisiacich s činnosťou pod bodom a/ a b/ predmetu činnosti
  (od: 15.09.1993 do: 24.08.1997)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.05.1996 do: 24.08.1997)
predstavenstvo
  (od: 06.06.1995 do: 02.05.1996)
predstavenstvo
  (od: 20.02.1995 do: 05.06.1995)
predstavenstvo
  (od: 15.09.1993 do: 19.02.1995)
predstavenstvo
  (od: 29.11.1991 do: 14.09.1993)
Ing. Anton Adamec - predseda
Jiráskova 6
Trenčín
  (od: 29.11.1991 do: 14.09.1993)
Ing. Anton Adamec - predseda predstavenstva
Jiráskova 6
Trenčín
  (od: 15.09.1993 do: 05.06.1995)
Ing. Peter Adamec
6. apríla 367/3
Vrbové 922 03
  (od: 28.08.1996 do: 22.07.1997)
Ing. Ján Bokroš - člen predstavenstva
ul. J. Osohu 14
Bratislava
  (od: 15.09.1993 do: 19.02.1995)
Ing. Ján Bokroš - podpredseda predstavenstva
Mesačná 14
Bratislava
  (od: 20.02.1995 do: 03.10.1995)
Ing. Martin Cabadaj
Na Kopci 19
Bratislava
  (od: 29.11.1991 do: 14.09.1993)
Ing. Gabriel Fülöpp - člen
Mederčská 71/30
Komárno
  (od: 04.10.1995 do: 27.08.1996)
Mgr. Jaroslav Haščák - člen
Zimná 12
Stará Lubovňa
  (od: 23.07.1997 do: 24.08.1997)
Ing. Vladimír Hromý - člen predstavenstva
ul. Dunajská 24
Bratislava
  (od: 15.09.1993 do: 05.06.1995)
JUDr. Zoroslav Kollár - člen
Nad lúčkami 45
Bratislava
  (od: 23.07.1997 do: 24.08.1997)
Ing. Ľuboš Lipka
Žehrianska 10
Bratislava 851 07
  (od: 28.08.1996 do: 22.07.1997)
Ing. Marián Lobotka
Jamnického 2
Bratislava 841 05
  (od: 07.05.1997 do: 22.07.1997)
Ing. Ernest Osuský
Saratovská 6
Bratislava 841 02
  (od: 28.08.1996 do: 06.05.1997)
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík , CSc.
M. Marečka 9
Bratislava 841 07
  (od: 28.08.1996 do: 22.07.1997)
Ing. Mária Tosecká
Sibírska 35
Bratislava
  (od: 29.11.1991 do: 14.09.1993)
Ing. Marián Zajko , CSc.
Jurigovo nám. 3
Bratislava 841 05
  (od: 28.08.1996 do: 22.07.1997)
Mgr. Marek Dospiva - predseda
Londýnska 29
Praha
Česká republika
prechodný pobyt na území SR :
Nová 118
Rovinka
  (od: 23.07.1997 do: 24.08.1997)
Ing. Jan Martínek - člen predstavenstva
Souběžná II/12
Praha 5 - Jinonice
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Hodžovo nám. 568/2
Bratislava
  (od: 06.06.1995 do: 27.08.1996)
Ing. František Sidó - predseda predstavenstva
Láskova 12
Praha 4
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Hodžovo nám. 568/2
Bratislava
  (od: 06.06.1995 do: 27.08.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže každý člen predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (od: 03.05.1996 do: 24.08.1997)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú a za ňu podpisujú: a/ samostatne predseda predstavenstva, b/ ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 06.06.1995 do: 02.05.1996)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú: a) samostatne predseda predstavenstva, alebo b) samostatne podpredseda predstavenstva, alebo c) súhlasným prejavom vôle dvaja iní členovia predstavenstva Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach, ktoré sú do pôsobnosti predstavenstva vyhradené zákonom a týmito stanovami môže: a) samostatne predseda predstavenstva, alebo b) samostatne podpredseda predstavenstva, alebo c) súhlasným prejavom vôle dvaja iní členovia predstavenstva.
