Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2461/B

Business name: 
ATRIA INVESTMENT, a.s. v likvikácii
  (from: 12/31/2016)
ATRIA INVESTMENT, a.s.
  (from: 05/31/2000 until: 12/30/2016)
Registered seat: 
Ružová dolina 33
Bratislava 821 09
  (from: 12/23/2005)
Viktorínova 2
Bratislava 821 08
  (from: 05/31/2000 until: 12/22/2005)
Identification number (IČO): 
35 789 514
  (from: 05/31/2000)
Date of entry: 
05/31/2000
  (from: 05/31/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/31/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/31/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/31/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/31/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/31/2000)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 05/31/2000)
natieračské práce
  (from: 05/31/2000)
prípravné práce pre stavbu - úprava terénu bez použitia mechanizmov
  (from: 05/31/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/31/2000)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/31/2000)
konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/31/2000)
nákup, predaj a prenájom strojov a zariadení
  (from: 05/31/2000)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/31/2000)
organizovanie a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí
  (from: 05/31/2000)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/31/2000)
výkopové, zemné a búracie práce bez použitia výbušnín
  (from: 05/31/2000)
čistenie budov
  (from: 05/31/2000)
upratovacie práce s výnimkou deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
  (from: 05/31/2000)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 05/31/2000)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 05/31/2000)
zmenárne
  (from: 06/14/2001 until: 10/14/2005)
záložne
  (from: 06/14/2001 until: 10/14/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/08/2004)
Managing board
  (from: 05/31/2000 until: 06/07/2004)
Ivo Ružič - predseda
Zimná 2
Bratislava
From: 05/31/2000
  (from: 06/29/2017)
Ing. Liliana Hrivnáková - člen
Trnavská 16
Bratislava 821 06
From: 09/27/2005
  (from: 10/15/2005)
Emil Petráš - člen
Čiernovodská 4
Bratislava 821 07
From: 09/27/2005
  (from: 10/15/2005)
Milan Jurica - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 62
Malacky
  (from: 05/31/2000 until: 10/14/2005)
Milan Jurica - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 62
Malacky
Until: 09/27/2005
  (from: 10/15/2005 until: 10/14/2005)
Ivo Ružič - člen predstavenstva
Zimná 2
Bratislava
  (from: 05/31/2000 until: 06/07/2004)
Jozef Surovčík - predseda predstavenstva
Slávičie údolie 22
Bratislava
  (from: 05/31/2000 until: 06/07/2004)
Jozef Surovčík - predseda predstavenstva
Slávičie údolie 22
Bratislava
Until: 09/18/2003
  (from: 06/08/2004 until: 06/07/2004)
Tomáš Surovčík - člen
Vranovská 55
Bratislava 851 01
From: 05/19/2004
  (from: 06/08/2004 until: 10/14/2005)
Tomáš Surovčík - člen
Vranovská 55
Bratislava 851 01
From: 05/19/2004 Until: 09/27/2005
  (from: 10/15/2005 until: 10/14/2005)
Ivo Ružič - predseda
Zimná 2
Bratislava
From: 05/31/2000
  (from: 06/08/2004 until: 06/28/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých prípadoch za spoločnosť koná a podpisuje každý člen samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/15/2005)
Samostatne, a to v rozsahu písomne udeleného plnomocenstva predsedom predstavenstva.
  (from: 06/08/2004 until: 10/14/2005)
V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo členovia predstavenstva, každý samostatne, a to v rozsahu písomne udeleného plnomocenstva predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/31/2000 until: 06/07/2004)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 12/31/2016)
1 000 000 Sk
  (from: 05/31/2000 until: 12/30/2016)
Shares: 
Number of shares: 100
Druh: verejne neobchodovateľných akcií na meno
Form: listinné
Nominal value: 332 EUR
  (from: 12/31/2016)
Number of shares: 100
Druh: verejne neobchodovateľných akcií na meno
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/31/2000 until: 12/30/2016)
Supervisory board: 
Alena Fordinálová
Jelačičova 24
Bratislava
  (from: 05/31/2000)
Mgr. Róbert Zeman
Gercenova 6
Bratislava 851 01
From: 09/27/2005
  (from: 10/15/2005)
Peter Hrivnák
Violy Valachovej 1
Bratislava 841 01
From: 09/27/2005
  (from: 10/15/2005)
Kamil Šrámek
Hviezdoslavova 62
Malacky
Until: 09/27/2005
  (from: 10/15/2005 until: 10/14/2005)
Milan Hurta
544
Plavecký Štvrtok
Until: 09/27/2005
  (from: 10/15/2005 until: 10/14/2005)
Kamil Šrámek
Hviezdoslavova 62
Malacky
  (from: 05/31/2000 until: 10/14/2005)
Milan Hurta
544
Plavecký Štvrtok
  (from: 05/31/2000 until: 10/14/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/2016
  (from: 12/31/2016)
 Liquidators:
Ing. Liliana Hrivnáková
Donská 7983/111
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 12/31/2016
  (from: 12/31/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor spoločnosti koná za spoločnosť samostatne,
  (from: 12/31/2016)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.4.2000, v zmysle ust. §§ 57, 154 - 220 Zák.č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/31/2000)
Zmena stanov schválená dňa 30.3.2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 69/01, Nz 68/01.
  (from: 06/14/2001)
Notárska zápisnica č. N 559/02, Nz 559/02 zo dňa 13.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené a prijaté nové znenie stanov v zmysle zák. č. 500/2001 Z.z.
  (from: 11/28/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2004.
  (from: 06/08/2004)
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 27.09.2005.
  (from: 10/15/2005)
Date of updating data in databases:  12/12/2018
Date of extract :  12/14/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person