  (od: 20.02.1995 do: 05.06.1995)
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tým spôsobom, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 15.09.1993 do: 19.02.1995)
Za akciovú spoločnosť vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 29.11.1991 do: 14.09.1993)
Základné imanie: 
6 869 540 000 Sk
  (od: 04.10.1995 do: 24.08.1997)
10 013 362 000 Sk
  (od: 15.09.1993 do: 03.10.1995)
100 000 Sk
  (od: 29.11.1991 do: 14.09.1993)
Akcie: 
Počet: 6869540
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.05.1996 do: 24.08.1997)
Počet: 6869540
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.10.1995 do: 02.05.1996)
Počet: 10013362
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.09.1993 do: 03.10.1995)
Dozorná rada: 
Helena Bačková
Cyrilova 1
Bratislava
  (od: 03.05.1996 do: 22.07.1997)
JUDr. Katarína Čechová - členka dozornej rady
Bernolákova 4
Bratislava
  (od: 28.02.1995 do: 02.05.1996)
Mgr. Juraj Herko - člen DR
Plzenská 4
Bratislava
  (od: 23.07.1997 do: 24.08.1997)
Mgr. Ladislav Holaza - člen dozornej rady
Kapicová 15
Bratislava
  (od: 15.09.1993 do: 27.02.1995)
Mgr. Martin Kúšik - člen DR
Železničná 38
Bratislava
  (od: 23.07.1997 do: 24.08.1997)
Ing. Ján Kysucký - člen dozornej rady
Lachova 6
Bratislava
  (od: 20.02.1995 do: 27.02.1995)
Doc. JUDr. Mojmír Mamojka , CSc. - predseda dozornej rady
Smolenická 10
Bratislava
  (od: 28.02.1995 do: 02.05.1996)
Ing. Ľudovít Martinovič
Vlčkova 29
Bratislava
  (od: 03.05.1996 do: 22.07.1997)
JUDr. Igor Pálka - člen dozornej rady
Karpatské nám. 10
Bratislava
  (od: 28.02.1995 do: 02.05.1996)
Ing. Ján Rievaj - člen dozornej rady
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 20.02.1995 do: 27.02.1995)
Ing. Peter Sadák - člen dozornej rady
Cígeľská 8
Bratislava
  (od: 15.09.1993 do: 27.02.1995)
Ing. Pavol Scholtz - člen DR
Sídlisko Rimava 36/29
Rimavská Sobota
  (od: 23.07.1997 do: 24.08.1997)
Ing. František Szikhart - predseda dozornej rady
Šustekova 29
Bratislava
  (od: 15.09.1993 do: 27.02.1995)
Ing. Emil Ščepko
Duklianska 630/33
Skalica
  (od: 03.05.1996 do: 22.07.1997)
Ing. Leonard Beitler
Na Ořechovce 511/47
Praha 6
Česká republika
  (od: 03.05.1996 do: 22.07.1997)
Ing. Pavel Maličkay
U Kněžské Louky 12
Praha 3
Česká republika
  (od: 03.05.1996 do: 22.07.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Z a p i s u j e sa: STRATÉGIA Invest, investičný fond, a.s. bol zrušený bez likvidácie podľa § 69 Zák.č. 513/91 Zb. zlúčením so spoločnosťou Interfin Group, a.s. na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.8.1997, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 22.8.1997 pod č. N 319/97, Nz 297/97. Na základe týchto skutočností V Y M A Z U J E SA: z obchodného registra spoločnosť STRATÉGIA Invest, investičný fond, a.s., so sídlom Ružová dolina 6, Bratislava, IČO: 17 333 377, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke č. 343/B v celom rozsahu.
  (od: 25.08.1997)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 6.11.1991 podľa § 25 Zák. č. 104/1990 Zb. o účastinných spoločnostiach.
  (od: 29.11.1991 do: 24.08.1997)
V súlade so zmenou právnej úpravy vykonanej Zák. č. 513/1991 Zb., Zák. č. 248/1992 a Zák. č. 600/1992 Zb. prijaté nové Stanovy spoločnosti, upravený štatút, navýšené základné imanie, vykonané personálne zmeny. Jednotlivé zmeny boli odsúhlasené rozhodnutím MF SR č. 180/1993/IF z dňa 13.8.1993.
  (od: 15.09.1993 do: 24.08.1997)
Notárska zápisnica Nz 314/94 zo dňa 29.6.1994 a Stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 20.02.1995 do: 24.08.1997)
Rozhodnutie Mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.1.1995 o znížení základného imania spoločnosti, prijaté do notárskej zápisnice N 12/95, Nz 10/95 v zmysle ust. § 213 ods. 4 Zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 21.02.1995 do: 24.08.1997)
Notárska zápisnica N 13/95, Nz 11/95 zo dňa 23.1.1995.
  (od: 28.02.1995 do: 24.08.1997)
Výpis zo záznamu zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 20.12.1994. Notárska zápisnica N 12/95, Nz 10/95 napísaná dňa 23.1.1995 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Výpis z notárskej zápisnice N 13/95, Nz 11/95 napísaná dňa 23.1.1995 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (od: 06.06.1995 do: 24.08.1997)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 5.6.1995 pod č. N 97/95, Nz 82/95 ktoré schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (od: 29.06.1995 do: 24.08.1997)
Zápisnica č. 9 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 26.07.1995.
  (od: 04.10.1995 do: 24.08.1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.2.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 69/96, Nz 62/96 napísaná dňa 19.2.1996 notárom JUDr. Ivanom Macákom, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.05.1996 do: 24.08.1997)
Rozhodnutie MF SR č. 703/1996/IF zo dňa 22.5.1996 o schválení nového personálneho obsadenia predstavenstva a znenia štatútu investičného fondu.
  (od: 28.08.1996 do: 24.08.1997)
Zápisnica č. 8 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.03.1997. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 008/1997/IF zo dňa 17.03.1997 o schválení nového personálneho obsadenia predstavenstva a znenia štatútu investičného fondu.
  (od: 07.05.1997 do: 24.08.1997)
Notárska zápisnica č. N 263/97, Nz 246/97 zo dňa 18.7.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.7.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica č. 15 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 18.7.1997. Zápisnica č. 12 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 18.7.1997. Rozhodnutie MF SR č. 025/1997/IF zo dňa 18.7.1997. Zmena obchodného mena z VÚB KUPÓN, investičný fond, a.s. na STRATÉGIA Invest, investičný fond, a.s.
  (od: 23.07.1997 do: 24.08.1997)
Dátum aktualizácie údajov:  26.11.2020
Dátum výpisu:  29.11.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR